П’еса ў 2 дзеях па матывах вершаў і казак У. Караткевіча
Дата канвертавання28.12.2018
Памер228.04 Kb.
ЗАЯЦ ВАРЫЦЬ ПІВА...

Песа ў 2 дзеях па матывах вершаў і казак У. Караткевіча

ДЗЕЮЧЫЯ АСОБЫ:

ЗАЯЦ.

ВЕРАБЕЙ.


ДЗЯЦЕЛ.

ЧАПЛЯ.


ДРОЗД.

АРОЛ.


САВА.

ДЗЕЯ ПЕРШАЯ

Пралог

Восеньскі лес. На паляне под раскідзістай ялінай нешта варыць у кацялку Заяц, памешваючы час ад часу вялізнай драўлянай лыжкай. На яліне прымацавана афіша: «Заяц варыць піва...». П'еса па матывах вершаў і казак У. Караткевіча».

ЗАЯЦ (падзьмухаўшы на лыжку, каштуе варыва). Сма-а-ачна. Хутка зварыцца. (Да гледачоў.) Але, я бачу, усе ўжо сабраліся. Час пачынаць. Я — той самы Заяц, пра якога Паэт напісаў верш. (Бярэ кнігу і акуляры, выцершы акуляры хусткай, чытае):

Туман плыве з нізіны сівы

Над нівай голай і пустой.

«Глядзіце, заяц варыць піва», —

Жартуюць людзі між сабой.

А я відушчым бачу зрокам,

Як ён прысеў каля агню,

Трыгубы, шэры, касавокі,

I піва варыць з ячмяню...

(Нечакана закрывав кнігу і хавае акуляры ў кішэню камізэлькі.) Верш доўгі, пасля дачытаю... Толькі не падумайце, што я сапраўды вару піва. I што сённяшняя гісторыя — пра мяне.

Праз поляну шпацыруе Верабей.

ВЕРАБЕЙ. Прывітанне, Заяц! Зноў варыш піва?

ЗАЯЦ. Зноў здзекуешся? Колькі разоў табе казаў: не піва я вару, а маркоўную гарбату!

ВЕРАБЕЙ. Ха, так я табе і паверыў. А што там напісана? (Паказвае на афішу.)Заяц вымае з кішэні акуляры і разглядвае праз іх афішу.

ЗАЯЦ (чытае ўслых). «Заяц варыць піва! П'еса па матывах вершаў і казак У. Kapаткевіча». Ды не, гэта — учарашняя афіша. Сёння ў нас іншая гісторыя. (Рыецца ў складзеным пад дрэвам стосе афіш і шыльдаў. Дастае адну з іх, чытае.) «Жабкі і Чарапашка». Таксама не тое. Гэта — заўтра. Ага, знайшоў. (Вывешвае патрэбную афішу на яліне.) Вось: «Птушыны суд».

ВЕРАБЕЙ. А што за суд? Каго судзіць будуць?

ЗАЯЦ. Пачакай, хутка даведаешся.

ВЕРАБЕЙ. Ну, я паскачу пакуль пагуляію, зярнятак пашукаю. (Знікае.)

ЗАЯЦ (да гледачоў). Гісторыя гэтая пра тое, як птушкі захацелі жыць такой самай дзяржавай, як людзі. Захацелі мець свае птушыныя грошы, свае школы, свае птушыныя суды. І выбралі сабе за прэзідэнта Арла. Пачаў Apoл выдаваць розныя указы ды загады...З'ява першая

На паляне з'яўляецца Дзяцел з загадам Арла.

ДЗЯЦЕЛ. Прывітанне, даўгавухі! Што ты варыш — піва? (Вывешвае загад на дрэве наверх афішы.)

ЗАЯЦ (сумна). Ды не, маркоўную гарбату. А што гэта ты павесіў?

ДЗЯЦЕЛ (важна). Новы загад Арла! (Знікае.)На паляну выходзіць Чапля, спыняецца ля дрэва з загадам Арла.

ЗАЯЦ (чытае ўслых). «Забараняецца птушкам спяваць абы-што і абы-калі. Загадваю спяваць толькі па аўторках і толькі птушыны гімн. Арол».

ЧАПЛЯ (задаволена). Вось гэта правільна! Даўно трэба навесці парадак!

ЗАЯЦ (здзіўлена). Дык ты ж, Чапля, ніколі не спяваеш — толькі таньчыш!

ЧАПЛЯ Таму і радуюся. Галава трашчыць ад бязглуздых спеваў Дразда!

Задаволеная Чапля пакідае поляну. З'яўляецца Дзяцел з чарговым загадам і вывешвае яго побач з першым.

ДЗЯЦЕЛ. Здароў, касавокі!

ЗАЯЦ (змрочна). Бачыліся ўжо. Што — новы загад?

ДЗЯЦЕЛ. Навейшы!Дзяцел знікае, на поляне з'яўляецца Дрозд.

ЗАЯЦ (чытае ўслых). «Забараняецца птушкам таньчыць абы-калі і абы-што. Загадваю таньчыць толькі па серадах і толькі арліную чачотку. Арол. »

ДРОЗД. Вось гэта — справядліва! Нарэшце дачакаліся!

ЗАЯЦ (здзіўлена). Дык ты ж, Дрозд, ніколі не таньчыш!

ДРОЗД. Калі мне нельга спяваць, то няхай і Чапля не таньчыць!

Задаволены Дрозд пакідае поляну. З'яўляецца збіты з панталыку Дзяцел і вывешвае побач з ранейшымі яшчэ адзін загад Арла.

ЗАЯЦ (не разумеючы перамены ў настроі Дзятла). Добры вечар, Дзяцел! Няўжо яшчэ адзін загад?

ДЗЯЦЕЛ (незадаволена). A, і не пытай!..

Дзяцел знікае. З'яўляецца спачатку Чапля, пасля Дрозд.

ЧАПЛЯ. Прывітанне, сусед! Ці бачыў ты загад Арла супраць спеваў?

ДРОЗД. Чэсць, суседка! А ці чытала ты загад Арла супраць танцаў?

Павітаўшыся з падкрэсленай прыязнасцю, птушкі цырымонна раскланьваюцца і адварочваюцца ад одной.

ЗАЯЦ. Ого, тут ужо нешта пасур'ёзней, чым спевы і танцы! (Чытае ўслых апошні загад Арла.) «Сёлета птушкам у вырай ляцець забараняецца. Будзем зімаваць на Бацькаўшчыне. Арол».І адразу быццам холодам дыхнула на лясную паляну. Узняўся вецер, закружылася жоўтае лісце, закрапаў дождж.

ДРОЗД (чухае патыліцу). Тут ужо не да спеваў. Трэба будаваць зімняе гняздо.

ЧАПЛЯ. Так, суседзе. Якія ўжо тут танцы... Хоць бы рыбы насушыць на зіму.

Птушкі пакідаюць поляну. Заяц захутваецца ў кажушок, падыходзіць да кацялка, мяшае лыжкай варыва, пасля грэе над кацялком лапки

Завывае вецер, і здаецца, што недзе ў гушчары яму падвывае воўк.

З'ява другая

ЗАЯЦ (азіраецца). Эх, добра ўсё ж пра мяне Паэт напісаў. Жаласліва, з разумением вялікай трагедыі заечага жыцця. (Дачытвае верш):

Яліна іскрамі страляе,

А ён прыладзіў кацялок

I трэскай варыва мяшае,

Каштуе, сплёўвае набок.

I піва заяц варыць густа,

А на закуску — бурачок,

Трава, заечая капуста,

Галін асінавых пучок.

Пабачыш — не гані з абсады,

Дай хоць на тэты дзень спакой,

Павінна ж быць і ў зайца радасць

Перад халоднаю зімой.(Выцірае слязу.) Слёзы наварочваюцца, калі чытаеш: «...Перад халоднаю зімой...», «...Павінна ж быць і ў зайца радасць...». Толькі вось з півам ён нешта наблытаў. Я і не каштаваў ніколі таго піва. Вару ціхенька маркоўную гарбату...

Аднекуль зусім зблізку даносіцца заліхвацкая песня:

Цір-ла-ла,

Цір-ла-ла,

Не баюся я

Арла!

ЗАЯЦ (прыслухоўваецца). Чуеце? Нехта спявае. (Азіраецца на загады Арла.) Але ж сёння, здаецца, не аўторак.На поляну выскоквае Верабей, таньчыць на хаду нейкую неверагодна бязладную польку і гарланіць ва ўсё горла такую ж бязладную хулиганскую песню.

ЗАЯЦ (прыгледзеўшыся да Вераб'я). I не серада. (Круціць лапкай каля вуха і паказвае на Вераб'я.) Та-а-ак: Верабей ад начальніцкіх загадаў з глузду з'ехаў.

ВЕРАБЕЙ (спявае):

Я — вясёлы верабей,

Я — арол-верабей,

Вельмі смелы верабей.

Верабей,

Верабей,


Вера-

Вера-


бей!

Заяц падбягае да Вераб'я і спрабуе яго затрымаць і супакоіць, спыніць ягоныя скокі і спевы.

ЗАЯЦ. Супакойся, Верабейка! Спыніся! Змоўч, пакуль ніхто цябе не бачыў і не чуў!

ВЕРАБЕЙ. А ш-што т-такое? Няхай усе бачаць, усе чуюць! (Вырываецца.)

3-за дрэва непрыкметна высоўваецца Чапля і зацікаўлена назірае за абуральнымі паводзінамі Вераб'я.

ЗАЯЦ. Ты што, загадаў Арла не чытаў? Забараняецца спяваць абы-што і абы-калі! Толькі па аўторках птушыны гімн. Забараняецца таньчыць абы-калі і абы-што! Толькі па серадах арліную чачотку! (Валтузіцца з Вераб'ём.)

ВЕРАБЕЙ. Чы-чы-чытаў! Пляваць я хацеў на Арла, на ягоныя загады і на ягоную арліную ча-ча-чачотку.

ЧАПЛЯ (шэптам). Цікава, цікава. Палячу-ка я ды паведамлю каму трэба! (Знікае між дрэў.)Заяц безнадзейна махнуў лапкай: ён пакідае Верабя ў спакоі і накіроўваецца да кацялка. Верабей зноў натхнёна таньчыць нешта подобное да польки. Нечакана Заяц спыняецца і вяртаецца да Вераб'я: яму запала ў галаву нейкая думка.

ЗАЯЦ. Слухай, Верабей. А ты ж ніколі раней не спяваў. I не таньчыў!

ВЕРАБЕЙ (спыніўшы скокі, важна). Так, не спяваў і не таньчыў. А зараз, калі забаранілі, — буду, Бо (спявае):

Я — вясёлы верабей,

Я — арол-верабей,

Вельмі смелы верабей.

Верабей,

Верабей,


Вера-

Вера-


бей!

Заяц падводзіць Вераб я да яліны з загадамі Арла.

ЗАЯЦ. А апошні загад ты чытаў? «Сёлета птушкам у вырай ляцець забараняецца. Будзем зімаваць на Бацькаўшчыне. Арол».

ВЕРАБЕЙ. Чытаў.

ЗАЯЦ. Ну і што?

ВЕРАБЕЙ. Што — што?

ЗАЯЦ (шэптам). У вырай — паляціш?

ВЕРАБЕЙ (адчайна). А і палячу!

ЗАЯЦ. Дык ніколі ж не лётаў! Ніколі ніводны верабей у вырай не лётаў!

ВЕРАБЕЙ. А я палячу! Хач-чу ў Венецыю. Альбо ў Парыж. (Натхнёна.) А ў мяне ў Парыжы ёсць адзін знаёмы — тамтэйшы Верабей. Палячу да яго, пад дахі Мурмарта.

ЗАЯЦ. Манмартра.

ВЕРАБЕЙ. Чаго?

ЗАЯЦ. Няма ў Парыжы Мурмарта, а толькі Манмартр.

ВЕРАБЕЙ. Дык я і кажу: палячу па Манмартра. (Зноў кідаецца ў скокі, спявае):

Я апошні грош аддам,

Каб пабачыць Нотр-Дам!

ЗАЯЦ. А як жа загады Арла?

ВЕРАБЕЙ. А вось як!

Верабей зрывае з дрэва ўсе тры загады, кідае сабе пад ногі і таньчыць на іх. На яліне застаецца толькі афіша: «Птушыны суд».

ВЕРАБЕЙ (спявае):

Цір-ла-ла,

Цір-ла-ла,

Не баюся я

Арла!


ЗАЯЦ. Вось што я табе скажу, Верабейка: альбо ты дужа смелы, альбо... (Змаўкае, нечага прыслухоўваецца.)

ВЕРАБЕЙ (таньчыць). Альбо што?

ЗАЯЦ (змрочна). ...Альбо дужа дурны.

З'ява трэцяя

Вэрхал. На поляну вылятаюць птушкі: Дзяцел, Чапля, Дрозд. Апошнім з'яўляецца «ягамосць Арол уласнаю персоной — падкрэслена элегантны і выкшталцоны.

ЧАПЛЯ. Вось ён, нягоднік! Вось ён, злодзей!

ДРОЗД. Топча вашыя законы!

ДЗЯЦЕЛ. Бунтаўшчык!У Верабя ад страху мову адняло, крыл трапечуцца, а ножкі па інерцыі — топ-топ: топчуць арліныя указы.

Не па сабе стала і Зайцу: хоць не ягонае гэта начальства прываліла, а ўсё ж — начальства.

АРОЛ (разглядвае Вераб'я). Та-а-ак... 3начыць, спяваў?

ЧАПЛЯ. Спяваў, спяваў, вашамосць!

АРОЛ. Значыць, таньчыў?

ДРОЗД. Таньчыў, таньчыў, вашамосць!

АРОЛ. Мае загады зневажаў?

ДЗЯЦЕЛ. Зневажаў, зневажаў, вашамосць! І зараз, на вашых вачах, зневажае!

АРОЛ. А да ўсяго яшчэ — сабраўся ляцець у вырай. Ды не куды-небудзь — а ў Парыж. Ай-яй-яй, Верабей, Верабей... Чаго маўчыш Арол-Верабей?

ЧАПЛЯ (хіхікае). Відаць ад страху мову адняло ў героя.

АРОЛ (па-вайсковаму ўладна). Верабей, слухай маю каманду! На месцы стой! Раз, два!Верабей механічна выконвае загад Арла.

АРОЛ. Значыць, так: раней бы я цябе проста з’еў. А цяпер — нельга. Ёсць птушыная дзяржава, птушыны закон. Цяпер мы цябе судзіць будзем. (Заўважае афішу «Птушыны суд». Паказвае Вераб'ю на яе.) Вось, будзе над табой птушыны суд.Пад уздзеяннем гэтых слоў Верабей прыходзіць у сябе і, страпянуўшыся, кідаецца ўцякаць.

ЧАПЛЯ (істэрычна). Трымайце, трымайце! Уцёк, злодзей!

АРОЛ (уладна). Злавіць!

Дзяцел і Дрозд кідаюцца выконваць загад. Чапля застаецца пры начальніку: яна падбірае патаптаныя Верабём указы. І, прывёўшы ў парадах, зноў вывешвае на дрэве.

Арол падыходзіць да Зайца.

АРОЛ (быццам толькі зараз заўважыў). А, Заяц... Мае шанаванне! Што, варыш піва?

ЗАЯЦ (баязліва). Вару, вашамосць. (Спахапіўшыся.) Ці то — не, не вару.

АРОЛ (не зразумеўшы). Дык варыш ці не варыш?

ЗАЯЦ. Вару — маркоўную гарбату. Ой, яна гэтага часу, мусіць, ужо зварылася.

АРОЛ. Ну, усё роўна, налі пакаштаваць.Заяц налівае гарбаты Арлу, пасля — сабе. П’юць, падзьмухваючы на кубки.

Вяртаюцца Дзяцел і Дрозд, якія цягнуць за сабой звязанага Верабя. Прычым у апошняга звязаны не толькі ножкі і крыльцы, але і дзюба.

АРОЛ (пакаштаваўшы гарбаты, расчаравана). Сапраўды, маркоўная гарбата... Ага, злавілі ўсё-ткі злачынцу. А чаму гэта вы яму не толькі крылы ды ногі звязалі, але і дзюбу?

ДЗЯЦЕЛ (ціха). Злачынца брудна лаецца, вашамосць.

АРОЛ, Лаецца? А на чый адрас?

ДЗЯЦЕЛ (яшчэ цішэй). На ваш.

АРОЛ. Ну што ж, правільна зрабілі. Ды і суду будзе лягчэй. Заяц — ты сведка. Распавядзі нам, што бачыў.

ЗАЯЦ (пакашліваючы). А што — Заяц? Па-першае, я нічога не бачыў, бо касавокі. А па-другое, я ўвогуле іншаземны грамадзянін і да птушынага гаспадарства ніяк не адношуся.

АРОЛ. Цудоўна! Дрозд, ты будзеш абвінавачваць Вераб'я. Пачынай!

ДРОЗД. А што — Дрозд? I так усім вядома, які Верабей злодзей і ашуканца.

АРОЛ. Выдатна! Чапля, будзеш абараняць Вераб'я. Давай!

ЧАПЛЯ. А што — Чапля? Не буду я яго абараняць, бунтаўшчык ён і брыдкаслоў.

АРОЛ. Бліскуча! А што скажа ў свае апраўданне злачынца?Верабей спрабуе нешта сказаць, але ж дзюба ў яго — звязаная. Ён толькі круціць головой і нешта мычыць.

АРОЛ. Зразумела. Падсуднаму няма чаго сказаць у свае апраўданне, ён поўнасцю прызнае сваю віну.

ЗАЯЦ (ачмурэла). А-а-а-а... (Паказвае, што ў Вераб'я звязана дзюба.)

АРОЛ (пагрозліва). Ты хочаш нешта дадаць, іншаземны грамадзянін?

ЗАЯЦ (спалохана). Не-не, ніч-чога. (Хаваецца за яліну.)

АРОЛ. Тады — усё, суд закончены. За свае правіны Верабей тройчы заслугоўвае смяротнага пакарання. Але калі чалавечы суд трымаецца за чалавечнасць, то птушыны павінен трымацца за птушынасць. Таму я выказваю да злачынцы літасць і замест трох смяротных пакаранняў прызначаю адно.Верабей у адчаі спрабуе вызваліцца ад путаў, але Дзяцел і Дрозд трымаюць яго. 3-за яліны паказваецца Заяц і прасцірае лапкі да Арла, нібы просіць літасці да асуджанага.

Зноў налятае холодны вецер, у лесе цямнее — набліжаецца ноч.

АРОЛ (уздрыгвае). Бр-р-р, холадна нешта. (Апамятаўшыся, бадзёрым голосам.) Але нічога — перазімуем! Перазімуем на Бацькаўшчыне, га, Дзяцел?

ДЗЯЦЕЛ. Перазімуем, вашамосць!.. А што рабіць з Вераб'ём? Калі будзе прыведзены ў выкананне смяротны прысуд?

Арол задумваецца, пасля падыходзіць да Верабя, абмацвае яго, гладзіць сябе па чэраве і прыслухоўваецца, ці не чуваць адтуль яких гукаў. Нічога не пачуўшы, Арол ляніва пазяхае і адыходзіць.

АРОЛ. Выкананне смяротнага прысуду адкладзём на раніцу. (Са шкадаваннем.) Лекары забараняюць рабіць гэта нанач, павячэраўшы.

ДРОЗД (здзіўлена). Хіба асуджанаму не ўсё роўна калі: нашча ці пад'еўшы?

АРОЛ (з цікавасцю паглядае на Дразда). Асуджанаму, можа, і ўсё роўна, а вось таму, хто выконвае прысуд, — лепей нашча. (Уладна.) Кіньце Вераб'я да раніцы ў вязніцу і сцеражыце пільна. Галавой адказваеце за яго! (Пакідае паляну, бадзёра скандзіруючы заклік.) Пе-разімуем на Бацькаўшчыне! (На самым краі паляны, ціха.) Бр-р-р, холад сабачы! (Знікае.)З'ява чацвёртая

Птушкі збіраюцца вакол Вераб'я. Між тым зусім цямнее.

Заяц з-за яліны ўважліва сочыць за дзеннямі птушак.

ДЗЯЦЕЛ. Укінем яго вунь у тое дупло (паказвае куды) і паставім вартавога.

ЧАПЛЯ. А каго, каго?

ДЗЯЦЕЛ. Таго, хто ўначы не спіць.

ДРОЗД. А хто ўначы не спіць?

Птушкі азіраюцца адна на адну.

ЧАПЛЯ. Сава, Сава ўначы не спіць!

ДРОЗД. I праўда, лепей за Саву нікога не знойдзеш. Уначы не спіць — раз. Ноччу лепей, чым днём, бачыць — два.

ДЗЯЦЕЛ. Адпраўляйся, Чапля, за Савой. Скажы, так і так, сам Арол загадаў. А мы з Драздом пакуль Вераб'я ў дупло закінем.Чапля адпраўляецца па Саву. Дзяцел і Дрозд цягнуць у дупло Вераб'я. Верабей супраціўляецца як толькі можа — але як можна супраціўляцца, калі ты звязаны і нават дзюбу не можаш разявіць? Не без цяжкасці, але Дзяцел і Дрозд запіхваюць Вераб'я ў птушыную вязніцу і пераводзяць дух.

ЗАЯЦ (да гледачоў). А Саву, калі яе Чапля знойдзе, вы проста не пазнаеце, бо яна зусім без пер'я. Голая, як абскубленая курка. Жоўтая. Худая. Выгляд сарамотны і гнюсны. Кепска ёй жыць. Удзень горача, а ўначы холадна. Ды вось і яна, самі зірніце.Заяц хаваецца, забраўшы з сабой кацялок.

На поляне паказваюцца Чапля і Сава. Сава — дакладна такого вытляду, як казаў Заяц. Відаць, толькі-толькі прачнулася, покрыўджаная і незадаволеная.

ДЗЯЦЕЛ. Прывітанне, кума!

САВА. Не буду я вартаваць! Мала што я ўначы не сплю і добра бачу. А не буду — і ўсё.

ЧАПЛЯ. Вось: адмаўляецца і слухаць нічога не хоча.

ДЗЯЦЕЛ (да Савы). Пачакай, як гэта ты не будзеш?

САВА. Мне асабіста ён нічога не загадваў. Вам загадаў — вы і вартуйце. (Надзьмулася.)

ДЗЯЦЕЛ. Ну паслужы адзін раз грамадзе!

САВА. Не буду я дбаць пра грамаду. Яна пра мяне не дбае. Вы ўсе, птушкі, у пер'і ды яшчэ ў цёплым гняздзе спаць будзеце. А я, сірата, адна сярод усіх, як палец, ды яшчэ і вартуй. Холадна. Не буду.

ДЗЯЦЕЛ. Дык што ж рабіць?

САВА. А вось што. Калі хочаце, каб я ў вартаўніках хадзіла, дык пашыйце мне кажух.

ДРОЗД (ашалела). Які кажух? Што нам, авечак ісці лупіць?

САВА. Навошта авечак? лумачыць.) Птушыны кажух. Скіньцеся кожны па колькі пёрак — вунь іх у вас колькі! — і аддайце мне. Такое мае апошняе слова.Надзьмутая Сава адварочваецца ад птушак I чакае іхняга рашэння.

Птушкі адыходзяцца ўбок і раяцца між сабой. На небе з'яўляецца Месячык.

ЧАПЛЯ (ные). Шкада, шкада пёркаў! Яшчэ і зімаваць на Бацькаўшчыне.

ДРОЗД. Колькі пёркаў — глупства. 3 такога мізэру не абяднееш і не ўзбагацееш. Затое аддасі — ды йдзі сабе спаць.

ДЗЯЦЕЛ. Няма выбару, прыйдзецца сшыць гэтай курыцы кажух. Вочы зліпаюцца, крылы апускаюцца, ногі падгінаюцца. А ў цёплым гняздзе пакладзеш зараз галаву пад крыло ды і свішчы сабе ў дзюбу. Э-эх!.. (Рашуча вырывав пёрка са свайго чырвонат берэта.)Птушкі знікаюць за дрэвам. Сава з выклікам чакае. Праз хвіліну птушкі вяртаюцца, крыху абскубаныя і распранутыя. Затое з кажухом. Дзяцел аддае кажушок Саве. Тая ажно вухкае ад радасці.

ДЗЯЦЕЛ. Вось табе, кума, кажух. Вартуй-пільнуй Вераб'я, а мы паляцелі спаць. На світанку вернемся, зменім цябе.

САВА. Вух-вух-вух!

Птаства разлятаецца спаць. Сава любуеща кажушком.

На лясную поляну апускаецца ноч.

ДЗЕЯ ДРУГАЯ

З'ява пятая

З-за яліны высоўваецца Заяц. Сава, зразумела, яго не заўважае — не да таго ёй, шчаслівай дурніцы. Яна то апране кажушок на сябе, то здыме і павесіць на галінку дрэва і разглядае яго з усіх бакоў.

ЗАЯЦ (паглядае на Саву). У кепскую гісторыю ўблытаўся Верабей! Заутра раніцай чакае яго смяротнае пакаранне. I ўсё з-за фанабэрства, з-за ягонага дурнога характеру. Эх, быў бы я дужы і смелы — выратаваў бы сябра! А то — слабы ды пужлівы, куды мне... (Прыслухоўваецца да таго, што бубніць Сава.)

САВА. Вух-вух, добры кажух, ладны кажух. Шматкаляровы, пярэсты: ёсць пёркі рыжыя і шэрыя, белыя і чорныя. А вось — чырвонае. (Здымае кажух з дрэва і апранае на сябе.) Вух-вух, а што мяккі, а што цёплы! Цяпер і сапраўды можна ў вырай не ляцець, зімаваць на Бацькаўшчыне. (Круціць талавой, круціцца сама, спрабуючы зірнуць на сябе ў кажуху збоку, ды не атрымліваецца.) Вух, шкада толькі: не магу сама сябе пабачыць у кажуху.

ЗАЯЦ (нешта прыдумаўшы). А можа — і не трэба мне сіла ды адвага, хопіць кемлівасці? Няўжо дарэмна пра мяне Паэт верш напісаў?Заяц смела выходзіць з-за дрэва і накіроўваецца да Савы.

ЗАЯЦ (паказваючы на Саву лапкай). Жар-птушка! Жар-птушка прызямлілася ў нашым лесе!

САВА (збітая з панталыку). Ты што, шэры, зусім акасеў ад піва? Якая Жар-птушка? Гэта ж я — Сава.

ЗАЯЦ (праціра'ючы вочы). Не можа такога быць! Не пазнаю!

САВА (добразычліва). Вось зараз дзеўбану табе паміж вушэй — адразу пазнаеш.

ЗАЯЦ (узрадавана). Ой, няўжо гэта сапраўды ты, цётачка Сава? (Па-філасофску.) Як кажух мяняе птушку!

САВА (зразумеўшы). А-а-а, дык вось чаму ты мяне не пазнаў. Што, ладны кажушок? (Круціцца перад Зайцам.)

ЗАЯЦ. Ладны? Не тое слова — ладны! Шыкоўны!

САВА. Бачыш, вось пёркі белыя, такіх і ў Чаплі няма.

ЗАЯЦ. Ды адкуль у той балотніцы могуць быць такія пёрайкі!

САВА. Вось шэрыя, нібы ў Дразда.

ЗАЯЦ. Скажаш! Дзе яму, свістуну, мець такія!

САВА. А вось, вось, бачыш Зайка, — чырвонае!

ЗАЯЦ. Шык! Чырваней, чым у Дзятла!

САВА. Вух, ды ніякага параўнання!

Раптам Сава перастае круціцца і ўважліва аглядае Зайца. Устрывожаны Заяц аглядае сябе ўслед за Савой.

САВА (набліжаецца да Зайца). Слухай, Зайка!

ЗАЯЦ (баязліва адсоўваецца). Ш-што, цётачка Сава?

Сава рашуча скідае з сябе кажух і працягвае Зайцу.

САВА. Апрані на сябе мой кажух, а я пагляджу, як ён выглядае збоку.

ЗАЯЦ (пераводзіць дух). Ну, гэта нам не цяжка. ярэ кажух.) А дзе ж гэта ты разжылася на такі ладны кажух, цётачка Сава?

САВА (разгубіўшыся). Ды вось... птушкі... Верабей... у вырай... там... вартаваць... (Здагадаўшыся.) А эта мне сяброўка прислала з-за мяжы. 3 вух-вух Ван-ку-ве-ра, каб зімаваць на Бацькаўшчыне цяплей было.

ЗАЯЦ. Канечне, хіба ў нашым лесе разжывешся на такі кажушок? (Апрануўшыся.) Ну як? (Дэманструе.) Шкада толькі — на Месячык хмара найшла.

САВА. А я ў цемры лепш бачу. (Абыходзіць вакол Зайца.) Неяк ён на табе дрэнна сядзіць, даўгавухі.

ЗАЯЦ (згаджаецца). Натуральна, цётачка Сава. Хіба па мне такі ўбор? Эх, каб вы на сябе ў гэтым кажуху зірнулі! Зусім іншы, каралеўскі выгляд! (Здымае кажух і аддае Саве.)

САВА. Вух, ды я аб гэтым толькі і думаю! Усю ноч пра гэта мару.

ЗАЯЦ. Чаго прасцей! Паляцела б на возера ды зірнула ў адлюстраванне ў вадзе.

САВА (узрадавана). A і праўда! Як гэта я сама не здагадалася? Зараз жа і палячу. (Апранае кажух, але ўспамінае пра свае абавязкі.) Вух! (Ціха.) А як жа Верабей? Я пра яго і забылася зусім.

ЗАЯЦ (абыякава). Ну, я пайшоў, цётачка Сава. (Робіць выгляд, што сапраўды адыходзіць.)

САВА. Пачакай, пачакай, Зайка! Куды спяшаешся?

ЗАЯЦ. Ды нікуды, проста гуляю, дыхаю свежым паветрам.

САВА. Вось пад гэтым дрэвам — самае лепшае паветра. (Падводзіць Зайца да дрэва, у дупле якога знаходзіцца Верабей.) Пагуляй тут, павартуй, а я злётаю на возера — і хуценька назад.

ЗАЯЦ. Пагуляю, калі ты, цётачка, так просіш. Чаму ж не пагуляць? Толькі навошта вартаваць дрэва?

САВА. А ты і не вартуй, проста сачы, каб нічога не здарылася.

ЗАЯЦ (наіўна). А што можа здарыцца?

САВА (злосна). Нічога, калі ты будзеш разумны. А калі дурны — я табе вушы абарву, як вярнуся. Ну, я паляцела. (Знікае між дрэў.)

ЗАЯЦ (крычыць услед). Я буду разумны, цётачка Сава.

З'ява шостая

Заяц кідаецца да дупла і вызваляе адтуль Вераб'я. Развязвае яму крылы.

ЗАЯЦ. Уцякай хутчэй, Верабейка, пакуль Сава не вярнулася!Верабей круціць галавой, паказвае, каб Заяц развязаў яму дзюбу і ножкі.

ЗАЯЦ. А дзюбу і ножкі я табе развязваць не буду: раптам зноў пачнеш спяваць і скакаць.Верабей зусім адчайна круціць галавой, паказвае на ножкі і абыякава махае крылом: маўляў, ногі можаш не развязваць. Пасля паказвае на дзюбу і робіць рухі, падобныя на тыя, калі чалавек працуе лыжкай: маўляў, як жа мне са звязанай дзюбай есці — я ж памру з голаду.

ЗАЯЦ (зразумеўшы). Ах я дурань, сапраўды, як жа ты са звязанай дзюбай есці будзеш?Заяц развязвае Вераб'ю дзюбу.

ВЕРАБЕЙ. Ух, дзякуй табе, Зайка! Ніколі не забуду, як ты мяне ад лютай смерці выратаваў.

ЗАЯЦ (узіраецца, ці не вяртаецца Сава). Некалі дзякаваць, уцякай хутчэй з гэтага лесу, пакуль цябе зноў не злавілі.

ВЕРАБЕЙ (разгублена). Куды ж мне ўцякаць, Зайка?

ЗАЯЦ. Ляці ў вырай, да свайго знаёмага парыжскага Вераб'я, пад дахі Манмартра.

ВЕРАБЕЙ (сумна). Няма ў мяне ніякага знаёмага парыжскага Вераб'я. Ды і Парыжа ніякага няма, відаць, на свеце. Падмануў я цябе.

ЗАЯЦ. Ах ты хлус, ах ты фанфарон несусветны! Толькі запомні: Парыж на свеце ёсць, з вераб'ямі ці без вераб'ёў, а ёсць. I зайцы, я ўпэўнены, там жывуць! Ляці!

ВЕРАБЕЙ (разгублена). Ды я ж дарогі не ведаю! Ды я ж і далей суседняй вёскі ніколі не лётаў! I ў цемры нічога не бачу!

ЗАЯЦ (паказвае на дупло). Ну тады скачы назад у дупло і чакай смерці, баязлівец. (Паказвае на неба.) Хутчэй рашайся: Сава вяртаецца, а яна ноччу ўсё бачыць!

ВЕРАБЕЙ (адчайна). Э-э-эх!Верабей падскоквае да Зайца, удзячна абдымае яго і кідаецца прэч. Заяц глядзіць услед Вераб'ю і зауважае, што той скача на звязаных нагах.

ЗАЯЦ (наўздагон). А ногі, ногі развязаць забыліся!.. А!..Верабей знікае між цёмных дрэў.

Заяц хуценька зграбае ахапак лісцяў і разам з вяроўкамі запіхвае ў дупло. Пасля вымае з кішэні хустку, акуратна выцірае лапкі і шпацыруе вакол дрэва, насвістваючы песеньку.

ЗАЯЦ (глядзіць на неба). Хутка раніца. А яшчэ, калі я не памыляюся, вось-вось пойдзе снег. Першы снег.Здалёк чуецца вухканне Савы, неўзабаве з'яўляецца і яна сама, занепакоеная, але задаволеная.

САВА. Вух-вух, ну як, бачыў што падазронае?

ЗАЯЦ. Не. А што падазронае я павінен быў убачыць?

САВА. Калі нічога не бачыў, — значыць, усё добра.

ЗАЯЦ. Як кажух, цётачка Сава?

САВА. Як — не магла на сябе ў ім налюбавацца! (Падыходзіць да дрэва і зазірае ў дупло.) Здаецца, усё ў парадку. Але нешта я стала дрэнна бачыць — няўжо світае?

ЗАЯЦ (пазяхае). Так, хутка раніца. Шчасліва заставацца, я пайшоў спаць.

САВА. Бывай, даўгавухі. Вух! (Круціць галавой.) Мне на дзюбу упала нешта белае, халоднае!

ЗАЯЦ. Гэта першая сняжынка. (Смяецца.) Набліжаецца зіма! (Знікае між дрэў.)

САВА (задумліва). Сняжынка... Зіма... (Прыхінаецца да дрэва.) Ужо зусім светла. А ніхто мяне не змяняе на варце... Вух-вух. Птушкі спяць сабе ў цёплых гнёздах... А я сяджу тут... і сцерагу... сняжынку на кончыку ўласнай дзюбы... {Засынае.)І сапраўды святлее. 3 неба падаюць рэдкія, адзінокія сняжынкі. На паляне з'яўляецца Арол, апрануты па-дарожнаму, з валізкай.

АРОЛ (размаўляе сам з сабой). Хто ж гэта ведаў, што пойдзе снег? (Да гледачоў.) Вы ведалі?.. Я ж забараніў снег. Забараніў маразы. (Здагадаўшыся.) Значыць, будуць і маразы? Бр-р-р, як холадна. Не, паснедаць — і ў дарогу. (Стаўляе валізку на зямлю і зазірае ў дупло. Знаходзіць там толькі вяроўкі і ахапак лісця.) Та-а-ак, сняданак знік. (Азіраецца, заўважае нарэшце Саву, якая соладка спіць naд дрэвам.) Яно і не дзіўна з такім вартаўніком. А можа, вартаўнік і з'еў мой сняданак? (Падыходзіць да Савы і ўзнімае нагу, каб даць ёй кухталя, але перадумвае.) А-а, што ўжо зараз... толькі непатрэбны шум... (Бярэ валізку і брыдзе прэч. Даходзіць да яліны, naд якой Заяц варыў піва.) I Заяц недзе спіць. Зараз і ад ягонай маркоўнай гарбаты не адмовіўся б. Але давядзецца, як той Дрозд казаў, нашча... (Знікае між дрэў, чуецца толькі ягоны голас.) Хто ж гэта ведаў, то пойдзе снег... Я ж забараніў снег...З'ява сёмая

У лесе — сапраўдная раніца. Чуецца птушыная гамана, і неўзабаве на паляне з'яўляюцца Дзяцел, Чапля і Дрозд, нявыспаныя, дрыжачыя ад холаду. Зауважаюцъ Саву, якая соладка спіць, сагрэўшыся ў цёплым кожушку.

ЧАПЛЯ (абурана). Ды яна спіць, пудзіла пярэстае!Ад крыку Чаплі Сава прачынаецца і лыпае вачыма на птушак і святло. Дрозд і Дзяцел зазіраюць у дупло, знаходзяцъ толькі вяроўкі ды ахапак лісця.

ДРОЗД. Каравул, Верабей уцёк!

ДЗЯЦЕЛ. Які канфуз!

ЧАПЛЯ (набліжаецца да Савы). Не ўсцерагла! Праспала!

ДЗЯЦЕЛ. Самі вінаватыя! Знайшлі каму адказную справу даверыць.

ДРОЗД. Што з намі зробіць Арол! Хоць ты на вочы яму не паказвайся!

ДЗЯЦЕЛ. Развалілі дзяржаву, адным словам!

ЧАПЛЯ. ЦіхаІ Што гэта?.. Чуеце?Аднекуль зблізку даносіцца песенька Вераб'я:

Цір-ла-ла,

Цір-ла-ла,

Не баюся я

Арла!

ДЗЯЦЕЛ. Спявае нехта.ДРОЗД. Ды гэта ж Верабей!

І сапраўды, на паляне з'яўляецца Верабей. Ёя не толькі спявае, але і таньчыць сваю польку і яшчэ размахвае нейкімі плакатамі.

ВЕРАБЕЙ (спявае):

Я — вясёлы верабей,

Я — арол-верабей,

Вельмі смелы верабей,

Верабей,


Верабей,

Вера-


Вера-

бей!


ЧАПЛЯ. Ах, трымайце мяне, ён яшчэ і таньчыць!

Чапля губляе прытомнасцъ, Дрозд падтрымлівае яе.

ДЗЯЦЕЛ (пагрозліва). Ты зноў нарушает загады Арла, нягоднік!

ВЕРАБЕЙ. Пляваў я на вашага Арла!

ДРОЗД. Ніч-чога не разумею.

ВЕРАБЕЙ. А Арол пляваў на вас усіх.

ЗАЯЦ (здзіўлена). Верабей? Ты не паляцеў у вырай? А як жа Парыж?

ВЕРАБЕЙ. У вырай паляцеў Арол. Магчыма, якраз у Парыж. А я, калі даведаўся пра гэта, вырашыў застацца. (Kiдae nag ногі птушкам плакаты.) Вось, апошнія загады вашага дзяржаўцы. Выконвайце.

Чапля, якая толькі-толькі прыйшла ў прытомнасць, зноў губляе яе. На гэты раз Чаплю падтрымлівае Дзяцел.

ЧАПЛЯ. A-a-ax, трымайце мяне!..

ДРОЗД (плюе на загады Арла). Махляр! «Птушыны суд павінен трымацца за птушынасць!»

ДЗЯЦЕЛ (топча плакаты). Ашуканца! «Будзем зімаваць на Бацькаўшчыне!»

ЧАПЛЯ (млосна). Хачу ў вырай...

ДЗЯЦЕЛ і ДРОЗД (разам). У вырай! У вырай! Ляцім у вырай.

САВА. I я, і я з вамі!

ЧАПЛЯ. Куды?! Аддавай мае пер-р-р'е, нягодніца!

ДРОЗД. I мае, мае аддавай!

ДЗЯЦЕЛ. Вярні кажух, аферыстка!

САВА (уцякае). Ратуйце, апошнюю скуру здымаюць!

Птушкі кідаюцца за Савой, тая ўцякае, Заяц і Верабей застаюцца на поляне адны.

ВЕРАБЕЙ. А куды падзецца мне? У вырай ляцець — боязна, заставацца ў лесе — холадна ды голадна.

ЗАЯЦ. Перабірайся, Верабейка, у вёску — да людзей. Там неяк і перазімуеш: знойдзеш крошку-другую хлеба, адагрэешся ля цёплага коміна.

ВЕРАБЕЙ. Пр-р-равільна! Лячу ў вёску! (Ляціць у вёску.)ЗАЯЦ. А я пайду пагляджу, чаго гэта птушкі так расшумеліся. Каб хаця не злавілі Саву…

Заяц здымае з яліны афішу спектакля, кладзе яе ў агульны стос і пакідае поляну. З-за дрэў чуюцца крыкі: «Аддай мае пер'е! Аддай мае пер-р-р'е! Вярні кажух!»

ЗАСЛОНА

С. КАВАЛЁЎ.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка