Прыслоўі, утвораныя спалучэннем прыназоўніка з прыслоўем: залетась, занадта; прыслоўі, утвораныя спалучэннем прыназоўніка з прыслоўем: залетась, занадта
Дата канвертавання07.02.2017
Памер444 b.

прыслоўі, утвораныя спалучэннем прыназоўніка з прыслоўем: залетась, занадта;

 • прыслоўі, утвораныя спалучэннем прыназоўніка з прыслоўем: залетась, занадта;

 • прыслоўі, утвораныя спалучэннем прыназоўніка з рознымі склонавымі формамі поўных і кароткіх прыметнікаў: упустую, дасуха;

 • прыслоўі, утвораныя спалучэннем прыназоўніка з лічэбнікамі і займеннікамі: утрох, затым;прыслоўі, утвораныя спалучэннем прыназоўніка з рознымі склонавымі формамі назоўніка, якія ў сучаснай мове не ўжываюцца: дашчэнту, запанібрата;

 • прыслоўі, утвораныя спалучэннем прыназоўніка з рознымі склонавымі формамі назоўніка, якія ў сучаснай мове не ўжываюцца: дашчэнту, запанібрата;

 • прыслоўі, утвораныя спалучэннем прыназоўніка з назоўнікам, паміж якімі нельга без сэнсу азначэнне або склонавае пытанне: напалову, зранку, уперадпрыслоўі з прыстаўкай па-, калі яны заканчваюцца на -аму, -яму, -ому, -цку, ску, -ы, -і, -ае, -ое, -яе: па-вашаму, па-брацку, па-дзіцячы, па-другое;

 • прыслоўі з прыстаўкай па-, калі яны заканчваюцца на -аму, -яму, -ому, -цку, ску, -ы, -і, -ае, -ое, -яе: па-вашаму, па-брацку, па-дзіцячы, па-другое;

 • прыслоўі, утвораныя паўтарэннем таго самага або блізкага слова: мала-мала, крыж-накрыж;

 • прыслоўі з прыстаўкай абы- і постфіксам

 • –небудзь: абы-дзе, калі-небудзьспалучэнні назоўнікаў з прыназоўнікамі, якія не канчаткова перайшлі ў прыслоўі (назоўнік можа ўжывацца ў розных склонавых формах): у пару, да пары

 • спалучэнні назоўнікаў з прыназоўнікамі, якія не канчаткова перайшлі ў прыслоўі (назоўнік можа ўжывацца ў розных склонавых формах): у пару, да пары

 • назоўнікі, якія пачынаюцца з галоснай, у спалучэнні з прыназоўнікам у: у адзіночку;

 • спалучэнні назоўнікаў з прыназоўнікамі без, з, да, на: без разбору, з разгону, на хаду.Каб узмацніць дзеянне, у беларускай мове ўжываюцца выразы, якія складаюцца з дзеяслова і прыслоўя, што ўтворана ад гэтага ж дзеяслова: просьма прасіць, бегма бегчы, лежма ляжаць, крычма крычаць, лётма ляцець.

 • Каб узмацніць дзеянне, у беларускай мове ўжываюцца выразы, якія складаюцца з дзеяслова і прыслоўя, што ўтворана ад гэтага ж дзеяслова: просьма прасіць, бегма бегчы, лежма ляжаць, крычма крычаць, лётма ляцець.

 • У гутарцы характэрна ўжыванне прыслоўяў з займеннікам што: праўда што, дзіва што, дарма што, хіба што, бадай што.(Бяс)конца, (з)далёк, вучыць (на)памяць, (па)роўну, (у)голас, (у)разнабой, (у)рэшце, (у)поперак, (с)пачатку, (з)нарок, (на)перадзе, (на)вокал, (у)лева, (з)лева, (за)летась, (па)мойму, (што)раз, (не)(ў)забаве, (за)раз, прыехалі (да)дому, (да)дому было 2 вярсты, (дзе)нідзе, (раз)пораз, (з)ходу, (не)(ў)меру, (свое)часова, (па)трэцяе, (на)слых, (з)гарачкі, (у)абдымку, (на)колькі, (на)столькі, (у)чатырох, (на)заўтра адкласці, (бес)перастанку, (до)сыць, (па)беларуску (да)адвалу, (з)налёту.

 • (Бяс)конца, (з)далёк, вучыць (на)памяць, (па)роўну, (у)голас, (у)разнабой, (у)рэшце, (у)поперак, (с)пачатку, (з)нарок, (на)перадзе, (на)вокал, (у)лева, (з)лева, (за)летась, (па)мойму, (што)раз, (не)(ў)забаве, (за)раз, прыехалі (да)дому, (да)дому было 2 вярсты, (дзе)нідзе, (раз)пораз, (з)ходу, (не)(ў)меру, (свое)часова, (па)трэцяе, (на)слых, (з)гарачкі, (у)абдымку, (на)колькі, (на)столькі, (у)чатырох, (на)заўтра адкласці, (бес)перастанку, (до)сыць, (па)беларуску (да)адвалу, (з)налёту.Бясконца, здалёк, вучыць на памяць, пароўну, уголас, уразнабой, урэшце, упоперак, спачатку, знарок, наперадзе, навокал, улева, злева, залетась, па-мойму, штораз, неўзабаве, зараз, прыехалі дадому, да дому было 2 вярсты, дзе-нідзе, раз-пораз, з ходу, не ў меру, своечасова, па-трэцяе, на слых, з гарачкі, у абдымку, наколькі, настолькі, учатырох, бесперастанку, досыць, па-беларуску да адвалу, з налёту.

 • Бясконца, здалёк, вучыць на памяць, пароўну, уголас, уразнабой, урэшце, упоперак, спачатку, знарок, наперадзе, навокал, улева, злева, залетась, па-мойму, штораз, неўзабаве, зараз, прыехалі дадому, да дому было 2 вярсты, дзе-нідзе, раз-пораз, з ходу, не ў меру, своечасова, па-трэцяе, на слых, з гарачкі, у абдымку, наколькі, настолькі, учатырох, бесперастанку, досыць, па-беларуску да адвалу, з налёту.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка