Нацыянальная акадэмія навук беларусі цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы І літаратуры нан беларусіДата канвертавання20.11.2017
Памер340.65 Kb.
#13878
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ

ЦЭНТР ДАСЛЕДАВАННЯЎ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ, МОВЫ І ЛІТАРАТУРЫ НАН БЕЛАРУСІ

ФІЛІЯЛ «ІНСТЫТУТ МОВАЗНАЎСТВА ІМЯ ЯКУБА КОЛАСА»
УА «ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАН

(Санкт-Петербург, Россия)
ИНСТИТУТ СЛАВИСТИКИ АЛЬПЕН-АДРИА УНИВЕРСИТЕТА

(Клагенфурт, Австрия)
ИНСТИТУТ РУСИСТИКИ ВАРШАВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

(Варшава, Польша)
ХАРКІВСЬКЕ ЛЕКСИКОГРАФІЧНЕ ТОВАРИСТВО при

НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

арьков, украина)
Lex 2017

ПРАГРАМА
МІЖНАРОДНАЙ НАВУКОВАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ

«СУЧАСНЫЯ ПРАБЛЕМЫ ЛЕКСІКАГРАФІІ»

23 – 24 лістапада 2017 года

Мінск, 2017

МЕСЦА ПРАВЯДЗЕННЯ:

Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа

вул. Сурганава, 1, корп. 2
23 лістапада

9.00 – 9.50 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі

10.00 – 10.30 Урачыстае адкрыццё канферэнцыі

10.30 – 13.00 Пленарнае пасяджэнне

13.00 – 14.00 Перапынак на абед

14.00 – 15.30 Пасяджэнні тэматычных блокаў

Круглы стол памяці Аляксандра Сяргеевіча Герда15.30 – 16.00 Кава-паўза

16.00 – 17.30 Пасяджэнні тэматычных блокаў
24 лістапада

9.00 – 10.30 Пасяджэнні тэматычных блокаў

10.30 – 11.00 Кава-паўза

11.00 – 12.30 Пасяджэнні тэматычных блокаў

Круглы стол, прысвечаны 40-годдзю выхаду 1-га тома «Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы»12.30 – 13.30 Перапынак на абед

13.30 – 14.30 Заключнае пленарнае пасяджэнне

Падвядзенне вынікаў канферэнцыі14.30 – 15.30 Экскурсія ў Музей старабеларускай культуры НАН Беларусі

(для жадаючых) (вул. Сурганава, 1, корп. 2.)


25 лістапада
8.50 – 17.00 Экскурсія ў Мір і Нясвіж (для жадаючых)
РЭГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Даклад на пленарным пасяджэнні – да 20 мін.

Даклад на тэматычным блоку – да 15 мін.

Паведамленне – да 5 мін.

Выступленне ў дыскусіі – да 10 мін.


Рабочыя мовы канферэнцыі – беларуская, руская, украінская, нямецкая, англійская.

23 лістапада
УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ
10.00 – 10.30

вул. Сурганава, 1, к. 2, пакой 302
ПРЫВІТАННІ Ў АДРАС УДЗЕЛЬНІКАЎ І ГАСЦЕЙ КАНФЕРЭНЦЫІ:

 • ГУСАКОЎ Уладзімір Рыгоравіч, Старшыня Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, акадэмік НАН Беларусі, доктар эканамічных навук, прафесар;

 • КАВАЛЕНЯ Аляксандр Аляксандравіч, акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

 • Лакотка Аляксандр Іванавіч, дырэктар Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, акадэмік НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, доктар архітэктуры, прафесар;

 • Лукашанец Аляксандр Аляксандравіч, першы намеснік дырэктара па навуковай рабоце Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, акадэмік НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар;

 • РЫчкова Людміла Васільеўна, прафесар кафедры перакладу і міжкультурнай камунікацыі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандыдат філалагічных навук, дацэнт;

 • дубічынскі Уладзімір Уладзіміравіч, прафесар Нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэта «Харкаўскі політэхнічны інстытут», ад'юнкт Варшаўскага ўніверсітэта, доктар філалагічных навук;

 • КАПЫЛОЎ Ігар Лявонавіч, дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт.П Л Е Н А Р Н А Е П А С Я Д Ж Э Н Н Е

10.30 – 13.00

вул. Сурганава, 1, к. 2, 3-ці паверх, пакой 302

РЫчкова Людміла Васільеўна, прафесар кафедры перакладу і міжкультурнай камунікацыі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)

ОРГАНИЗАЦИОННО-НАУЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ НАД СЛОВАРЕМдубічынскі Уладзімір Уладзіміравіч, прафесар Нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэта «Харкаўскі політэхнічны інстытут», ад’юнкт Варшаўскага ўніверсітэта, доктар філалагічных навук (Украіна, Польшча); РОЙТЭР Цільман, прафесар кафедры славістыкі Клагенфуртскага ўніверсітэта, доктар філалагічных навук, прафесар (Аўстрыя)

Уточнения к определению лексических параллелейМЫЗНІКАЎ Сяргей Аляксеевіч, загадчык слоўнікавага аддзела Інстытута лінгвістычных даследаванняў РАН, доктар філалагічных навук, член-карэспандэнт РАН, прафесар (Санкт-Пецярбург, Расія)

КАУЗАТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ В СЕВЕРНОРУССКИХ ГОВОРАХ: ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯАСТАПАВА Ірына Вадзімаўна, старшы навуковы супрацоўнік Украінскага моўна-інфармацыйнага фонда НАН Украіны, кандыдат тэхнічных навук (Кіеў, Украіна); ШЫРОКАЎ Уладзімір Анатольевіч, дырэктар Украінскага моўна-інфармацыйнага фонда НАН Украіны, доктар тэхнічных навук, прафесар, акадэмік НАН Украіны (Кіеў, Украіна)

ПАРАДИГМА ЦИФРОВОГО ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА И МЕТОД ВИРТУАЛЬНЫХ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙТРУБ Уладзімір Міхайлавіч, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута украінскай мовы НАН Украіны, доктар філалагічных навук (Кіеў, Украіна)

OБ АКТИВНОМ РУССКО-УКРАИНСКОМ СЛОВАРЕ СОЧЕТАЕМОСТИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХКапылоў Ігар Лявонавіч, дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь)

НОВЫ ТЛУМАЧАЛЬНЫ СЛОЎНІК БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ: ЛЕКСІКАГРАФІЧНАЯ ПЕРАЕМНАСЦЬ І СУЧАСНЫЯ ПАДЫХОДЫ


Прэзентацыя:
НАБЫТКІ СУЧАСНАЙ АКАДЭМІЧНАЙ ЛЕКСІКАГРАФІІ

13.00 – 14.00 Перапынак на абед

ТЭМАТЫЧНЫ БЛОК 1
ІДЭАГРАФІЧНЫЯ, СТАТЫСТЫЧНЫЯ, АНАМАСТЫЧНЫЯ І ІНШЫЯ СЛОЎНІКІ (1)
14.00 – 15.30

вул. Сурганава, 1, к. 2, пакой 510

Старшынствуюць: Гапоненка Ірына Алегаўна,

Гасек Багуміл Генрыкавіч

Сакратар: Ліпніцкая Святлана Віктараўна
БАГАЧОВА Галіна Фёдараўна, Дзяржаўны інстытут рускай мовы імя А.С. Пушкіна, кандыдат філалагічных навук (Масква, Расія)

РУССКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: ЭФФЕКТЫ СЕМАНТИЗАЦИИ


БАЛДАВА Анастасія Вячаславаўна, Нацыянальны даследчы Томскі політэхнічны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук (Томск, Расія)

КОНЦЕПЦИЯ ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ «МИР В ЗЕРКАЛЕ ПИЩЕВОЙ МЕТАФОРЫ»ГАПОНЕНКА Ірына Алегаўна, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, прафесар кафедры гісторыі беларускай мовы, доктар філалагічных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь)

ПЕРСПЕКТЫВЫ ЛЕКСІКАГРАФІЧНАЙ АПРАЦОЎКІ СУЧАСНЫХ БЕЛАРУСКІХ ПРОЗВІШЧАЎГАСЕК Багуміл Генрыкавіч, Інстытут славянскай філалогіі Вроцлаўскага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук (Вроцлаў, Польшча)

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ КАК ОБЪЕКТ ЛЕКСИКОГРАФИРОВАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ БОЛЬШОГО РУССКО-ПОЛЬСКОГО СЛОВАРЯ)ЛОБАНЬ Наталля Пятроўна, Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь)

СЛОЎНІК НЕАФІЦЫЙНЫХ МІКРАТАПОНІМАЎ Г. МІНСКА: ДА ПЫТАННЯ СТВАРЭННЯ І ПРЫНЦЫПАЎ УКЛАДАННЯЗавочны ўдзел:

БУБНАВА Ніна Віктараўна, Ваенная акадэмія вайсковай супрацьпаветранай абароны Узброеных Сіл Расійскай Федэрацыі імя Маршала А.М. Васілеўскага, кандыдат філалагічных навук (Смаленск, Расія)

ВСЕГДА ЛИ ФОРМАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ ПРОСТО ФОРМАЛЬНЫ И КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ИХ ЛЕКСИКОГРАФИРОВАНИЯ? (НА ПРИМЕРЕ СТИМУЛА СМОЛЕНЩИНА)ТЭМАТЫЧНЫ БЛОК 2
ГІСТАРЫЧНАЯ ЛЕКСІКАГРАФІЯ (1)
14.00 – 15.30

вул. Сурганава, 1, к. 2, пакой 302

Старшынствуюць: Малышава Ірына Аляксееўна,

Пятаева Наталія Вячаславаўна

Сакратар: Кошчанка Уладзімір Аляксандравіч
ДЗЯРЖАВІНА Алена Ігараўна, Інстытут рускай мовы імя В.У. Вінаградава, кандыдат філалагічных навук (Масква, Расія); ДУБАВІЦКІ Аркадзь Барысавіч (Масква, Расія)

СЛОВАРЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА ЭПОХИ ФЕОДАЛИЗМАМАЛЫШАВА Ірына Аляксееўна, Інстытут лінгвістычных даследаванняў РАН, доктар філалагічных навук, прафесар (Санкт-Пецярбург, Расія)

«СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА XVIII ВЕКА» И РЕЕСТР ЛЕКСИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА XVIII ВЕКАПЯТАЕВА Наталія Вячаславаўна, Сцерлітамакскі філіял Башкірскага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар філалагічных навук, дацэнт (Сцерлітамак, Расія)

ГНЕЗДОВОЙ ДИАХРОНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ: К ПРОБЛЕМЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ СИСТЕМШАПАШНІКАЎ Аляксандр Канстанцінавіч, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута рускай мовы імя В.У. Вінаградава, кандыдат філалагічных навук (Масква, Расія)

ПЕРСПЕКТИВА ПРАСЛАВЯНСКОЙ ЭТИМОЛОГИИ В XXI В. О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВЕРШЕНИЯ ЭССЯ К 50-ЛЕТИЮ 1 ВЫПУСКА (2024 Г.)ШАПАВАЛ Віктар Васільевіч, Маскоўскі гарадскі педагагічны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Масква, Расія)

ОБ ОДНОМ ТИПЕ РАННИХ СЛАВЯНСКИХ СЛОВАРЕЙЗавочны ўдзел:
КАЛІНОЎСКАЯ Валянціна Мікалаеўна, Інстытут лінгвістычных даследаванняў РАН, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Санкт-Пецярбург, Расія); ЭЗЕРЫНЯ Святлана Аркадзьеўна, Інстытут лінгвістычных даследаванняў РАН, кандыдат філалагічных навук (Санкт-Пецярбург, Расія)

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК СВОЙСТВО СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО СЛОВАРЯНІКОЛЕНКАВА Наталля Уладзіміраўна, Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М.В. Ламаносава, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Масква, Расія)

СЛОВАРЬ XVIII ИЛИ XVII В.: ИСТОЧНИКИ И КАРТОТЕКАТЭМАТЫЧНЫ БЛОК 3

ТЭРМІНАГРАФІЯ, ТЭРМІНАЛАГІЧНЫЯ БАЗЫ І БАНКІ ЗВЕСТАК (1)

14.00 – 15.30

вул. Сурганава, 1, к. 2, пакой 1110

Старшынствуюць: Авербух Канстанцін Якаўлевіч,

Нікалаева Вольга Міхайлаўна

Сакратар: Шклярык Вадзім Аляксандравіч
АВЕРБУХ Канстанцін Якаўлевіч, Маскоўскі гарадскі педагагічны ўніверсітэт, доктар філалагічных навук, прафесар (Масква, Расія)

ЛЕКСИЧЕСКАЯ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬБУДЫКІНА Вера Генадзьеўна, Паўднёва-Уральскі дзяржаўны ўніверсітэт (Нацыянальны даследчы ўніверсітэт) кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Чалябінск, Расія)

АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В США): О НОВОМ ТЕРМИНОГРАФИЧЕСКОМ ОПЫТЕКУЧАРЭНКА Алена Фёдараўна, Харкаўскі нацыянальны ўніверсітэт будаўніцтва і архітэктуры, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Харкаў, Украіна); МІЛЕВА Ірына Уладзіміраўна, Харкаўскі нацыянальны ўніверсітэт будаўніцтва і архітэктуры, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Харкаў, Украіна)

УКРАЇНСЬКІ ТЕРМІНИ З ІСТОРІЇ АРХІТЕКТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ «ІЛЮСТРОВАНОГО СЛОВНИКА АРХІТЕКТУРНИХ ТЕРМІНІВ»)

НІКАЛАЕВА Вольга Міхайлаўна, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук (Мінск, Беларусь); КАНДРАЦЕНЯ Ірына Уладзіміраўна, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь)

АСАБЛІВАСЦІ ФУНКЦЫЯНАВАННЯ БЕЛАРУСКАЙ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЙ І ЮРЫДЫЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕПАМАЗЕНКА Таццяна Леанідаўна, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)

РОЛЯ ПРЫРОДАЗНАЎЧАЙ І СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ СЕКЦЫЙ ІНБЕЛКУЛЬТА Ў СТАНАЎЛЕННІ БЕЛАРУСКАГА ТЭРМІНАЗНАЎСТВАТРЫФАНАЎ Аляксандр Сяргеевіч, Далёкаўсходні федэральны ўніверсітэт (Уладзівасток, Расія)

СТРУКТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА КАНАДЫЗавочны ўдзел:

ПРЫСТАЙКА Тамара Сцяпанаўна, Днепрапятроўскі нацыянальны ўніверсітэт імя Алеся Ганчара, доктар філалагічных навук, прафесар (Днепр, Украіна); ВЫСОЦКАЯ Таццяна Мікалаеўна, Нацыянальны горны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Днепр, Украіна)

О СПЕЦИФИКЕ КЛАССИФИЦИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ШИРОКОЗНАЧНЫХ СЛОВ-КОНКРЕТИЗАТОРОВ В ТЕКСТЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФИНИЦИЙ


КРУГЛЫ СТОЛ ПАМЯЦІ АЛЯКСАНДРА СЯРГЕЕВІЧА ГЕРДА
14.00 – 17.30

вул. Сурганава, 1, к. 2, пакой 1003

Старшынствуюць: Мызнікаў Сяргей Аляксеевіч

Рычкова Людміла Васільеўна

Сакратар: Марозава Анастасія Андрэеўна
АЛЯКСАНДР СЯРГЕЕВІЧ ГЕРД – ВУЧОНЫ, ПЕДАГОГ, ЧАЛАВЕК

Выступаюць:
ВАСІЛЬЕВА Вольга Уладзіміраўна, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук , дацэнт (Санкт-Пецярбург, Расія)

ГАНЦОЎСКАЯ Ніна Сямёнаўна, Кастрамскі дзяржаўны ўніверсітэт, доктар філалагічных навук, прафесар (Кастрама, Расія)

ГЕНЕРАЛАВА Алена Уладзіміраўна, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Санкт-Пецярбург, Расія)

КРЫЛОВА Вольга Мікалаеўна, Інстытут лінгвістычных даследаванняў РАН, кандыдат філалагічных навук (Санкт-Пецярбург, Расія)

КУРЦОВА Вераніка Мікалаеўна, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь)

МЫЗНІКАЎ Сяргей Аляксеевіч, загадчык слоўнікавага аддзела Інстытута лінгвістычных даследаванняў РАН, член-карэспандэнт РАН, доктар філалагічных навук. прафесар (Санкт-Пецярбург, Расія)

РЫчкова Людміла Васільеўна, прафесар кафедры перакладу і міжкультурнай камунікацыі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)
Навуковыя даклады:
КРЫЛОВА Вольга Мікалаеўна, Інстытут лінгвістычных даследаванняў РАН, кандыдат філалагічных навук (Санкт-Пецярбург, Расія)

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО СЕВЕРА В ДИАЛЕКТНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВАРЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА)

КУРЦОВА Вераніка Мікалаеўна, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь)

ЛІНГВІСТЫЧНЫ ЛАНДШАФТ ВІЦЕБСКА-ПСКОЎСКАГА ПАМЕЖЖА: АГУЛЬНАЕ І АДРОЗНАЕ Ў СРОДКАХ СУЧАСНАГА ДЫЯЛЕКТНАГА МАЎЛЕННЯТЭМАТЫЧНЫ БЛОК 4

ПЕРАКЛАДНАЯ І ВУЧЭБНАЯ ЛЕКСІКАГРАФІЯ

16.00 – 17.30

вул. Сурганава, 1, к. 2, пакой 510

Старшынствуюць: Папова Ніна Васільеўна

Будзько Ірына Уладзіміраўна

Сакратар: Ліпніцкая Святлана Віктараўна
БУДЗЬКО Ірына Уладзіміраўна, загадчык кафедры беларускай і рускай моў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь); КАПЫЛОЎ Ігар Лявонавіч, дырэктар Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь)

РОЛЯ ЛЕКСІКАГРАФІЧНЫХ КРЫНІЦ У ФАРМІРАВАННІ МОЎНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ СУЧАСНАГА КІРАЎНІКАБУРАКОВА Марына Уладзіміраўна, Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт імя П. В. Сухога, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Гомель, Беларусь); КРЫШНЁЎ Юрый Віктаравіч, Гомельскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт імя П. В. Сухога, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт (Гомель, Беларусь)

ДА ПЫТАННЯ ЎКЛАДАННЯ СЛОЎНІКА ТЭРМІНАЎ РАДЫЁЭЛЕКТРОНІКІ І ІНФАРМАЦЫНА-ВЫМЯРАЛЬНАЙ ТЭХНІКІКУЗІНА Марына Анатольеўна, Маскоўскі педагагічны дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Масква, Расія)

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭКЗОТИЗМОВ: БАЛАНС ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ И ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИПАПОВА Ніна Васільеўна, Санкт-Пецярбургскі політэхнічны ўніверсітэт Пятра Вялікага, доктар педагагічных навук, прафесар (Санкт-Пецярбург, Расія); ЗІНОЎЕВА Вольга Уладзіміраўна, Санкт-Пецярбургскі політэхнічны ўніверсітэт Пятра Вялікага, старшы выкладчык (Санкт-Пецярбург, Расія)

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКАРАМАНКЕВІЧ Марына Мікалаеўна, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт, выкладчык (Мінск, Беларусь)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ СЛОВАРЕЙ В ПРЕПОДАВАНИИ РОДНОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВЗавочны ўдзел:
БЯЛЯЕВА Ларыса Мікалаеўна, Расійскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя А.І. Герцэна, доктар філалагічных навук, прафесар (Санкт-Пецярбург, Расія)

СЛИЯНИЕ И КОНВЕРТАЦИЯ ПЕРЕВОДНЫХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙГАЛІЕВА Альфія Макарымаўна, Акадэмія навук Рэспублікі Татарстан, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Казань, Расія); ЕЛЕЗАРАВА Юліана Мікалаеўна, Казанскі федэральны ўніверсітэт, бакалаўр (Казань, Расія)

РАЗРАБОТКА ТАТАРСКО-РУССКОГО СЛОВАРЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИКАСМЕДА Таццяна Анатольеўна, Універсітэт імя Адама Міцкевіча ў Познані, прафесар ардынарны (Польшча), доктар філалагічных навук, прафесар (Украіна)

КОНЦЕПЦІЯ КОРОТКОГО ТЛУМАЧНОГО ПАРАМЕТРИЧНОГО УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО СЛОВНИКА УСТАЛЕНИХ ВИРАЗІВКРЭЧ Таццяна Васільеўна, Харкаўскі нацыянальны ўніверсітэт будаўніцтва і архітэктуры, кандыдат філалагічных навук, прафесар (Харкаў, Украіна)

РОЛЬ АКТИВНОГО УЧЕБНОГО СЛОВАРЯ В РЕЧЕПРОИЗВОДСТВЕ СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВХВАТАЎ Сяргей Аляксандравіч, Варшаўскі ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук , дацэнт (Варшава, Польшча)

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕРЕВОДНОГО СЛОВАРЯТЭМАТЫЧНЫ БЛОК 5

МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ І ЛІНГВІСТЫЧНЫЯ АСПЕКТЫ ЛЕКСІКАГРАФІІ. КАМП'ЮТАРНАЯ І КОРПУСНАЯ ЛЕКСІКАГРАФІЯ (1)

16.00 – 17.30

вул. Сурганава, 1, к. 2, пакой 302

Старшынствуюць: Купрыянаў Яўген Валер'евіч,

Пацёмкін Сяргей Барысавіч

Сакратар: Кошчанка Уладзімір Аляксандравіч

БЕРЫДЗЭ Марына Міхайлаўна, Інстытут мовазнаўства імя А. Чыкабава Тбіліскага Дзяржаўнага ўніверсітэта імя І. Джавахішвілі, кандыдат філалагічных навук (Тбілісі, Грузія); КІКВІДЗЭ Заал, Інстытут мовазнаўства імя А. Чыкабава Тбіліскага Дзяржаўнага ўніверсітэта імя І. Джавахішвілі, доктар філалагічных навук (Тбілісі, Грузія); КВАНТАЛІАНІ Цыцына, Інстытут мовазнаўства імя А. Чыкабава Тбіліскага Дзяржаўнага ўніверсітэта імя І. Джавахішвілі, кандыдат філалагічных навук (Тбілісі, Грузія); НАДАРАІА Давід, iTex International, кандыдат тэхнічных навук (Тбілісі, Грузія)

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГРУЗИНСКОГО КОРПУСА МЕТАЯЗЫКА НАУКИКОШЧАНКА Уладзімір Аляксандравіч, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (Мінск, Беларусь); БУЛОЙЧЫК Аляксандр (Мінск, Беларусь)

COLLABORATIVE SOFTWARE FOR DICTIONARY CREATION SLOŬNIKPLUS

КУПРЫЯНАЎ Яўген Валер'евіч, Украінскі моўна-інфармацыйны фонд НАН Украіны, кандыдат філалагічных навук, дактарант (Кіеў, Украіна)

ОБ’ЄКТИ ВТОРИННОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ НА ОСНОВІ ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА ІСПАНСЬКОЇ МОВИПАЦЁМКІН Сяргей Барысавіч, Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М.В. Ламаносава, кандыдат тэхнічных навук (Масква, Расія)

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МАШИННЫЙ ПЕРЕВОДСТАНКЕВІЧ Алеся Юр’еўна, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы (Гродна, Беларусь)

СИСТЕМА ССЫЛОК НА ИСТОЧНИКИ В КОРПУСЕ КОНТЕКСТОВ ДЛЯ СЛОВАРЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИСТАШЭВІЧ Ірына Аляксандраўна, Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт (Мінск, Беларусь)

ИННОВАЦИОННЫЕ СЛОВАРИ БУДУЩЕГОЗавочны ўдзел:

СЕРАБРАНСКАЯ Ірына Мікалаеўна, Сумскі дзяржаўны ўніверсітэт, дактарант Днепрапятроўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя А. Ганчара (Сумы, Украіна)

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ДИПЛОМ» У МОВІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВАКАРЫМУЛІНА Рэзеда Нурутдзінаўна, Казанскі федэральны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук (Казань, Расія); КАРЫМУЛІНА Гузэль Нурутдзінаўна, Казанскі федэральны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук (Казань, Расія)

О СВОДНОМ ЛИНГВОГРАФИЧЕСКОМ КОРПУСЕ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКАТЭМАТЫЧНЫ БЛОК 6

НОВЫЯ СЛОЎНІКАВЫЯ ПРАЕКТЫ

16.00 – 17.30

вул. Сурганава, 1, к. 2, пакой 1110

Старшынствуюць: Аляксеева Марыя Леанардаўна

Бяцэнка Таццяна Пятроўна

Сакратар: Шклярык Вадзім Аляксандравіч

АЛЯКСЕЕВА Марыя Леанардаўна, Інстытут замежных моў Уральскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта, доктар філалагічных навук, дацэнт (Екацерынбург, Расія)

ДИАХРОНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОДНОЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК: ПРОБЛЕМА ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯБЯЦЭНКА Таццяна Пятроўна, Сумскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя А.С. Макаранкі, доктар філалагічных навук, прафесар (Сумы, Украіна)

МОВА УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМ В ЛЕКСИКОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ: З ДОСВІДУ УКЛАДАННЯ СЛОВНИКА


ІВАНОЎ Яўген Яўгеньевіч, Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Аркадзя Куляшова, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Магілёў, Беларусь); МАКІЕНКА Валерый Міхайлавіч, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт, доктар філалагічных навук, прафесар (Санкт-Пецярбург, Расія)

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЛОВАРЬ БИБЛЕИЗМОВІВАШЧАНКА Вікторыя Людвігаўна, старшы навуковы супрацоўнік Кіеўскага ўніверсітэта імя Барыса Грынчанкі, доктар філалгічных навук (Кіеў, Украіна); ПОЛЫЦЯ Таццяна Дзмітрыеўна, Вінніцкі нацыянальны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук (Вінніца, Украіна)

ТИПОЛОГІЧНІ РІЗНОВИДИ ЛІНГВОКОНЦЕПТУАРІЇВКАРЧАЖКІНА Вольга Максімаўна, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута адукацыйнай інфарматыкі Федэральнага даследчага цэнтра «Інфарматыка і кіраванне» РАН, кандыдат тэхнічных навук (Масква, Расія)

КОНЦЕПЦИЯ СУФФИКСАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СЛОВАРЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА


ПАЛЯКОВА Таццяна Міхайлаўна, Інстытут мовазнаўства імя А. А. Патабні НАН Украіны, кандыдат філалагічных навук (Кіеў, Украіна)

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ СЛОВ: СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДЕРИВАТЫ ОТ ЛЕКСЕМЫ МАЙДАН В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕСНЯЖКО Наталія Уладзіміраўна, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута ўкраінскай мовы НАН Украіны, кандыдат філалагічных навук (Кіеў, Украіна)

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇСОЛНЫШКІНА Марына Іванаўна, Казанскі федэральны ўніверсітэт, доктар філалагічных навук, прафесар (Казань, Расія); ГАФІЯТАВА Эльзара Васілаўна, Казанскі федэральны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Казань, Расія); ПАЛУЦІНА Вольга Генадзьеўна, Казанскі федэральны ўніверсітэт, доктар філалагічных навук, прафесар (Казань, Расія)

ДВУЯЗЫЧНЫЙ СОЦИОЛЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ АКТИВНОГО ТИПАЗавочны ўдзел:

КАЛАКОЛАВА Лідзія Пятроўна, Сцерлітамакскі філіял Башкірскага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Сцерлітамак, Расія)

ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОГНИТИВНЫЙ СЛОВАРЬ –ИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ НОВОГО ТИПАМАРЧУК Людміла Мікалаеўна, Камянец-Падольскі нацыянальны ўніверсітэт імя Івана Агіенкі, доктар філалагічных навук, прафесар (Камянец-Падольскі, Украіна); ПАПКОВА Вольга Ігараўна, Камянец-Падольскі нацыянальны ўніверсітэт імя Івана Агіенкі, студэнтка 3 курса факультэта украінскай філалогіі і журналістыкі (Камянец-Падольскі, Украіна)

СЛОВНИК ГРАДАЦІЙНОЇ ЛЕКСИКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИОСІПАВА Таццяна Фёдараўна, Харкаўскі нацыянальны педагагічны ўніверсітэт імя Р.С. Скаварады (Харкаў, Украіна)

ЛЕКСИКОГРАФІЯ НЕВЕРБАЛІКИ: УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ І ПЕРСПЕКТИВИ

ОСІПАВА Аляксандра Анатольеўна, Магнітагорскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт імя Р.І. Носава, кандыдат філалагічных навук (Магнітагорск, Расія); ШУЛЯЖКОВА Святлана Рыгораўна, Магнітагорскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт імя Р.І. Носава, доктар філалагічных навук, прафесар (Магнітагорск, Расія)

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛОЗУНГ КАК ОБЪЕКТ ОПИСАНИЯ В СЛОВАРЕ НОВОГО ТИПАПАЎЛОЎСКАЯ Вольга Яўгеньеўна, Кубанскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт імя І.Ц. Трубіліна, доктар філалагічных навук, дацэнт (Краснадар, Расія); ТАРАСЕНКА Таццяна Пятроўна, Кубанскі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Краснадар, Расія)

СОВРЕМЕННЫЙ СЛОВАРЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИРУДАКОВА Аляксандра Уладзіміраўна, Варонежскі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Варонеж, Расія); КАЗЕЛЬСКАЯ Наталля Аляксееўна, Варонежскі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Варонеж, Расія)

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СЕМАНТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА24 лістапада

ТЭМАТЫЧНЫ БЛОК 7

АЎТАРСКАЯ ЛЕКСІКАГРАФІЯ

09.00 – 10.30

вул. Сурганава, 1, к. 2, пакой 302

Старшынствуюць: Ганцоўская Ніна Сямёнаўна

Шастакова Ларыса Леанідаўна

Сакратар: Кошчанка Уладзімір Аляксандравіч

ВЕРБІНЕНКА Юлія Ігараўна, малодшы навуковы супрацоўнік Украінскага моўна-інфармацыйнага фонда НАН Украіны (Кіеў, Украіна)

К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ ДИСКУРСИВНЫХ ЕДИНИЦ В ТЕКСТЕГАЛУЗА Ірына Уладзіміраўна, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі (Мінск, Беларусь)

СЛОЎНІКІ ВЫКЛІЧНІКАЎ І ГУКАПЕРАЙМАННЯЎ ЯЗЭПА ДРАЗДОВІЧАГАНЦОЎСКАЯ Ніна Сямёнаўна, Кастрамскі дзяржаўны ўніверсітэт, доктар філалагічных навук, прафесар (Кастрама, Расія); НЕГАНАВА Галіна Дзмітрыеўна, Кастрамскі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат культуралогіі (Кастрама, Расія)

ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА А. Н. ОСТРОВСКОГО КАК СРЕДСТВО ОПИСАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО БОГАТСТВА РУССКОГО ЯЗЫКА (ЛАНДШАФТНАЯ ЛЕКСИКА)САМОЙЛАВА Ірына Анатольеўна, Інстытут украінскай мовы НАН Украіны, кандыдат філалагічных навук (Кіеў, Украіна)

МОВА ПУБЛІЦИСТИКИ І. ДЗЮБИ: ПРОЕКТ СЛОВНИКА ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ УТВОРЕНЬЦЯЛЕЖКІНА Алеся Аляксандраўна, Нацыянальны фармацэўтычны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Харкаў, Украіна)

ЧАСТОТНИЙ СЛОВНИК СЛОВОВЖИВАННЯ В ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ ВАСИЛЯ БОРОВОГО «ЧЕРВОНЕ СОНЦЕ КАЄРКАНА»: ЗАСАДИ УКЛАДАННЯШАСТАКОВА Ларыса Леанідаўна, Інстытут рускай мовы імя В.У. Вінаградава РАН, доктар філалагічных навук, дацэнт (Масква, Расія)

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОПИСАНИЯ ЛЕКСИКИ В СОВРЕМЕННЫХ АВТОРСКИХ СЛОВАРЯХ
Завочны ўдзел:
БАЦІШЧАВА Кацярына Сяргееўна, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт, лабарант-даследчык (Санкт-Пецярбург, Расія)

ПРИНЦИПЫ «ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ПОВЕСТИ М. ГОРЬКОГО “ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА”»ТРАШЧЫНСКАЯ-СЦЯПУШЫНА Таццяна Яўгеньеўна, ДУА «Сярэдняя школа № 4 г. Віцебска», кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Віцебск, Беларусь)

АВТОРСКИЙ СЛОВАРЬ В. КАЗАКЕВИЧА: ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ И СПЕЦИФИКА ИДИОСТИЛЯ


ТЭМАТЫЧНЫ БЛОК 8

МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ І ЛІНГВІСТЫЧНЫЯ АСПЕКТЫ ЛЕКСІКАГРАФІІ. КАМП'ЮТАРНАЯ І КОРПУСНАЯ ЛЕКСІКАГРАФІЯ (2)

09.00 – 10.30

вул. Сурганава, 1, к. 2, пакой 510

Старшынствуюць: Нячаева Ія Веніамінаўна,

Снігірова Наталля Аляксандраўна

Сакратар: Ліпніцкая Святлана Віктараўна

ЛАПЦЁНАК Алена Мікалаеўна, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук (Мінск, Беларусь)

ДА ПЫТАННЯ ФІКСАЦЫІ СЕМАНТЫЧНАЙ СУВЯЗІ ЗНАЧЭННЯЎ МНАГАЗНАЧНАГА СЛОВАЛІПНІЦКАЯ Святлана Віктараўна, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)

СПЕЦЫФІКА ПАДАЧЫ АСАБОВЫХ ФОРМ ДЗЕЯСЛОВА Ў НОВЫМ ТЛУМАЧАЛЬНЫМ СЛОЎНІКУ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫМУРАЎЁВА Наталія Юр'еўна, Расійскі дзяржаўны гуманітарны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Масква, Расія)

ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПЕРЦЕПТИВНОЙ ЛЕКСИКИНЯЧАЕВА Ія Веніамінаўна, Інстытут рускай мовы імя В.У. Вінаградава РАН, кандыдат філалагічных навук (Масква, Расія)

ОТТЕНОК ЗНАЧЕНИЯ КАК СЛОВАРНАЯ ЕДИНИЦА В ТРАДИЦИОННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИПЕРМЯКОВА Таццяна Мікалаеўна, Навасібірскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт, дацэнт кафедры філалогіі, кандыдат філалагічных навук (Навасібірск, Расія)

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНЫХ СЛОВ: ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ПОДХОДЫСНІГІРОВА Наталля Аляксандраўна, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь)

ДА ПРАБЛЕМЫ МАРКІРАВАННЯ ЛЕКСІКІ ДЫЯЛЕКТНАГА ПАХОДЖАННЯ Ў НОВЫМ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ТЛУМАЧАЛЬНЫМ СЛОЎНІКУ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫЗавочны ўдзел:

БАГДАНАВА Людміла Іванаўна, Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М.В. Ламаносава, доктар філалагічных навук, прафесар (Масква, Расія)

СЛОВО В РЕЧИ И В СЛОВАРЕПУРЫЦКАЯ Елізавета Уладзіславаўна, Інстытут лінгвістычных даследаванняў РАН, кандыдат філалагічных навук (Санкт-Пецярбург, Расія); ПАНКОЎ Дзмітрый Іванавіч, Інстытут лінгвістычных даследаванняў РАН, кандыдат філалагічных навук (Санкт-Пецярбург, Расія)

СОВРЕМЕННЫЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ КАК БАЗА ДАННЫХ: ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯСЦЯРНІН Іосіф Абрамавіч, Варонежскі дзяржаўны ўніверсітэт, доктар філалагічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі РФ (Варонеж, Расія); СЦЕРНІНА Марына Абрамаўна, Варонежскі дзяржаўны ўніверсітэт, доктар філалагічных навук, прафесар (Варонеж, Расія)

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯТЭМАТЫЧНЫ БЛОК 9

ІДЭАГРАФІЧНЫЯ, СТАТЫСТЫЧНЫЯ, АНАМАСТЫЧНЫЯ І ІНШЫЯ СЛОЎНІКІ (2)

09.00 – 10.30

вул. Сурганава, 1, к. 2, пакой 1110

Старшынствуюць: Юрына Алена Андрэеўна

Чарняк Валянціна Даніілаўна

Сакратар: Марозава Анастасія Андрэеўна
АЛЬХОЎСКАЯ Аляксандра Ігараўна, Дзяржаўны інстытут рускай мовы імя А.С. Пушкіна, кандыдат філалагічных навук (Масква, Расія)

ОСНОВЫ АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОГО ИДЕОГРАФИРОВАНИЯБЯКАСАВА Алена Мікалаеўна, Арэнбургскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт, доктар філалагічных навук, дацэнт (Арэнбург, Расія)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ОНОМАСТИКИМІХАЛОЎСКІ Пётр, Варшаўскі ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук, ад’юнкт (Варшава, Польшча)

КОГНИТИВНАЯ СТРУКТУРА ЯЗЫКА ЛЕКСИКОГРАФИИПАРАМОНАВА Марыя Канстанцінаўна, Дзяржаўны інстытут рускай мовы імя А.С. Пушкіна, малодшы навуковы супрацоўнік Праектнай навукова-даследчай лабараторыі інавацыйных сродкаў навучання рускай мове (Масква, Расія)

ПРОБЛЕМА СИНОНИМИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ В СЛОВАРЕ ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО ТИПАФЯДОТАВА Таццяна Васільеўна, Кубанскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт імя І.Ц. Трубіліна, доктар філалагічных навук, дацэнт (Краснадар, Расія)

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ: СПЕЦИФИКА И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯЧАРНЯК Валянціна Даніілаўна, Расійскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя А.І. Герцэна, доктар філалагічных навук, прафесар (Санкт-Пецярбург, Расія)

СЛОВАРИ И СЛОВАРНИКИ: ОЧЕРТАНИЯ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

ЮРЫНА Алена Андрэеўна, Нацыянальны даследчы Томскі дзяржаўны ўніверсітэт, Нацыянальны дзяржаўны Томскі політэхнічны ўніверсітэт, доктар філалагічных навук, прафесар (Томск, Расія)

МАКРОСТРУКТУРА «CЛОВАРЯ РУССКОЙ ПИЩЕВОЙ МЕТАФОРЫ» КАК ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКАЗавочны ўдзел:
ПАДДУБНАЯ Наталія Вітальеўна, Харкаўскі нацыянальны педагагічны ўніверсітэт імя Р.С. Скаварады, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Харкаў, Украіна)

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ В УКРАИНСКИХ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХТЭМАТЫЧНЫ БЛОК 10

ГІСТАРЫЧНАЯ ЛЕКСІКАГРАФІЯ (2)

11.00 – 12.30

вул. Сурганава, 1, к. 2, пакой 1110

Старшынствуюць: Волкаў Сяргей Святаслававіч

Паляшчук Наталля Вікенцьеўна

Сакратар: Марозава Анастасія Андрэеўна

БАКУРАДЗЭ Ліа Давідаўна, Інстытут мовазнаўства імя А. Чыкабава Тбіліскага Дзяржаўнага ўніверсітэта імя І. Джавахішвілі, кандыдат філалагічных навук (Тбілісі, Грузія); БЕРЫДЗЭ Марына Міхайлаўна, Інстытут мовазнаўства імя А. Чыкабава Тбіліскага Дзяржаўнага ўніверсітэта імя І. Джавахішвілі, кандыдат філалагічных навук (Тбілісі, Грузія)

«ГРУЗИНСКИЙ СЛОВАРЬ» И ЕГО МЕСТО В СТРУКТУРЕ «БОЛЬШОЙ ГРУЗИНСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ»БУДЗЬКО Ірына Уладзіміраўна, загадчык кафедры беларускай і рускай моў Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь)

АДЛЮСТРАВАННЕ ЛЕКСІКІ ПЕРАКЛАДАЎ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ Ў ГІСТАРЫЧНЫМ СЛОЎНІКУВОЛКАЎ Сяргей Святаслававіч, Інстытут лінгвістычных даследаванняў РАН, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Санкт-Пецярбург, Расія)

СЛОВАРЬ «ГРАММАТИКА М.В. ЛОМОНОСОВА» (К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)ГЕНЕРАЛАВА Алена Уладзіміраўна, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Санкт-Пецярбург, Расія)

ПОКАЗ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА В ИСТОРИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫКОРКІНА Таццяна Дзмітрыеўна, малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута лінгвістычных даследаванняў РАН (Санкт-Пецярбург, Расія)

ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ РУССКОГО СЕВЕРА НАЧАЛА XVIII В. КАК ИСТОЧНИКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ И ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИПАЛЯШЧУК Наталля Вікенцьеўна, загадчык аддзела гісторыі беларускай мовы Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь)

З ГІСТОРЫІ ЛЕКСІКАГРАФІЧНАЙ АПРАЦОЎКІ ЛЕКСІКІ СТАРАБЕЛАРУСКАЙ МОВЫПЯНЬКОВА Яна Андрэеўна, Інстытут рускай мовы імя В.У. Вінаградава, кандыдат філалагічных навук (Масква, Расія); СОБАЛЕВА Аляксандра Яўгеньеўна, Інстытут рускай мовы імя В.У. Вінаградава, кандыдат філалагічных навук (Масква, Расія)

ГЕРМАНИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XV–XVII ВВ.: ПУТИ ЗАИМСТВОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯЗавочны ўдзел:

ЧАРНЫШОВА Маргарыта Іванаўна, Інстытут рускай мовы імя В.У. Вінаградава РАН, доктар філалагічных навук, прафесар (Масква, Расія)

ЛЕКСИКА РУССКОГО ЯЗЫКА В СОСТАВЛЕННЫХ ИНОСТРАНЦАМИ ЛЕКСИКОНАХ И РАЗГОВОРНИКАХ XVI – НАЧ. XVIII В.ТЭМАТЫЧНЫ БЛОК 11

ТЭРМІНАГРАФІЯ, ТЭРМІНАЛАГІЧНЫЯ БАЗЫ І БАНКІ ЗВЕСТАК (2)

11.00 – 12.30

вул. Сурганава, 1, к. 2, пакой 510

Старшынствуюць: Даніліна Наталія Іванаўна

Любецкая Кацярына Пятроўна

Сакратар: Ліпнцікая Святлана Віктараўна

БУБНОВІЧ Іна Іванаўна, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Гродна, Беларусь)

РАЗМЕЖАВАННЕ ТЭРМІНАЎ І НАМЕНКЛАТУРЫ Ў СЛОЎНІКУ САЦЫЯЛЬНА ЗНАЧЫМАЙ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ ЛЕКСІКІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ВАКАБУЛ АРГАНІЗАЦЫЯ, КАМІСІЯ)

ДАНІЛІНА Наталія Іванаўна, Саратаўскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт імя В.І. Разумоўскага, доктар філалагічных навук, дацэнт (Саратаў, Расія)

ГНЕЗДОВОЙ СЛОВАРЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ГРЕКО-ЛАТИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯЛАЎЦЭВІЧ Галіна Мікалаеўна, Далёкаўсходні федэральны ўніверсітэт, доктар філалагічных навук, дацэнт (Уладзівасток, Расія)

КРОССКУЛЬТУРНЫЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬЛЮБЕЦКАЯ Кацярына Пятроўна, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Мінск, Беларусь)

ПРАБЛЕМЫ ЛІНГВІСТЫЧНАГА ЎПАРАДКАВАННЯ БЕЛАРУСКАЙ АНАТАМІЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ (НА МАТЭРЫЯЛЕ АНАТАМІЧНАЙ ТЭРМІНАГРАФІІ)НІКАЛАЕВА Вольга Міхайлаўна, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук (Мінск, Беларусь)

ИСТОРИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ КАК ИСТОЧНИК ИСТИННЫХ ЗНАНИЙ О ПРОЦЕССАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОСИСТЕМЫЗавочны ўдзел:

ЧЭПІКАВА Ірына Антонаўна, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы, кандыдат філалагічных навук (Гродна, Беларусь)

КАНСУБСТАНЦЫЯНАЛЬНЫЯ СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ ЛЕКСЕМЫ Ў БЕЛАРУСКАМОЎНЫХ НЕСПЕЦЫЯЛЬНЫХ ТЭКСТАХ: ЛЕКСІКАГРАФІЧНЫ АСПЕКТТЭМАТЫЧНЫ БЛОК 12

ЛЕКСІКАГРАФІЧНАЕ АПІСАННЕ ДЫЯЛЕКТАЎ, САЦЫЯЛЕКТАЎ, ЖАРГОНАЎ І ІНШЫХ КАМУНІКАТЫЎНЫХ ВАРЫЯНТАЎ МОЎ

11.00 – 12.30

вул. Сурганава, 1, к. 2, пакой 1003

Старшынствуюць: Вярба Ірына Паўлаўна

Кунцэвіч Любоў Пятроўна

Сакратар: Кошчанка Уладзімір Аляксандравіч

АНФІМІАДЗІ Дзіяна Дзмітрыеўна, Інстытут мовазнаўства імя А. Чыкабава Тбіліскага Дзяржаўнага ўніверсітэта імя І. Джавахішвілі (Тбілісі, Грузія); БАРЫХАШВІЛІ Майя, Інстытут мовазнаўства імя А. Чыкабава Тбіліскага Дзяржаўнага ўніверсітэта імя І. Джавахішвілі (Тбілісі, Грузія); НАПІРЭЛІ Елене, Інстытут мовазнаўства імя А. Чыкабава Тбіліскага Дзяржаўнага ўніверсітэта імя І. Джавахішвілі (Тбілісі, Грузія)

ИНГИЛОЙСКИЙ ДИАЛЕКТ В ГРУЗИНСКОМ ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ КОРПУСЕВЯРБА Ірына Паўлаўна, Яраслаўскае вышэйшае ваеннае вучылішча супрацьпаветранай абароны, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Яраслаўль, Расія)

СЛОВАРЬ РУССКОГО НАРОДНОГО ЯЗЫКА А. Н. ОСТРОВСКОГО: ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ, ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫГРАМКО Таццяна Васільеўна, Кіраваградскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Уладзіміра Віннічэнкі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Крапіўніцкі, Украіна); ДАНІЛЮК Аксана Клімаўна, Усходнееўрапейскі нацыянальны ўніверсітэт імя Лесі Украінкі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры філалогіі і методыкі пачатковай адукацыі (Луцк, Украіна)

ЛЕКСИКОГРАФІЯ НАРОДНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНИКУНЦЭВІЧ Любоў Пятроўна, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук (Мінск, Беларусь)

ДА ПЫТАННЯ АБ КРЫНІЦАХ ЗВОДНАГА СЛОЎНІКА БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ ГАВОРАКСТАРЫКАВА Галіна Мікалаеўна, Нацыянальны даследчы Томскі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Томск, Расія)

ОБ ОДНОМ ТИПЕ ИДИОЛЕКТНОГО СЛОВАРЯ: ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ, СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ


Завочны ўдзел:
ВАСІЛЬЕВА Вольга Уладзіміраўна, Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Санкт-Пецярбург, Расія)

ЛЕКСЕМЫ С ПРЕФИКСОМ ПО- В ПСКОВСКИХ ГОВОРАХГАРАФЯНЮК Іна Валянцінаўна, Вінніцкі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Міхаіла Кацюбінскага, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры ўкраінскай мовы (Вінніца, Украіна)

БОТАНІЧНА ЛЕКСИКА ЦЕНТРАЛЬНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРОК: МАТЕРІАЛИ ДО ЛЕКСИЧНОГО АТЛАСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ВІД ДОСВІДУ УКЛАДАННЯ ДО ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯЗЕМІЧАВА Святлана Сяргееўна, Томскі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук (Томск, Расія)

ПРОЕКТ ЭЛЕКТРОННОГО ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ДИАЛЕКТНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИКАНДРАЦЕНКА Міхаіл Міхайлавіч, Яраслаўскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя К.Д. Ушынскага, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Яраслаўль, Расія)

О ПРОЕКТЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ СЛАВЯНСКИХ И НЕМЕЦКИХ ГОВОРОВКЛІМКОВА Людміла Аляксееўна, Арзамаскі філіял Нацыянальнага даследчага Ніжнегародскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.І. Лабачэўскага, доктар філалагічных навук, прафесар (Арзамас, Расія)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОММУНИКАТИВНОЙ ОНОМАСТИКИМАНДРЫКАВА Галіна Міхайлаўна, Навасібірскі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт, доктар філалагічных навук, дацэнт (Навасібірск, Расія)

К ВОПРОСУ О НАУЧНЫХ ОСНОВАНИЯХ СЛОВАРЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИМІХАЙЛАВА Любоў Пятроўна, Петразаводскі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Петразаводск, Расія)

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУССКИХ ГОВОРОВ КАРЕЛИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ А.С. ГЕРДАСМЕТАНІНА Зоя Віктараўна, Вятскі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат філалагічных навук, дацэнт (Кіраў, Расія)

РОЛЬ ФОНЕТИЧЕСКОГО ФОНДА ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ В ВЕРИФИКАЦИИ СЛОВАРНОЙ ИНФОРМАЦИИТАЛКАЧОВА Ірына Вячаславаўна, Нацыянальны даследчы Ніжнегародскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М.І. Лабачэўскага, кандыдат філалагічных навук (Ніжні Ноўгарад, Расія)

«ДИАЛЕКТНЫЙ СЛОВАРЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»: ОПЫТ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИХВІЛАНЧУК Юлія Леанідаўна, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (Мінск, Беларусь)

АДМЕТНАСЦІ ЎПАРАДКАВАННЯ АРХІЎНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ «ЛЕКСІЧНАГА АТЛАСА БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ ГАВОРАК»КРУГЛЫ СТОЛ, ПРЫСВЕЧАНЫ 40-ГОДДЗЮ ВЫХАДУ 1-га ТОМА «ТЛУМАЧАЛЬНАГА СЛОЎНІКА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ»

11.00 – 12.30

вул. Сурганава, 1, к. 2, пакой 302

Старшынствуюць: Лукашанец Аляксандр Аляксандравіч

Капылоў Ігар Лявонавіч

Сакратар: Лапцёнак Алена Мікалаеўна

УДЗЕЛЬНІКІ КРУГЛАГА СТАЛА:

ВЕШТАРТ Галіна Паўлаўна,

ДАРОШКА Мікалай Адамавіч,

КАПЫЛОЎ Ігар Лявонавіч,

КОРАНЬ Ніна Дзмітрыеўна,

ЛУКАШАНЕЦ Аляксандр Аляксандравіч,

ЛЯВОНЧЫК Ніна Міхайлаўна,

МІХАЙЛАЎ Павел Аляксандравіч,

ПАЛАДЗЕНКА Валянціна Іванаўна,

СУПЕЙ Ірына Уладзіміраўна

УСЦІНОВІЧ Ганна Канстанцінаўна,

ЦІМАШКОВА Антаніна Васільеўна,

ЦЫХУН Генадзь Апанасавіч.

12.30 – 13.30 Перапынак на абед

ЗАКЛЮЧНАЕ ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

вул. Сурганава, 1, к. 2, пакой 302

13.30 – 14.30

Лукашанец Аляксандр Аляксандравіч, першы намеснік дырэктара па навуковай рабоце Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, акадэмік АН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар

500 ГОД БЕЛАРУСКАМУ КНІГАДРУКАВАННЮ І ВЫТОКІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ЛЕКСІКАГРАФІІПадвядзенне вынікаў канферэнцыі

14.30 – 15.30 Экскурсія ў Музей старабеларускай культуры НАН Беларусі (для жадаючых) (вул. Сурганава, 1, корп. 2.)

Музеі г.Мінска


 1. Беларускі Дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны

Музей працуе з 10:00 да 18:00.

Кошт: 8 руб. (10 руб. з правам рабіць фотаздымкі).

Адрас: праспект Пераможцаў, 8
Ад станцыі метро «Акадэмія навук» да станцыі метро «Няміга», ад ст. м. «Няміга» аўтобусы № 1, 136, 29, 44, 69, 73, 91 да прыпынку «Музей Вялікай Айчыннай вайны»


 1. Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь

Музей працуе з 11:00 да 19:00

Кошт уваходнага білета на пастаянную экспазіцыю музея: 5 руб.

Адрас: вул. Леніна, 20
Ад станцыі метро «Акадэмія навук» да станцыі метро «Кастрычніцкая» / «Купалаўская»


 1. Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь

Музей працуе з 11.00 да 19.00

Агляд экспазіцыі – 6 бел.руб. 50 кап.

Адрас: вул. К. Маркса, 12
Метро: ад станцыі «Акадэмія навук» да станцыі «Кастрычніцкая» / «Купалаўская»;

Аўтобусы: № 100, 111 ад прыпынку «Дом друку» да прыпынку «Вуліца Валадарскага».
 1. Нацыянальная бібліятэка Беларусі

Бібліятэка працуе з 10:00 да 21:00

Адрас: пр. Незалежнасці, 116

Праезд:

метро: станцыя "Усход";аўтобус: № 25, 27, 34, 64, 77, 80, 87с, 89э, 91, 95, 113, 145с, 165, 921;

тралейбус: № 41, 42.
 1. Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа

Музей працуе з 10:00 да 17:00.

Кошт уваходнага білета: 2 руб.Адрас: вул. Акадэмічная 5
5-7 хвілін пешкі ад Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа.

Каталог: files
files -> Побач са смерцю з ycпaмiнaў У. П. Шчуцкага, былога члена Расонскага падполля
files -> Сідаровіч Анжэліка Алегаўна, настаўнік пачатковых класаў дуа «Карцэвіцкая сярэдняя школа»
files -> Робім здоровы выбар мэта: фарміраванне навыкаў здаровага ладу жыцця праз пазбаўленне ад шкодных звычак. Задачы
files -> Класіфікацыя звычак: Шкодная звычка – якая наносіць урон здароўю, культуры. Небяспечная
files -> Ці патрэбныя прапісныя ісціны? Мыць рукі перад ежай
files -> Адкуль з'явілася жыта
files -> Название специализированного модуля по выбору студента
files -> Гульнёвая дзейнасць выкарыстоўваецца ў наступных выпадках


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал