Пытанні да заліка па гісторыі беларускай літаратуры xviii—хіх стстДата канвертавання05.03.2018
Памер33.6 Kb.
#18742
Пытанні да заліка

па гісторыі беларускай літаратуры XVIII—ХІХ стст.


 1. Рысы барока ў шматмоўнай літаратуры Беларусі першай паловы XVIII ст.

 2. Ідэйна-эстэтычныя асаблівасці Асветніцтва і яго праявы ў літаратуры Беларусі другой паловы XVIII ст.

 3. Мясцовае летапісанне XVIII ст. “Магілёўская хроніка” як яго ўзор.

Беларускія летапісы і хронікі. Мн., 1997.

 1. Жанрава-стылёвыя асаблівасці мемуарнай літаратуры XVIII ст. “Авантуры майго жыцця” Саламеі Пільштыновай як прыгодніцкі раман-успамін.

Пільштынова С. Авантуры майго жыцця. Мн., 1993.

 1. Сатырычная і гумарыстычная проза XVIII ст.

Прамова русіна, Прамова русіна аб нараджэнні Хрыста // Анталогія даўняй бел. літаратуры. Мн., 2003.

Казане руске // Працы кафедры гісторыі бел. літаратуры Белдзяржуніверсітэта. Выпуск шосты. Мн., 2005.

Караль Жэра. З “Торбы смеху” // Шляхам гадоў: Гіст.-літ. зборнік. Мн., 1993 або Працы кафедры гісторыі бел. літаратуры Белдзяржуніверсітэта. Выпуск пяты. Мн., 2004.

 1. Беларуская паэзія пачатку XVIII ст. Рукапісныя зборнікі лірыкі (“Аршанскі”, “Варшаўскі”, “Курніцкі” і г. д.).

Анталогія даўняй бел. літаратуры. Мн., 2003 або Анталогія бел. паэзіі. Т. 1. Мн., 1993.

 1. Беларуская паэзія эпохі Асветніцтва.

Анталогія бел. паэзіі. Т. 1. Мн., 1993; Радзівіл Ф. У. Выбраныя творы. Мн., 2003.

 1. Школьны тэатр у Беларусі. Мастацкія асаблівасці інтэрмедый, іх роля і значэнне.

Анталогія даўняй бел. літаратуры. Мн., 2003 або Народны тэатр. Мн., 1983, 2004.

 1. Камедыя” Каятана Марашэўскага: ідэйна-мастацкія асаблівасці.

Беларуская дакастрычніцкая драматургія. Мн., 1978.

 1. Прыдворны тэатр. Драматычныя творы Францішкі Уршулі Радзівіл.

Радзівіл Ф. У. Выбраныя творы. Мн., 2003.

 1. Адам Міцкевіч і Беларусь. Балады і рамансы А. Міцкевіча як сцвярджэнне рамантызму.

Міцкевіч А. Выбраныя творы. Мн., 2003.

 1. Драматычная паэма “Дзяды” А. Міцкевіча. Аўтабіяграфізм твора.

Міцкевіч А. Выбраныя творы. Мн., 2003.

 1. Паэма А. Міцкевіча “Конрад Валенрод” — метафара нацыянальна-патрыятычнага змагання.

Міцкевіч А. Выбраныя творы. Мн., 2003.

 1. Паэма А. Міцкевіча “Пан Тадэвуш” як эпапея шляхецкага жыцця.

Міцкевіч А. Пан Тадэвуш. Мн., 1998.

 1. Творчасць і фалькларыстычная дзейнасць Яна Чачота.

Чачот Я. Выбраныя творы. Мн., 1996 або Літаратура Беларусі: Першая палова ХІХ ст.: Хрэстаматыя. Мн., 2000.

 1. Паэма Вікенція Равінскага “Энеіда навыварат”: традыцыі і стыль.

Літаратура Беларусі: Першая палова ХІХ ст.: Хрэстаматыя. Мн., 2000 (або іншая хрэстаматыя).

 1. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях” Яна Баршчэўскага: ідэі, вобразы, стыль твора.

Баршчэўскі Я. Выбраныя творы. Мн., 1998.

 1. Драўляны дзядок і кабета Інсекта” Я. Баршчэўскага: маральна-этычная праблематыка.

Баршчэўскі Я. Выбраныя творы. Мн., 1998.

 1. Беларусь у лёсе і творчасці Уладзіслава Сыракомлі.

Сыракомля У. Добрыя весці. Мн., 1998.

 1. Праблематыка творчасці Вінцэся Каратынскага.

Каратынскі В. Творы. Мн., 1994.

 1. Ідылія” Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча ў гісторыі беларускай драматургіі.

Дунін-Марцінкевіч В. Збор твораў: у 2 т. Мн., 2008.

 1. Фальклорна-міфалагічныя матывы ў беларускамоўным паэтычным эпасе В. Дуніна-Марцінкевіча (“Гапон”, “Вечарніцы” і інш.).

 2. Драматургічнае майстэрства В. Дуніна-Марцінкевіча ў камедыі “Пінская шляхта”.

 3. Паэмы Канстанціна Вераніцына “Тарас на Парнасе” і “Два д’яблы”: жанрава-стылёвыя асаблівасці.

Беларуская літаратура ХІХ ст.: Хрэстаматыя. Мн., 1988 (або іншая хрэстаматыя).

 1. Асоба і светапогляд Кастуся Каліноўскага. Праблематыка “Мужыцкай праўды” і “Лістоў з-пад шыбеніцы”.

Каліноўскі К. За нашую вольнасць. Мн., 1999.

 1. Асоба і творчасць Францішка Багушэвіча. Нацыянальна-патрыятычная праблематыка яго зборніка “Дудка беларуская”.

Багушэвіч Ф. Творы. Мн., 1991.

 1. Сацыяльны аналіз рэчаіснасці ў творчасці Ф. Багушэвіча. Фальклорна-міфалагічныя матывы ў яго творах.

 2. Ідэйна-эстэтычныя асаблівасці паэтычнай творчасці Янкі Лучыны.

Лучына Я. Творы. Мн., 1988.

 1. Фалькларыстычная дзейнасць і літаратурная творчасць Аляксандра Рыпінскага. Жанравая спецыфіка балады “Нячысцік”.

Беларуская літаратура ХІХ ст.: Хрэстаматыя. Мн., 1988 (або іншая хрэстаматыя).

 1. Альгерд Абуховіч як байкапісец і мемуарыст.

Беларуская літаратура ХІХ ст.: Хрэстаматыя. Мн., 1988 (або іншая хрэстаматыя).

Абуховіч А. Творы. Мн., 1991.

 1. Асоба і творчасць Адама Гурыновіча.

Беларуская літаратура ХІХ ст.: Хрэстаматыя. Мн., 1988 (або іншая хрэстаматыя).

 1. Мастацкая адметнасць паэзіі Зоф’і Манькоўскай.

М-скі А. (Зоф’я Манькоўская). Цяпер і назаўсёды = Dzisiaj i na wieki: Паэзія. Мн., 2004.
Каталог: documents -> Кафедра%20гісторыі%20беларускай%20літаратуры -> Папкі%20выкладчыкаў%20кафедры -> Некрашэвіч Кароткая%20Ж.В. -> Для%20студэнтаў-завочнікаў%204%20курса%20аддзялення%20рускай%20філалогіі
Папкі%20выкладчыкаў%20кафедры -> Для спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія Мінск бду
Папкі%20выкладчыкаў%20кафедры -> Спіс мастацкіх тэкстаў Іван Шамякін
Папкі%20выкладчыкаў%20кафедры -> Гісторыя беларускай літаратуры ХХ- пачатку ХІ стагоддзя
Папкі%20выкладчыкаў%20кафедры -> Тэматыка практычных заняткаў Творчасць Івана Шамякіна
Папкі%20выкладчыкаў%20кафедры -> Пытанні для самападрыхтоўкі (кср) Сучасная беларуская драматургія
Папкі%20выкладчыкаў%20кафедры -> Пытанні да экзамену
Папкі%20выкладчыкаў%20кафедры -> Сучасная беларуская драматургія вучэбная праграма спецкурса для спецыяльнасці
Папкі%20выкладчыкаў%20кафедры -> Узоры тэстаў Тэст №1
Папкі%20выкладчыкаў%20кафедры -> Спіс навуковай літаратуры Аўтарскія працы лектара
Для%20студэнтаў-завочнікаў%204%20курса%20аддзялення%20рускай%20філалогіі -> Спіс мастацкіх тэкстаў xviii–хіх стст


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал