Максім Багдановіч
Дата канвертавання24.12.2017
Памер40.19 Kb.
Максім Багдановіч

Нарадзіўся 9 снежня (27 лістапада ст. ст.) 1891 года ў Мінску, у сям’і настаўніка. У чэрвені 1892 г. сям’я Багдановічаў пераехала ў Гродна. У 1902 годзе Максім паступіў вучыцца ў першы клас Ніжагародскай мужчынскай гімназіі. У 10-11 гадоў пачаў пісаць вершы па-беларуску. 6 чэрвеня 1907 года ў газеце «Наша Ніва» публікуюць першае апавяданне М.Багдановіча «Музыка». У 1909 годзе ў гэтай газеце публікуюць першыя вершы паэта. У 1911 г. пасля заканчэння гімназіі Максім Багдановіч прыехаў на Беларусь. У гэтым годзе паступіў вучыцца ў Яраслаўскі юрыдычны ліцэй. У 1912 г. у газеце «Наша Ніва» публікуецца цыкл яго вершаў аб гісторыі Беларусі.

У 1913 г. у друкарні Марціна Кухты выдаецца зборнік вершаў М. Багдановіча «Вянок» – адзіная яго прыжыццёвая кніга паэтычных твораў. У 1914-1916 гг. працягвае актыўна займацца паэтычнай творчасцю, напісаннем артыкулаў, перакладамі. Выданы брашуры М. Багдановіча: «Братья - чехи», «Угорская Русь», «Червонная Русь». Аўтар паэм «Мушка-зелянушка і камарык – насаты тварык» (1914), «Максім і Магдалена» (1915), «Страцім-лебедзь» (1916).

У кастрычніку 1916 г., пасля заканчэння юрыдычнага ліцэя, вярнуўся на Беларусь, у Мінск, дзе ўладкаваўся на працу ў губернскі харчовы камітэт. Прымаў актыўны ўдзел у рабоце Беларускага камітэта дапамогі ахвярам вайны.

У лютым 1917 г. М. Багдановіч паехаў на лячэнне ад сухотаў у Крым, у Ялту. 25 мая (12 мая ст. ст.) паэта не стала.
Творы аўтара, якія можна прачытаць у бібліятэках сістэмы

Поўны збор твораў.Т.3. -  Мн.:  Навука i тэхнiка,  1995. 

Выбраныя творы -  Мн.:  Беларускi кнiгазбор,  1996 .

Вершы /  уст.артыкул Н.Гілевіча. -  Мн.:  Нар. асвета,  1973. 

Вянок: зб. паэзіі  -  Мн.:  Маст. лiт.,  2005. 

Інтымны дзённік -  Мн.:  Радыёла-плюс,  2006.

Краю мой родны . -  Мн.:  Юнацтва,  1999. 

Маладыя гады -  Мн.:  Маст. лiт.,  2001. -.( Бел.паэзi ХХ стаг.) 

Мушка-зелянушка і камарык-насаты тварык -  Мн.:  Маст. лiт., - 2001. 

Шыпшына: вершы, апавяданні, нарысы, крытыка, публітыстыка. – Мн.: Юнацтва, 1991. – 238с. – (Школьная бібліятэка)

Цвяток радзімы васілька: вершы. – Мн.: Маст. літ., 1992. – (Запаведныя радкі)

Літаратура аб жыцці і творчасці аўтара

кнігі:

Андраюк.С.А. Пісьменнікі. Кнігі. Літаратурна-крытычныя артыкулы. – Мн.: Маст. літ., 1997. – 319с.

Максім Багдановіч: вядомы і невядомы: зб. літаратуразнаўчых і архіўных матэрыялаў /уклад. і камент. Ц.В.Чарнякевіча. – Мн.: Літ. і мастацтва, 2011. – 392с.

Максім Багдановіч: жыццё і творчасць: матэр. для выстаўкі ў школе. – Мн.: Нар. асвета, 1968. – 50с.

Максім Багдановіч: пясняр чыстае красы: успаміны, артыкулы, прысвячэнні /уклад. Т.Шэляговіч. – Мн.: Маст. літ., 2011. – 350с. іл. – (Жыццё знакамітых людзей Беларусі)

Максім Багдановіч: энцыклапедыя /Склад. І.У. Саламавіч, М.В.Прус; рэдкал. Т.У.Бялова. – Мн.: Бел.Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2011. – 608с.артыкулы:

Адамовіч, Г. Жыццё і творчасць Максіма Багдановіча як прыклад "адарванасці" :  вопыт міждысцыплінарнага даследавання //  Роднае слова. -  2008. -  № 4. -  С. 3-7. 

Анапрэенка, Н. Канцэпцыя чалавека і прыроды ў творчасці Максіма Багдановіча і Баляслава Лесьмяна // Роднае слова. - 2011. — № 5. — С. 26—28.

Бельскі, А. І. "Ён любіў чытаць..." : роля кнігі і чытання ў станаўленні творчай асобы Максіма Багдановіча // Роднае слова. - 2014. — № 3. — С. 7—9.

Вабішчэвіч, Т. Лірыка Максіма Багдановіча ва ўспрыманні нашаніўскіх сучаснікаў :  Багдановіч і "высокі" (інтэлігентны) чытач //  Роднае слова. -  2010. -  № 8. -  С. 35-39.

Вабішчэвіч, Т. Лірыка Максіма Багдановіча ў масавым чытацкім асяроддзі нашаніўскага перыяду //  Роднае слова. -  2010. -  № 12. -  С. 16-19.

Валасюк, В. Максім Багдановіч. "Раманс" //  Роднае слова. -  2008. -  № 5. -  С. 18-20. 

Васючэнка, П. Максім Багдановіч і сімвалізм :  [літ.крытыка] //  Роднае слова. -  2007. -  № 5. -  С. 3-5. 

Верына, У. Ю. "Вянок" Багдановіча: часткі і цэлае / Ульяна Верына // Маладосць. - 2014. — № 5. — С. 45—48.

Весялуха, М. Максімава свята //  Літаратура і мастацтва. -  2010. -  № 30 (30 ліпеня). -  С. 1. 

Вострыкава, А. У. Энцыклапедыя "Максім Багдановіч" як значная з'ява славянскага літаратуразнаўства // Роднае слова. - 2013. — № 8. — С. 24—26.

Ганчарова-Цынкевіч, Т. Гістарычныя погляды Максіма Багдановіча //  Роднае слова. -  2008. -  № 8. -  С. 22-23. 

Гарадніцкі, Я. А. Інтэрмедыяльныя сродкі мастацкага выражэння ў творах Максіма Багдановіча // Полымя. - 2013. — № 11. — С. 124—133.

Клышка, А. Цвяток радзімы васілька :  [літаратурная крытыка] //  Маладосць. -  2010. -  № 4. -  С. 119-127. 

Ліякумовіч, Ц. Б. Максім Багдановіч — вястун і пракладчык новых літаратурных шляхоў // Роднае слова. - 2013. — № 5. — С. 3—5.

Мацюхіна, Т. Пейзажная лірыка Максіма Багдановіча ў еўрапейскім кантэксце // Роднае слова. - 2011. — № 9. — С. 30—33.

Мышкавец, І. В. Гімназічнае акружэнне Максіма Багдановіча: невядомыя імёны і факты //Роднае слова. - 2015. — № 5. — С. 8—10.

Мышкавец, І. В. Невядомы фельетон Максіма Багдановіча // Роднае слова. - 2014. — № 3. — С. 3—5.

Пацюпа, Ю. Невядомы санет Максіма Багдановіча // Маладосць. - 2012. — № 3. — С. 75—79.

Спецвыпуск, прысвечаны 120-гадоваму юбілею Максіма Багдановіча // Літаратура і мастацтва. - 2011. — 9 снежня. — С. 1—24.

Стральцоў, М. Загадка Багдановіча :  урыўкі з аповесці - эсэ //  Полымя. -  2006. -  № 12. -  С. 156-164. 
Сцэнарныя матэрыялы

І зорка гарыць, і не вяне вянок : да дня нараджэння М.Багдановіча //Дадатак да бюлетэня “Новыя кнігі: па старонках беларускага друку”. – 2011. - №7.

Гушчынская,Л. Паэт красы і гармоніі: новае электроннае выданне НБ прысвечанае М.Багдановічу //Бібліятэка прапануе. – 2011. - №11. – С.20-21.

Дзмітрыенка,К. Чую, як расце трава: інсцэніроўка па вершах М.Багдановіча //Сцэнарна-метадычныя рэкамендацыі па правядзенню мерапрыестваў. – Мн., 1989. – С.44-52.

Казлоўскі,М. А сэрца ўсё імкнецца да бацькоўскага краю … //Бібліятэка прапануе. – 2011. - №11. – С.22-24.

Лагош, Т. І зорка гарыць, і не вяне вянок // Бібліятэка прапануе. - 2011. — № 12. — С. 11—14.

Наскова, П. "Светлы след будзе вечна жывым..." :  сцэнар вечарыны //  Род. слова. -  2006. -  № 10. -  С. 71-75. 

Свістун, Г. "І не знікаць паэтам вечна" : літаратурны агеньчык да дня нараджэння М. Багдановіча // Бібліятэка прапануе. - 2014. — № 11. — С. 4—7.Незабыўны Максім Багдановіч: літ. вечарына //Бібліятэка прапануе. – 2006. – С.13-15.

Нязгаснаю зоркай ты ў небе Радзімы навекі: літ. – муз вечар па творчасці М.Багдановіча //Бібліятэка прапануе. – 2003. - №5. – С.14-17.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка