Міністэрства працы і сацыяльнай абароны рэспублікі беларусь
Дата канвертавання07.01.2018
Памер62.09 Kb.


міністэрства працы

і сацыяльнай абароны

рэспублікі беларусь
пр. Пераможцаў, 23, к. 2, 220004, г. Miнск

тэл. (017) 306-37-97, факс (017) 306-38-84

E-mail: mlsp@mintrud.gov.by


МИНИСТЕРСТВО ТРУДА

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
пр. Победителей, 23, к. 2, 220004, г. Минск

тел. (017) 306-37-97, факс (017) 306-38-84

E-mail: mlsp@mintrud.gov.by03.10.2017 16-1-17/2805-Кол

На ________ от ____________ХХХХХХХХХХХХХХХ

Аб разглядзе звароту

Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь, разгледзеўшы вашы звароты, у тым ліку паступіўшае з Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага схода Рэспублікі Беларусь, якія дакранаюцца прапаноў па ўнясенні змяненняў у Працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь (далей – ПК), паведамляе наступнае.

Прапанаваныя ў звароце змянення ў заканадаўства аб працы не могуць быць падтрыманы па наступных абставінах.

Заканадаўствам аб працы замацаваны абавязак наймальніка скасаваць працоўныя адносіны па жаданні (патрабаванні) работніка ў выпадку парушэння першым заканадаўства аб працы, калектыўнага дагавора, працоўнага дагавора.

Варта адзначыць, што права скасаваць працоўны дагавор па вышэйпаказанай падставе маецца ў работнікаў, якія працуюць на падставе як тэрміновага працоўнага дагавора (артыкул 41 ПК), так і працоўнага дагавора, заключанага на нявызначаны тэрмін (частка чацвёртая артыкула 40 ПК).

У адпаведнасці з часткай трэцяй артыкула 48 ПК на наймальніка ўскладаецца абавязак выплаціць работніку выхадную дапамогу ў памеры не менш двухтыднёвага сярэдняга заробку пры скасаванні працоўнага дагавора ў сувязі з парушэннем наймальнікам заканадаўства аб працы, калектыўнага або працоўнага дагавора, за выключэннем работнікаў, якім актамі заканадаўства вызначана выплата мінімальнай кампенсацыі за скасаванне тэрміновага працоўнага дагавора ў сувязі з парушэннем наймальнікам заканадаўства аб працы, калектыўнага дагавора, працоўнага дагавора.

Вышэйпаказаная норма распаўсюджвае сваё дзеянне на падставы скасавання працоўных адносін, прадугледжаныя артыкуламі 40 і 41 ПК. Дадзеная норма носіць імператыўны характар і гарантуе права работніка на выхадную дапамогу ў памеры, устаноўленым ПК.

Тэрміны, на якія могуць заключацца працоўныя дагаворы, вызначаны ў артыкуле 17 ПК, да іх датычацца:

1) нявызначаны тэрмін;

2) пэўны тэрмін не болей пяці гадоў (тэрміновы працоўны дагавор);

3) час выканання пэўнай работы (тэрміновы працоўны дагавор);

4) час выканання абавязкаў часова адсутнага работніка, за якім у адпаведнасці з ПК захоўваецца месца работы (тэрміновы працоўны дагавор);

5) час выканання сезонных работ (тэрміновы працоўны дагавор).

У адпаведнасці з часткай другой артыкула 17 ПК, тэрміновы працоўны дагавор заключаецца ў выпадках, калі працоўныя адносіны не могуць быць вызначаны на нявызначаны тэрмін з улікам характару таго якая будзе работа або ўмоў яе выканання, а таксама ў выпадках, прадугледжаных ПК.

Прырода тэрміновых працоўных дагавораў (за выключэннем кантракта) грунтуецца на тым, што працоўныя адносіны ў сілу розных абставін не могуць насіць пастаянны характар.

Даведка: Так, напрыклад, у адпаведнасці з часткай шостай артыкула 17 ПК працоўны дагавор на час выканання сезонных работ заключаецца ў выпадках, калі работы ў сілу прыродных і кліматычных умоў могуць выконвацца толькі на працягу пэўнага сезона.

У артыкуле 38 ПК утрымліваюцца ўмовы спынення тэрміновых працоўных дагавораў:

- працоўны дагавор, заключаны на пэўны тэрмін не болей пяці гадоў (кантракт), спыняецца са сканчэннем яго тэрміну;

- працоўны дагавор, заключаны на час выканання пэўнай работы, спыняецца з дня завяршэння гэтай работы;

- працоўны дагавор, заключаны на час выканання абавязкаў часова адсутнага работніка, спыняецца з дня, які папярэднічае дню выхада гэтага работніка на работу.

- працоўны дагавор, заключаны на час выканання сезонных работ, спыняецца са сканчэннем сезона.Даведка: Напрыклад, з работнікам, прынятым на час выканання абавязкаў часова адсутнага работніка, які знаходзіцца ў водпуску па доглядзе за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў, заключаецца тэрміновы працоўны дагавор згодна пункту 4 часткі першай артыкула 17 ПК. У гэтым выпадку ПК часова адсутным работнікам гарантуе захаванне іх месца работы (пасады).

У адпаведнасці з нормай часткі трэцяй артыкула 38 ПК працоўны дагавор, заключаны на час выканання абавязкаў часова адсутнага работніка (пункт 4 артыкула 17), спыняецца з дня, які папярэднічае дню выхада гэтага работніка на работу.

Такім чынам, пры выхадзе асноўнага работніка на ранейшае месца работы немагчыма абодвум работнікам даць роўныя гарантыі, бо два работніка не могуць паўнацэнна займаць адну пасаду.

Акрамя таго, у заканадаўстве Рэспублікі Беларусь (працоўным і грамадзянскім) добраахвотнасць і дасягненне ўзаемнай згоды бакоў, у частцы ўмоў дагавора, з'яўляюцца асновай заключэння любога дагавора, у тым ліку тэрміновага працоўнага.

Канкрэтны тэрмін працоўнага дагавора вызначаецца па пагадненні бакоў. Выходзіць, аб тэрміне, на які ён складаецца, бакі (наймальнік і работнік) дамаўляюцца паміж сабой і грамадзянін як бок, які падпісвае тэрміновы працоўны дагавор, спрадвечна пагаджаецца на прапанаваныя ўмовы.

Варта адзначыць, што ў адпаведнасці з часткай другой артыкула 17 ПК кантракт з'яўляецца разнавіднасцю тэрміновага працоўнага дагавора, які заключаецца ў парадку і на ўмовах, прадугледжаных заканадаўствам аб працы. Гэта значыць, у выпадку парушэння наймальнікам заканадаўства аб працы, калектыўнага або працоўнага дагавора работнік можа патрэбаваць датэрмінова скасаваць працоўныя адносіны ў адпаведнасці з артыкулам 41 ПК.

Згодна заўвазе да пункта 1 Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 ліпеня 1999 года № 29 «Аб дадатковых мерах па ўдасканальванні працоўных адносін, умацаванні працоўнай і выканальніцкай дысцыпліны» кантракты - працоўныя дагаворы, якія заключаюцца ў пісьмовай форме на вызначаны ў іх тэрмін і якія ўтрымліваюць асаблівасці ў параўнанні з агульнымі нормамі заканадаўства аб працы.

Мінімальная кампенсацыя за пагаршэнне прававога палажэння работніка, які працуе па кантракце вызначана ў памеры трох сярэднямесячных заработных плат (частка першая пункта 2 пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 2 жніўня 1999 г. № 1180 «Аб зацвярджэнні Прыкладнай формы кантракта наймальніка з работнікам»).

Такім чынам, пры скасаванні працоўнага дагавора, заключанага на нявызначаны тэрмін, з-за парушэння наймальнікам заканадаўства аб працы, калектыўнага або працоўнага дагавора ў адпаведнасці з ПК выплачваецца выхадная дапамога ў памеры двухтыднёвага сярэдняга заробку, а пры скасаванні кантракта - мінімальная кампенсацыя за пагаршэнне прававога палажэння работніка ў памеры трох сярэднямесячных заработных плат.

Менавіта немагчымасць прадоўжыць працоўныя адносіны ў гэтых сітуацыях кампенсуецца работніку выплатай адпаведнай выхадной дапамогі або мінімальнай кампенсацыi.

Улічваючы выкладзенае, прапанова па даванні работніку права перахода з тэрміновага працоўнага дагавора на працоўны дагавор, заключаны на нявызначаны тэрмін (з захаваннем істотных умоў працы), у выпадку парушэння наймальнікам заканадаўства аб працы, супярэчыць нормам дзеючага заканадаўства, якое вызначае асаблівасці тэрміновых працоўных дагавораў, і ў цэлам нівеліруе інстытут тэрміновых працоўных дагавораў.

Адзіны парадак правядзення кантрольнай (нагляднай) дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь вызначаны Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 16 кастрычніка 2009 г. № 510 «Аб удасканаленні кантрольнай (нагляднай) дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь».

Парадак прызначэння і правядзення Дэпартаментам дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь праверак па выкананню наймальнікамі заканадаўства аб працы не рэгулюецца нормамі ПК.

Нарматыўныя прадпісанні артыкула 41 ПК накіраваны на даванне работніку права патрабаваць звальнення з работы ў выпадках, калі наймальнікам парушаюцца, да прыкладу, патрабавання заканадаўства аб працы або ўмовы працоўнага дагавора. Менавіта ў гэтым выпадку, для дазволу індывідуальнай сітуацыі (канкрэтнага пытання), Дэпартамент дзяржаўнай інспекцыі працы надзяляецца правам устанаўлiваць факты такіх парушэнняў.

Правядзенне комплекснай праверкі арганізацыі мяркуе ажыццяўленне планавага мерапрыемства, якое накіравана не на выяўленне фактаў парушэння заканадаўства аб працы, а ажыццяўленне кантрольных, каардынiруючых функцый з боку ўпаўнаважаных органаў.

Накіраванасць і прававая прырода дадзеных мерапрыемстваў розная па сваёй сутнасці.

Акрамя таго, дзяржаўнае прававое рэгуляванне правядзення комплексных праверак зыходзіць з таго, што праверкі не павінны насіць масавы і паўсюдны характар.

Намеснiк Мiнiстра В.В.Кавалькоў


Электронная версія адпавядае арыгіналу


Фабрыкава 306 37 83

Водык 306 41 20


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка