Рабочы план 1-24 01 02 Кваліфікацыя: Юрыст Тэрмін навучання: 5 гадоў
Дата канвертавання15.11.2017
Памер387.61 Kb.
БЕЛАРУСКI ДЗЯРЖАУНЫ УНIВЕРСIТЭТ

«Зацвярджаю»

Прарэктар па вучэбнай рабоце РАБОЧЫ ПЛАН

1-24 01 02

_________________________ Кваліфікацыя: Юрыст Тэрмін навучання: 5 гадоў

«____»_______________ 2010 г. юрыдычнага факультэта па спецыяльнасці правазнаўства 2010-2011 навучальны год5 курс, 9 семестр (17 тыдняў)

п/п

Назва дысцыплін

Колькасць

Колькасць гадзін

Экз.


Зал.

Факультэт (кафедра), якія забяспечваюць выкладанне вучэбнай дысцыпліны

Студентов /всего /бюдж /платн

Патокаý


Груп (практ.)

Груп. (лаб.)

Усяго ý тыдзень

Усяго

Лекцыі


Семін. практ

КСР

1.

Філасофія ў сучасным свеце

266/137/129

2

9

18

2

34

20

10

4Зал.

Кафедра філасофіі і метадалогіі навук

2.

Праватворчы працэс

2

24

14

8

2Зал.

Кафедра канстытуцыйнага права

3.

Прававая інфарматыка

2

34

20

10

4

Экз.Кафедра крыміналістыкі

4.

Еўрапейскае права

2

34

20

10

4

Экз.Кафедра грамадзянскага права
УСЯГО:
8/2

158

74/32

38

14

2

2/1Дысцыпліны спецыялізацый:
Спецыялізацыя «Судова-пракурорска-следчая дзейнасць» 1-24 01 02 03
1.
Праблемы крымінальна-прававой палітыкі

60

1

22

32

26

4

2Зал.

Кафедра

крымінальнага права2.
Кваліфікацыя злачынстваў

2

30

18

10

2Зал.

Кафедра

крымінальнага права3.
Асаблівасці разгляду грамадзянскіх спраў у судзе

2

32

20

10

2Зал.

Кафедра грамадзянскага працэсу і працоўнага права

4.
Судовая экспертыза

2

42

24

16

2Зал.

Кафедра крыміналістыкі

5.
Методыка расследвання асобных відаў злачынстваў

2

32

22

8

2Зал.

Кафедра крыміналістыкі

6.
Практыкум па крыміналістыцы

2

2018

2Зал.

Кафедра крыміналістыкі

7.
Праблемы даказвання ў крымінальным працэсе

2

30

10

18

2Зал.

Кафедра крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду

8.
Практыкум па крымінальнаму працэсу

2

2018

2Зал.

Кафедра крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду

9.
Асновы альтэрнатыўнага вырашэння спрэчак (АВС)

2

18

10

6

2Зал.

Кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці18

256

130

108

189Спецыялізацыя «Параўнальнае правазнаўства» 1-24 01 02 12
1.
Прававыя сістэмы сучаснасці

29

1

12

30

22

6

2Зал.

Кафедра тэорыі і гісторыі дзяржавы і права

2.
Параўнальнае крымінальнае права

2

26

18

6

2Зал.

Кафедра

крымінальнага права3.
Грамадзянскі працэс замежных краін

2

30

20

8

2Зал.

Кафедра грамадзянскага працэсу і працоўнага права

4.
Працоўнае і сацыяльнае права замежных краін

2

28

20

6

2Зал.

Кафедра грамадзянскага працэсу і працоўнага права

5.
Грамадзянскае і гандлевае права замежных краін

2

44

34

8

2Зал.

Кафедра грамадзянскага права

6.
Параўнальнае фінансавае права

2

30

22

6

2Зал.

Кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці

7.
Судовыя сістэмы замежных дзяржаў

2

22

16

4

2Зал.

Кафедра крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду

8.
Міжнародна-прававая ахова навакольнага асяроддзя

2

28

18

8

2Зал.

Кафедра

экалагічнага і аграрнага права9.
Асновы альтэрнатыўнага вырашэння спрэчак (АВС)

2

18

10

6

2Зал.

Кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці18

256

180

58

189Спецыялізацыя «Арганізацыя і дзейнасць дзяржаўных органаў» 1-24 01 02 01
1.
Дзяржаýнае кіраванне ў галіне прадпрымальніцкай дзейнасцí

30

1

12

24

14

8

2Зал.

Кафедра

канстытуцыйнага права2.
Адміністрацыйна-дэліктнае права

2

40

24

14

2Зал.

Кафедра

канстытуцыйнага права3.
Падатковае права

2

38

24

12

2Зал.

Кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці

4.
Канстытуцыйнае правасуддзе

2

24

14

8

2Зал.

Кафедра

канстытуцыйнага права5.
Дзяржаўная служба

2

30

16

12

2Зал.

Кафедра канстытуцыйнага права

6.
Мясцовае самакíраванне ý РБ

2

24

14

8

2Зал.

Кафедра канстытуцыйнага права

7.
Юрыдычная служба ў дзаржаўным апараце

2

16

10

4

2Зал.

Кафедра

канстытуцыйнага права8.
Арганізацыя работы дзаржаўнага апарата

2

42

28

12

2Зал.

Кафедра

канстытуцыйнага права9.
Асновы альтэрнатыўнага вырашэння спрэчак (АВС)

2

18

10

6

2Зал.

Кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці18

256

154

84

189Спецыялізацыя « Гаспадарчае права» 1-24 01 02 02
1.
Асаблівасці разгляду гаспадарчых спраў

60

1

22

30

18

10

2Зал.

Кафедра грамадзянскага працэсу і працоўнага права

2.
Актуальныя праблемы працоўнага права

2

30

18

10

2Зал.

Кафедра грамадзянскага працэсу і працоўнага права

3.
Дагавор у грамадзянскім праве

2

30

18

10

2Зал.

Кафедра

грамадзянскага права4.
Прававое рэгуляванне адносíн уласнасці

2

32

20

10

2Зал.

Кафедра

грамадзянскага права5.
Прававое рэгуляванне інвестыцыйнай дзейнасці

2

30

18

10

2Зал.

Кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці

6.
Прававое рэгуляванне знешнеэканамічнай дзейнасці

2

28

16

10

2Зал.

Кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці

7.
Прававая служба прадпрыемства

2

28

16

10

2Зал.

Кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці

8.
Прыродна-рэсурснае права

2

30

18

10

2Зал.

Кафедра

экалагічнага і аграрнага права9.
Асновы альтэрнатыўнага вырашэння спрэчак (АВС)

2

18

10

6

2Зал.

Кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці18

256

152

86

189Спецыялізацыя «Адвакатура і натарыят» 1-24 01 02 09
1.
Кваліфікацыя злачынстваў

30

1

12

28

18

8

2Зал.

Кафедра крымінальнага права

2.
Адвакат у грамадзянскім працэсе

2

34

20

12

2Зал.

Кафедра грамадзянскага працэсу і працоўнага права

3.
Натарыяльнае права

2

34

20

12

2Зал.

Кафедра грамадзянскага працэсу і працоўнага права

4.
Судовая практыка па працоўным справам

2

30

20

8

2Зал.

Кафедра грамадзянскага працэсу і працоўнага права

5.
Жыллевае права

2

32

20

10

2Зал.

Кафедра грамадзянскага права

6.
Праблемы даказвання ў крымінальным працэсе

2

28

18

8

2Зал.

Кафедра крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду

7.
Судовая прамова

2

24

14

8

2Зал.

Кафедра крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду

8.
Адвакат у крымінальным працэсе

2

28

18

8

2Зал.

Кафедра крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду

9.
Асновы альтэрнатыўнага вырашэння спрэчак (АВС)

2

18

10

6

2Зал.

Кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці18

256

158

80

189Спецыялізацыя «Падатковая і банкаўскае права» 1-24 01 02 04
1.
Адміністрацыйная адказнасць за падатковыя правапарушэнні

57

1

22

28

18

8

2Зал.

Кафедра

канстытуцыйнага права2.
Улік і справаздача суб'ектаў гаспадарання

2

24

18

4

2Зал.

Кафедра крыміналістыкі

3.
Расследванне і прафілактыка падатковых злачынстваў

2

26

18

6

2Зал.

Кафедра крыміналістыкі

4.
Падатковае права

3

54

30

20

4Зал.

Кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці

5.
Банкаўскае права

3

58

34

20

4Зал.

Кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці

6.
Падатковыя органы

2

24

16

6

2Зал.

Кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці

7.
Эканамічныя механізмы аховы навакольнага асяроддзя

2

24

18

4

2Зал.

Кафедра

экалагічнага і аграрнага права8.
Асновы альтэрнатыўнага вырашэння спрэчак (АВС)

2

18

10

6

2Зал.

Кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці
18

256

162

74

208


Факультативные дисциплины

1.

Арганізацыя дзейнасці пракуратуры раена (горада)

/2

32

/32/Зал.

Кафедра крымíнальнага працэсу í пракурорскага нагляду

Вытворчая практыка 08 лютага 2011 года пачатак 04 красавіка 2011 года заканчэнне 8 тыдняў колькасць тыдняў


Дыпломная работа, тэрмін прадстаýлення _____________________15 мая 2011 года_________________________

Дэкан факультэта С. А. Балашэнка
Узгоднена: Начальнік Упраýлення вучэбнай

і навукова-метадычнай работы Л. М. Хухлындзíна

База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка