Пытанні да экзамену па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі” для студэнтаў 1 курса гістарычнага факультэта, дзённая форма атрымання адукацыі
Дата канвертавання16.11.2017
Памер29.81 Kb.
ЗАЦВЕРДЖАНЫ

на пасяджэнні кафедрыад 27.04.2017 г. (пратакол № 10)

Пытанні да экзамену

па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі” для студэнтаў 1 курса гістарычнага факультэта, дзённая форма атрымання адукацыі


 1. Уводзіны ў дысцыпліну “Гісторыя Беларусі”: прадмет, аб`ект, функцыі гісторыі.

 2. Метадалагічныя асновы i прынцыпы вывучэння гісторыі, яе перыядызацыя.

 3. Асаблівасці і перыядызацыя першабытнага грамадства.

 4. Гаспадарчыя заняткі насельніцтва ў каменным веку.

 5. Плямёны Беларусі ў бронзавым веку.

 6. Плямёны жалезнага веку. Паселішчы і матэрыяльная культура.

 7. Гаспадарчыя заняткі ў жалезным веку.

 8. Духоўная культура ў жалезным веку.

 9. Балты і славяне ў VI–VIII стст.

 10. Ваенная дэмакратыя і зародкі дзяржаўнасці ў славян.

 11. Усходнеславянскія саюзы плямён: крывічы.

 12. Усходнеславянскія саюзы плямён: дрыгавічы.

 13. Усходнеславянскія саюзы плямён: радзімічы.

 14. Полацкае княства у IX–60-я гг. X ст.

 15. Палітычная гісторыя Полацкага княства ў 970-х–1003 гг.

 16. Полацкае княства ў час княжання Брачыслава Ізяславіча.

 17. Полацкае княства ў час княжання Ўсяслава Чарадзея.

 18. Тураўскае княства ў IX–XI стст.

 19. Палітычнае становішча Полацкай зямлі ў пачатку ХІІ ст. Узвышэнне Менска.

 20. Паход на Полацкую зямлю 1127 г. і высылка яе князёў у Візантыю.

 21. Палітычнае жыццё Полаччыны ў сяр. XII–пачатку XIII ст.

 22. Раздрабленне Полацкай зямлі. Утварэнне і палітычнае жыццё княстваў-удзелаў.

 23. Тураўская зямля ў XII–XIII стст.

 24. Землі Пасожжа ў XI–XIII стст.

 25. Генэзіс феадальных адносін на беларускіх землях ў IX–XIII стст.

 26. “Руская праўда” як крыніца па гісторыі сацыяльна-эканамічных адносін ва ўсходніх славян.

 27. Сельская гаспадарка ў X–XIII стст.

 28. Гарадское рамяство і гандаль.

 29. Грамадска-палітычны лад беларускіх зямель у ІХ–ХІІІ стст.

 30. Звычаёвае права, закон і суд.

 31. Барацьба з іншаземнымі захопнікамі ў XII–XIII стст.

 32. Язычніцтва: народныя святкаванні і абрады.

 33. Прыняцце і распаўсюджванне хрысціянства на беларускіх землях.

 34. Манументальнае дойлідства.

 35. Рэлігійна-асветніцкая дзейнасць Ефрасінні Полацкай.

 36. Рэлігійна-асветніцкая дзейнасць Кірыла Тураўскага.

 37. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага. Асноўныя тэорыі.

 38. Унутраная палітыка ВКЛ у ХІV – першай палове ХV стст.

 39. Унутраная палітыка ВКЛ у другой палове ХУ- ХУІ стст.

 40. Княжацкая ўлада. Гаспадарская Рада. Вальны сойм і павятовыя соймікі ў ХІV – ХVІ стст.

 41. Цэнтральныя і мясцовыя органы кіравання ВКЛ.

 42. Адносіны ВКЛ да крыжакоў.

 43. Барацьба ВКЛ супраць татар.

 44. Палітыка ВКЛ у дачыненні да Маскоўскага княства . К.Астрожскі

 45. Сацыяльны склад насельніцтва ВКЛ.

 46. Палітычнае развіццё гарадоў і мястэчак ВКЛ.

 47. Эканамічнае развіццё гарадоў і мястэчак ВКЛ.

 48. Катэгорыі сялян да рэформы 1557 г.

 49. Валочная памера 1557 г., яе сутнасць.

 50. Катэгорыі сялян пасля рэформы 1557 г.

 51. Асноўныя крыніцы беларуска-літоўскага права.

 52. Канфесійнае становішча на беларускіх землях у ХІІІ – ХУ стст.

 53. Тэорыі падыходжання беларусаў у ХІХ ст.

 54. Тэорыі этнагенезу беларусаў у пачатку ХХ ст.

 55. Паходжанне беларускай народнасці ў працах савецкіх гісторыкаў.

 56. Сучасныя тэорыі паходжання беларусаў.

 57. Статуты ВКЛ.

 58. Крэўская ўнія. Утварэнне Рэчы Паспалітай.

Загадчык кафедры У.В. Здановіч


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка