Реферат зыль Алеся ВикторовнаДата канвертавання14.02.2017
Памер26.04 Kb.
#2896
ТыпРеферат
  Навигация по данной странице:
 • А BSTRACT
РЕФЕРАТ

Зыль Алеся Викторовна

Бытовая культура городов Западной Руси Х–ХІІІ вв.
Объём работы: 71 страница.

Ключевые слова: бытовая культура, материальная культура, духовная культура, музыкальные инструменты, игры, шашки, шахматы, домашнее производство, ткачество, прядение, плетение, вязание, изделия из кожи, игрушки, коньки, музыка.

Цель: Определить уровень развития бытовой культуры населения, на территории Западной Руси.

Задачи: • Собрать материалы по бытовой культуре.

 • Поделить бытовую культуру на материальную и духовную.

 • Рассмотреть материалы относящееся к материальной культуре.

 • Рассмотреть материалы, характеризующие духовную культуру.

 • Дать общую характеристику быта горожан.

Актуальность: Возрождающийся интерес к истории своей страны, к повседневной жизни наших далёких предков. Пополнение материалов по бытовой культуре. Потребность собрать различные категории предметов и описать в одной работе.

Метод: сравнительно-исторический.

Объект исследования: городская бытовая культура западных земель Руси Х–ХІІІ вв.

Предмет исследования: Развитие и многогранность бытовой культуры населения, на территории Западной Руси, данного периода.


РЭФЕРАТ

Зыль Алеся Віктараўна

Бытавая культура гарадоў Заходняй Русі Х-ХІІІ стст.
Аб'ём працы: 71 старонка.

Ключавыя словы: бытавая культура, матэрыяльная культура, духоўная культура, музычныя інструменты, гульні, шашкі, шахматы, хатняе вытворчасць, ткацтва, прадзенне, пляценне, вязанне, вырабы са скуры, цацкі, канькі, музыка.

Мэта: Вызначыць ўзровень развіцця бытавой культуры насельніцтва, на тэрыторыі Заходняй Русі.

Задачы:


 • Сабраць матэрыялы па бытавой культуры.

 • Падзяліць бытавую культуру на матэрыяльную і духоўную.

 • Разгледзець матэрыялы якія адносяцца да матэрыяльнай культуры.

 • Разгледзець матэрыялы, якія характарызуюць духоўную культуру.

 • Даць агульную характарыстыку побыту гараджан.

Актуальнасць: адраджаюць цікавасць да гісторыі сваёй краіны, да паўсядзённым жыцці нашых далёкіх продкаў. Папаўненне матэрыялаў па бытавой культуры. Патрэба сабраць розныя катэгорыі прадметаў і апісаць у адной працы.

Метад: параўнальна-гістарычны.

Аб'ект даследавання: гарадская бытавая культура заходніх зямель Русі Х-ХІІІ ст.ст.

Прадмет даследавання: Развіццё і шматграннасць бытавой культуры насельніцтва, на тэрыторыі Заходняй Русі, дадзенага перыяду.АBSTRACT

Zyl Alesia Viktorovna

Consumer culture cities in Western Russ X-XIII centuries.
Scope of work: 71 pages

Keywords: consumer culture, material culture, spiritual culture, musical instruments, games, checkers, chess, home production, weaving, spinning, weaving, knitting, leather goods, toys, skates, music.

Objective: To determine the level of consumer culture of the population in Western Russ .

Objectives: • Collect materials for consumer culture.

 • Divide the consumer culture on the material and spiritual.

 • Consider the materials relating to material culture.

 • Review the materials describing the spiritual culture.

 • Provide a general description of life of citizens.

Actuality: renewed interest in the history of their country, to the daily lives of our ancestors. Replenishment of materials on consumer culture. The need to collect different categories of objects and describe in one operation.

Method: comparative-historical.The object of study: urban consumer culture of the western lands of Russ X-XIII centuries

Subject of research: Development of consumer culture and the diversity of the population in Western Russ, the period.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Салавей Г. С. Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна, г. Брэст
123456789 -> Асэнсаванне навальніцы, грому І маланкі ў беларускіх народных уяўленнях І павер’ЯХ
123456789 -> Фальклор: традыцыі І сучаснасць
123456789 -> Метадычная школа прафесара марыі дудзік
123456789 -> Жанрава-стылёвая спецыфіка рамана м. Гарэцкага «віленскія камунары» (1931-1932)
123456789 -> Мятліцкая Ганна Мікалаеўна (бду, Мінск) унутраны свет героя-інтэлігента ў апавяданні м. Гарэцкага “у лазні”
123456789 -> Барычэўская І. БрДУ, г. Брэст
123456789 -> Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт, Рэспубліка Беларусь абрэвіяцыя як сродак эўфемізацыі
123456789 -> А. П. Бязлепкіна (Мінск) Трансгрэсія ў сучаснай беларускай
123456789 -> Т. М. Тарасава (Мінск) матыў парога, мяжы ў рамане


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал