Праграма дапаможнай школы) ( 1 аддзяленне)
Дата канвертавання19.11.2017
Памер86.92 Kb.
Беларуская мова

5 клас


(праграма дапаможнай школы)

( 1 аддзяленне)

Тэма занятка

К-ць

гадз.


ДатаПаўтарэнне

1


Алфавіт. Чытанне літар алфавіта.

1


Літары е,ё,і, ю,я, іх гукі ў пачатку слова або складу.

2


Гук і літара й. Адрозненне (й) і (і).

2


Гук і літара ў . Адрозненне (Ў) і (у).

2


Мяккі знак як літара, якая не абазначае гука.

2


Правілы пераносу слоў.

2


Раздзяляльныя знакі:апостраф (сям’я, вераб’і) і мяккі знак (палью, паштальён).

2


Гука-літарны разбор слоў.

2


Кантрольная работа па тэме “Паўтарэнне”

1Тэкст.

Тэма тэксту. Назва тэксту, якая адлюстроўвае тэму.

2


Асноўная думка тэксту.

2


Паслядоўнасць сказаў у тэксце.

2


Афармленне групы сказаў у тэкст, выключэнне сказа, які не звязаны з тэмай.

2


Часткі тэксту. Чырвоны радок.

2


Сувязь частак тэксту з дапамогай ланцужка слоў: спачатку, потым, пасля, нарэшце.

2


Упарадкаванне дэфармаванага тэксту.

2


Адрас на канверце. Напісанне ліста родным або знаемым.

2


Вуснае i пісьмовае віншаванне.

2Кантрольная работа па тэме “Тэкст”

1Сказ

Сказ як адзінка маўлення.

2


Падзел маўлення (тэксту) на сказы.

2


Складанне сказаў па пытаннях.

2


Вылучэнне ў сказе слоў, якія ўказваюць, пра каго або пра што гаворыцца ў сказе, што гаворыцца.

2


Галоўныя (дзейнік i выказнік) i даданыя (без падзелу на віды) члены сказа.

Кантрольный дыктант1
1


Вылучэнне дзейніка i выказніка.

2


Сказы з галоўнымі і даданымі членамі.

2


Пашырэнне сказаў даданымі членамі з дапамогай малюнка, пытання. Устанаўленне сувязі паміж словамі ў сказе па пытаннях.

2


Упарадкаванне дэфармаванага сказа. Варыятыўнасць слоў у сказе.

2


Сказы, розныя па інтанацыі.

2


Знакі прыпынку ў канцы сказа (кропка, пытальнік,клічнік).

2


Практыкаванні ў пастаноўцы знакаў прыпынку па зададзенай у сказе інтанацыі.

2


Кантрольная работа па тэме “Тэкст”

1
Слова

Паняцце пра ролю слова ў мове.

1


Сэнсавае значэнне слова. Знаёмства з тлумачальным слоўнікам беларускай мовы.

2


Роднасныя словы. Агульная частка роднасных слоў (корань).

2


Практыкаванні ў падборы аднакаранёвых слоў.

2


Словы, блізкія i супрацьлеглыя па сэнсе. Мнагазначныя словы.

2


Словы — назвы прадметаў, прымет i дзеянняў. Пастаноўка пытанняў да ix. Знаходжанне ў сказе такіх слоў па пытаннях.

2


Складанне спалучэнняў слоў на зададзеную тэму. Пастаноўка пытанняў да слоў у спалучэннях.

2


Асабовыя імёны.

2


Вялікая літара ў назвах краін, рэк, азёр, мораў.

2


Словы у, на, з, па, да, ад, пад, над, каля i інш., якія выконваюць у сказе службовую (дапаможную) ролю. Асобнае напісанне гэтых слоў з іншымі словамі.

2Кантрольная работа па тэме “Слова”

1
Гукі i літары

Гукі і літары. Гука-літарны аналіз слоў. Суаднясенне гука i літары ў словах. Несупадзенне гука i літары ў словах. Значэнне алфавіта. Сферы выкарыстання алфавіта.

2


Мяккі знак на канцы i ў сярэдзіне слоў.

2


Раздзяляльныя знакі:апостраф i мяккі знак. Ix правапіс у асобных словах.

2


Падзел слоў на склады. Правілы пераносу слоў.

2


Літары е, ё, i, ю, я i гyкі, якія яны абазначаюць.

2


Правапіс ддз, тц.

2


Звонкія i глухія зычныя. Вымаўленне звонкіх i глухіх зыч­ных на канцы i ў сярэдзіне слова перад глухімі. Падбор праверачных слоў i npaваnic звонкіх i глухіх зычных.

2


Правапіс о, эа; е, ёя.

2


Паўтарэнне
3


Кантрольная работа па тэме “Гукі і літары”

1


Абагульняючы ўрок.

1


Агульная колькасць : 102 (3 г. у тыдзень)


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка