Навукова-метадычная ўстанова “нацыянальны інстытут адукацыі” міністэрства адукацыі рэспублікі беларусьДата канвертавання20.01.2018
Памер120.4 Kb.
#16705
НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНАЯ ЎСТАНОВА

НАЦЫЯНАЛЬНЫ ІНСТЫТУТ АДУКАЦЫІ”МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ХРАМЫ, ЗАМКІ І ПАЛАЦЫ БЕЛАРУСІ”


Праграма

факультатыўных заняткаў для 7-га класа агульнаадукацыйных устаноў з рускай і беларускай мовамі навучання

Мінск 2007


ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
Манументальнае дойлідства ці архітэктура з'яўляецца адной з самых важных частак матэрыяльнай і духоўнай культуры кожнага народа Яно складае спрадвечнае асяроддзе чалавечага быцця надае яму рукатворную прыгажосць і цеплыню Архітэктура па сваёй сутнасці ёсць матэрыяльнае увасабленне гісторыі грамадства Узвядзенне манументальнага збудавання патрабуе вялікіх эканамічных і працоўных рэсурсаў Таму значная пабудова ніколі не ўзнікне выпадкова  у ім павінна быць патрэба для грамадства Гэтая патрэба абумоўлівае функцыю збудавання Для розных мэт прызначаны будынкі розных тыпаў Да таго ж будынак абавязкова павінен быць трывалым Для гэтага неабходна выкарыстоўваць трывалыя апрабіраваныя будаўнічыя матэрыялы і канструкцыі што з'яўляецца непростай тэхнічнай навукай На кожным этапе свайго развіцця будаўнічае майстэрства захоўвае шматвяковыя традыцыі і імкнецца да новага што дазваляе зрабіць будынкі больш камфортнымі і прыгожымі

Каштоўнасць твора архітэктуры менавіта ў гарманічным спалучэнні функцыянальнасці трываласці і прыгажосці Відавочна што гэтыя крытэрыі архітэктуры розныя ў розны гістарычны час і ў розных краінах Таму помнікі архітэктуры з'яўляюцца найбольш яскравымі сведкамі гісторыі кожнага народа У адрозненне ад іншых набыткаў нацыянальнай культуры архітэктурныя помнікі нельга адарваць ад роднай зямлі вывезці і схаваць ў чужых сховішчах Але іх можна зруйнаваць знішчыць дашчэнту і такім чынам збядніць гістарычную памяць народа Так у значнай ступені адбылося з архітэктурнай спадчынай Беларусі якая на працягу стагоддзяў была арэнай шматлікіх войнаў зменаў форм дзяржаўнасці і веравызнання Але тыя гісторыка-культурныя каштоўнасці што засталіся на нашай зямлі павінен ведаць кожны беларус дзеля выхавання пачуцця нацыянальнай годнасці

Манументальнаму дойлідству Беларусі прыблізна 1000 гадоў На працягу шматвяковай гісторыі паступова пашыралася тыпалагічная разнастайнасць архітэктурных збудаванняў мянялася іх роля ў жыцці грамадства Ад самага раннефеадальнага перыяду і аж да канца ХІХ ст архітэктура падзялялася на ваенную (гарадзішчы крэпасці і замкі) і цывільную што уключала ўсе віды прадстаўнічых збудаванняў прызначаных для жыцця грамадства ў мірны час  гэта у першую чаргу хрысціянскія храмы і жыллё заможных пластоў насельніцтва Спачатку гэта былі мураваныя княжацкія церамы-камяніцы з ХVІ ст  палацы магнатаў

Мэта курса – фарміраванне пачуцця нацыянальнай годнасці у вучняў праз знаемства іх з найбольш вядомымі і славутымі замкамі храмамі і палацамі Беларусі феадальнага перыяду якія ў рознай ступені захаваліся да нашага часу

Задачы курса:

-знаемства з архітэктурнай спадчынай беларускага народа;

- фарміраванне вопыту аналіза помнікаў архітэктуры;

- развіццё назіральнасці, зрокавай памяці вучняў;

- фарміраванне эстэтычнага густа;

- пашырэнне мастацкага кругагляду.Праграма разлічана на 34 гадзіны.
ЗМЕСТ
Раздзел І Замкі Беларусі
Тэма 1 Абарончае дойлідства беларускіх земляў Х ХІІІ стагоддзяў Прыродна-геаграфічныя характарыстыкі беларускіх земляў Шлях “з варагаў у грэкі” Першыя гарады на беларускіх землях: Полацк Віцебск Гародня Наваградак Ваўкавыск Менск Заслаўе Тураў Барысаў Бярэсце і інш: летапісныя звесткі планіровачная структура тапаніміка Драўляныя ўмацаванні дзядзінцаў гарадоў старажытнарускага перыяду Узаемасувязь паняццяў “горад” і драўлянага зруба-“гародні” Мураваныя вежы-данжоны Камянецкая вежа: гісторыя стварэння і архітэктура
Тэма 2 Мураваныя замкі Беларусі ХІІІ ХV стагоддзяў Уз'яднанне земляў Белай і Чорнай Русі у адзіную дзяржаву Вялікае княства Літоўскае са сталіцай у Наваградку Сацыяльна-палітычныя ўмовы пачатку перыяду «абарончага дойлідства»: пагроза з усходу татара-мангольскай навалы з захаду  Тэўтонскага рыцарскага ордэна крыжакоў Сэнс і прычыны пашырэння тэрміна «замак» Адметнасці паходжання аб'ёмна-планіровачнай структуры мураваных замкаў Замкі рэгулярнага тыпу накшталт рыцарскіх у Лідзе Крэва Замкі нерэгулярнага тыпу створаныя на аснове старажытных дзядзінцаў у Гародне Наваградку Будаўнічыя матэрыялы і тэхналогія будаўніцтва замкаў абарончыя прыстасаванні Роля вялікакняжацкіх замкаў у гісторыя дзяржавы
Тэма 3 Мірскі замак помнік архітэктуры сусветнага значэння Змены ў стратэгіі і тактыцы ваенных дзеянняў з'яўленне вогнестрэльнай зброі і гармат Уладальнікі замка ў Міры і гісторыя яго існавання Архітэктурны аналіз аб'ёмна-планіровачнай структуры фартыфікацыйных прыстасаванняў і тэхнікі будаўніцтва Месца мірскага замка ў гісторыі беларускага дойлідства Рэстаўрацыя і музеефікацыя замка выкарыстанне ў якасці аб'екта турызму
Тэма 4 Замкі бастыённага тыпа ХVІ ХVІІ стагоддзяў Пашырэнне ў архітэктуры Вялікага княства Літоўскага ідэй італьянскага і паўночнага Рэнесанса З'яўленне у Беларусі па ініцыятыве буйнейшых магнатаў італьянскіх і галандскіх бастыённых фартыфікацыйных сістэм якія адпавядалі развіццю ваеннай тэхнікі таго часу Трансфармацыя традыцыйнага замкавага будаўніцтва ў палацава-замкавае з выразным падзелам абарончых і прадстаўнічых функцый Палацава-замкавыя комплексы ў Заслаўі Быхаве Ляхавічах Нясвіжы Гальшанах Смалянах
Тэма 5 Драўляныя крэпасці беларускіх гарадоў Драўляныя абарончыя сістэмы Віцебска Мінска Магілёва Полацка Слуцка так званыя Верхнія і Ніжнія замкі
Тэма 6 Гісторыя «загінуўшых абаронцаў» Разбурэнне большасці замкаў Беларусі ў пачатку ХVІІІ ст падчас Паўночнай вайны Расіі і Рэчы Паспалітай з Швецыяй іх паступовае руйнаванне і знікненне Замкі і замчышчы як аб'екты турызму Гісторыя Старога замка ў Гродна Рэстаўрацыя замка ў Лідзе

Раздзел ІІ Славутыя храмы Беларусі розных часоўТэма 1 Праваслаўнае царкоўнае будаўніцтва старажытнарускага перыяду (ХІХІІ стст) Што такое царква як архітэктурнае збудаванне яе асноўныя кананічныя часткі і іх сімволіка Прыняцце усходнімі славянамі хрысціянства ў канцы Х ст па візантыйскаму ўзору уплыў культуры Візантыі на культуру Старажытнай Русі Пачатак хрысціянскага будаўніцтва на беларускіх землях Храмы  першыя мураваныя пабудовы ўсходніх славян іх роля ў жыцці тагачаснага грамаства Тры старажытныя Сафійскія саборы ў Кіеве Ноўгарадзе і Полоцку Росквіт Полацкага княства пры князі Усяславе Чарадзеі Будаўнічая дзейнасць полацкіх князёў і епіскапаў Святая Еўфрасіння Полацкая і дойлід-манах Іаан  стваральнікі Спаса-Праабражэнскай царквы ў Полацку шэдэўра старажытнарускага дойлідства Дабравешчанская царква ў Віцебску гісторыя перабудоў разбурэння і рэстаўрацыі Барысаглебская царква ў Гродна архітэктурна-мастацкія адметнасці
Тэма 2 Культавае дойлідства Беларусі ХІІІ 1-й паловы ХVІ ст (готыка і рэнесанс) Сацыяльна-палітычныя перадумовы з'яўлення ў Вялікім княстве Літоўскім першых каталіцкіх храмаў Чаму назва «касцёл» азначае «маленькая крэпасць» Пранікненне ў культавае дойлідства Беларусі рысаў заходнееўрапейскай готыкі Троіцкі касцёл у вёсцы Ішкалдзь (Баранавіцкі р-н)  найбольш ранні ўзор гатычнай архітэктуры ў Беларусі Пашырэнне гатычных форм ў мясцовым праваслаўным храмабудаўніцтве Царквы-крэпасці ў вёсках Сынковічы (Зэльвенскі р-н) і Мураванка (Шчучынскі р-н)  шэдэўры беларускай готыкі Пашырэнне рэфармацыйнага руху і спалучэнне ў культавых збудаваннях рысаў готыкі і рэнесанса: кальвінскі збор у Смаргоні
Тэма 3 Ранняе барока ў сакральнай архітэктуры Беларусі (канец ХVІ 1-я палова ХVІІ ст) Наступленне ў Еўропе контррэфармацыі новая ідэалагічная стратэгія каталіцызма Будаўніцтва ў Нясвіжы першага ў Цэнтральна- Ўсходняй Еўропе ўзора архітэктуры барока  касцёла Божага Цела ордэна езуітаў Роля князя МКРадзівіла Сіроткі ў станаўленні мастацкага стылю барока ў Беларусі Тры найбольш значныя помнікі ранняга барока ў Беларусі: бернардзінскі касцёл у Гродна Петрапаўлаўская царква ў Мінску Успенскі сабор ў Жыровічах пад Слонімам
Тэма 4 Сталае беларускае барока ў храмабудаўніцтве Беларусі (канец ХVІІ пачатак ХVІІІ ст) Наступства руска-польскай вайны сярэдзіны ХVІІ ст узмацненне пазіцый каталіцызму Выдатныя архітэктурныя культавыя ансамблі гістарычных цэнтраў Гродна Мінска Пінска Унікальны помнік праваслаўнага дойлідства  Мікалаеўская царква ў Магілёве

Тэма 5 Позняе барока ў беларускай культавай архітэктуры (сярэдзіна  канец ХVІІІ ст) З'яўленне ў Вялікім княстве Літоўскім у 2-й чвэрці ХVІІІ ст новага мясцовага архітэктурна-мастацкага накірунку званага віленскім барока які вызначаўся асаблівай пластычнасцю і маляўнічасцю формаў Першы ўзор  пабудаваны нанава Сафійскі сабор у Полацку Адметныя прыклады позняга барока: касцёл бернардзінцаў у Будславе уніяцкія цэрквы ў вёсках Баруны і Вольна касцёл кармелітаў у Мядзелі


Тэма 6 Храмы Беларусі ХІХ ст Падзелы Рэчы Паспалітай далучэнне беларускіх земляў да Расійскай імперыі змены у канфесійнай сітуацыі Панаванне ў культавым будаўніцтве 1-й паловы ХІХ ст стылю класіцызм: Петрапаўлаўскі сабор у Гомелі царква ў Слаўгарадзе Канфрантацыя храмабудаўніцтва розных канфесій з дапамогай выкарыстання розных гістарычных стыляў: у праваслаўным дойлідстве  псеўдарускага і руска-візантыйскага стыляў у каталіцкім  неараманскага неаготыкі неабарока неакласіцызма Лепшы ўзор архітэктуры неаготыкі  касцёл ў Гервятах (Астравецкі р-н)
Тэма 7 Драўлянае культавае дойлідства Беларусі Даўнія нацыянальныя традыцыі будаўніцтва з дрэва высокае цяслярскае майстэрства насельніцтва асабліва на Палессі Трансфармацыя ў драўляным храмабудаўнітцве формаў мураванай архітэктуры барока Лепшыя ўзоры айчыннага драўлянага дойлідства: Юр'еўская царква ў Давыд-Гарадку Міхайлаўская царква ў Слуцку касцёл Дзевы Марыі ў вёсцы Тракелі (Іўеўскі р-н)
Раздзел ІІІ Палацава-паркавыя ансамблі Беларусі
Тэма 1 Палацы Беларусі ХVІІІ ст часоў Рэчы Паспалітай Аднаўленне палацава-замкавага комплекса князёў Радзівілаў у Нясвіжы пасля Паўночнай вайны Пераход ад замкнутых палацава-замкавых комплексаў да стварэння адкрытых палацава-паркаваых ансамбляў Асноўны прынцып арганізацыі ансамбля эпохі позняга барока: размяшчэнне палаца «паміж дваром і садам» Пашырэнне рэгулярных паркаў французскага тыпу Палацы П-падобнай кампазіцыі з вылучанай цэнтральнай часткай і больш нізкімі бакавымі флігелямі якія ўтвараюць напаўадкрыты двор-курданер часоў праўлення караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага: каралеўскі палац ў Гродна палацы буйных магнатаў у Ружанах Шчорсах Свяцку Пінску
Тэма 2 Палацы Беларусі перыяду класіцызма (канец ХVІІІ 1-я палова ХІХ ст) Пашырэнне формаў рускага класіцызма ў палацавым будаўніцтве пасля падзелаў Рэчы Паспалітай Выкарыстанне спрошчанай франтальнай трохвосевай кампазіцыі палаца з портыкам класічнага ордэра ў цэнтры і бакавымі рызалітамі Пашырэнне рамантычных паркаў англійскага тыпу з малымі архітэктурнымі формамі ў стылі несапраўднай готыкі Палацы ў Гомелі Хальчы Снове Паставах Залессі Валожыне Жылічах Жамыславе узоры высокага і позняга класіцызма
Тэма 3 Сядзібна-паркавая архітэктура 1-й паловы ХІХ ст Актывізацыя дробнамаёнткавага будаўніцтва трансфармацыя ў ім прыёмаў прадстаўнічай палацавай архітэктуры ў спалучэнні з традыцыйнымі формамі «шляхецкага двара» напрыклад высокімі дахамі з «заломам» Для сядзібнага дома найбольш характэрная аднавосевая франтальная кампазіцыя з двухпавярховай цэнтральнай часткай вылучанай порцікам і аднапавярховымі бакавымі крыламі Сядзібныя дамы ў Падароску Грамячы Бачэйкава і інш
Тэма 4 Далейшы лёс палацавых і сядзібны-паркавых ансамбляў Беларусі Пашырэнне эклектыкі і гістарычных стыляў у архітэктуры сядзіб і палацаў: палацы ў Косаве Чырвоным Беразе Станькава Прылуках Раванічах Пашырэнне паркаў «эканамічнага» тыпу з пасадкамі пладовых дрэў Прычыны дрэннай захаванасці помнікаў сядзібна-паркавай архітэктуры ў ХХ ст неабходнасць іх аднаўлення з мэтай развіцця айчыннага турызму Рэстаўрацыя помніка архітэктуры сусветнага значэння палацава-замкавага комплекса і сістэмы паркаў у Нясвіжы
Чакаемыя вынікі

Вынікамі засваення зместу праграмы павінны быць:


- устойлівая цікавасць вучняў да нацыянальнай культуры;

- удасканаленне назіральнасці, зрокавай памяці вучняў;

- фарміраванне эстэтычнага густа і творчых здольнасцяў;

- разуменне варыятыўнасці прадстаўлення асноўных крытэрыяў архітэктуры

ў розныя перыяды развіцця грамадства;

- веданне нацыянальных гісторыка-культурных архітэктурных помнікаў;

- веданне тыпалагічнай разнастайнасці архітэктурных збудаванняў на Беларусі;

- навыкі самастойнага аналіза архітэктурных твораў.


Прапануемая літаратура
1. Архітэктура Беларусі: Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапескім кантэксце Т1 Мн 2005

2. Архітэктура Беларусі: Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапескім кантэксце Т2 Мн2006

3. Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік Мн 1993

4. Беларусь у малюнках Напалеона Орды: Другая палова ХІХ стагоддзя Мн 2001

5. Габрусь ТВ Мураваныя харалы: Сакральная архітэктура беларускага барока Мн 2001

6. Гісторыя беларускага мастацтва Т1 Мн 1987

7. Гісторыя беларускага мастацтва Т2 Мн 1988

8. Збор помнікаў гістоыі і культуры Беларусі: ТТ17 Мн 19841988

9. Калнін ВВ Мірскі замак Мн 2002

10.Кулагин АН Архитектура дворцово-усадебных ансамблей Беларуси Мн 1981

11. Лакотка АІ Дойлідства //Беларусы: У 8 т Т2 Мн 1997; Сергачев СА Белорусское народное зодчество Мн 1992

12. Морозов ВФ Гомель классический: Эпоха Меценаты Архитектура Мн 1997

13. Страчаная спадчына /Уклад ТГабрусь Мн 1998

14. Ткачоў МА Замкі Беларусі (ХІІІ ХVІІІ стст) Мн 1977

15. Ткачоў МА Замкі і людзі Мн 1991

16. Трусаў А Манументальнае дойлідства Беларусі ХІХVІІІ стагоддзяў Мн 2001

17. Федорук АТ Садово-парковое искусство Белоруссии Мн 1994

18. Чантурия ВА История архитектуры Белоруссии: Дооктябрьский период Мн 196919. Якімовіч ЮА Драўлянае дойлідства Беларускага Палесся ХVІІХІХ ст Мн 1978


Скачено с Образовательного портала www.adu.by

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014 -> umodos -> istorija
istorija -> Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў па гісторыі Беларусі для вучняў ХІ класа агульнаадукацыйных устаноў
umodos -> Ix класы тлумачальная запіска
istorija -> Нацыянальны інстытут адукацыі палітыка беларусізацыі ў 1920-ыя гг
istorija -> Беларускія землі ад старажытнасці да сярэдзіны ХІІІ ст
istorija -> Гісторыя беларусі ў іменах І падзеях
istorija -> -
istorija -> -
istorija -> Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў па гісторыі Беларусі для вучняў ІХ класа


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал