Пытанні для самападрыхтоўкі (кср) Сучасная беларуская драматургія
Дата канвертавання08.03.2017
Памер38.44 Kb.
Пытанні для самападрыхтоўкі (КСР)

Сучасная беларуская драматургія

 1. Беларуская драматургія на сучасным этапе: агульны стан, праблемы развіцця.

 2. Беларуская камедыя нашых дзён.

 3. Гістарычная драма і гістарычнае фэнтэзі другой паловы 80-х — 90-х гг.

 4. “Эксперыментальная” драматургія. Зварот да вопыту драмы і тэатра абсурду. Рымейк у сучаснай драматургіі.

 5. Характарыстыка творчасці М. Матукоўскага, І. Чыгрынава, А. Петрашкевіча, А. Дзялендзіка, Г. Марчука, М. Арахоўскага і інш. (тры-чатыры аўтары на выбар).

 6. П’есы сучасных драматургаў на беларускай сцэне.


Мастацкія тэксты

Драматургія (тры-чатыры аўтары і творы на выбар). Пісьменнікі, творы: М. Матукоўскі. “Мудрамер”, “Бездань”, “Калізей”, “Зомбі, альбо “Мудрамер-2”; А. Петрашкевіч. “Прарок для Айчыны”, “Дагарэла свечачка”, “Меч Рагвалода”; А. Дзялендзік. “Гіпапатам”, “Паўночны аўкцыён”, “Султан Брунэя”, і інш.; Г. Марчук. “Пеўчыя сорак першага года”, “Калі заспявае певень”; У. Бутрамееў. “Страсці па Аўдзею”; У. Сауліч. “Сабака з залатым зубам”; М. Арахоўскі. “Машэка”, “Ку-ку”; А. Папова. “Улюбёнцы лёсу”, “Развітанне з Радзімай”, “Сняданак на траве”, “Маленькія радасці жывых” і інш.; Г. Каржанеўская. “Мора, аддай пярсцёнак”, “Камандзiроўка”, “Вiрус”; А. Федарэнка. “Жаніх па перапісцы”, “Багаты кватарант”.

Аляксей Дудараў. Два-тры творы на выбар: “Радавыя”, “Злом”, “Адцуранне”, “Купала”, “Чорная панна Нясвіжа”, “Палачанка”, “Крыж”, “Уладзімір і Рагнеда”, “Кім” і інш.

Адну з п’ес “эксперыментальнай” драматургіі на выбар: А. Асташонак. “Драматургічныя тэксты”; Г. Багданава. “АС-лінія”; І. Сідарук. “Галава”; С. Кавалёў. “Трышчан, або Блазны на пахаванні”, “Стомлены д’ябал”.Адну з п’ес для дзяцей Г. Каржанеўскай, М. Арахоўскага, І. Сідарука, П. Васючэнкі, С. Кавалёва, А. Федарэнкі, Л. Рублеўскай і іншых сучасных драматургаў (на выбар) — гл. у зб. “Драўляны Рыцар”, “Сінязорка”, “Жывая вада”, альманаху “Беларуская драматургія” (вып. 1) і інш.
Крыніцы мастацкіх тэкстаў

 1. Хрэстаматыя па гісторыі беларускага тэатра. Т. 3: 60-я гг. ХХ ст. — 2000 г. ; Т. 4: ХХ — пачатак ХХІ ст. / уклад. А. Сабалеўскі. — Мінск, 2000, 2005 (п’есы А. Петрашкевіча, А. Дударава, І. Чыгрынава, Г. Марчука, М. Арахоўскага і інш.).

 2. Беларуская драматургія: Альманах: Вып. 1–6 (вып. 1, 1994: А. Петрашкевіч “Дагарэла свечачка”, Г. Марчук. “Пеўчыя сорак першага года”, А. Папова. “Улюбёнцы лёсу”, С. Кавалёў. “Хохлік”; вып. 2, 1995: С. Кавалёў. “Трышчан, або Блазны на пахаванні”; вып. 3, 1997: І. Чыгрынаў. “Осцей — Альгердаў унук”, Г. Багданава. “АС-лінія”; вып. 4, 1997: А. Федарэнка. “Багаты кватарант” і інш.; вып. 5, 1998: А. Папова. “Развітанне з Радзімай”, П. Васючэнка. “Маленькі збраяносец” і інш., вып. 6, 2000: А. Дудараў. “Кім”).

 3. Сучасная беларуская драматургія: традыцыя і наватарства / уклад. П. Васючэнка. — Мінск, 2003 (п’есы А. Петрашкевіча, У. Бутрамеева, С. Кавалёва, Г. Багданавай, М. Арахоўскага, Л. Рублеўскай і інш.).

 4. Сучасная беларуская п’еса : зб. / склад. Г. Марчук. — Мінск, 1992.

 5. Сучасная беларуская п’еса : зб. / склад. П. Васючэнка. — Мінск, 1997 (п’есы А. Дударава “Злом”, Г. Каржанеўскай “Вірус”, С. Кавалёва “Звар’яцелы Альберт”, М. Адамчыка і М. Клімковіча “Vita brevis…”, І. Сідарука “Галава” і інш.).

 6. Сучасная беларуская п’еса : зб. драм. твораў / Сер. “Шк. б-ка”. — Мінск, 1997 (п’есы А. Дударава “Злом”, “Купала”, А. Асташонка “Камедыянт”).

 7. Дудараў, А. Князь Вітаўт: п’есы. — Мінск., 2005.

 8. Делендик, А. Султан Брунея: комедии. — Минск, 1999.

 9. Марчук, Г. Вясёлыя, бедныя, багатыя: камедыі. — Мінск, 1998.

 10. Матукоўскі, М. Апошняя інстанцыя: п’есы. — Мінск, 1996.

 11. Попова, Е. Прощание с Родиной: пьесы. — Минск, 1999.

 12. Петрашкевіч, А. Воля на крыжы. — Мінск, 2000.

 13. Сауліч, У. Халімон камандуе парадам: п’есы. — Мінск, 1993.

 14. Чыгрынаў, І. Звон — не малітва. — Мінск, 1993.

П’есы для дзяцей

 1. Драўляны Рыцар : рэпертуар. зб. — Мінск, 1992.

 2. Жывая вада : драм. казкі / уклад. А. Сабалеўскі. — Мінск, 1994.

 3. Сінязорка : п’есы / уклад. Н. Загорская. — Мінск, 1995.

 4. Васючэнка, П. Маленькі збраяносец : зб. п’ес. — Мінск, 1999.

Асноўная літаратура

 1. Арочка, М. М. На парозе 90-х : літ. агляд / М. М. Арочка, П. К. Дзюбайла, С. С. Лаўшук. — Мінск, 1993.

 2. Бельскі, А. Сучасная літаратура Беларусі. — Мінск, 2000.

 3. Бельскі, А. І. Сучасная беларуская літаратура: станаўленне і развіццё творчых індывідуальнасцяў (80—90-я гг.). — Мінск, 1997.

 4. Васючэнка, П. В. Драматургія і час. — Мінск, 1989.

 5. Васючэнка, П. Сучасная беларуская драматургія. — Мінск, 2000.

 6. Дыялогі вякоў : зб. матэрыялаў… па праблемах сучас. беларус. драматургіі / склад. Л. А. Грамыка, І. Д. Рахманава. — Мінск, 2000

 7. Лаўшук, С. С. Драматургія // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск, 2003. — Т. 4, кн. 2: 1986–2000.

 8. Лаўшук, С. Час пераадольвання: беларус. драматургія апошніх дзесяцігоддзяў // Полымя. — 1997. — № 3.

 9. Лявонава, Е. А. Філасофска-эстэтычны пошук у сучаснай беларускай літаратуры і еўрапейскі тэатр абсурду // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 1994. — № 3.

 10. Ратабыльская, Т. А. “Спыніся, імгненне...”: старонкі тэатр. жыцця Беларусі 1990-х гг. — Мінск, 2000.

 11. Шаблоўская, І. В. Драма абсурду ў славянскіх літаратурах і еўрапейскі вопыт. Паэтыка. Тыпалогія. — Мінск, 1998.

 12. Артыкулы пра творчасць А. Петрашкевіча (час. “Роднае слова”. — 1990. — № 5, арт. П. Васючэнкі), І. Чыгрынава (час. “Роднае слова”. — 1994. — № 12, арт. Т. Грамадчанкі), А. Дударава (час. “Беларус. мова і літ. у шк.” — 1989. — № 2, арт. Г. Няфагінай; час. “Полымя”. — 1995. — № 5, арт. П. Васючэнкі).


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка