Реферат виноградов Арсений АндреевичДата канвертавання10.04.2017
Памер22.05 Kb.
#7646
ТыпРеферат
РЕФЕРАТ

Виноградов Арсений Андреевич

Возникновение городов на территории западных земель Руси.
Объём работы: 60 страниц.

Ключевые слова: город, городище, замчище, материальная культура, духовная культура, детинец, летопись, торговля, сельское хозяйство, ремесло, княжество, резиденция, князь.

Цель: Определить основные критерии и время возникновения городов на территории Западной Руси.

Задачи:  • Собрать материалы по городам.

  • Выделить критерии позволяющие отнести то или иное поселение к городу.

  • Рассмотреть материалы относящееся к материальной культуре.

  • Рассмотреть материалы, характеризующие духовную культуру.

  • Дать общую характеристику древних городов.

Актуальность: общеисторическое значение изучения городов на территории Руси, в силу их уникальных особенностей, важность этого вопроса в свете исследования ранних этапов становления государственности в нашем регионе.

Метод: сравнительно-исторический.

Объект исследования: города на территории западных земель Руси.

Предмет исследования: градообразующие признаки, критерии города, духовная и материальная культура города, проблема определения времени возникновения города.


РЕФЕРАТЫ
Вінаградаў Арсень Андрэевіч
Ўзнікненне гарадоў на тэрыторыі заходніх зямель Русі.

Аб'ём працы: 60 старонак.

Ключавыя словы: горад, гарадзішча, замчышча, матэрыяльная культура, духоўная культура, дзяцінец, летапіс, гандаль, сельская гаспадарка, рамяство, княства, рэзідэнцыя, князь.

Мэта: Вызначыць асноўныя крытэрыі і час узнікнення гарадоў на тэрыторыі Заходняй Русі.

Задачы:
Сабраць матэрыялы па гарадах.
• Вылучыць крытэрыі дазваляюць аднесці тое ці іншае паселішча да горада.
• Разгледзець матэрыялы якое адносіцца да матэрыяльнай культуры.
Разгледзець матэрыялы, якія характарызуюць духоўную культуру.
• Даць агульную характарыстыку старажытных гарадоў.

Актуальнасць: агульнагістарычным значэнне вывучэння гарадоў на тэрыторыі Русі, у сілу іх унікальных асаблівасцяў, важнасць гэтага пытання ў святле даследаванні ранніх этапаў станаўлення дзяржаўнасці ў нашым рэгіёне.

Метад: параўнальна-гістарычны.

Аб'ект даследавання: горада на тэрыторыі заходніх зямель Русі.

Прадмет даследавання: горадаўтваральныя прыкметы, крытэрыі горада, духоўная і матэрыяльная культура горада, праблема вызначэння часу ўзнікнення горада.
ABSTRACT
Arseny Vinogradov.
The emergence of cities in the western lands of Rus.
Scope of work: 60 pages.

Keywords: city, fort, castle site, material culture, spiritual culture, detinets chronicle, trade, agriculture, handicraft, principality, the residence of the prince, dux.

Objective: To determine the basic criteria and time of cities in western Russia.

Objectives:

• Collect materials around the cities.

• Select criteria allowing to carry this or that village to the city.


• Consider the materials relating to material culture.
• Review the materials describing the spiritual culture.
• Provide a general characterization of ancient cities.

] Actuality: general historical significance of the study of cities on the territory of Russia, because of their unique features, the importance of this issue in the light of the study of early stages of the establishment of statehood in the region.

Method: comparative-historical.

The object of study: the city on the territory of the western lands of Rus.Subject of research: town-forming attributes, the criteria of the city, the spiritual and material culture of the city, the problem of determining the time of occurrence of the city.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Салавей Г. С. Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, г. Брэст
123456789 -> Асэнсаванне навальніцы, грому І маланкі ў беларускіх народных уяўленнях І павер’ЯХ
123456789 -> Фальклор: традыцыі І сучаснасць
123456789 -> Метадычная школа прафесара марыі дудзік
123456789 -> Жанрава-стылёвая спецыфіка рамана м. Гарэцкага «віленскія камунары» (1931-1932)
123456789 -> Мятліцкая Ганна Мікалаеўна (бду, Мінск) унутраны свет героя-інтэлігента ў апавяданні м. Гарэцкага “у лазні”
123456789 -> Барычэўская І. БрДУ, г. Брэст
123456789 -> Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт, Рэспубліка Беларусь абрэвіяцыя як сродак эўфемізацыі
123456789 -> А. П. Бязлепкіна (Мінск) Трансгрэсія ў сучаснай беларускай
123456789 -> Т. М. Тарасава (Мінск) матыў парога, мяжы ў рамане


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал