«матэматычная адукацыя: сучасны стан І перспектывы»
Дата канвертавання05.12.2018
Памер57.72 Kb.
ЗАЯЎКА
на ўдзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі «МАТЭМАТЫЧНАЯ АДУКАЦЫЯ: СУЧАСНЫ СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ», прысвечанай 100-годдзю з дня нараджэння прафесара А. А. Столяра
Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара (аў) __________

Месца працы _________________________________

Пасада _______________________________________

Вучоная ступень, званне ________________________

Назва даклада _________________________________

Назва напрамку праблемнага поля _______________

Меркаваная форма дакладу (пленарны, секцыйны, стэндавы) ____________________________________

Форма ўдзелу: Завочна з публікацыяй ____________

                          Вочна з публікацыяй _____________

                          Вочна без публікацыі _____________

Адрас дакладчыка для перапіскі (+ індэкс) ________

Тэлефон (+ код) _______________________________

Факс (+ код) __________________________________

E-mail _______________________________________

Дата _________________

ПРАГРАМНЫ КАМІТЭТ

КАНФЕРЭНЦЫІ
Старшыня праграмнага камітэта:

Д.У. Дук, рэктар МДУ імя А.А. Куляшова, д.гіст.н., прафесар

Намеснік старшыні:

В.У. Старасценка, прарэктар па навуковай рабоце МДУ імя А.А. Куляшова, к.ф.н., дацэнт

Намеснік старшыні:

А.В. Дзячэнка, прарэктар па вучэбнай рабоце МДУ імя А.А. Куляшова, к.ф.н., дацэнт

Намеснік старшыні:

Л.Я. Старавойтаў, дэкан факультэта матэматыкі і прыродазнаўства МДУ імя А.А. Куляшова, к.ф.-м.н., дацэнт
Члены праграмнага камітэта:

Н.У. Броўка, д.п.н., прафесар, БДУ (Мінск, Беларусь)

У.У. Казачонак, д.п.н., прафесар, БДУ (Мінск, Беларусь)

С.А. Мазанік, д.ф.-м.н., прафесар, БДУ (Мінск, Беларусь)

Л.І. Майсеня, д.п.н., прафесар, ІІТ БДУІР (Мінск, Беларусь)

А.І. Мельнікаў, д.п.н., прафесар, БДУ (Мінск, Беларусь)

В.Б. Мілушаў, д.п.н., прафесар, ПУ "Паісій Хілендарскі" (Плоўдзіў, Балгарыя)

І.А. Новік, д.п.н., прафесар, БДПУ імя М. Танка (Мінск, Беларусь)

А.М. Сендзер, д.п.н., прафесар, БрДУ імя А.С. Пушкіна (Брэст, Беларусь)

А.М. Радзькоў, д.п.н., прафесар (Мінск, Беларусь)

М.М. Раганоўскі, д.п.н., прафесар, МДУ імя А.А. Куляшова (Магілёў, Беларусь)

Р.А. Уцеева, д.п.н., прафесар, ТДУ (Тальяці, Расія)

В.С. Чашачнікава, д.п.н., прафесар, СумДПУ імя А.С. Макаранкі (Сумы, Украіна)

В.У. Шлыкаў, д.п.н., прафесар, БДПУ імя М. Танка (Мінск, Беларусь)

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

 

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ«МАГІЛЁЎСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ

ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А. А. КУЛЯШОВА»


Факультэт матэматыкі і прыродазнаўства
Міжнародная

навуковая канферэнцыя
«МАТЭМАТЫЧНАЯ АДУКАЦЫЯ:

СУЧАСНЫ СТАН

І ПЕРСПЕКТЫВЫ»,

прысвечаная 100-годдзю з дня

нараджэння прафесара А. А. Столяра

20-21 лютага 2019 г.


Столяр Абрам Аронавіч

Доктар педагагічных навук, прафесар,

заслужаны работнік вышэйшай школы БССР

(20.02.1919-06.05.1993)
Магілёў, Беларусь

Інфармацыйны ліст
Паважаныя калегі!

Запрашаем Вас прыняць удзел у рабоце V Міжнароднай навуковай канферэнцыі «МАТЭ­МАТЫЧНАЯ АДУКАЦЫЯ: СУЧАСНЫ СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ», прысвечанай 100-годдзю з дня нараджэння прафесара А. А. Столяра.


Канферэнцыя адбудзецца 20-21 лютага 2019 года ва ўстанове адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова».

Праблемнае поле канферэнцыі

1. Праблемы сучаснай матэматычнай аду­кацыі.

2. Псіхолага-дыдактычныя асновы распра­цоўкі вучэбна-метадычнага забеспячэння працэсу навучання матэматыцы.

3. Лагічныя аспекты ў навучанні матэматыцы.

4. Метадалагічныя і тэхналагічныя асновы практыка-арыентаванага навучання матэматыцы.

5. Тэхналогіі распрацоўкі і методыка прымянення інфармацыйна-адукацыйных рэсур­саў пры навучанні матэматыцы.


Рабочыя мовы канферэнцыі — руская, беларуская, англійская.

У рамках канферэнцыі плануецца правядзенне пленарнага пасяджэння, праца секцый па напрамках. Рэгламент: пленарны даклад — да 20 хвілін, секцыйны даклад — да 10 хвілін.Парадак прадстаўлення матэрыялаў
Для ўдзелу ў канферэнцыі просім да 10 студзеня 2019 года накіраваць у аргкамітэт заяўку на ўдзел у канферэнцыі (форма дадаецца) і матэрыялы дакладу па электроннай пошце (заяўкі і матэрыялы для публікацыі дасылаюцца ў асобных файлах), а таксама ў папяровым варыянце з подпісам аўтара (-аў). Кожны ўдзельнік канферэнцыі прадстаўляе толькі адзін матэрыял (персанальна або ў суаўтарстве).

Выданне матэрыялаў канферэнцыі плануецца па выніках яе правядзення. Рэдакцыйны савет пакідае за сабой права адбору матэрыялаў. Матэрыялы, якія не адпавядаюць тэматыцы канферэнцыі альбо не аформлены ў адпаведнасці з патрабаваннямі, адхіляюцца.

МДУ імя А.А. Куляшова пакідае за сабой права ажыццяўляць перавод матэрыялаў у электронную форму з размяшчэннем іх у электронным архіве бібліятэкі ўніверсітэта і ў Расійскім індэксе навуковага цытавання на платформе elibrary.ru ў адкрытым доступе.

Памер узносу на выданне матэрыялаў будзе ўказаны ў запрашэнні на канферэнцыю. Запрашэнні і дагаворы будуць высланы ўдзельнікам да 10 лютага 2019 года.

Праезд, харчаванне і пражыванне ўдзельнікаў канферэнцыі за кошт камандзірую­чых арганізацый.
Патрабаванні да афармлення матэрыялаў
Аб'ём — да 3 поўных старонак фармату А4, набраных у рэдактары Word (версія не ніжэй за 6.0) для Windows праз 1 інтэрвал шрыфтам Times New Roman 14. Усе палі (верхняе, ніжняе, левае і правае) — па 25 мм. Першы радок — індэкс УДК (выраўноўванне па левым краі). Без індэкса УДК матэрыялы публікавацца не будуць! Другая — ініцыялы і прозвішча (ы) аўтара (аў), горад, краіна (выраўноўванне па правым краі) друкуюцца малымі літарамі, курсівам. Праз радок — назва матэрыялаў вялікімі паўтлустымі літарамі (выраўноўванне па цэнтры). Праз радок — кароткая анатацыя (да 4 радкоў). Праз радок — ключавыя словы ад 3 да 10. Яшчэ праз радок друкуецца тэкст матэрыялаў (абзацны водступ 1,25). Спасылкі на літаратурныя крыніцы даюцца ў тэксце ў квадратных дужках. Пасля асноўнага тэксту праз радок падаецца спіс выкарыстанай літаратуры (выраўноўванне па цэнтры), які афарм­ляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ДАСТ 7.1.
Прыклад афармлення тэксту

УДК

І.В. Іваноў, г. Магілёў, Беларусь (14 pt, курсіў)

пропуск радкаНАЗВА (14 pt)

пропуск радка

Анатацыя. (12 pt)

Ключавыя словы: (12 pt)

пропуск радка

[Тэкст дакладу] ............ [1, с. 25] (14 pt)

пропуск радка

Спіс выкарыстанай літаратуры (12 pt)

1 ....................................................

2 ....................................................


Адрас аргкамітэта

212022, Рэспубліка Беларусь, г. Магілёў, вул. Касма­наўтаў, 1 а, МДУ імя А. А. Куляшова, каб. 443.Факс: +375 222 28-36-26.

Кафедра методыкі выкладання матэматыкіТэлефон: +375 222 28-35-25

Е-mail: kafedra_mpm443@mail.ru
Каардынатар:

Гасцевіч Таццяна Васільеўна

тэлефон: +375 29 309-25-92

Сакратар:

Маханькова Таццяна Аляксандраўнатэлефоны: +375 29 667-25-53

+375 33 691-03-27 (Viber)


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка