Праграма аб’яднання па інтарэсах
Дата канвертавання19.11.2017
Памер163.35 Kb.
АДДЗЕЛ АДУКАЦЫІ, СПОРТУ І ТУРЫЗМУ СВЕТЛАГОРСКАГА РАЙВЫКАНКАМА

ДУА “Дуброўскі – яслі – сад – сярэдняя школа”


ЗАЦВЕРДЖАНА

Дырэктар

ДУА “Дуброўскі яслі – сад – сярэдняя школа”

____________ Т.І.Стукач

“___”____ 2016


ПРАГРАМА АБ’ЯДНАННЯ ПА ІНТАРЭСАХ

ЧАРОЎНЫ МІР АРЫГАМІ”Тэрмін рэалізацыі праграмы:

1 год
Узрост дзяцей, на якіх разлічана праграма:

6 – 10 гадоў
Распрацавала:

Мітраховіч В.С.,

педагог дадатковай адукацыі,

настаўнік пачатковых класаў


аг.Дуброва 2016Тлумачальная запіска

Заняткі арыгамі дазваляюць дзецям задаволіць свае пазнавальныя інтарэсы, пашырыць інфармаванасць. Праграма пазаўрочнай дзейнасці накіравана на фарміраванне агульнай культуры навучэнцаў, на іх духоўна-маральнае, сацыяльнае, асобаснае і інтэлектуальнае развіццё, на стварэнне асновы для самастойнай рэалізацыі вучэбнай дзейнасці, якая забяспечвае сацыяльную паспяховасць, развіццё творчых здольнасцяў, самаразвіццё і самаўдасканаленне. Асоба вучня становіцца цэнтрам увагі педагогікі.Актуальнасць дадзенай праграмы ў тым, што яна дазволіць узбагаціць навыкі зносін і набыць уменне ажыццяўляць сумесную дзейнасць у працэсе асваення праграмы. Праграма спрыяе развіццю пазнавальных працэсаў асобы, якія навучаюцца, сацыялізацыі дзіцяці шляхам далучэння яго да даступнай карыснай дзейнасці. Прапанаваная сістэма практычных заняткаў дазволіць фарміраваць, развіваць, карэктаваць ў малодшых школьнікаў прасторавыя і зрокавыя ўяўленні, наяўнасць якіх з'яўляецца паказчыкам школьнай сталасці, а таксама дапамагчы дзецям лёгка і радасна ўключыцца ў працэс навучання.

Педагагічная мэтазгоднасць абумоўлена важнасцю стварэння ўмоў для фарміравання ў малодшага школьніка прасторавых уяўленняў лагічнага мыслення, геаметрычных паняццяў, развіццё маторыкі і вокамер.

Праграма прадугледжвае работу з дзецьмі ў форме заняткаў, сумеснай працы дзяцей з педагогам, а таксама іх самастойнай творчай дзейнасці.Адметныя асаблівасці гэтай праграмы

Дадзеная праграма разлічана і адаптаваная для вучняў пачатковай школы. У працэсе навучання магчыма правядзенне карэкціроўкі складанасці заданняў і ўнясенне змяненняў у праграму, зыходзячы з вопыту дзяцей і ступені засваення імі навучальнага матэрыялу. Праграма ўключае ў сябе не толькі навучанне арыгамі, але і стварэнне індывідуальных і калектыўных сюжэтна-тэматычных кампазіцый, у якіх выкарыстоўваюцца вырабы, выкананыя ў тэхніцы арыгамі.

Падчас заняткаў арыгамі для зняцця залішняй узбудлівасці дзяцей, стварэння нязмушанай і творчай атмасферы выкарыстоўваюцца касеты з запісамі гукаў жывой прыроды і музыкі. У выніку гэтага, у дзяцей адбываецца выраўноўванне псіха-маторных працэсаў, змяненне іх паводзінаў, паляпшэнне асабістых узаемаадносін. Бо ўсім вядома, што музыка ўплывае на эмацыйны стан і настрой чалавека.

Праграма «Чароўны свет арыгамі» адрасавана навучэнцам пачатковай школы. Улічваючы ўзрост дзяцей і навізну матэрыялу, для паспяховага засваення праграмы заняткі ў групе павінны спалучацца з індывідуальнай дапамогай педагога кожнаму дзіцяці. Узрост дзяцей 6 -10 гадоў. Тэрмін рэалізацыі – 1 год.

Перыядычнасць заняткаў – 1 гадзіна ў тыдзень.

Мэта: развіццё творчых здольнасцей, пазнавальнай сферы малодшых школьнікаў шляхам авалодання мастацтвам арыгамі.

Задачы:

• Навучыць тэхніцы арыгамі, атрымаць першапачатковы вопыт самарэалізацыі.

• Развіваць уяўленне , мастацкі густ, пачуццё прыгожага.

• Выхоўваць працавітасць, творчае стаўленне да працы.

• Фарміраваць уяўленне аб эстэтычных ідэалах.

Плануемыя вынікі:

У сферы асобасных універсальных навучальных дзеянняў у навучэнцаў будуць сфарміраваны:

• станоўчае стаўленне да вучэння;

• жаданне набываць новыя веды;

• здольнасць ацэньваць свае дзеянні;

У сферы пазнавальных універсальных навучальных дзеянняў навучэнцы навучацца:

• выконваць правілы па тэхніцы бяспекі і асабістай гігіены.

• выконваць правілы арганізацыі працоўнага месца.

• выконваць правілы беражлівага выкарыстання паперы.

• эстэтычна ставіцца да навакольнага свету і самога сябе.

• аналізаваць інфармацыю, атрыманую з розных крыніц.

• навучацца розным прыёмам працы з паперай.

• будуць ведаць асноўныя геаметрычныя паняцці і базавыя формы арыгамі;

• навучацца прытрымлівацца вусным інструкцыі, чытаць і маляваць схемы вырабаў; ствараць вырабы арыгамі, карыстаючыся картамі і схемамі;

• будуць ствараць кампазіцыі з вырабамі, выкананымі ў тэхніцы арыгамі;

У сферы рэгулятыўных універсальных навучальных дзеянняў навучэнцы навучацца :

• прымаць і захоўваць вучэбную задачу;

• працаваць па плане;

• адэкватна ацэньваць свае дасягненні.

У сферы камунікатыўных універсальных навучальных дзеянняў навучэнцы навучацца :

• весці дыялог з настаўнікам і аднакласнікамі;

• задаваць пытанні;

• слухаць і адказваць на пытанні іншых;

• выказваць сваю кропку гледжання;

• працаваць у парах і рабочых групах.
Метады навучання і формы заняткаў

У працэсе заняткаў выкарыстоўваюцца розныя формы заняткаў:традыцыйныя, камбінаваныя і практычныя заняткі( гульні, святы, конкурсы, спаборніцтвы і іншыя).

Метады, у аснове якіх ляжыць спосаб арганізацыі заняткаў:

•славесны (вусны пераказ, гутарка, аповяд, і г. д.);

•практычны (выкананне работ па картах, схемах і інш.).

Метады, у аснове якіх ляжыць ўзровень дзейнасці дзяцей:

• тлумачальна-ілюстрацыйны – дзеці ўспрымаюць і засвойваюць гатовую інфармацыю;

• рэпрадуктыўны – вучні прайграваюць атрыманыя веды і асвоеныя спосабы дзейнасці;

• часткова-пошукавы – удзел дзяцей у калектыўным пошуку, рашэнне пастаўленай задачы сумесна з педагогам;

• даследчы – самастойная творчая работа навучэнцаў.

Метады, у аснове якіх ляжыць форма арганізацыі дзейнасці навучэнцаў на занятках:

• франтальны – адначасовая праца з усімі навучэнцамі;

• індывідуальна-франтальны – чаргаванне індывідуальных і франтальных форм работы;

• групавы – арганізацыя работы ў групах.

• індывідуальны – індывідуальнае выкананне заданняў, рашэнне праблем і інш.

Ацэнка вынікаў

Найбольш плённым фактарам у ацэначнай працы вынікаў навучання з'яўляюцца выставы работ навучэнцаў. Параметры ацэньвання прадстаўленых удзельнікамі работ могуць змяняцца ў залежнасці ад ўзроўню і мэтаў выстаў. Выставы дазваляюць абмяняцца вопытам, тэхналогіяй, аказваюць неацэннае значэнне ў эстэтычным станаўленні асобы дзіцяці. Аднак выставы праводзяцца адзін–два разы ў навучальны год, творчая ж праца дзіцяці пастаянна патрабуе заахвочвання ў памкненнях.

Вялікае значэнне ў ацэньванні вынікаў навучання маюць разнастайныя конкурсы. Падарункі, вырабы, сувеніры з элементамі мастацкага канструявання дзеці рыхтуюць да святаў з вялікім задавальненнем. У дэкаратыўным вырашэнні працы дзяцей выглядаюць маляўніча, святочна, а часам і фантастычна. Выніковасць развіцця мастацкага мыслення дзяцей ацэньваецца па наступных крытэрыях: ступень арыгінальнасці задумы, выразнасць выкананай працы, авалоданне прыёмамі працы ў матэрыяле. У працэсе такіх заняткаў больш інтэнсіўна развіваюцца творчыя здольнасці дзяцей (ўяўленне, вобразнае і тэхнічнае мысленне, мастацкі густ).
Формы падвядзення вынікаў:

• Складанне альбома лепшых работ.

• Правядзенне выстаў работ вучняў:

– у класе,

– у школе.
Спіс літаратуры для педагогаў


 1. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Всё об оригами [Текст] справочник/ Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. – СПб: Кристалл, 2005.

 2. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Игрушки из бумаги [Текст] / Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб: Литера, 1997.

 3. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Собаки и коты – бумажные хвосты [ Текст] / Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1995.

 4. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Цветущий сад оригами [ Текст] / Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1995

 5. Выгонов,В.В. Я иду на урок. Начальная школа. Трудовое обучение. Поделки и модели [Текст]: книга для учителя / В.В.Выгонов. - М.: Первое сентября, 2002.

 6. Долженко, Г.И. 100 оригами [Текст]: книга, учителей начальной школы.

 7. Сержантова, Т. Б. 100 праздничных моделей оригами [Текст]: книга для учителей начальной школы и родителей/ Т.Б.Сержантова. М.: Айрис-пресс, 2007

 8. Соколова, С.В. Игрушки и забавы. Оригами [Текст]: книга для родителей/ С.В.Соколова. - СПб.: Нева, 2007

 9. Соколова, С.В. Игрушки - оригамушки [Текст]: книга для родителей/ С.В.Соколова. - СПб: Химия, 2001


Спіс літаратуры для вучняў


 1. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Всё об оригами [Текст] справочник/ Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. – СПб: Кристалл, 2005

 2. Афонькин С. Ю. Игрушки из бумаги [Текст] / Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб: Литера, 1997.

 3. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Собаки и коты – бумажные хвосты [ Текст] / Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. СПб, Химия, 1995.

 4. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Цветущий сад оригами [ Текст] / Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1995 г.


Змест праграмы

Раздзел I: Знаёмства з арыгамі. (2г.)

Тэма 1. Знаёмства з арыгамі. (Тэорыя) Гутарка: Знаёмства з відамі паперы і яе асноўнымі ўласцівасцямі, з інструментамі для апрацоўкі.Правілы бяспекі пры працы з ручным інструментам. Гутарка па ахове працы.

Тэма 2. Знаёмства з паняццем «базавыя формы». (Тэорыя) Даць навучэнцам паняцце тэрміна

« базавыя формы». Пазнаёміць з рознымі відамі базавых формаў.


Раздзел II: Марскія жыхары (8г.)

Тэма 1. Трапічная рыба і акула. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты ( прадметныя і графічныя).

Тэма 2. Чарапаха і краб. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 3. Дэльфін і кальмар. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 4. Касатка і кіт. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 5. Марскі коцік і пінгвін. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты ( прадметныя і графічныя).

Тэма 6. Рак і ракушка. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 7. Скат і цюлень. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 8. Кампазіцыя «Насельнікі мораў». (Практыка) Планаванне работы па складанні кампазіцыі. Афармленне вырабу. Выстава работ.


Раздзел III: У лесе (7г.)

Тэма 1. Варона і сава. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 2.Вавёрка і заяц. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 3. Ліса і дзік. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 4. Божая кароўка і мядзведь. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты ( прадметныя і графічныя).

Тэма 5. Дрэва і трава. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты (прадметныя і графічныя).

Тэма 6. Сонца і воблака. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 7. Кампазіцыя «У лесе». (Практыка) Планаванне работы па складанні кампазіцыі. Афармленне вырабу. Выстава работ.


Раздзел IV: Букет для мамы (5г.)

Тэма 1. Гартэнзія і гваздзіка. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 2. Ірыс і камелія. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 3. Лілія і сланечнік. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 4. Ружа і лісце. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 5. Кампазіцыя «Букет для мамы». (Практыка) Планаванне работы па складанні кампазіцыі. Афармленне вырабу. Выстава работ.Раздзел V: Сафары (7г.)

Тэма 1. Слон і малпа. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 2.Хамелеон і жырафа. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 3. Вярблюд і яшчарка. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 4. Леў і каала. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты ( прадметныя і графічныя).

Тэма 5. Страус і панда. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты (прадметныя і графічныя).

Тэма 6. Насарог і тыгр. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 7. Кампазіцыя «Сафары». (Практыка) Планаванне работы па складанні кампазіцыі. Афармленне вырабу. Выстава работ.


Раздзел VI: Садавіна (4г.)

Тэма 1.Клубніцы і банан . (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 2.Персік і яблык . (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 3. Ананас і кавун. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 4. Кампазіцыя «Ваза з садавінай». (Практыка) Планаванне работы па складанні кампазіцыі. Афармленне вырабу. Выстава работ.


Раздзел VIІ: Агародніна (4г.)

Тэма 1.Памідор і капуста . (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 2.Радыска і перац . (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 3. Морква і баклажан. (Практыка) Выраб вырабаў у тэхніцы арыгамі з апорай на карты

( прадметныя і графічныя).

Тэма 4. Кампазіцыя «Кошык з гароднінай». (Практыка) Планаванне работы па складанні кампазіцыі. Афармленне вырабу. Выстава работ.


Раздзел VIІІ: Падвядзенне вынікаў (1г.)

Тэма 1.Выніковы занятак “Чаму навучыліся за год” . (Практыка) Падвядзенне вынікаў работы за год. Выстава работ.Вучэбна – тэматычны план

п\п

Тэмы

Колькасць гадзін


Усяго

гадзін

У тым

ліку


Тэарэтыч-

ных

Практыч-

ных

1

Знаёмства з арыгамі

2

2
1.1

Знаёмства з арыгамі

1

1
1.2

Знаёмства з паняццем «базавыя формы».

1

1
2

Марскія жыхары

8
8

2.1

Трапічная рыба і акула1

2.2

Чарапаха і краб1

2.3

Дэльфін і кальмар1

2.4

Касатка і кіт1

2.5

Марскі коцік і пінгвін1

2.6

Рак і ракушка1

2.7

Скат і цюлень1

2.8

Кампазіцыя «Насельнікі мораў»1

3

У лесе

7
7

3.1

Варона і сава1

3.2

Вавёрка і заяц1

3.3

Ліса і дзік1

3.4

Божая кароўка і мядзведь1

3.5

Дрэва і трава1

3.6

Сонца і воблака1

3.7

Кампазіцыя «У лесе»1

4

Букет для мамы

9
9

4.1

Гартэнзія і гваздзіка1

4.2

Ірыс і камелія2

4.3

Лілія і сланечнік2

4.4

Ружа і лісце2

4.5

Кампазіцыя «Букет для мамы»2

5

Сафары

14
14

5.1

Слон і малпа2

5.2

Хамелеон і жырафа2

5.3

Вярблюд і яшчарка2

5.4

Леў і каала2

5.5

Страус і панда2

5.6

Насарог і тыгр2

5.7

Кампазіцыя «Сафары»2

6

Садавіна

8
8

6.1

Клубніцы і банан2

6.2

Персік і яблык2

6.3

Ананас і кавун2

6.4

Кампазіцыя «Ваза з садавінай»2

7

Агародніна

8
8

7.1

Памідор і капуста2

7.2

Радыска і перац2

7.3

Морква і баклажан2

7.4

Кампазіцыя «Кошык з гароднінай»2

8

Падвядзенне вынікаў

2
2

8.1

Выніковы занятак “Чаму навучыліся за год”2


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка