М у з ы к а 3 клас ад аўтараўДата канвертавання31.12.2017
Памер149.64 Kb.
#15590
А.Р. Гуляева, М.Б. Гарбунова, І.В. Яшчэмбская-Калёса
М У З Ы К А
3 КЛАС


Ад аўтараў

Дарагія сябры!

Немагчыма ўявіць сабе жыццё без музыкі. Таму ў гэтым годзе мы працягнем свае сустрэчы з гэтым цудоўным відам мастацтва.

Вы даведаецеся, што музычная мова вельмі разнастайная. Яна можа быць падобнай на песню, танец і марш. У вас будзе магчымасць прасачыць, як сродкі музычнай выразнасці ствараюць песенны, танцавальны і маршавы характар музычнай мовы.

А хіба не цікава зазірнуць у майстэрню кампазітара і даведацца аб тым, з чаго вырастае музычны твор? Вы пазнаёміцеся з інтанацыяй – “зернем”, з якога пачынаецца развіццё музыкі. Пад час заняткаў вы набудзеце ўменні вылучаць гэтыя “зерні” з музычнай тканіны. Вы навучыцеся адрозніваць іх выразны альбо выяўленчы характар і самастойна ствараць іх.

Назіраючы за кантрастамі і паўторамі, якія ўласцівы жыццю, вы зразумееце, як ствараюцца музычныя формы. Найбольш цікавыя з іх знойдуць адпаведнае месца ў вашай уласнай творчасці.

У гэтым годзе вас чакаюць новыя цікавыя сустрэчы. Вы пазнаёміцеся з творчасцю сустветна вядомых кампазітараў – П.Чайкоўскага, Ф. Шапэна, Э. Грыга, дакранецеся да цудоўнага свету музыкі нашай краіны.

Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь

Словы М. Клімковіча, У. Карызны Музыка Н. Сакалоўскага

ПЕСЕННЫ, ТАНЦАВАЛЬНЫ І МАРШАВЫ ХАРАКТАР

МУЗЫЧНАЙ МОВЫ

Аб чым распавядае песенная музыка

Песня – старажытны від музычнага мастацтва. Ёй ўласцівы паступенны, плаўны рух мелодыі, павольны тэмп, роўны рытм. Гэта дазваляе лёгка адрозніваць песню ад іншых музычных твораў.

Песенны характар музычнай мовы часта сустракаецца ў вакальнай і інструментальнай музыцы. Вакальная музыка звычайна выконваецца голасам. Яе можа выконваць адзін спявак, група спевакоў альбо цэлы калектыў – хор. Чалавечы голас– галоўны ў такой музыцы. Аднак часам у яе выкананні ўдзельнічаюць і музычныя інструменты, якія суправаджаюць спевы.

Амаль усе вакальныя творы маюць словы. Таму мы кажам, што ў вакальнай музыцы спалучаюцца музыка і паэзія. Аднак іх роля розная. Звычайна мелодыя ўвасабляе галоўную думку твора, а словы дапамагаюць яе ўдакладніць.Дуб

Словы Я. Купалы Музыка А. Чыркуна

Пытанні і заданні:

 1. Якую карціну малюе музыка?

 2. Якія сродкі музычнай выразнасці выкарыстаны ў песні? Як яны ўплываюць на характар музычнай мовы?

 3. Спявайце плаўна і мякка. Пад час выканання паказвайце рукой, як рухаецца мелодыя.

Інструментальная музыка значна менш звязана са словам. Але і ёй часам уласцівы песенныя рысы. Адным з найбольш яркіх прыкладаў інструментальнай музыкі песеннага характару з’яўляюцца песні без слоў. Так называюцца невялікія інструментальныя творы песеннага складу. Яны звычайна выконваюцца на інструментах, гучанне якіх падобна на спевы – фартэпіяна, скрыпцы, віяланчэлі, флейце.

Пад старым дубам

Музыка В. Войціка

Пытанні і заданні:

 1. Якую карціну беларускай прыроды малюе музыка? Адбярыце словы, якія вызначаюць музычную мову твора. Мелодыя: паступенная, скачкападобная, плаўная, узыходзячая, сыходная. Тэмп: хуткі, павольны, не вельмі хуткі. Сіла гуку: ціха, гучна, не вельмі гучна. Рытм: чаргаванне кароткіх і доўгіх, роўных працягласцей.

 2. Які характар музычнай мовы твора? Ці можна назваць яго песняй без слоў?

 3. Прасачыце за рухам мелодыі. Колькі галасоў вядуць размову ў творы? Падзяліцеся на дзве групы і адлюструйце рух мелодыі пры дапамозе пластычнага дыялогу.

Кампазітары часта выкарыстоўваюць у сваіх творах уласцівыя песні сродкі музычнай выразнасці. Плаўная, напеўная мелодыя, роўны рытм як мага лепш падыходзяць для адлюстравання спакою, цішыні, задуменнасці.

Правінцыяльная сімфонія

(фрагмент 3 часткі)

Музыка Дз. Лыбіна

Пытанні і заданні:

 1. Слова “правінцыя” азначае “мясцовасць, выдаленая ад буйных гарадоў”. Угледзьцеся ў правінцыяльны пейзаж.

 2. Як вы лічыце, што імкнуўся адлюстраваць кампазітар у сваім творы?

 3. Якія рысы музычнай мовы сведчаць аб тым, што яна мае песенны характар?

Песенны характар музычнай мовы часта сустракаецца ў буйных музычных творах – оперы і балеце.

Арыёза Марынкі

(з оперы “Марынка”)

Музыка Р. Пукста

Арыёза – невялікая арыя, якая выконваецца спеваком–салістам у суправаджэнні аркестра. Арыёза з’яўляецца музычным партрэтам героя і адлюстроўвае яго характар і пачуцці.

Марынка – галоўная гераіня дзіцячай оперы беларускага кампазітара Рыгора Пукста. Разам са сваімі сябрамі яна мужна змагаецца з ворагамі, абараняе ад іх родную зямлю. Арыёза Марынкі падобна на песню. Яго мелодыя простая і напеўная.Пытанні і заданні:

 1. Якія пачуцці галоўнай гераіні адлюстроўвае музыка? Што надае музыцы мяккі песенны характар?

 2. Як музычная мова арыёза дапамагае кампазітару раскрыць характар галоўнай гераіні оперы?

Вы ўжо ведаеце, што ў балеце пануе танец. Аднак нават у гэтым буйным творы можна сустрэць музыку песеннага характару.

Пётр Ільіч Чайкоўскі – адзін з найвялікшых кампазітараў у гісторыі музычнага мастацтва. Яго музыка адлюстроўвае свет чалавечых пачуццяў, вылучаецца багаццем і разнастайнасцю мелодый. Сусветна вядомыя балеты П.І. Чайкоўскага - “Спячая прыгажуня”, “Лебядзінае возера”, “Шчаўкунок”.Дуэт Машы і Прынца

(з балета “Шчаўкунок”)

Музыка П. Чайкоўскага

Пытанні і заданні:

 1. Дуэт Мары і Прынца – гэта гімн каханню. Пры дапамозе якіх сродкаў музычнай выразнасці кампазітар увасабляе гэта пачуццё?

 2. Мелодыя гэтага твора вельмі простая. Паспрабуйце адлюстраваць яе выразнасць пры дапамозе графічных ліній альбо рухаў рук. Што ў вас атрымалася?

 3. Паразважайце, якой па характары музыкай вы выказалі б свае адносіны да таго, каго любіце.

Аб чым можа распавесці танцавальная музыка

Танец – гэта сапраўднае царства рытма. Рытм заўсёды звязан з рухам, таму ў танцы ён адыгрывае вялікую ролю. Танцавальная музыка вылучаецца разнастайнасцю рытмічных малюнкаў, у ёй часта адчуваюцца прытопы альбо паклоны. Мелодыя ў танцавальнай музыцы быццам скача альбо кружыцца. Гэта дазваляе распазнаваць вальс, дзе адчуваецца кружэнне, і польку, у якой чутны падскокі.

Часам танцавальны характар уласцівы і вершам. Калі чытаеш такі верш, то адбываецца ўражанне, што паступова ўключаешся ў рух танца. Бельгійскі паэт Марыс Карэм стварыў верш “Карагод”, дзе намаляваў карціну вяселага танца. На беларускую мову яго пераклала Эдзі Агняцвет.

Карагод

Уваходзьце ў круг!

Тра-ля- ля!

Круглая зямля!

Каб шпарчэй круціцца,

Яблыку кругламу каціцца

Водзяць карагод,

Каб скакаў народ.

Патанцуем!

Патанцуем?

Патанцуем так!

Раз і два у такт

Круціцца вятрак!

Пачынай круціцца!

Скача ў такт пшаніца,

Скача сонца ў полі,

Больш запалу, болей!

Карагод гуляе

І людзей яднае.

Пытанні і заданні:


 1. Ці зразумелы вам змест верша? Вызначце галоўную думку твора.

 2. Якія характэрныя рысы карагода вы адчулі ў вершы? Вылучыце радкі, у якіх чуваць кручэнне, падскокі, прытупы.

 3. Адбярыце тэмп і сілу гуку для выканання верша. Падкрэсліце яго танцавальны характар паўзамі паміж радкамі. Адлюструйце ў выкананні, як карагод паскарае альбо запавольвае свой рух.

Музычная спадчына аўстрыйскага кампазітара Іозэфа Гайдна ўключае сімфоніі, вялікую колькасць канцэртаў і інструментальных п’ес. Яго музыка аптымістычная, насычаная народнымі танцавальнымі рытмамі і інтанацыямі.

Менуэт – старадаўні французскі танец. Сваё паходжанне ён бярэ ад народнага карагоднага танца правінцыі Пуату. Назва “менуэт” ўзнікла ад французскага “маленькі”, “мелкі”. Танец вылучаецца трохдольным метрам, стрыманым выкананнем. Песня І. Гайдна ўзнаўляе тэмп і характар менуэта.

Мы дружим с музыкой

Рускі тэкст П. Сіняўскага Музыка І. Гайдна

Музыка – это замок хрустальный,

Музыка – это солнечный луч.

Мы открываем нотные тайны,

Нам помогает в этом

Мудрый скрипичный ключ.Пытанні і заданні:

 1. Аб чым распавядае гэты твор?

 2. Што надае музыцы твора танцавальны характар?

 3. Мелодыя песні ўвесь час перарываецца паўзамі. Якую ролю яны адыгрываюць?

 4. Вызначце ў нотным тэксце месцы, дзе адчуваюцца паклоны.

 5. Якую ролю адыгрывае музыка ў вашым жыцці?

Адметнай асаблівасцю беларускай музыкі з’яўляюцца песні-танцы. У іх спевы суправаджаюцца танцавальнымі рухамі. Звычайна песні-танцы маюць вяселы, гарэзлівы характар.

Мікіта

Беларуская народная песня-танец

Пытанні і заданні:

1. Дзе ў песні адчуваюцца прытупванні і падскокі?

2. Якія асаблівасці ўласцівы мелодыі песні? Як яны ўплываюць на характар музыкі?

3. Прыдумайце да песні выразныя танцавальныя рухі. Які танец яны нагадваюць?

Танцавальнасць можа сустракацца ў вакальнай і інструментальнай музыцы. Пры дапамозе танцавальнай музыкі кампазітары ствараюць яркія жыццёвыя альбо фантазійныя карціны.
Папяровая балерына

Музыка Г. Гарэлавай

Пытанні і заданні:


 1. Што вам нагадвае музыка?

 2. Выканайце метр (пульс) музыкі. Згадайце, якому танцу належыць такі пульс? Вызначце асаблівасці руху мелодыі. Замалюйце яго на дошцы ў выглядзе графічных ліній. Што нагадвае ваш малюнак?

 3. Які характар музычнай мовы твора?

Лясное свята

Словы А. Фаткіна Музыка Ж. Металідзі

Пытанні і заданні:

 1. Пры дапамозе якіх сродкаў выразнасці музыка малюе карціну вясёлага свята ў лесе? Што вам нагадвае ўступ да песні?

 2. Прыдумайце да яе выразныя танцавальныя рухі. Упрыгожце імі выкананне песні.

 3. Раскажыце, якую ролю адыгрывае музыка ў народных святах.

З танцавальнай музыкай мы можам сустрэцца ў оперы і сімфанічных творах.

Міхаіл Іванавіч Глінка - стваральнік першых рускіх опер і сімфанічных твораў. Яго музыка надзвычай жыццясцвярджальная. Ёй уласцівы выразныя мелодыі і яркія аркестравыя фарбы.

Пад час вандроўкі па Іспаніі М.І. Глінка ўбачыў, як з вялікім запалам танцуюць хоту. Танец вельмі спадабаўся кампазітару. Свае ўражанні ён увасобіў у вялікім сімфанічным творы – уверцюры “Арагонская хота”.

Хота – іспанскі нацыянальны танец. Яго ўзнікненне звязана з іспанскай правінцыяй Арагон. Танцуюць хоту ў парах, суправаджаючы танец гучаннем ударных інструментаў – кастаньетаў. Хоце ўласцівы трохдольны пульс і рухомы, энергічны характар.

Кастаньеты – гэта дзве драўляныя дашчэчкі, якія счэплены скураным шнурком.

Арагонская хота

Музыка М. Глінкі

Слова “уверцюра” у перакладзе з французскай мовы азначае “адкрываць”. Спачатку ўверцюра азначала ўступ да оперы, які выконваўся сімфанічным аркестрам. Пазней кампазітары пачалі ствараць канцэртныя ўверцюры, якія не з’яўляліся часткай оперы альбо балета.Пытанні і заданні:

 1. Які настрой выклікала ў вас гучанне музыкі? Падумайце, што надае музыцы танцавальны характар?

 2. Якія сродкі музычнай выразнасці выкарыстаў кампазітар? Якую ролю ў стварэнні яскравай карціны танца адыгрывае сімфанічны аркестр?

 3. Стварыце рытмічны малюнак, які адпавядае характару музыкі. Паспрабуйце выканаць яго пры дапамозе хлапкоў, шчаўчкоў, рытмічнага пастуквання алоўкам па парце. Дадайце атрыманае суправаджэнне да паўторнага праслухоўвання твора.

Заўжды ляці”

(з дзіцячай араторыі “Запрашэнне ў краіну маленства”)

Словы А. Вольскага Музыка Я. Глебава

Араторыя – гэта буйны твор для спевакоў-салістаў, хору і аркестру. У гэтым творы спалучаюцца вакальная і інструментальная музыка. Араторыя прызначана для выканання на канцэртнай пляцоўцы. У адрозненне ад оперы альбо балету араторыі выконваюцца без дэкарацый, касцюмаў і сцэнічнага дзеяння.

Араторыя заўсёды складаецца з некалькіх частак. “Заўжды ляці” – заключная частка дзіцячай араторыі беларускага кампазітара Яўгена Глебава.Пытанні і заданні:

 1. Што надае музыцы танцавальны характар? Рысы якога танца адчуваюцца ў ёй?

 2. Прыдумайце выразныя рухі ў характары музыкі. Уявіце сябе дырыжорамі і свабодна прадырыжыруйце творам пад час яго паўторнага праслухоўвання.

Маршавы характар музычнай мовы

Звычайна мы беспамылкова можам пазнаць маршавы характар музычнай мовы, нават калі чуем музычны твор упершыню. Маршавай музыцы ўласцівы адчуванне крокаў, шэсця рознага характару, пругкасць рытму.

У маршавай музыцы часта сустракаецца пункцірны рытм. Пункцірны рытм – гэта спалучэнне падоўжаных і скарочаных працягласцяў.

Маршавасць можна адчуць і ў вершах. Маршавы характар вершу надае ўжыванне асаблівых гукапераймальных інтанацый і адчуванне пункцірнага рытму.Ёжик и барабан

С барабаном ходит ёжик,

Бум- бум- бум!

Целый день играет ёжик,

Бум-бум-бум!

С барабаном за плечами,

Бум-бум-бум!

Ёжик в сад забрёл случайно,

Бум-бум-бум!

Очень яблоки любил он,

Бум-бум-бум!

Барабан в саду забыл он,

Бум-бум-бум!

Ночью яблоки срывались,

Бум-бум-бум!

И удары раздавались,

Бум-бум-бум!

Зайцы здорово струхнули,

Бум-бум-бум!

Глаз до зорьки не сомкнули,

Бум-бум-бум!

(Г. Віеру)Пытанні і заданні:

 1. Што надае вершу маршавы характар?

 2. Стварыце рытмічны малюнак да верша. Выкарыстайце ў ім пункцірны рытм. Упрыгожце гучаннем рытмічнага малюнка выкананне верша.

Маршавая музыка дапамагае кампазітарам адлюстроўваць разнастайныя карціны жыцця. Музычныя творы маршавага характару прасякнуты адчуваннем крокаў.

Крокі

Музыка Г. Вагнера

Пытанні і заданні:

 1. Якія сродкі музычнай выразнасці дапамагаюць адчуць крокі?

 2. Як вы лічыце, чаму кампазітар выкарыстаў прыём змянення гучнасці?

 3. Выканайце метр (пульс) музычных крокаў. Колькі долей вы адчулі?

 4. У нотным запісе вы сустрэнеце абазначэнне <. Гэта акцэнт. Ён азначае падкрэсліванне гука альбо акорда з дапамогай сілы гуку. Праспявайце “музычныя крокі”. Падкрэсліце акцэнтам гук “до”.

 5. Упрыгожце выкананнем “музычных крокаў” паўторнае праслухоўванне твора.

Песенька сланяняці аб самім сабе

Словы А. Зарубіна Музыка А. Даньшовай

Пытанні і заданні:

 1. Аб чым распавядае музыка? Што надае музыцы маршавы характар? Якія рысы маршавасці адлюстраваны ў нотным запісе?

 2. Стварыце рытмічны акампанемент да песні. Выкарыстайце “музычныя крокі” і пункцірны рытм. Упрыгожце рытмічным акампанементам выкананне песні.

Дзіцячая опера беларускага кампазітара Алега Залётнева “Адчыніце, казляняткі” заснавана на казачным сюжэце. Руплівы і працавіты Каваль – адна з галоўных дзеючых асоб оперы. Менавіта ён дапамагае Казе з казлянятамі перамагчы злога Ваўка.

Песенька Каваля

(з дзіцячай оперы “Адчыніце, казляняткі”)

Словы П. Макаля Музыка А. Залётнева

Пытанні і заданні:

 1. Ці можна назваць гэты твор музычным партрэтам Каваля?

 2. Якія сродкі музычнай выразнасці спатрэбіліся кампазітару, каб адлюстраваць у музыцы рысы характару героя?

 3. Выканайце рытмічны малюнак пры дапамозе пляскання ў далоні, шчаўчкоў, лёгкага пастуквання алоўкам па парце. Што ён вам нагадвае?

 4. Ці аднолькавы характар музычнай мовы ў крайніх частках твора і ў яго сярэдзіне? Да якой з частак твора больш падыходзіць рытмічны малюнак?

Фрыдэрык Шапэн – выдатны польскі кампазітар. У сваёй творчасці ён выкарыстоўваў багацце і самабытнасць польскай народнай музыкі. Большую частку яго творчай спадчыны складаюць творы для фартэпіяна. Сярод іх шмат канцэртных п’ес, пабудаваных на аснове польскіх народных танцаў – мазуркі і паланэза.

Паланез – старадаўні танец-шэсце. Слова “паланэз” у перакладзе з французскай мовы азначае “польскі”. Танец вылучаецца ўрачыстым характарам, выконваецца ў парах. У мінулыя часы з выканання паланэза пачыналіся балі.

Паланэз” Фрыдэрыка Шапэна сёння вядомы ва ўсім свеце. Яго інтанацыі сталі пазыўнымі польскага радыё.Паланэз

Музыка Ф. Шапэна

 1. Зн. 1. Што надае музыцы характар шэсця?

 2. Паспрабуйце выканаць пульс і рытм твора. Якія іх асаблівасці вы заўважылі?

 3. Як вы лічыце, чаму інтанацыі менавіта гэтага твору былі абраны ў якасці пазыўных польскага радыё?

Песеннасць, танцавальнасць і маршавасць сустракаюцца ў адным творы

Кампазітары часта спалучаюць музычную мову рознага характару ў адным творы. Гэта дазваляе адлюстроўваць змены ў прыродзе і ў настроі чалавека.Восеньскі малюнак

Музыка Я. Паплаўскай

Пытанні і заданні:

 1. Як мяняецца характар музычнай мовы на працягу твора? З дапамогай фарбаў замалюйце настрой крайніх і сярэдняй частак. Ці аднолькавыя фарбы вы выкарысталі?

 2. Адбярыце сродкі музычнай выразнасці для кожнай часткі. Мелодыя: плаўная, напеўная, мяккая, яркая, светлая, сумная, звонкая, жартоўная. Рытм: роўныя працягласці, спалучэнне доўгіх і кароткіх працягласцей. Тэмп: павольны, хуткі. Сіла гуку: гучна, ціха.

Паміж часткамі буйнога твора часта выконваюцца інтэрмедыі –невялікія музычныя п’есы. Інтэрмедыі з дзіцячай араторыі “Запрашэнне ў краіну маленства” вылучаюцца разнастайнасцю музычнай мовы.

Інтэрмедыя

Музыка Я. Глебава

Пытанні і заданні:

 1. Які характар музычнай мовы твору– песенны, танцавальны ці маршавы?

 2. Якія рысы танцавальнасці альбо песеннасці вы адчулі ў музыцы?

 3. Што можна ўявіць, слухаючы музыку? Прыдумайце сюжэт да інтэрмедыі. Колькі герояў будуць дзейнічаць у ім?

Кампазітары спалучаюць у адным творы рознахарактарную музычную мову, каб увасобіць некалькіх герояў.

Кароль з каралевай

Музыка Г. Гарэлавай

Пытанні і заданні:

 1. Ці аднолькавы характар музычнай мовы твора?

 2. Які з знаёмых вам танцаў нагадвае музыка каралевы? Прыдумайце выразныя рухі, якія адпавядаюць характару музыкі.

 3. Стварыце “музычныя крокі” для музыкі караля. Выканайце іх пад час гучання адпаведнай часткі твора.

Дзіцячая опера “Адчыніце, казляняткі” пачынаецца з уступа, які выконваюць салісты, хор і аркестр. Музыка ўступа знаёміць слухачоў з героямі оперы.

Уступ

Словы П. Макаля Музыка А. Залётнева

Пытанні і заданні:

 1. З дапамогай якіх сродкаў музычнай выразнасці кампазітар знаёміць слухачоў з героямі – Казой, Ваўком?

 2. Які характар музычнай мовы крайніх частак твора?

 3. Пакажыце герояў оперы пры дапамозе пластычных выразных рухаў альбо тэатралізуйце ўступ.


Абагульненне тэмы першай чвэрці

Вы пазнаёміліся з песеннай, танцавальнай і маршавай музыкай. Аб чым яна можа распавядаць? Чаму кампазітары адбіраюць розныя сродкі музычнай выразнасці для сваіх твораў?

Якія характэрныя асаблівасці песеннай музыкі вы ведаеце? Прывядзіце прыклады вакальных і інструментальных твораў, якія вылучаюцца песенным характарам музычнай мовы.

Згадайце характэрныя рысы танцавальнай музычнай мовы. У якіх вакальных і інструментальных творах вы сустракаліся з ёй?

Што ўласціва маршавай музычнай мове? Якія знаёмыя вам вакальныя і інструментальныя творы вылучаюцца маршавым характарам?

Песеннасць, танцавальнасць і маршавасць часта сустракаюцца ў адным творы. Для чаго кампазітары спалучаюць у сваёй музыцы рысы песеннасці, танцавальнасці і маршавасці? Прывядзіце адпаведныя прыклады.
Каталог: files
files -> Побач са смерцю з ycпaмiнaў У. П. Шчуцкага, былога члена Расонскага падполля
files -> Сідаровіч Анжэліка Алегаўна, настаўнік пачатковых класаў дуа «Карцэвіцкая сярэдняя школа»
files -> Робім здоровы выбар мэта: фарміраванне навыкаў здаровага ладу жыцця праз пазбаўленне ад шкодных звычак. Задачы
files -> Класіфікацыя звычак: Шкодная звычка – якая наносіць урон здароўю, культуры. Небяспечная
files -> Ці патрэбныя прапісныя ісціны? Мыць рукі перад ежай
files -> Адкуль з'явілася жыта
files -> Название специализированного модуля по выбору студента
files -> Гульнёвая дзейнасць выкарыстоўваецца ў наступных выпадках


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал