Праграма дапаможнай школы (1 -е аддзяленне)Дата канвертавання03.01.2018
Памер168.53 Kb.
#15999
Матэматыка

7 клас


(праграма дапаможнай школы (1 –е аддзяленне)


№п/п

Тэма

К-ць

гадз.


Дата
1 чвэрць1

Паўтарэнне. Вусная i пісьмовая нумарацыя трохзначных лікаў.

1
2

Складанне i адніманне, атрыманне трохзначных лікаў з разрадных складаемых, раскладанне на разрадныя складнікі.

1
3

Утварэнне кожнай наступнай сотні прыбаўленнем адзінкі. Параўнанне, акругленне лікаў да дзесяткаў, сотняў. Называнне трохзнач­ных лікаў i ix паказ у лічбах.

1
4-6

Складанне i адніманне лікаў у межах 100, 1000. Спосабы праверкі вынікаў вылічэнняў.

3
7

Лічэнне па 50, 500; па 20, 200; па 25, 250 (у межах 1000).

1
8

Множанне i дзяленне ў межах 20, 100.

1
9

Множанне адназначнага ліку на 10, 100.

1
10

Дзяленне на 10, 100 без астатку i з астаткам.

1
11

Множанне i дзяленне трохзначных лікаў на адназначны лік без переходу праз разрад

1
12-14

Нумарацыя тысяч у межах 10 000. Атрыманне чатырохзначных лікаў з разрадных складаемых. Дзесятковы склад ліку

3
15

Кантрольная работа

1
16-17

Звычайныя дробы. Змешаныя лікі.

2
18

Правільны i няправільны дробы

1
19

Простыя арыфметычныя задачы ранней вывучаных відаў.

1
20

Задачы на знаходжанне часткі ад ліку i некалькіх частак. Параў­нанне, практычная інтэрпрэтацыя ўмовы i рашэння задач.

1
21

Састаўныя задачы, якія ўключаюць два арыфметычныя дзеянні.

1
22

Суадносіны адзінак вымярэння працягласць, масы, часу.

1
23

Складанне i адыманне лікаў, атрыманых вымярэннем дзвюма адзінкамі мер. Паказ лікаў у больш дробных i больш буйных мерах.

1
24

Адзінкі вымярэння вартасці. Вымярэнне прадметаў у сантыметрах, міліметрах.

1
25

Практычныя работы па вымярэнні адлегласці, даужыні, шырыні, вышыні прадметаў

1
26-27

Вызначэнне часу з дакладнасцю да 1 мін(5 мін). Арыфметыч­ныя задачы: вьзначэнне працягласці падзеі, пачатку, заканчэння.

2
28-29

Адрэзак. Параўнанне адрэзкаў па даўжыні, вымярэнне, пабудова. Абазначэнне адрэзкаў літарамі. Сума, рознасць даўжынь адрэзкаў.

1
30

Ломаная лінія. Палажэнне геаметрычных фігур (прадметаў) у прасторы: гарызантальнае, вертыкальнае, нахіленае.

1
31

Узровень. Узровень. Адвес. Радыус. Дыяметр.

1
32

Кантрольная работа

12 чвэрць33

Вусная i пісьмовая нумарацыя лікаў у межах 10 000.

1
34

Табліца разрадаў, лічыльнік.

1
35

Рымская нумарацыя лікаў (XIII—XX).

1
36-37

Складанне i адніманне лікаў у межах 100, у межах 1000 i 10 000

2
38

Пазатаблічнае множанне i дзяленне лікаў

1
39-40

Множанне двухзначных i трохзначных лікаў на адназначны лік.

2
41-42

Дзяленне трохзначных лікаў на адназначны лік

2
43-44

Звычайныя дробы, змешаныя лікі. Уласцівасці звычайнага дробу.

2
45

Паказ дробу ў больш буйных долях

1
46

Кантрольная работа

1
47

Адзінкі вымярэння часу. Ix суадносіны.

1
48

Вызначэнне часу па цыферблаце гадзінніка

1
49

Складанне i адніманне лікаў (55 мін + 5 мін; 2 г – 24 мін).

1
50

Рашэнне арыфметычных задач

1
51

Адзінкі вымярэння працягласці, масы.

1
52

Раздрабленне i пераўтварзнне лікаў, атрыманых адной, дзвюма адзінкамі вымярэння, параўнанне.

1
53

Множанне i дзяленне лікаў, атрыманых у выніку вымярэння, на адназначны лік; праверка вынікаў вылічэнняў; засваенне паслядоўнасці выканання арыфметычных дзеянняў, пры неабходнасці пераўтварэнне лікаў.

1
54

Грашовыя разлікі.

1
55

Рашэнне простых арыфметычных задач ранней вывучаных відаў

1
56

Састаўныя apыфметычныя задачы

1
57

Арыфметычныя задачы на прамое прывядзенне да адзінкі.

1
58

Паралельныя прамыя лініі

1
59

Круг. Акружнасць. Дуга.

1
60

Цэнтр, радыус, дыяметр круга.

1
61

Вымярэнне даўжынь старон многавугольнікаў, вылічэнне сумы.

1
62

Кантрольная работа

13 чвэрць63-64

Нумарацыя чатырохзначных лікаў

2
65-67

Складанне i адніманне лікаў у межах 100, 1000, 10 000.

2
68-70

Множанне трохзначных лікаў на адназначны лік

2
71-73

Множанне чатырохзначных лікаў на адназначны лік.

2
74-75

Перамяшчальны закон множання.

2
76-78

Дзяленне трохзначных i чатырохзначных лікаў на адназначны лік, на 100

3
79-80

Дзяленне з астачай

2
81-82

Звычайныя дробы.

2
83-84

Складанне i адніманне дробаў з аднолькавымі назоўнікамі

2
85-86

Адніманне дробу з ліку 1, з некалькіх адзінак

2
87-88

Складанне змешанага ліку i дробу, змешаных лікаў.

2
89-90

Адніманне змешаных лікаў.

2
91

Нумарацыя дзесятковых дробаў

1
92

Кантрольная работа

1
93-94

Складанне i адніманне лікаў, атрыманых у выніку вымярэння працягласці, масы, часу.

2
95-96

Арыфметычныя задачы (простыя) раней вывучаных відаў (складанне, пераўтварэнне, параўнанне).

2
97-98

Састаўныя задачы (два-тры арыфметычныя дзеянні).

2
99

Арыфметычныя задачы на адваротнае прывядзенне да адзінкі.

1
100-101

Дыферэнцыяцыя спосабаў рашэння задач на прамое i адваротнае прывядзенне да адзінкі.

2
102-103

Задачы на знаходжанне адной i некалькіх долей прадмета, лікі

2
104

Незамкнёная i замкнёная ломаныя лініі.

1
105

Вымярэнне даўжыні ломаных ліній.

1
106-107

Перыметр многавугольніка. Абазначэнне перыметра (Р).

2
108

Кантрольная работа

14 чвэрць109

Разрадны склад чатырохзначнага ліку

1
110-111

Арыфметычныя дзеянні ў межах 100, 1000, 10 000

2
112

Лічэнне роўнымі лікавымі групамі.

1
113

Адзінкі вымярэння масы.

1
114

Адзінкі вымярэння кошту. Маса предмета (прадукта) з упакоўкай i без яе, маса ўпакоўкі (практычныя задачы).

1
115

Адзінкі вымярэння часу. Дні тыдня, тыдзень, месяц. Абазна­чэнне месяца рымскімі лічбамі (рашэнне практычных задач).

2
116-117

Звычайныя дробы, змешаныя лікі. Параў­нанне дробаў (аднолькавыя назоунікі).

2
118

Складанне i адніманне дробаў, змешаных лікаў (аднолькавыя назоўнікі).

1
119-120

Звычайныя i дзесятковыя дробы. Запіс звычайнага дробу ў выглядзе дзесятковага i дзесятковага дробу ў выглядзе звычайнага (паказ пісьмовай назвы дробу ў лічбах).

2
121

Кантрольная работа

1
122-123

Выражэнне адносін лікаў, атрыманых у выніку вымярэння працягласці, масы у выглядзе дзесятковага дробу (2 см = 0,02 м; 5 г =-- 0,005 кг).

2
124

Дыферэнцыяцыя зaпicy дзесятковага дробу ў выглядзе звычайнага i з коскай. Параўнанне дзесятковых дробаў.

1
125-126

Запіс змешанага ліку ў выглядзе дзесятковага дробу . Складанне i адніманне дзесятковых дробаў.

2
127

Адзінкі вымярэння ёмістасці (1 л). Адносіны л, л, л. Рашэнне практычных задач.

1
128

Простыя арыфметычныя задачы на знаходжанне невядомых кампанентаў аднімання.

1
129

Састаўныя задачы практычнага зместу (задачы-разлікі) на знаходжанне сумы, астачы

1
130

Грашовыя разлікі.

1
131

Маса прадмета (прадукта) i ўпакоўкі.

1
132

Прамая лінія. Узаемна перпендыкулярныя прамыя лініі (абазначэнне АС 1 ВД).

1
133

Сіметрыя. Сіметрычныя прадметы (фігуры). Вось сіметрыі.

1
134

Выніковая кантрольная работа

1
135

Паўтарэнне.

1
136

Дзяленне з астачай.

1
137

Звычайныя i дзесятковыя дробы.

1
138

Складанне i адніманне дзесятковых дробаў.

1
139

Састаўныя задачы (два-тры арыфметычныя дзеянні).

1
140

Арыфметычныя задачы на адваротнае прывядзенне да адзінкі.

1
Каталог: user-files
user-files -> Геаграфія клас
user-files -> Сацыяльна-бытавая арыенціроўка
user-files -> Тэма 1 чвэрць Кол-ць гадзін
user-files -> Сацыяльна-бытавая арыенціроўка 9 клас праграма дапаможнай школы
user-files -> Сацыяльна-бытавая арыенціроўка 5 клас праграма дапаможнай школы
user-files -> Падрыхтоўка і афармленне стала для прыёму ежы з улікам правільнай расстаноўкі неабходных прыбораў і посуду, гэта
user-files -> Праграма дапаможнай школы) ( 1 аддзяленне)
user-files -> Практычны матэрыял па сба да раздзела “Харчаванне” (6 клас)
user-files -> Практычны матэрыял па сба да раздзела “Харчаванне” (7 клас)
user-files -> Гісторыя Беларусі


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал