Название специализированного модуля по выбору студентаДата канвертавання25.12.2016
Памер62.4 Kb.
#82
Специализированный модуль по выбору студента

1

Название специализированного модуля по выбору студента

Гісторыя горада Брэста

2

Специальность

Английский язык. Немецкий язык.Немецкий язык. Английский язык

3

Курс обучения

2

4

Семестр обучения

4

5

Трудоемкость в зачетных единицах
6

Степень, звание, фамилия, имя, отчество преподавателя

Кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гарбуль Пётр Іванавіч? Кандыдат гістарычных навук , дацэнт Здановіч У.В.

7

Цели специализированного модуля по выбору студента

Засваеннне студэнтамі сістэмных ведаў аб палітычным, сацыяльна-эканамічным і культурна-канфесійным развіцці г. Брэста; вылучэнне асноўных этапаў у гісторыі горада і вызначэнне іх галоўных рэч і асаблівасцей; фарміраванне ўменняў і навыкаў аналізаваць гістарычныя працэсы, якія характарызавалі жыццё горада, рабіць абгрунтаваныя высновы і абагульненні.

8

Пререквизиты

(обязательная дисциплина интегрированного модуля)

Гісторыя Беларусі

9

Содержание специализированного модуля по выбору студента

Берасцейскія землі ў старажытнасці. Старажынае Берасце і яго палітычная гісторыя. Паходжанне назвы “Берасце”. Старажытнае гарадзішча Берасця.

Далучэнне Берасцейскай землі да Вялікага княства Літоўскага. Супрацьстаянне тэўтонскаму “націску на ўсход”. Атрыманне права на самакіраванне. Сацыяльна-эканамічнае становішча гоража ў складзе ВКл. Развіццё раместваў і гандлю. Берасцейскі замак. Насельніцтва горада. Павіннасці жыхароў. Рэфармацыйны рух. Кнігадрукаванне ў г. Берасці. Пячатка і герб.

Берасце ў складзе Рэчы Паспалітай. Развіцце магдэбургскага права. Берасцейскія брацтвы. Берасцейскай унія 1596. Брэсцкі манетны двор і гаршовае абарачэнне ў ХУІІ ст. Знакамітыя берасцейцы.

У складзе Расійскай імперыі. Сацыяльна-эканамічнае і культурнае развіццё Брэста ў першай палове ХІХ ст. Брэст ў часы вайны 1812. Брэстаўчане і паўстанне 1830–1831 гг. Падзеі паўстання 1863 г. на тэрыторыі Берасцейшчыны. Пераўтварэнне Брэста ў буйны чыгуначны вузел. Сацыяльна-эканамічнае і культурнае развіццё Брэста ў другой палове ХІХ ст. Рэвалюцыйны і рабочы рух у Брэсце. Брэст-Літоўск у апісаннях П. Шпілеўскага. Архітэктура Брэста. Крэпасць Брэст-Літоўск. Брэсцкі вакзал. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Брэста ў пачатку ХХ ст. Рэвалюцыйны рух. Брэст у першую сусветную вайну.

Брэст у складзе Польшчы (1921-1939). Брэст – цэнтр Палескага ваяводства. Эканамічнае развіццё. Насельніцтва. Падаткі. Адукацыя і культура. Кіраўніцтва горада. Легальныя грамадскія арганізацыі ў Брэсце. Добраўпарадкаванне горада. Барацьба за сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне. Рэвалюцыянеры Брэстчыны. Абарона Брэста ў верасні 1939 г.

Брэст у 1939–1941 гг. Часовае упраўленне. Грамадскія арганізацыі. Насельніцтва. Прамысловасць, гандаль і транспарт. Культурнае жыццё і спорт. Ахова здароўя. Асвета.

Брэст у 1941-1945 гг. Абстаноўка ў Брэсце напярэдадні і ў першыя дні вайны. Абарона Брэсцкай крэпасці, вакзала, аблваенкамата. Кіраўнікі абароны. Доты ўмацаванага района. . Пагранічнікі. Вызваленне Брэста ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Ахвяры вайны. Брэсцкае падполле.

Брэст у 1945-2008 г. Аднаўленне горада. Эканоміка Брэста пасля вызвалення. Народная гаспадарка у 1944–1950-е гады. Сацыяльная сфера. Ахова здароўя. Добраўпарадкаванне. Сфера паслуг і гандаль. Жыллевае будаўніцтва. Насельніцтва. Прамысловасць і транспарт. Сувязь. Развіццё адукацыі. Пашырэнне межаў горада.10

Рекомендуемая

литература1.  Бешанов, В.В. Брестская крепость / В.В. Бешанов. – Минск : Беларусь, 2004. – 158 с.

2. Мороз, В. От Берестья до Бреста из века в век / В. Мороз, В. Ежков. – Брест : Изд-во С.Б. Лаврова, 2003. – 230 с.

3. Памяць : гісторыка-дакументальная хроніка Брэста : у 2 кн. – Кн. 1. – Мінск : БЕЛТА, 1997.– 567 с.; Кн. 2. – Мінск : БЕЛТА, 2001. – 687 с.

4. Свод памятников истории и культуры Белоруссии : Брестская область. – Минск : БелСЭ, 1990. – 424 с.11

Методы преподавания

Праблемныя лекцыі, лекцыі-дыялогі, камунікатыўныя тэхналогіі; практычныя заняткі-экскурсіі; самастойная работа студэнтаў.

12

Язык обучения

Беларускі


Описание специализированного модуля по выбору студента

1

Название специализированного модуля по выбору студента

Права человека в системе

международных отношений

2

Специальность

Английский язык. Немецкий язык, Немецкий язык. Английский язык

3

Курс обучения

2

4

Семестр обучения

4

5

Трудоемкость в зачетных единицах
6

Степень, звание, фамилия, имя, отчество преподавателя

Преподаватель

Северин Эдуард Николаевич7

Цели специализированного модуля по выбору студента

Формирование у студентов научного политико-правового мировоззрения, позволяющего понимать механизмы взаимодействия прав человека, международных отношений и политики в целом, развитие навыков политологического анализа политико-правовых процессов в системе международных отношений, навыков научно-исследовательской работы

8

Пререквизиты

(обязательная дисциплина интегрированного модуля)

Политология

9

Содержание специализированного модуля по выбору студента

Понятие, сущность и роль прав человека в системе международных отношений. Права человека в истории международных отношений. Парадигмы теорий прав человека и международных отношений. Международная идеология прав человека. Международная защита прав человека. Региональные системы защиты прав человека. Права человека и геополитика: точки пересечения. Права человека в условиях чрезвычайных ситуаций и политических конфликтов. Права человека и международная безопасность. Права человека и «политика двойных стандартов». Роль и место Республики Беларусь в международной системе защиты прав человека.


10

Рекомендуемая

литература1. Евменов, Л.Ф. Международная идеология прав человека: проблемы – решения. Опыт философского исследования / Л.Ф. Евменов. – Минск: Бел. изд. т-во «Хата», 2000. – 450 с.

2. Котляр И.И. Права человека и высшая школа: концептуальные основы преподавания, изучения и воспитания, управленческие решения: монография / И.И. Котляр. Минск : Тесей, 2007. – 232 с.

3. Котляр, И.И. Права человека и высшая школа: концептуальные основы преподавания, изучения и воспитания, управленческие решения: монография / И.И. Котляр. Минск : Тесей, 2007. – 232 с.

4. Котляр, И., Корогода, Е. В зеркале двойных стандартов / И. Котляр, Е. Корогода // Беларуская думка. – 2005. – №12. – С. 110–114.

5. Малевич, Ю.И. Права человека в мировой политике (вторая половина ХХ века) / Ю.И. Малевич. – Минск : Технопринт, 2001. – 256 с.

6. Малевич, Ю.И. Права человека в глобальном мире / Ю.И. Малевич. – Минск :АСТ, 2004. – 368 с.

7. Северин, Э.Н. Права человека как предмет политической науки / Э.Н. Северин // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. – 2013. – № 1. – С. 94–100.

8. Северин, Э.Н. Права человека в контексте политики Республики Беларусь / Э.Н. Северин // Иппокрена – 2013. – № 1. – С.57-65.

9. Северин, Э.Н. Права человека: двойные стандарты / Э.Н. Северин // Основные механизмы защиты и обеспечения прав человека : сб. материалов Республиканского научно-методологического семинара, Брест, 3-4 апреля 2013 г. / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина; науч. ред. И.И. Котляр. – Брест : БрГУ, 2013. – С. 62-64.

10. Симановский, С.И. Права человека : Учеб. пособие / С.И.Симановский. – Мн. : БГПУ. – 2009. – 123 с.
11

Методы преподавания

Технологии проблемно-модульного обучения, наглядный метод, метод формирования личностной значимости знаний, игровые технологии

12

Язык обучения

Русский

Каталог: sites -> default -> files -> foreing
files -> Мядзельская цэнтральная раённая бібліятэка ім. М. Танка
files -> Адкрыты дыялог Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі з журналістамі
files -> Сэнсава-стылістычная роля складаназалежных сказаў у
files -> Юрась нераток (Юрий горбачев) (Минск) биография
files -> Птушка 2015 года – вушастая сава тамара Цішкевіч, дуа сярэдняя школа №3 г. Хойнікі Мэта
files -> Пазакласнае мерапрымства для вучняў 9 класа “Што трэба ведаць пра вітаміны, каб зберагчы здароўе” Вольга Жыткая, дуа «Ушацкая сш»
foreing -> Название специализированного модуля по выбору студента
foreing -> Название специализированного модуля по выбору студента
foreing -> Название специализированного модуля по выбору студента


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал