Метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры на 2015/2016 навучальны год




старонка3/3
Дата канвертавання13.04.2017
Памер403.2 Kb.
1   2   3


Раздзел YII. План правядзення паседжанняў метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры на 2015/2016 навучальны год





Час правя-дзення

Тэма


Від правядзен-ня

Пытанні для абмеркавання

Адказныя

1

24.08.

2015


Нарматыўнае прававое і навукова-метадычнае забеспячэнне арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах “Беларуская мова”, “Беларуская літаратура” ў 2015/2016 навучальным годзе

Інструктыў-на-метадычная нарада

Тэарэтычная частка




1.Нарматыўнае прававое забеспячэнне адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах “Беларуская мова”, “Беларуская літаратура” ў 2015/2016 навучальным годзе.


2.Навукова-метадычнае і вучэбна-метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах “Беларуская мова”, “Беларуская літаратура” ў 2015/2016 навучальным годзе.

3. Нарматыўны прававы, навукова-метадычны і арганізацыйны аспекты ўвядзення профільнага навучання на Ш ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

4. Асаблівасці выкладання беларускай мовы на павышаным узроўні ў 10 класе.

5.Роля факультатыўных заняткаў у арганізацыі адукацыйнага працэсу па беларускай мове. Вучэбна-метадычныя комплексы па беларускай мове.



Практычная частка

1.Аналіз работы метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры ў 2014/2015 навучальным годзе.

2.Аналіз вучэбнай дзейнасці вучняў у 2014/2015 навучальным годзе.

3.Вынікі ЦТ 2015 года. Арганізацыя падрыхтоўкі да ЦТ 2016 года па беларускай мове.

4. Інструктыўна-метадычнае пісьмо Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь “АСАБЛІВАСЦІ АрганІзацЫІ АДУКАЦЫЙНАГА прАцЭсУ пры вывучэнні вучэбных прадметаў

«Беларуская мова» і «Беларуская літаратура»

5.Планаванне работы метадычнага аб’яднання на 2015/2016 навучальны год.


6. Арганізацыя пазакласнай работы па беларукай мове і літаратуры у 2015/2016 навучальным годзе.
7. Абагульненне, апісанне і прадстаўленне вопыту сваёй педагагічнай дзейнасці.

Шорап Н.І.


Валатоўскі Л.С.

Глушко В.У.


Занкевіч Л.Ф.

Пагірэйчык Н.В.
Шорап Н.І.

Дзядкоўская І.М.

Дзядкоўская І.М.

Вяракса Г.А.

Шорап Н.І.

Шорап Н.І.

Дзядкоўская І.М.


2

27.10. 2015

Рэалізацыя прынцыпаў дыферэнцыраванага навучання беларускай мовы і літаратуры ва ўмовах пераходу на профільнае навучанне

Метадычная студыя
Тэарэтычная частка

1.Асноўныя метадычныя прынцыпы арганізацыі адукацыйнага працэсу па беларускай мове ва ўмовах профільнага навучання.

2.Роля настаўніка і яго прафесійнай кампетэнтнасці ў забяспечанні фектыўнасці адукацыйнага працэсу на павышаным узроўні.

3. Патрабаванні да ўзроўню засваення вучнямі вучэбнага прадмета на завершанасці навучання і выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

4.Эффектыўныя формы і прыёмы арганізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў на ўроках беларускай мовы на павышаным узроўні.

5.Выкарыстанне сучасных сродкаў навучання на ўроках беларускай мовы і літаратуры як адзін з фактараў індывідуалізацыі і дыферыянцыяцыі навучання.




Практычная частка

1.Формы і прыёмы арганізацыі адукацыйнага працэсу па засваенні новага павышаннага ўзроўню зместу па беларускай мове ў Х класе профільнага гуманітарнага накірунку.

2. Асаблівасці арганізацыі факультатыўных заняткаў па беларускай мове на ІІ ступені агульнай сярдняй адукацыі. Выкарыстанне вучэбна-метадычных комплексаў.

3. Змест факультатыўных заняткаў па беларускай мове для ІХ класа і асаблівасці іх правядзення.

4.Псіхолога-педагагічнае суправаджэння профільнага навучання.
Работа ў групах
1. Метады і прыемы работы пры падрыхтоўцы вучняў 9-11 класаў да прадметнай алімпіяды. Разбор алімпіядных заданняў.
2. Папярэджанне і карэкцыя арфаграфічных і пунктуацыйных памылак.

3. Распрацоўка і правядзенне вучэбных заняткаў, іх самааналіз.

Наведванне і аналіз адкрытых вучэбных і факультатыўных заняткаў.
4.Трэнінг па вызначэнні тэмы, мэты, задач педагагічнага вопыту.
4.Прэзентацыя работы метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры.


Вяракса Г.А.

Валатоўскі Л.С.

Глушко В.У.

Занкевіч Л.Ф.


Пагірэйчык Н.В.


Глушко В.У.


Шорап Н.І.
Пагірэйчык Н.В.

Мельнікава М.А.

Педагогі

Педагогі

Педагогі

Дзядкоўская І.М.


Дзядкоўская І.М.

Дзядкоўская І.М.



3

22.12. 2015

Шляхі ўдасканалення арфаграфіч-ных, пунктуацый-ных і арфаэпічных уменняў і навыкаў пры выкладанні беларускай мовы


Педагагіч-ная майстэрня
Тэарэтычная частка

1.Агульнаметадычныя прынцыпы навучання арфаграфіі і пунктуацыі.

2.Методыка навучання арфаграфіі на ўроках беларускай мовы.

3.Асноўныя прынцыпы вывучэння змен у правапісе на факультатыўных занятках. Вучэбна-метадычныя комплексы па беларускай мове.

4.Формы, метады і прыемы фарміравання арфаграфічных і пунктуацыйных уменняў і навыкаў пры вывучэнні беларускай мовы.

5.Выкарыстанне кантрольна-вымяральных матэрыялаў для атрымання інфармацыі аб ходзе і выніках навучання беларускай мове. Кантроль і ацэнка арфаграфічнай пісьменнасці вучняў.



Практычная частка

1.Сістэма арфаграфічных практыкаванняў у карэкцыйнай рабоце на ўроках беларускай мовы ў 5-8 класах.

2.Сістэма арфаграфічных практыкаванняў у карэкцыйнай рабоце на ўроках беларускай мовы ў 9-11 класах.

3.Формы, метады і прыемы работы пры падрыхтоўцы вучняў 9, 11 класаў да выпускных экзаменаў.

4.Формы, метады і прыемы работы пры падрыхтоўцы вучняў 11 класаў да цэнтралізаванага тэсціравання. Разбор тэставых заданняў.
Выпуск метадычнага бюлетэня “Метадычныя і практычныя прынцыпы навучання арфаграфіі на ўроках беларускай мовы”.
Распрацоўка і правядзенне вучэбных заняткаў, іх самааналіз.Наведванне і аналіз адкрытых вучэбных і факультатыўных заняткаў.
Аналіз удзелу вучняў у другім этапе рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры.
Практыкум. Аналіз педагагічнага вопыту. Складанне апісання педагагічнага вопыту.


Вяракса Г.А.


Валатоўскі Л.С.
Глушко В.У.

Шорап Н.І.


Пагірйчык Н.В.

Валатоўскі Л.С.

Пагірэйчык Н.В.

Валатоўскі Л.С.
Настаўнікі

Шорап Н.І.

Педагогі
Дзядкоўская І.М.

Дзядкоўская І.М.

Педагогі


4

29.03.

2016


Сучасныя метады, прыёмы і тэхналогіі арганізацыі прадуктыўнай дзейнасці вучняў на вучэбных і факультатыў-ных занятках па беларускай мове і літаратуры


Семінар-практыкум
Тэарэтычная частка

1.Сучасныя метады і прыёмы выкладання беларускай мовы і літаратуры як фактар павышэння якасці адукацыйнага працэсу.

2.Метады і прыёмы, спрыяючыя павышэнню пазнавальнай актыўнасці і развіццю творчых здольнасцей вучняў.

3.Факультатыўныя заняткі і іх роля ў арганізацыі якаснага адукацыйнага працэсу па беларускай мове. Эфектыўнае выкарыстанне вучэбна-метадычных комплексаў.


4.Выкарыстанне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій і электронных сродкаў навучання на ўроках беларускай мовы і літаратуры.

5.Развіццё пазнавальных інтарэсаў, даследчых і творчых здольнасцей вучняў на ўроках і факультатыўных занятках па беларускай мове і літаратуры.



Практычная частка


Работа ў групах

1.Формы, метады і прыемы работы пры падрыхтоўцы вучняў 11 класаў да цэнтралізаванага тэсціравання. Рабор тставых заданняў.

2.Работа па ўзбагачэнні слоўнікавага запасу вучняў і папярэджванні маўленчых і граматычных памылак.

3.Метады і прыёмы работы пры падрыхтоўцы вучняў 5-8 класаў да прадметнай алімпіяды.

Распрацоўка і правядзенне вучэбных заняткаў, іх самааналіз.

Наведванне і аналіз адкрытых вучэбных і факультатыўных заняткаў.

Аналіз удзелу вучняў у трэцім этапе рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры.
Прадстаўленне фрагментаў свайго педагагічнага вопыту.

Трэнінг па апісанні вынікаў вопыту.




Пагірэйчык Н.В.

Глушко В.У.

Валатоўскі Л.С.


Шорап Н.І.

Вяракса Г.А.

Пагірэйчык Н.В.

Глушко В.У.

Шорап Н.І.

Настаўнікі


Настаўнікі

Дзядкоўская І.М.

Шорап Н.І.

Настаўнікі


5

14.06.

2016


Прафесійнае станаўленне і развіцце настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры

Метадычны фестываль
Тэарэтычная частка

1.Развіцце прафесійнай кампетэнтнасці настаўніка-славесніка.

2.Прадметная і метадычная граматнасць як важнейшыя састаўляючыя прафесійнай кампетэнтнасці настаўніка.
3.Роля самаадукацыі ў павышэнні якасці ведаў вучняў і развіцці прафесіяналізму настаўніка.
4. Выкарыстанне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій і электронных сродкаў навучання на ўроках беларускай мовы і літаратуры.

Практычная частка

1.Прадстаўленне педагагічнага вопыту па рэалізацыі профільнага навучання па беларускай мове.

2.Практыкум па ацэнцы прадстаўленых узораў вопыту “кваліфікацыйнай камісіяй”.
3.Аналіз правядзння выпускных экзаменаў у 9, 11 класах.

4.Аналіз удзелу вучняў у рэспубліканскай і абласной алімпіядах.

5.Аналіз вучэбнай дзейнасці вучняў у 2015/2016 навучальным годзе.

6.Аналіз работы метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры ў 2015/2016 навучальным годзе.




Метадычны калейдаскоп

Прадстаўленне распрацаваных настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры практычных матэрыялаў да новых “Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”.

Прадстаўленне распрацаваных настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры практычных матэрыялаў і мультымедыйных прэзентацый да ўрокаў і факультатыўных заняткаў.


Прэзентацыя работы метадычнага аб’яднання настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры.

Выстава творчых і даследчых работ вучняў і настаўнікаў.




Вяракса Г.А.


Глушко В.У.

Шорап Н.І.

Пагірэйчык Н.В.


Глушко В.У.

Педагогі

Дзядкоўская І.М.

Дзядкоўская І.М.


Дзядкоўская І.М.
Шорап Н.І.

Дзядкоўская І.М.

Шорап Н.І.

Настаўнікі




1   2   3


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка