Развіццё нацыянальнай самасвядомасці
Дата канвертавання26.12.2016
Памер506 b.Развіццё нацыянальнай самасвядомасці

 • Развіццё нацыянальнай самасвядомасці

 • Выхаванне патрыятызму

 • Акрэсленне вытокаў беларускай народнай культуры і яе нацыянальных асаблівасцей

 • Знаёмства з беларускай міфалогіяй і беларускім народным календаромЯзычніцтва (паганства) – умоўны тэрмін, які абазначае старажытныя вераванні і культы, што існавалі да пашырэння трох сусветных рэлігій: будызму, хрысціянства, ісламу.

 • Язычніцтва (паганства) – умоўны тэрмін, які абазначае старажытныя вераванні і культы, што існавалі да пашырэння трох сусветных рэлігій: будызму, хрысціянства, ісламу.

 • Назва “язычніцтва” паходзіць ад царкоўнаславянскага “языцы”, пад якім разумеліся народы, проціпастаўленыя першахрысцянскім абшчынам.

 • Тэрмін “паганства” паходзіць ад лацінскага “паганус” (язычнік).

 • Язычніцтва ўключае ў сябе релігійныя ўяўленні (анімізм, фетышызм, татэмізм і інш.) розных гістарычных эпох.

 • Язычніцтва пачалося ад культу продкаў і скончылася складаным і разгорнутым пантэонам багоў.

 • Пантэон – сукупнасць усіх багоў таго ці іншага культу.Вялікая залежнасць чалавека ад прыроды;

 • Вялікая залежнасць чалавека ад прыроды;

 • Немагчымасць растлумачыць з’явы прыроды;

 • Пошук чалавекам узаемадзеянняў са звышіснуючымі істотамі;

 • Падваенне чалавечага светапогляду на рэальнае і звышіснуючае.Агульныя рысы:

 • Агульныя рысы:

 • Агульнасць прычын узнікнення;

 • Ушанаванне прыродных з’яў, раслін і жывёл;

 • Аб’яднанне ў сабе фетышызму, татэмізму, анімізму, магіі, культа продкаў;

 • Шматбожжа (політэізм).Пярун – вярхоўны бог ва ўсходніх славян, бог нябеснага агню, грому і маланкі, велічны, статны, высокага росту з чорнымі валасамі і доўгай залатой барадою. Седзячы на вогненнай калясніцы, ён раз’язджае па небе, узброены лукам і стрэламі. Яго лук – каменны молат, часам вясёлка, а стрэлы – маланкі.

 • Пярун – вярхоўны бог ва ўсходніх славян, бог нябеснага агню, грому і маланкі, велічны, статны, высокага росту з чорнымі валасамі і доўгай залатой барадою. Седзячы на вогненнай калясніцы, ён раз’язджае па небе, узброены лукам і стрэламі. Яго лук – каменны молат, часам вясёлка, а стрэлы – маланкі.

 • Сварог – бог неба.

 • Дажбогбог сонечнага святла, сын Сварога.

 • Хорс – бог Сонца.

 • Стрыбог – бог ветраў, якія наганялі дажджавыя хмары.

 • Волас (Вялес) – бог жывёлагадоўлі.

 • Ярыла – бог веснавога Сонца, урадлівасці і пачуццёвага кахання. Уяўляўся як босы маладзец з вянком на галаве і ў белай вопратцы на белым кані, які ездзіць па нівах і аглядае пасевы, даё жыццё новаму ўраджаю.Зюзя – бог зімы і маразоў, стары з белымі, як снег, валасамі на галаве і такой жа даўжэзнай барадой. Нізенькага росту, тоўсты, увесь у белай цёплай вопратцы, ногі ў яго босыя і галава нічым не пакрытая, у руце носіць жалезную булаву.

 • Зюзя – бог зімы і маразоў, стары з белымі, як снег, валасамі на галаве і такой жа даўжэзнай барадой. Нізенькага росту, тоўсты, увесь у белай цёплай вопратцы, ногі ў яго босыя і галава нічым не пакрытая, у руце носіць жалезную булаву.

 • Лада – багіня кахання, па іншых уяўленнях бог, які трымаў парадак на зямлі і пад яго апекай усё ішло парадкам, ладам, кругам: пасля дня наступала ноч, пасля зімы – вясна.

 • Жыжаль – бог агню, які ходзіць над зямлёй і там выпускае з сябе агонь.

 • Цёця (Грамаўніца)– багіня лета, жонка Перуна, ужо не маладзенькая дзяўчынка, а мажная, пажылая, поўная прыгожая жанчына. З’яўляецца на полі ўся прыбраная ў спелыя каласы і са спелымі пладамі ў руках.

 • Жыцень – бог восені, грозны, нібыта вечна нечым незадаволены, нізкага росту, худы, нават кашчавы, даволі сталага веку, з трыма вачамі (трэцяе на патыліцы), ходзіць вельмі ціха, сагнуўшыся, з ускудлачанымі валасамі. Расхаджвае ён па палях і агародах, каб агледзіць, ці ўсё добра прыбрана, як павінна быць у добрай гаспадарцы.

Згодна язычніцкім вераванням беларусаў, першы чалавек на зямлі – Бай, а ягоны сын Белаполь – прашчур беларусаў.

 • Згодна язычніцкім вераванням беларусаў, першы чалавек на зямлі – Бай, а ягоны сын Белаполь – прашчур беларусаў.

 • Вакол чалавека існуюць розныя істоты, як добрыя, так і варожыя, якіх патрэбна засцерагацца.

 • Дамавік чалавекападобная істота, чорная, пакрытая валасамі. Жыве на печы, пад печчу, пад падлогай, у хлявах. Ён усё пра ўсіх ведае. Пры яго апякунстве ў доме ўсё ідзе спраўна, а ў адваротным выпадку ён стараецца шкодзіць гаспадару, уначы б’е посуд, кідае качэргі, нават спрабуе душыць гаспадара, калі той спіць, у доме ўсё не ладзіцца, не вядзецца скаціна.

 • Злыдзень – малое, гарбатае, скручанае стварэнне ў вялізных ботах і шапцы, якое нападае на пэўную хату. Звычайна жывуць над печчу і робяць адтуль выправы па ўсёй гаспадарцы і адбіраюць розныя набыткі.

 • Ох – барадаты чалавек, які жыве пад зямлёй, а хто, бядуючы, уздыхае, то ён выйдзе з-пад зямлі і калі запытае: “Чаго патрабуеш?”, - тое і дасць.

Русалкі душы дзяцей жаночага полу, якія памерлі да хрышчэння. У сваім вобразе паўстаюць ужо дарослымі дзяўчатамі з доўгімі русымі валасамі, якія ўвесь час распушчаныя, жывуць на дне рэк, сажалак.

 • Русалкі – душы дзяцей жаночага полу, якія памерлі да хрышчэння. У сваім вобразе паўстаюць ужо дарослымі дзяўчатамі з доўгімі русымі валасамі, якія ўвесь час распушчаныя, жывуць на дне рэк, сажалак.

 • Кікімары – юныя істоты выключна жаночага полу, што жывуць па сядзібах, у лясах-чашчобах. Загубленыя да хрышчэння дочкі ці проклятыя маткаю яшчэ ў чрэве. Дзякуючы свайму ўзросту, які не мяняецца з гадамі, зусім бясшкодныя, хоць і засылаюцца ў дамы людзей з нядобрай мэтай.

 • Халера – чорная, худая, страшэнная баба, якая быццам з імглы зроблена. Дзе яна пройдзе – там народ пачне ўміраць. Можа абярнуцца жахлівай жанчынай з доўгімі светлымі валасамі і бліскучымі вачыма, якая раскідвае на вялікую адлегласць зерне хваробы.

 • Лясун – цар лясоў, які ростам роўны з самымі высокімі дубамі і іншымі дрэвамі, але калі паявіцца на паляне, ён роўны з травою. Рост яго менавіта і залежыць ад вышыні тых дрэў, паблізу якіх ён стаіць ці праходзіць. Часам прымае аблічча лясных цмокаў.

Бялун – сівы дзед, які нібыта жыве ў жыце ля дарог. Паказваецца бедняку, што ідзе па дарозе, і просіць яго ўцерці яму нос. Калі хто згадзіцца ды ўтрэць, то дзед высыпіць яму золата са сваёй торбы. Па некаторых поглядах Бялун – бацька Перуна.

 • Бялун – сівы дзед, які нібыта жыве ў жыце ля дарог. Паказваецца бедняку, што ідзе па дарозе, і просіць яго ўцерці яму нос. Калі хто згадзіцца ды ўтрэць, то дзед высыпіць яму золата са сваёй торбы. Па некаторых поглядах Бялун – бацька Перуна.

 • Змей – падобны да звычайнага вужа, толькі значна большы за яго, - увесь залаты, гарыць, як жар, мае карону і крылы. Як захавальнік скарбаў – ён носіць грошы.

 • Мара – вялізная жахлівая істота на кароткіх лапах, абавязкова чорная, якую дзеці вельмі баяцца. Калі яна рухаецца, ад яе зыходзяць металічныя гукі, як аддаленыя ўдары ў чыгунны кацёл.

 • Вадзянік – глыбокі стары сярэдняга росту, з доўгай лапцістай барадою, з такімі ж доўгімі валасамі на галаве ў форме кліна, з гладкай бліскучай скурай, расплывістым тварам, азызлым пузам і непрапарцыянальна доўгімі нагамі, на якіх між пальцаў перапонкі. Усё цела пакрыта доўгімі валасамі, якія, пры разглядзе, аказваюцца ці тонкімі струменчыкамі вады, ці нечым накшталт водарасляў, што прыліплі да яго скуры.Кадук – самы старэйшы злы дух, які жыве ў самым цёмным лесе, да таго ж у самым багністым балоце. Тут ён чыніць расправу над меншымі злымі духамі, падначаленнымі яму, якія знаходзяцца ў яго на службе. Адсюль ён насылае іх да людзей чыніць розныя шкоды.

 • Кадук – самы старэйшы злы дух, які жыве ў самым цёмным лесе, да таго ж у самым багністым балоце. Тут ён чыніць расправу над меншымі злымі духамі, падначаленнымі яму, якія знаходзяцца ў яго на службе. Адсюль ён насылае іх да людзей чыніць розныя шкоды.

 • Вупыр – чалавек, што меў пры жыцці сувязь з нячыстай сілай, ператвараецца ў яго пасля смерці. Пе начах ён прыходзіць у хаты сваіх былых ворагаў, а часам нават сяброў і родных, кладзецца на грудзі абранай ахвяры, прыпадае вуснамі да сэрца і высмоктвае гарачую кроў.

 • Аржавень – брудна-руды, з надзвычай тоўстым жыватом і тонкімі, як сцябліна хвашча, нагамі, увесь час рыгае і не можа прыцягнуць да сябе ўвагу нават неразборлівых нячысцікаў – усе жывыя істоты абыходзяць яго жытло.

 • Ягіня – гаспадыня ўсіх ведзьмакоў, страшная, чорная, раскудлачаная, у яе замест ног жалезныя таўкачы. Калі яна ідзе лесам, то лес ломіць і дарогу сабе цярэбіць тымі таўкачамі.Ліхаманка – адна з дванадцаті сясцёр нейкіх духаў, якая ходзіць па свеце, клікае людзей, і хто адгукаецца ёй, у тым яна адразу пасяляецца, і чалавек страшэнна пакутуе. Часам яна проста прыходзіць да людзей уначы ў выглядзе прыгожай жанчыны. Калі чалавек не ўстае ці не гразіць ёй, то яна ў яго і ўваходзіць.

 • Ліхаманка – адна з дванадцаті сясцёр нейкіх духаў, якая ходзіць па свеце, клікае людзей, і хто адгукаецца ёй, у тым яна адразу пасяляецца, і чалавек страшэнна пакутуе. Часам яна проста прыходзіць да людзей уначы ў выглядзе прыгожай жанчыны. Калі чалавек не ўстае ці не гразіць ёй, то яна ў яго і ўваходзіць.

 • Ваўкалак – чалавек-пераварацень, які скочыўшы праз вогнішча і, перакуліўшыся ў паветры два разы, ператвараецца сам сабой, па сваім жаданні ў ваўка.

 • Гуменнік – дабрадушны дзядок маленькага росту, падвязаны саламяным перавяслам, ахоўвае гумно і дапамагае гаспадару сушыць і малаціць збожжа.

 • Багнавік – туліцца ў тарфяным балоце, якое ніколі не пакрываецца расліннасцю, і мае выгляд чорнай бруднай лужыны. Ён ніколі не паяўляецца над паверхняй сваёй багны і прысутнасць выдае толькі бурбалкамі на паверхні, асабліва “нуктаннем” – нязначным уздрыгваннем паверхні, зрэдку – дробненькімі агеньчыкамі.

 • Чорт – чорны, калматы, на галаве ў яго двое невялікіх рагоў, ззаду хвост, на нагах і руках шмат вострых кіпцюроў, сустракаецца нават барада, але рэдзенькая, казліная. Можа прымаць розныя абліччы і з’яўляцца ў вобразе жывёл і чалавека.Згодна традыцыйным вераванням беларусаў, вялікі валун, паглыбленні якога нагадваюць сляды чалавека ці жывёлы – гэта следавік, культавы камень, маючы чароўную моц.

 • Згодна традыцыйным вераванням беларусаў, вялікі валун, паглыбленні якога нагадваюць сляды чалавека ці жывёлы – гэта следавік, культавы камень, маючы чароўную моц.

 • Каменныя валуны, якія маюць форму крыжа, абараняюць ад усялякіх хвароб.Ідал – вобразнае адлюстраванне бога, якому пакланяліся язычнікі.

 • Ідал – вобразнае адлюстраванне бога, якому пакланяліся язычнікі.

 • Трызна – развітанне з нябожчыкам у выглядзе ваеннай гульні ці спаборніцтва.

 • Ахвярнік (капішча) – месца прынясення ахвяры багам


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка