Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
Дата канвертавання25.01.2018
Памер30.12 Kb.


МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ

ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ

Кафедра перыядычнага друку

ЖЫБУЛЬ


Аляксандр Сяргеевіч

ЭВАЛЮЦЫЯ РЭПАРТАЖУ Ў СУЧАСНАЙ ПРЭСЕ БЕЛАРУСІ

Дыпломная праца

Навуковы кіраўнік:

кандыдат філалагічных навук

дацэнт Л. П. Белякова

Дапушчаны да абароны

«____»_____________2017 г.

Зав. кафедрай перыядычнага друку,

кандыдат філалагічных навук, дацэнт В. М. Самусевіч

Мінск, 2017РЭФЕРАТ

ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ

«ЭВАЛЮЦЫЯ РЭПАРТАЖУ Ў СУЧАСНАЙ ПРЭСЕ БЕЛАРУСІ»

Жыбуль Аляксандр Сергеевіч


Аб'ём працы – 50 старонак.

Для раскрыцця і вывучэння тэмы дыпломнай працы выкарыстана 37крыніц.

Ключавыя словы: СРОДКІ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ, ЖАНРЫ ЖУРНАЛІСТЫКІ, РЭПАРТАЖ, ФОТАРЭПАРТАЖ, ДРУК, ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫЯ ВЫДАННІ.

Мэтай дадзенай дыпломнай працы з'яўляецца прасачыць, што адбывалася з жанрам рэпартаж на працягу двух апошніх дзясяцігоддзяў.

Метады даследавання: аналіз.

Аб'ект даследавання: газеты «Звязда», «Рэспубліка» і «Советская Белоруссия».

Прадмет даследавання: асаблівасці эвалюцыі ў рэпартажах на старонках сучасных СМІ.

Практычная каштоўнасць дыпломнай работы заключаецца ў тым, што вынікідаследавання рэпартажаў ў газетах «Звязда», «Рэспубліка» і «Советская Белоруссия» могуць быць выкарыстаны ў практычнай дзейнасці журналістаў.

Работа выканана самастойна.РЕФЕРАТ

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

«ЭВОЛЮЦИЯ РЕПОРТАЖА В СОВРЕМЕННОЙ ПРЕССЕ БЕЛАРУСИ»

Жибуль Александр Сергеевич


Объем работы – 50 страниц.

Для раскрытия и изучения темы дипломной работы было использовано 37 источников.

Ключевые слова: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, печать,жанры журналистики,РЕПОРТАЖ, ФОТОРЕПОРТАЖ.

Целью данной дипломной работы являются попытки проследить: что происходило с жанром репортажа в течение двух последних десятилетий.

Методы исследования: анализ, исторический параллелизм, сопоставление, сравнение.

Объект исследования: газеты «Звязда», «Рэспубліка», «Советская Белоруссия».

Предмет исследования: особенности эволюции репортажа как жанра и метода на страницах современных СМИ.

Практическая ценность дипломной работы заключается в том, что результаты исследований репортажей в газетах «Звязда», «Рэспублiка» и «Советская Белоруссия» могут быть использованы в практической деятельности журналистов.

Работа выполнена самостоятельно.ABSTRACT OF THE THESIS

"EVOLUTION OF REPORTING IN THE PRESENT PRESS OF BELARUS"

Zhybul Aliaksandr


The amount of work – 50 pages.

In order to clarify and explore the topic of the thesis has been used 37source.

Key words: MASS media, PRINT, GENRES of JOURNALISM, REPORTAGE, PHOTO essay. The aim of this thesis is the attempt to trace what happened to the genre of reportage in the last two decades.

Research methods: analysis of historical parallelism, comparison, comparison.

The object of the research: Newspapers "Zvyazda", "Respublika", "Sovetskaya Belorussia".

Subject of research: features of the evolution of reportage as genre and method in the pages in the modern media. The practical value of the thesis lies in the fact that the results of investigations of the reports in the Newspapers "Zvyazda", "Respublika" and "Sovetskaya Belorussia" can be used in practical activities of journalists.

Work is performed independently.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка