Матэматыка 8 клас праграма дапаможнай школыДата канвертавання03.01.2018
Памер124.77 Kb.
#16000
Матэматыка

8 клас

праграма дапаможнай школы

(1 аддзяленне)
п/п

Назва тэмы

К-ць гадзiн

Дата

I чвэрць
Паутарэнне 1

1.

Вусная i пiсьмовая нумарацыя лiкаў у межах 10 000 (атрыманне лікаў з сумы разрадных складаемых; раскладанне ліку на разрадныя складаемыя, аналіз ліку, акругленне да дзесяткаў, сотняў; вызначэнне агульнай колькасці адзінак, дзесяткаў, сотняў; праца з табліцай разрадаў лічыльнікамі)

3
2.

Складанне і адніманне ў межах 100 (паўпісьмовыя, пісьмовыя і вусныя прыёмы вылічэнняў)

1
3.

Множанне і дзяленне круглых дзесяткаў, сотняў на адназначны лік, трохзначных лікаў( без пераходу і з пераходам праз разрад)

3
4.

Нумарацыя лікаў у межах 100 000 (лік, запіс дзесяткаў тысяч, атрыманне поўных пяцізначных лікаў з разрадных адзінак; раскладанне лікаў на разрадныя складаемыя; параўнанне лікаў; вызначэнне колькасці разрадных адзінак і агульнай колькасці адзінак, дзесяткаў, сотняў, тысяч). Табліца класаў і разрадаў.

3
5.

Лічэнне роўнымі лікавымі групамі (200, 2000, 20000; 500, 5000, 50000; 250, 2500, 25000).

1
6.

Складанне і адніманне ў межах 100 000 (10000, 10000)

1
7.

Множенне і дзяленне ў межах 10 000 (100, 10000) на адназначны лік (без пераходу, з пераходам праз дзесятак). Праверачная работа

2
8.

Дзяленне двухзначнага ліку на двухзначны (80:20), (72:12). Дзяленне з астачай (13:6; 56:6). Праверка вынікаў вылічэнняў. Праверачная работа

1
9.

Звычайныя дробы (пазнаванне па малюнку, называнне, запіс; складанне і адніманне дробаў, змешаных лікаў з аднолькавымі назоўнікамі)

2
10.

Паказ вынікаў вымярэнняў у выглядзе звычайнага дробу (50 см = ½ м; 250 г = ¼ кг)

1
11.

Нумарацыя дзесятковых дробаў, складанне і адніманне

1
12.

Лікі, атрыманыя ў выніку вымярэння (працягласць маса, ёмістасць, час), іх суадносіны, пераўтварэнне. Алгарытм выканання чатырох арыфметычных дзеянняў. Грашовыя разлікі.

2
13.

Паняцці: скорасць, час, адлегласць (назіранне за аб’ектамі, якія рухаюцца з рознай скорасцю). Арыфметычныя задачы на вызначэнне часу: пачатак падзеі, працягласць, завяршэнне (у межах сутак, месяца, года). Праверачная работа.

2
14.

Склданыя арыфметычныя задачы (уключаюць простыя задачы, спосаб якіх засвоены вучнямі).

1
15.

Тыповыя задачы (прамое і адваротнае прывядзенне да адзінкі)

1
16.

Складанне пераўтварэнне, параўнанне арыфметычных задач

1
17.

Адзінка вымярэння велічыні вугла – градус. Вымярэнне велічыні вугла. Разгорнуты, поўны вугал. Велічыня прамога, вострага, тупога, разгорнутага, поўнага вуглоў.

2
18.

Пабудова вуглоў транспарцірам (вымярэннге велічыні вугла “на вока” і праверка вынікаў трнспарцірам

1
19.

Кантрольная работа па вынікам першай чвэрці

1
20.

Аналіз кантрольнай работы

1ІІ чвэрць1.

Нумарацыя лікаў у межах 100 000. Аналіз ліку, табліца класаў і разрадаў

1
2.

Складанне і адніманне лікаў у межах 100 000

1
3.

Множанне мнагазначных лікаў на адназначны

1
4.

Дзяленне мнагазначных лікаў на адназначны. Многавугольнікі. Перыметр многавугольніка

2
5.

Тыповыя задачы на дзяленне

1
6.

Лічэнне роўнымі лікавымі групамі

1
7.

Задачы на вылічэнне цаны, кошту ст.87

2
8.

Задачы на вызначэнне скорасці руху

1
9.

Вымярэнне велічыні вуглоў. Пабудова з дап.транспарціра

1
10.

Параўнанне, складанне і адніманне звычайных дробаў, змешаных лікаў

2
11.

Вымярэнне часу. Задачы на вымярэнне часу.

3
12.

Трохвугольнікі. Сума велічынь вуглоў трохвугольніка

1
13.

Складанне і адніманне дзесятковых дробаў

2
14.

Сіметрычныя і сіметрычна размешчаныя прадметы, геаметрычныя фігуры. Вось сіметрыі

1
15.

Складанне і адніманне лікаў, атрыманых у выніку вымярэння. Цэнтр сіметрыі

2
16.

Множанне і дзяленне лікаў, атрыманых у выніку вымярэнняў

2
17.

Арыфметычныя задачы на прапарцыянальнае дзяленне. Сіметрычныя прадметы і геаметрычныя фігуры

2
18.

Кантрольная работа па выніках другой ІІ чвэрці.

1
19.

Аналіз кантрольнай работы Замацаванне пройдзенага

2ІІІ чвэрць1.

Нумарацыя чатырох шасцізначных лікаў у межах

100 000


1
2.

Арыфметыка цэлых неадмоўных лікаў у межах 100 000

1
3.

Множанне і дзяленне лікаў на двухзначны лік (ст.124)

2
4.

Чатыры арыфметычныя дзеянні з лікамі, атрыманымі ў выніку вымярэння велічынь. Вуглы. Сума велічынь вуглоў трохвугольніка

4
5.

Перпендыкулярныя прамыя лініі. Многавугольнікі. Перыметр многавугольніка

1
6.

Звычайныя дробы, змешаныя лікі (лічнік і назоўнік, параўнанне, запіс)

2
7.

Складанне і адніманне звычайных дробаў з рознымі назоўнікамі. Пункты, сіметрычна размешчаныя адносна восі сіметрыі

3
8.

Уласцівасць дзесятковага дробу. Параўнанне дзесятковых дробаў. Множанне і дзяленне дзесятковых дробаў на адназначны лік ст.150

2
9.

Кантрольная работа

1
10.

Арыфметычныя задачы на вызначэнне часу пры раўнамерным руху аб’екта. Дачыненне скорасць – час – адлегласць ст.129

3
11.

Складаныя арыфметычныя задачы (на вызначэнне сярэдняга арыфметычнага пры руху аб’екта ў адным напрамку)

4
12.

Задачы, якія складаюцца з двух-трох простых задач. Праверачная работа

2
13.

Маса. Агульная маса, тара, чыстая маса. Перыметр геаметрычных фігур.

3
14.

Цэнтр сіметрыі. Пабудова пункта, акружнасці, сіметрычных такім самым фігурам адносна восі, цэнтра сіметрыі. Ст.169

2
15.

Рашэнне практычных задач на знаходжанне сумы вуглоў трохвугольніка. Перыметр многавугольнікаў

4
16.

Маштаб. Пабудаванне чарцяжа ў зададзеным маштабе

2
17.

Дачыненне, скорасць-час-адлегласць. Арыфметычныя задачы па велічыне адлегласці пры сустрэчным руху

3
18.

Складанне і адніманне лікаў, атрыманых у выніку вымярэння часу

2
19.

Кантрольная работа па выніках ІІІ чвэрці.

1
20.

Аналіз кантрольнай работы

1ІV чвэрць1.

Вусная і пісьмовая нумарацыя лікаў у межах 100,, 1000, 10000, 100000

1
2.

Вывучэнне спецыяльна падобранага матэрыялу з газеты, даведнікаў. Рымская нумарацыя лікаў

1
3.

Вусныя прыёмы вылічэнняў у межах 100

1
4.

Арыфметычныя дзеянні ў межах 100 000

1
5.

Дзяленне з астачай

2
6.

Дзяленне двухзначнага ліку на двухзначны

2
7.

Спосабы праверкі вынікаў выканання чатырох арыфметычных дзянняў. Задачы на раўнамерны рух у адным напрамку

2
8.

Арыфметычныя дзеянні з лікамі, атрыманымі ў выніку вымярэнняў

2
9.

Пабудаванне паралельных прамых. Вылічэнне перыметра геаметрычнай фігуры

1
10.

Множанне і дзяленне на 100, 1000 (ст.210)

2
11.

Кантрольная работа

1
12.

Вызначэнне сярэдняга арыфметычнага ліку. Задачы практычнага зместу

2
13.

Пабудаванне трохвугольніка па зададзенай велічыні вуглоў. Паоалелаграм, прамавугольнік

1
14.

Меры часу. Задачы на вызначэнне працягласці падзеі, яе заканчэння, пачатку

2
15.

Задачы на вызначэнне некалькіх частак ад ліку

1
16.

Параўнанне звычайных дробаў, змешаных лікаў

1
17.

Складанне і адніманне дробаў, змешаных лікаў. Праверачная работа

2
18.

Спосабы рашэння асноўных арыфметычных задач

2
19.

Спосабы вымярэння, вылічэння і паказу ў выглядзе лікавага выразуперыметра многавугольніка

1
20.

Замацаванне пройдзенага

1
21.

Выніковая кантрольная работа за ІV чвэрць

1
22.

Аналіз кантрольнай работы

1
23.

Замацаванне пройдзенага. Паўтарэнне.

2
Каталог: user-files
user-files -> Геаграфія клас
user-files -> Сацыяльна-бытавая арыенціроўка
user-files -> Тэма 1 чвэрць Кол-ць гадзін
user-files -> Сацыяльна-бытавая арыенціроўка 9 клас праграма дапаможнай школы
user-files -> Сацыяльна-бытавая арыенціроўка 5 клас праграма дапаможнай школы
user-files -> Падрыхтоўка і афармленне стала для прыёму ежы з улікам правільнай расстаноўкі неабходных прыбораў і посуду, гэта
user-files -> Праграма дапаможнай школы) ( 1 аддзяленне)
user-files -> Практычны матэрыял па сба да раздзела “Харчаванне” (6 клас)
user-files -> Практычны матэрыял па сба да раздзела “Харчаванне” (7 клас)
user-files -> Гісторыя Беларусі


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал