Приложения Приложение 1
Дата канвертавання18.11.2017
Памер157.47 Kb.

Приложения

Приложение 1.


Рекомендации обучающимся и педагогам

1.Рекомендовать упражнения, развивающие концентрацию и распределение внимания.


2.Чтение книг, журналов, толковых словарей, словарей крылатых выражений и слов, пословиц и поговорок, словарей иностранных слов и двуязычных словарей, а также полезно решать лингвистические задачи.
3.Тренировка концентрации внимания на разнообразных объектах, с последующим преобразованием их образов в представлении. 
4.Регулярные тренировки мозга, решение задач и примеров в уме, выполнение расчетов без вычислительных устройств, решение нестандартных задач, построение логических цепочек.
5. Занятия для досуга, которые помогут развивать логику, мышление, память, например: кроссворды (в т.ч. и числовые), задачи, ребусы, настольные игры и др.

31.03.2016 Педагог-психолог подпись Ю.А. Метла


Приложение 2.


Тэма

Мэта ўрока настаўніка

Мэта ўрока мовай вучняў

Станаўленне дзяржавы ў Міжрэччы

Арганізаваць работу вучняў так, каб яны ўмелі расказаць пра асаблівасці гарадоў-дзяржаў, паказаць іх на карце, назваць агульнае і рознае ранніх егіпецкіх дзяржаў і першых дзяржаў Міжрэчча

Напрыканцы ўрока нам трэба расказаць пра асаблівасці гарадоў-дзяржаў Міжрэчча, мы павінны ўмець паказаць іх на карце, навучыцца адрозніваць па пэўных прыкметах раннія егіпецкія дзяржавы і першыя дзяржавы Міжрэчча

Дзяржава Хамурапі


Арганізаваць работу вучняў на засваенне паняццяў: дзяржава Хамурапі, законы дзяржавы Хамурапі. Навучыцца паказваць на карце дзяржаву Хамурапі

Напрыканцы ўрока нам трэба расказаць пра дзяржаву Хамурапі, яе законы, навучыцца паказваць на карце дзяржаву Хамурапі

Приложение 3.


5 клас. Tэма: Узнікненне дзяржавы ў Кітаі

НАШТОБУЗУ. Мэты ўрока мовай вучняў:Буду ведаць наступныя паняцці: Хуанхэ, Янцзы, лёс, ЦІнь, Хань, Вялікая Кітайская сцяна, Вялікі шаўковы шлях;

даты III ст. да н.э.; 221 г да н.э.; II ст. да н.э.

Буду ўмець: расказаць пра прыродна-геаграфічныя ўмовы Кітая, заняткі яго жыхароў ў старажытнасці;

Навучуся: паказваць на карце Вялікую Кітайскую сцяну і Вялікі шаўковы шлях; раскрываць прычыны змены дынастыі Цынь дынастыяй Хань.

Приложение 4.


Tэма: Чэхія і Польшча ў 10-15 стст.

Первоначальная запись на доске:


Паняцці: паны,бюргерства, гусіты, шляхта,магнаты, сейм, Магдэбургскае права.

Даты: ўзнікновення Чэшскай, Польскай дзяржаў, кіравання Карла IV, Казіміра III Вялікага, гусіцкіх войнаў, заснавання ў славянскіх землях першага універсітэта, барацьбы з Тэўтонскім ордэнам і Грюнвальдской бітвы, Крэўскай уніі, Кошыцкага прывілея.

Месцазнаходжанне Чэхіі, Польшчы, дзяржаў заходніх славян.

Працэс ўтварэння і развіцця Чэшскай і Польскай дзяржаў; эканамічныя адносіны, грамадскае і дзяржаўнае ўладкаванне, сацыяльная структура чэшскага і польскага грамадства; узаемаадносіны паноў, бюргерства, шляхты, магнатаў, сялян і гараджан; адносіны немцаў да чэхаў; нямецкае засілле ў рэлігійным і палітычным жыцціЧэхіі; гусіцкія войны; асоба і дзейнасць Карла IV, Казіміра III Вялікага, Я. Гуса, Я. Жыжкі, сярэдневяковая культуру Польшчы і Чэхіі; адносіны да гістарычных каштоўнасцей і помнікаў сярэдневяковай культуры.


Итог совместной работы с обучающимися.
НАШТОБУЗУ. Мэты ўрока мовай вучняў:

Буду ведаць наступныя паняцці: паны,бюргерства, гусіты, шляхта,магнаты, сейм, Магдэбургскае права; ведаць даты: ўзнікновення Чэшскай (X ст.) і Польскай дзяржаў (966), кіравання Карла IV(1346-1378 гг.), Казіміра III Вялікага(1333-1370 гг.), гусіцкіх войнаў(1419-1434 гг.), заснавання ў славянскіх землях першага універсітэта(1348 г.), барацьбы зТэўтонскім ордэнам (1409-1411 гг.) і Грюнвальдской бітвы(15 ліпеня 1410 г.), Крэўскай уніі (1385 г.), Кошыцкага прывілея (1374 г.); вызначаць па карте месцазнаходжанне Чэхіі, Польшчы, дзяржаў заходніх славян; апісваць працэс ўтварэння і развіцця Чэшскай і Польскай дзяржаў; эканамічныя адносіны, грамадскае і дзяржаўнае ўладкаванне, сацыяльную структуру чэшскага і польскага грамадства; узаемаадносіны паноў, бюргерства, шляхты,магнатаў, сялян і гараджан;

ацэньваць адносіны немцаў да чэхаў; расказваць пра нямецкае засілле ў рэлігійным і палітычным жыцціЧэхіі; характарызаваць гусіцкія войны по памятцы; асобы і дзейнасць Карла IV, Казіміра III Вялікага, Я. Гуса, Я. Жыжкі, сярэдневяковую культуру Польшчы і Чэхіі; выражаць свае адносіны да гістарычных каштоўнасцей і помнікаў сярэдневяковай культуры.

Приложение 5.


Урок: сусветная гісторыя

Дата:

Kлас: 6

Tэма: Візантыя ў X – XIII стст.

Сувязь з папярэднімі ведамі: Візантыя. Каталіцкая царква, крыжовыя паходы.

Мэта ўрока: Мяркуецца, што вучні будуць валодаць наступнымі

паняццямі: каталіцкая царква,праваслаўная царква, крыжовыя паходы;ведаць дату 4-га крыжовага паходу;

ўменнямі:тлумацычь асаблівасці палітычнага развіцця Візантыі, праваслаўнай царквы; характарызаваць гаспадарчае развіццё Візантыі, яе палітычную ўладу і дзяржаўны лад; раскрываць узаемасувязь дзяржавы і царквы;апісваць падзеі 4-га крыжовага паходу; вызначаць яго значэнне і выражаць свае адносіны; паказваць на карце Візантыйскую імперыю, яе гарады; складаць расказ па гістарычнай ілюстрацыі і працаваць з ёю.

адкажуць на ключавое пытанне.

НАШТОБУЗУ: 1.Буду ведаць паняцці: каталіцкая царква,праваслаўная царква, крыжовыя паходы;ведаць дату 4-га крыжовага паходу.

2.Навучуся тлумацычь асаблівасці палітычнага развіцця Візантыі, праваслаўнай царквы; характарызаваць гаспадарчае развіццё Візантыі, яе палітычную ўладу і дзяржаўны лад; раскрываць узаемасувязь дзяржавы і царквы; апісваць падзеі 4-га крыжовага паходу; вызначаць яго значэнне, выражаць свае адносіны да яго ;паказваць на карце Візантыйскую імперыю, яе гарады; складаць расказ па гістарычнай ілюстрацыі і працаваць з ёю.Ключавое пытанне да вучняў:Чаму знікла Візантыя?

Ход урока (метады і заданні):

1. Арганізацыйны момант

2.Паўтарэнне дамашнега задання: §10

*Пыт.1, 5-франтальнае апытванне.

* Пыт.2,3,4- каля дошкі індывід.

3.Вывучэнне новай тэмы:План тэмы

Дзейнасць настаўніка

Дзейнасць вучняў

Асаблівасці развіцця Візантыі

Работа са схемай “Асаблівасці развіцця Візантыі”

Чытаць п. 1 §11 і даць тлумачэнне асаблівасцям развіцця Візантыі

Візантыйскія гарады і гандаль

Работа з тэкстам дапаможніка. Складанне плана расказа “Візантыйскія гарады і гандаль”.

1 група.

Чытаць п.2 §11, скласці план расказа “Візантыйскія гарады і гандаль”. Запісаць план ў сшытак.Царква ў Візантыі

Работа з тэкстам дапаможніка. Складанне плана расказа “Царква ў Візантыі”

2 група.

Чытаць п.3 §11, скласці план расказа “Царква ў Візантыі”. Запісаць план ў сшытак.4-ты крыжовы паход і Візантыя

Арганізацыя даследвання.Работа з картай “Крыжовыя паходы ў XI – XII стст..”,” 4-ты крыжовы паход”.

Паказаць праваслаўныя і мусульманскія краіны, краіны з панаваннем праваслаўнай і мусульманскай рэлігій,напрамкі плануемых і ажыццяўляемых паходаў,тэрыторыю дзяржавы крыжаносцаў –Лацінскую імперыю.
Дадатковае практыкаванне: работа з дакументам на с. 66.

Спосаб праверкі дасягнення мэтаў урока вучнямі:Адказ на ключавое пытанне

Дамашняе заданне: §11. Скласці медыяазбуку па тэме

Матэрыялы і дыдактычныя дапаможнікі: 1.Карта “Крыжовыя паходы ў XI – XII стст..”,” 4-ты крыжовы паход”. 2.Дапаможнік для 6 кл. 2016 года выдання.

Приложение 6.


9 клас. Сусветная гісторыя. Тэма «Навука і культура Расіі ў першай палове XIX ст.». НАШТОБУЗУ:

1. Ведаць асноўныя дасягненні навукі і назвы кірункаў культуры Расіі ў першай палове 19 ст. /3 ўзровень/.

2. Запоўніць табліцу /па варыянтах/. /4 ўзровень/

Варыянт 1.Вучоны

Навука

Дасягненне


Варыянт 2.

Кірунак мастацтва

Від мастацтва

Аўтар

Твор
3. Растлумачыць паняцце “цэнзура”. /2 ўзровень/

4. Даць характарыстыку выдатнаму дзеячу культуры і навукі. /Па выбару/./4 ўзровень/

5. Даказаць, што руская культура і навука дасягнулі сусветнага ўзроўню /3 аргументы/. /5 ўзровень/
Тэма: Літаратура і мастацтва ў Беларусі ў першай палове XIX ст.

Мэты ўрока мовай вучня: 1. Расказаць, якія гістарычныя сюжеты і асобы айчыннай гісторыі знайшлі адлюстраванне ў творах літаратуры і мастацтва.

 2. Растлумацычь, чаму беларуская літаратурная мова лічылася новай.

 3. Прывесці прыклады архітэктурных прмнікаў класіцызму (не меньш за 3).

 4. Прывесці прыклады твораў рамантызму ў жывапісу (не меньш за 3).

 5. Прывесці прыклады музычных твораў і іх аўтараў (не меньш за 3).

Приложение 7.


Памятка. План вывучэння новай краіны.

-Дзе знаходзіцца краіна? - Якая прырода? -Якое насельніцтва?

-Якія заняткі людзей? -Як і калі ўтварылася дзяржава? -Хто кіраваў?

Приложение 8.


Тэма урока

Ключавое пытанне

Каталіцкая царква,

крыжовыя паходы.

Візантыя


Чаму знікла Візантыя?

Лёсы славян

Балканскага паўвостраваЯкія вынікі мела турэцкае заваяванне для

народаў Балканскага паўвострава?Славяне у Раннім

СярэдневякоўіУ чым значэнне дзейнасці Кірылы і

Мефодыя для сучасных беларусаў?Арабскі халіфат

“Чым культура арабаў адрозніваецца ад

культуры беларусаў?”


Приложение 9.


1.Краіна, якая знаходзіцца на ўсходнім узбярэжжы Міжземнага мора:

а) Іран; б) Фінікія; в) Егіпет.

2. Фінікійцы славіліся вырабамі фарбы. Гэта: а) пурпур; б)чорная; в) зялёная.

3. Алфавіт фінікійцаў складаўся з …літар: а) 11; б) 22; в) 23.

4. Буйнейшая калонія Міжземнага мора а) Карфаген; б) Фівы; в) Сідон.

5. Якому слову далі пачатак дзве літары «алеф» і «бэт»: а) клінопіс; б) калонія; в) алфавіт?

6. Буйны партовы горад, які ўзнік у III тыс. да н.э.:а) Ніневія;б)Тыр; в) Мемфіс?

7. Фінікійцы праславіліся як умелыя будаўнікі. Што яны пабудавалі:

а) карабель; б) дом; в) дарогу?

8. Фінікійцы першымі вынайшлі: а) штучнае арашэнне; б) шкло; в) клінапісь.

9. Якая сучасная дзяржава знаходзіцца на тэрыторыі Фінікіі: а) Ліван; б) Іран; в) Індыя?

Приложение 10.


Тэма: Паўстанне 1863-1864 гг. у Польшчы, Літве і Беларусі.Гітсорыя Беларусі. 9 клас.

НаШтоБуЗУ:


1.Умець назваць прычыны, штуршок, асноўныя падзеі, вынікі і значэнне паўстання.

2. Растлумачыць, ў чым заключаўся рэвалюцыйна-дэмакратычны характар поглядаў К.Каліноўскага і яго паплечнікаў.

3. Растлумачыць паняцці “Мужыцкая праўда”, “Лісты з-пад шыбеніцы”.
Схема ацэнкі: Кожны вучань атрымаў такую памятку і ацаніў у час работы ў пары свайго таварыша. Расказвалі друг другу суседзі па партах. Мы дамовіліся аб тым, што насупраць кожнага адказу таварыша ставіць знакі:”плюс,мінус, дэльта”.
- Ці назваў вучань прычыны паўстання?

- Ці расказаў пра штуршок, які прывёў да паўстання?

- Ці выкарыстоўваў атлас і карту, калі апавядаў пра асноўныя падзеі?

-Ці сумеў пералічыць асноўныя вынікі паўстання?

-Наколькі правільна і асэнсавана расказаў пра значэнне паўстання?

-Наколькі пераканаўчымі былі аргументы і факты, якія сведчылі пра рэвалюцыйна-дэмакратычны характар поглядаў К.Каліноўскага і яго паплечнікаў?

-Ці сумеў растлумачыць, што такое “Мужыцкая праўда”, “Лісты з-пад шыбеніцы”?

Приложение 11.


Географічнае становішча Фінікіі. Заданне - адказаць на пытанні.

 1. Пакажыце і раскажыце, дзе знаходілася Фінікія і калі яна з’явілася?

 2. Назовіце буйные гарады Фінікіі?

 3. Ці магчыма было даехаць з Фінікіі ў Мемфіс? Покажыце як?

 4. Дзе засноўвалі свае калоніі фінікійцы?

 5. Якая калонія была самая буйная?


Приложение 12.


Назва

Германцы

Геаграфічнае становішча

Паўднёвая Скандынавія, Ютландыя і Паўночная Германія паміж рэкамі Эмс, Одэр і Гарцскім горным масівам

Час пражывання

I ст. да н.э.

Асноўныя заняткі

Земляробства, жывёлагадоўля, гандаль, рамяства. Выкарыстоўвалі рабоў. Любілі войны, паляванне і піры

Правадыры

Арміній, Маробод

Дасягненні

Гаданні

Рысы характара

Агрэсіўныя

Приложение 13.


26.02.2013

Открытый урок в рамках школьного смотра “Урок с компьютером”. Присутствовали: Т.В. Лапицкая, Гриневич О.А., Шкудун В.С., Черницкая Е.М., Прокопович Н.В.

Урок: гісторыя Беларусі

Дата:

Kлас: 9

Tэма: Літаратура і мастацтва ў першай палове XIXст.

Сувязь з папярэднімі ведамі: Вывучэнне тэмы “Адукацыя і навука ў першай палове XIXст.” з’яўляецца падставай для новай тэмы, асабліва пытанне пра дасягненні беларусазнаўства

Мэта ўрока: Стварыць умовы для вызначэння вучнямі найбольш выдатных твораў літаратуры і мастацтва і на гэтай падставе закончыць запаўненне табліцы на стар. 57(“Дасягненні ў развіцці навукі і культуры Беларусі ў першай палове XIXст.”)

Задачы ўрока:

1. Арганізаваць сітуацыю для высвятлення вучнямі пытанняў пра ліцвінскі патрыятызм, пра працэс станаўлення беларускай новай літаратурнай мовы.

2.Садзейнічаць жаданню размаўляць на беларускай мове.

3. Спрыяць фарміраванню ўменняў раскрываць значэнне гістарычных паняццяў, прыводзіць прыклады культурных дасягненняў нашых продкаў.Мэты ўрока мовай вучняў:

1.Расказаць, якія гістарычныя сюжеты і асобы айчыннай гісторыі знайшлі адлюстраванне ў творах літаратуры і мастацтва

2.Растлумацычь новае паняцце ліцвінскі патрыятызм, чаму беларуская літаратурная мова лічылася новай.

3.Прывесці прыклады архітэктурных помнікаў класіцызму (не меньш за 3).

4.Прывесці прыклады твораў рамантызму ў жывапісу (не меньш за 3).

5.Прывесці прыклады музычных твораў і іх аўтараў (не меньш за 3).НАШТОБУЗУ (на што буду звяртаць увагу):

 1. Ведаць, якія сюжэты і асобы айчыннай гісторыі знайшлі адлюстраванне ў літаратуры і мастацтве.

 2. Умець даказаць, чаму беларуская мова і літаратура лічыліся новай.

 3. Умець запоўніць табліцу на стар. 57.

 4. Назваць прыклады літаратурных, архітэктурных, жывапісных і музычных твораў і іх аўтараў (па тры).

Ключавое пытанне да вучняў: Негледзячы на паланізацыю, а потым русісфікацыю, беларуская мова існавала не толькі як сялянская.На ёй ствараліся літаратурныя творы. Чаму зараз узнікае праблема яе існавання?

Тып урока: урок засваення новых ведаў.

Матэрыялы і дыдактычныя дапаможнікі: вучэбны дапаможнік “Гісторыя Беларусі. Канец XVIII- пачаіак XIXст. 8 клас”; мультымедыйная прэзентацыя

“Адукацыя і навука ў першай палове XIXст.”, атлас па гісторыі Беларусі для 9-га класа.План урока: 1.Станаўленне беларускай літаратурнай мовы і літаратуры.

2.Польска-беларускія культурныя дзеячы.3.Паўлюк Багрым.4. Жывапіс.5.Тэатр.

6. Архітэктура.


Ход урока:

1 этап. Арганізацыйна-матывацыйны этап

Настаўнік: Растлумачце, чаму ў цэнтры адукацыйнай палітыкі самадзяржаўя было пытанне аб мове.

Меркаваны адказ вучняў: Царскі ўрад не прызнаваў існавання беларускай мовы.Жадалі праз рускую мову выхаваць адданых Расійскай імперыі людзей.

Настаўнік: Якія з дасягненняў беларусазнаўства і яго даследчыкаў выклікаюць у вас пачуццё гонару?

Меркаваны адказ вучняў: Я. Чачот. Зборнікі "Вясковых песень";

К. Тышкевіч — заснаваў у Лагойску музей старажытнасцей — 1842 г.;

Я. Тышкевіч у 1855 г. заснаваў Віленскі музей старажытнасцей.

А. Кіркор- археолаг, этнограф, гісторык. Раскапаў каля 1000 курганаў.

П. Шпілеўскі "Падарожжа па Палессі і Беларускім краі", "Беларусь у характарыстычных апісаннях і фантастычных яе казках".

2 этап. Этап актуалізацыі суб’ектыўнага вопыту вучняў

Настаўнік: Калі ў нас з’яўляецца нейкая праблема, як мы яе вырашаем? Які крокі здзяйсняем, які алгарытм нашых дзеянняў?

Меркаваны адказ вучняў:

- прычына (высвятляем прычыну);

- умовы (што неабходна зрабіць для выпраўлення);

- удзельнікі (вызначаем кола выканаўцаў);

- вынік (як змянілася сітуацыя);

- значэнне (ці можам выкарыстоўваць).

Настаўнік: Ці можна алгарытм рашэння бытавой праблемы прыстасаваць для вырашэння праблем культуры ? Давайце паспрабуем вызначыць задачы нашага ўрока, зыходзячы з гэтага алгарытму: умовы развіцця,культурныя дзеячы, дасягненні,значэнне.

Меркаваны адказ вучняў: неабходна высветліць умовы развіцця культуры, якія працавалі культурныя дзеячы, іх дасягненні,значэнне дасягненняў.3 этап. Аперацыйна-пазнавальны этап

Настаўнік: Звернемся да новага паняцця: ліцвінскі патрыятызм.(стар.58 вучэбнага дапаможніка).

Меркаваны адказ вучняў: Гэта пачуццё гістарычнай асобнасці, любові да Бацькоўшчыны.

Настаўнік: Прачытайце тэкст на стар.59, абз1. Дакажыце, што ў першай палове XIXст.адбываўся працэс станаўлення беларускай мовы і літаратуры, растлумачце, чаму яна лічылася новай.

Меркаваны адказ вучняў: Таму што ў яе аснову ляглі гаворкі Цэнтральнай Беларусі.

Настаўнік: Па астатніх пытаннях тэмы працуем з дапамой прэзентацыі і запаўняем табліцу.

Вучні: Глядзяць прэзентацыю, слухаюць тэкст і запаўняюць табліцу “Дасягненні ў развіцці навукі і культуры Беларусі ў першай палове XIXст.”.(Слайды 2-39). (Дадатак 1).


Спосаб праверкі дасягнення мэтаў урока вучнямі:

4 этап. Этап першаснай праверкі разумення і карэкцыі ведаў( Узаемааценка і самааценка).

-Пры вывучэнні пытання “Жывапіс” вучні адказваюць друг другу на пытанне 2 на стар.64. “Якім чынам у жывапісе мастакоў Беларусі адлюстраваўся стыль рамантызму?”

-Пры вывучэнні пытання “Архітэктура ” вучні адказваюць друг другу на пытанне 1 на стар.64. “Прывядзіце прыклады архітэктурных помнікаў у Беларусі, пабудаваных у стылі класіцызму”.


5 этап. Вучні спрабуюць адказаць на ключавое пытанне.(Зваротная сувязь).

Настаўнік: “Чаму ў першай палове XIX ст. беларуская мова змагла захавацца, а зараз існуе праблема яе існавання?”6 этап. Дамашняе заданне: §.11, стар.58-64.

7 этап. Рэфлексія.Настаўнік: Выкажыце адным словам сваю думку пра тэму ўрока.
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка