Літаратурны партрэт «Яго крыніцы б'юць з глыбінь»
Дата канвертавання11.06.2017
Памер63.31 Kb.
Літаратурны партрэт

«Яго крыніцы б'юць з глыбінь»

(Да 95-годдзя з Дня нараджэння Івана Шамякіна, Народнага пісьменніка Беларусі)
Вяд 1. Добры дзень, паважаныя сябры! Сённяшняя літаратурная вечарына, прысвечаная юбілейнай даце 95-ці годдзю з Дня нараджэння Народнага пісьменніка Беларусі - Івана Пятровіча Шамякіна.

Гомельская зямля надзвычай багатая і вельмі шчодрая на таленавітых людзей. Ва ўсе стагоддзі тут нараджаліся сапраўдныя паэты і пісьменнікі. Далёка за межамі нашай краіны добра вядомыя імёны : Івана Шамякіна, Івана Мележа, Івана Навуменкі, драматурга Андрэя Макаёнка, паэта Анатоля Грачанікава і многіх іншых. 

Бадай ніхто із іх не зведаў такой вялікай папулярнасці і славы, як Іван Пятровіч. Пісьменнік заўсёды паўставаў майстрам сюжэта, займальнай інтрыгі, што трымала чытача ў палоне да канца, пакуль не завершыцца дзеянне. Без твораў івана Шамякіна нельга разумець і тую эпоху, якая цяпер стала нашым мінулым, - 2-ую палову 20 стагоддзя, і новую, у якой мы жывем сёння.Вяд 2. Кнігі Івана Шамякіна сталі верным духоўным компасам беларускай нацыі. Не так лёгка сказаць, якой з іх пашчасціла больш. Але на зямлі беларускай-ды хіба толькі ў Беларусі! – не знайсці, напэўна, ніводнай хаты, ніводнай сям’і, дзе б не ведалі ці не чыталі кніг народнага пісьменніка Івана Пятровіча Шамякіна. Яны дапамагаюць людзям у роздуме над жыццём, прызначэннем чалавека, сэнсам яго існавання, дапамагаюць заглыбіцца ў векавечнае пытанне, пра дабро і зло, жыццё і смерць, адносіны да ўсяго навакольнага.

Вяд 1. Нарадзіўся Іван Пятровіч 30 студзеня 1921 года ў вёсцы Карма, Добрушскага раёна Гомельскай вобласці, у сям’і лесніка. Яго нялёгкае дзяцінства вясковага хлапчука, прайшло на ўлонні прыроды, у пастаянных пераездаў з месца на месца, куды пераводзілі бацьку лесніка. Любоў і схільнась да літаратуры і літаратурнай творчасці, адчуў яшчэ ў школьныя гады.

Пасля заканчэння сямі класаў паступіў у Гомельскі тэхнікум будаўнічых матэрыялаў. Тады ён стаў членам літаратурнага аб’яднання, пры газеце “Гомельская праўда”. Першае апавяданне паслаў у Мінск, атрымаў заахвочвальны ліст ад самаго Міхася Лынькова, але планы зрульнавала вайна.Вяд 2. Іван Шамякін зведаў вайну на ўласным вопыце, знаходзячыся ў дзеючай арміі з самага пачатку вайны( у складзе “Зінітна-артылерыйскай часці ”). Быў камандзірам гарматы, прайшоў ваенны шлях ад Мурманска да Одэра.

У 1946 годзе ён паступае у Гомельскі педінстытут. І з таго часу пачынае пісаць сур’ёзна.

Так год за годам з’яўляліся яго кнігі: “У добры час”, “Крыніцы”, “ Сэрца на далоні”, пяць аповесцяў “Трывожнае шчасце”, “Выгнанне блудніцы”, “Атланты і карыятыды”, “Шлюбная ноч”, “Гандлярка і паэт” і інш.

Вяд 1. На пачатку 50-ых гадоў, пісьменнік стварыў цыкл кароткіх ававяданняў, пад агульнай назвай “Бацькі і дзеці”. Нарадзіліся яны з сустрэч і гутарак з людзьмі. Адметнай этапнай з’явай ў творчасці І Шамякіна стаў раман “Крыніцы”(1953-1956).

Сярод усіх твораў народнага пісьменніка Беларусі I. Шамякіна вылучаецца пенталогія "Трывожнае шчасце" (1957). Лёс яе герояў асацыіруецца з лёсам усяго пакалення, што прайшло праз цяжкія выпрабаванні вайны, змагаючыся на франтах, у партызанскіх атрадах, у цяжкіх пасляваенных умовах.

Героі прайшлі ўсе выпрабаванні жыццём, засталіся вернымі сабе і суровай праўдзе жыцця.
Вяд 2. У сваіх творах, І Шамякін спяшаўся паспець за бягучым днём, не баяўся рэзыкаваць. Адно з вышэйшых дасягненняу І Шамякіна, перыяду 60-ых гадоў, быў раман “Сэрца на далоні”(1963). Гэты твор прыхільна быў сустрэты чытачом і карыстаўся яго асаблівай любоўю. Гаворачы пра творчасць 60-ых, нельга абмінуць яго аповесць “Ах, Міхаліна, Міхаліна”. Алесь Адамовіч пісаў пра І. Шамякіна наступнае: “Напэўна, няма ў сучаснай літаратуры пісьменніка, які б так настойліва вяртаўся да паказу характараў людзей, якія “прымаюць рашэнне”, “развязваюць вузлы””. І.Шамякін “вылучае сапраўднае веданне чалавечых характараў: хто гэтыя людзі, як думаюць, як адчуваюць, чаго хочуць, і іх формы ўзаемаадносін.”
Вяд 1. У 1970-80-ыя гады, з пад пяра пісьменніка выходзяць раманы: “Атланты і карыятыды”, “Вазьму твой боль”, “Петраград-Брэст”, “Зеніт”.

На пачатку 1990-ых гадоў, пачаўся новы этап у развіцці Беларускай літаратуры.

Пачуццё часу, для І. Шамякіна, было тым ключом дляч стварэнны новых раманаў. Як буйны раманіст-летапісец жыцця свайго народа, ён не мог абысці маўчаннем трагедыю, якая напаткала Беларусь вясной 1986 года, калі здарылася аварыя на часнобыльская АС. Жыццё падзялілася на две часткі: да Чарнобыля і пасля Чарнобыля.
Вяд 2. Раман Івана Шамякіна “Злая зорка”-першае вялікае эпічнае палатно, у якім адлюстравана трагедыя Чарнобыля і яе наступствы. Атручаная зямля, прырода, людзі-выгнаннікі…

Цяжка ўявіць, што цябе вырвалі з роднай хаты і павезлі ў зону адсялення. І няма не роднай зямлі, ні знаёмых, ні родных.


Вяд 1. Да Чарнобыльскай тэмы І. Шамякін вярнуўся праз некалькі гадоў у аповесці “Зона павышанай радыяцыі”(1997), пасля таго, як наведаў родныя мясціны, у прыватнасці Добрушскае лясніцтва, дзе на могілках пахаваны бацькі, маці, сёстры.

Потым былі “Падзенне”, “Сатанінскі тур”, “Вернісаж”, “Адна на падмостках”, “Вялікая княгіня”, “У засені палаца”, “Губернатар”, “Партрэт ” і інш.


Вяд 2. Цяжка перажыў Іван Пятровіч смерць любай жонкі Марыі Філатаўны. Гэта адбылося ў 1998 годзе, прыгадаўшы пражытае і перажытае і ёю, ён напісаў ЭСЭ, “СЛАУСЯ МАРЫЯ” якое мае падзагаловак “Гісторыя кахання, любові, жыцця”. Адзін з самых адкрытых, шчырых твораў пісьменніка.
Вяд 1. Стэндаль казаў: “Калі кахаешь, не хочаш піць іншай вады, акрамя той, што з роднай крыніцы. У сям’і без кахання праз некалькі месяцаў вада становіцца горкай”. У сям’і Івана Пятровіча за 58 гадоў сумеснага жыцця са сваёй ласкавай і мудрай, адзінай і незабыўнай Марыяй Філатаўнай вада заўсёды была з “роднай крыніцы”. Так здараецца ў жыцці, што блізкія людзі заўчасна адыходяць ад нас. Як Іван Шамякін перанёс смерць жонкі, сказана ў яго дзённіку: “24 мая 1998 года, за тры дні да смерці жонкі: пасля сённяшняга наведвання Машы вельмі баюся, што да заўтрашняга дня яна не дажыве. Сёння мне цэлы дзень хацелася плакаць. Плач, Іван! Плач па жывой і не плач па мёртвай!

Ліпень 1998 года. Блукаю, як стары зубр, што перад смерцю адбіваецца ад статка. Заўтра споўніцца 40 дзён, як німа Машы. Боль і смутак не слабеюць, перайшлі ў нейкую новую форму-хранічную, ці што? Калі каму рассказваю пра яе-плачу. Няёмка такому старому плакаць, ала пацуццямі не валодаю… ”Вяд 2. Іван Пятровіч любіў свайго чытача, умеў не адпускаць ад сябе, прапаноўваючы нечаканыя, часам вострыя сюжэты. Ён гаварыў аб сваіх кнігах так: “светлая доля ў вас, мае дарагія, і шлях ваш шчаслівы. І гэта таму, што шмат, вельмі шмат сіл, здароўя і сардэчнай цеплыні аддаў я вам, молячыся толькі аб адным-каб верай і праўдай служылі вы людзям, дапамагалі ім сталець, станавіліся духоўнай апорай, без чаго не пражыць чалавеку годна, не адолець жыццёвых рытвін і ухабаў”.
Вяд 1. На жаль, яго ўжо няма з намі. Ды ўсе мы па-ранейшаму адчуваем яго прысутнасць у літаратуры. Бо беларуская літаратура 20 стагоддзя, хоць і багатая на яркія імёны, без творчасці Шамякіна нагадвала б сабою тое дрэва, у якога знікла адна галоўная, самая магутная галіна.

Застаючыся сам-насам з вечнасцю, ён заўсёды будзе прысутны ў дарагой ягонаму і нашаму сэрцу Беларусі.


Вяд 2. Класікі не паміраюць

Памяці Івана Пятровіча Шамякіна

Не, класікі не паміраюць – 


Такі іх бессмяротны род.
Што напісаць
Не паспяваюць,
За іх дапісвае народ.

Бо знітаваныя з народам 


Яны прайшлі свае жыцце,
Адправіўшы ўсе нягоды
У дальні кут у небыццё.

Каб не было ні ў чым падману,


Каб дух бунтарскі не згасаў, 
Старонкі полымных раманаў
Сам Бог на вуха дыктаваў.

Яны пакутвалі начамі,


Каб менш пакут было зямлі, 
Яны нястомна і адчайна
Да вечнай ісціны ішлі,

Каб тую ісціну адкрыта


Сваім нашчадкам перадаць.
З нябесным злучаны блакітам
Над вечнаю зямлей крыляць! 

Валянцін Лукша
Вяд 1. Памер Іван Пятровіч - 14 кастрычніка 2004 года ў г. Мінску. Пахаваны на Усходніх могілках.

• У гонар І. Шамякіна названы Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт.
• У Мінску на фасадзе дома № 11 па вуліцы Янкі Купалы, у якім пісьменнік пражыў з 1969 па 2004 год, устаноўлена мемарыяльная дошка.
• Імем І. Шамякіна названа адна з вуліц у мікрараене «Сухарава-4» горада Мінска.
• У 2006 годзе ў весцы Карма Добрушскага раена ўстаноўлены бюст І. Шамякіна (скульптар Дзмітрый Папоў).

Спіс літаратуры:  1. Штэйнер, Іван.

“Паклон табе, слынная кузніца кадраў!”: Іван Шамякін і Гомельскі Дзяржаўны ўніверсітэт/ Іван Штэйнер // Роднае слова.-2011.-№1.- С.21-24.

  1. Іван Шамякін: вядомы і невядомы: успаміны, эсэ, аповесць / уклад. Т. І. Шамякіна. – Мінск : Літаратура і Мастацтва,2011. – 272 с.

База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка