Рэкамендацыі па выніках вывучэння ўзроўню навучанасці вучняў па вучэбным прадмеце «Беларуская мова»
Дата канвертавання06.01.2017
Памер150.92 Kb.
Рэкамендацыі па выніках вывучэння ўзроўню навучанасці вучняў па вучэбным прадмеце «Беларуская мова»
Матэрыялы падрыхтаваны на падставе вынікаў маніторынгавага даследавання, праведзенага Нацыянальным інстытутам адукацыі ў адпаведнасці з загадам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 06.09.2013 № 692 «Об организации изучения качества образования в учреждениях общего среднего образования в 2013/2014 учебном году».
У даследаванні прынялі ўдзел вучні ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі відаў «базавая школа», «сярэдняя школа», «ліцэй», «гімназія» (далей – установы адукацыі). Установы адукацыі і класы1 для правядзення даследавання вызначаліся Нацыянальным інстытутам адукацыі.

Даследаванне ўзроўню навучанасці вучняў VIII, X класаў па беларускай мове праводзілася ў пісьмовай форме па вучэбным матэрыяле, вывучаным у I чвэрці 2013/2014 навучальнага года. Праверачная работа складалася з пяці рознаўзроўневых заданняў да прапанаванага тэксту, што дало магчымасць вызначыць сфарміраванасць як моўнай, так і камунікатыўнай кампетэнцый. Тэксты для праверачнай работы былі падабраны са «Зборніка экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі»2.

Вынікі выканання праверачнай работы па беларускай мове вучнямі VIII класа ў 2013/2014 навучальным годзе нязначна адрозніваюцца ад вынікаў выканання аналагічнай па змесце праверачнай работы ў 2012/2013 навучальным годзе. Аналіз пісьмовых работ васьмікласнікаў дазваляе канстатаваць, што 46% вучняў (у мінулым годзе – 41%3) валодаюць вучэбнымі навыкамі па беларускай мове на высокім і дастатковым узроўнях (адзнакі «7–10 балаў»).

Дастаткова паспяхова васьмікласнікі выканалі заданні № 1, 2, дзе патрэбна было распазнаць сярод падкрэсленых выразаў словазлучэнні, уставіць у прыведзеных сказах прапушчаныя літары і паставіць знакі прыпынку. Пры вызначэнні словазлучэнняў у першым заданні асобныя вучні памылкова выпісалі назоўнік з прыназоўнікам (каля берагу, каля лесу). Пры выкананні другога задання некаторыя васьмікласнікі памыляліся ў правапісе слова пасыпаная з прапанаваным выбарам літар у суфіксе, па аналогіі з рускай мовай вучні выбралі -нн- (пасыпанная).

Больш складанымі для вучняў аказаліся заданні № 3–5. Падбор беларускіх адпаведнікаў да словазлучэнняў рускай мовы (заданне № 3), як і ў мінулым годзе, большасць вучняў выканалі з памылкамі. Сярод вучняў, якія памыліліся падчас перакладу, найбольшая колькасць тых, хто не засвоіў новую рэдакцыю Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі (2008 г.). Так, пераклад словазлучэнняў са словамі компьютер, принтер прадстаўлены ў работах вучняў у розных варыянтах – кампьюцер, кампутэр і інш.; прынцер, прынтэр і г.д. Большасць вучняў дапусцілі памылкі і ў правапісе (пры перакладзе) словазлучэнняў з лічэбнікамі пятьдесят (пядзясят, педзесят і г.д.), семнадцать (часцей за ўсё семнаццаць). Цяжкімі для перакладу аказаліся і словазлучэнні, якія маюць сваю спецыфіку выкарыстання ў параўнанні з рускай мовай: болеть гриппом, обратиться по адресу. Інтэрпрэтацыя беларускіх адпаведнікаў прыведзеных словазлучэнняў у работах вучняў самая розная: хварэць на грыб, балець грібам; аднесціся па адрасу, абраціцца па адрэсу і г.д. Аналагічная сітуацыя з перакладам падобных словазлучэнняў назіралася і ў мінулым навучальным годзе. Гэта дае магчымасць зрабіць выснову, што на вучэбных занятках недастаткова ўвагі надаецца падбору адпаведнікаў рускай мовы да адметных беларускіх словазлучэнняў і наадварот.

Пры вызначэнні тэмы і асноўнай думкі, стылю і тыпу тэксту (заданне № 4) большасць вучняў, як і ў мінулым годзе, зрабілі памылкі. Частка вучняў не толькі не адрознівае тэму ад асноўнай думкі тэксту, але наогул не валодае гэтай тэрміналогіяй. Напрыклад: «Думка: апісанне беларускай прыроды»; «Думка гэтага тэксту пра ўспаміны аб прасторах роднай Беларусі» і г.д. Недастаткова валодаюць васьмікласнікі і паняццямі стылю і тыпу маўлення: напрыклад, стыль тэксту складаны, стыль – літаратурны і г.д. У той жа час у параўнанні з мінулым годам вынікі абнадзейваюць: вучняў, якія не прыступілі да выканання задання па вызначэнні стылю і тыпу маўлення, менш.

Пры аналізе вынікаў выканання задання № 5, дзе патрэбна было скласці і запісаць тэкст-апавяданне пра надыход зімы ў вёсцы ці горадзе (I варыянт), тэкст-апісанне вёскі або горада (II варыянт), звяртае на сябе ўвагу змест работ. Большасць з іх прасякнута любоўю да родных мясцін, блізкіх людзей. Напрыклад:

Мне вельмі падабаецца вёска, дзе жывуць мае бабуля і дзядуля. Калі я прыязджаю туды, мне адчыняюцца прыгожыя далягляды, зялёныя лугі, празрыстае неба, сінявокая рачулка… Мае бабуля і дзядуля вельмі добрыя, ніколі не старэючыя, сонечныя і самыя-самыя любімыя людзі на ўсім свеце! (Кацярына К.);

Як добра ў вёсцы летам! Свежае паветра, сонейка, лес. Адпачывай ды гуляй. Але таксама яшчэ дапамагай бабулі з дзядулем змагацца з бур’янам і пустазеллем. Добра сядзець ля вясковага ручая, назіраць за чысцюткай вадой… Цішыня. І яна заварожвае! (Уладзіслаў Т.).

Аднак пры аналізе вынікаў выканання пятага задання нельга не адзначыць, што ў работах большасці вучняў зафіксаваны маўленчыя памылкі, якія сведчаць аб парушэннях патрабаванняў камунікатыўных якасцей маўлення. Напрыклад (стылістыка і арфаграфія захаваны):

1) ужыванне слова з неўласцівым яму значэннем: Людзі, дзеці ці дарослыя выбягаюць на вуліцу пагуляць у сняжынкі;

2) парушэнне лексічнай спалучальнасці: Я кахаю зіму за сняжынкі, якія падаюць на валасы і даюць красівы воблік;

3) выкарыстанне русізмаў: Цікавая зіма ў маім горадзе тым, што ўсе дзеці вельмі любяць ігры, катанні… Вельмі красіва бачыць дрэвы ў снезе, рэчкі ў лёдзе;

4) беднасць і аднастайнасць сінтаксічных канструкцый: Надышла зіма. Дні сталі карацей. Рака пачынае замярзаць. Каля ракі стаіць белая бяроза. Мароз стукаецца ў акно.

Сярод маўленчых памылак дастаткова распаўсюджанымі з’яўляюцца і тыя, якія сведчаць аб няведанні вучнямі лексічнага значэння беларускіх слоў, напрыклад: «у бібліятэцы шмат кніг, якія абараняюцца ў архівах», «зімой у горадзе холадна і павольна», «рачулка рыхтавала мяне ад спякоты», «нядаўна навокал Лядовага дварца пачаў працаваць басейн» і інш.

У некаторых работах вучняў сустракаецца скажэнне фактаў (зместавыя памылкі), што сведчыць аб недастатковым узроўні не толькі камунікатыўнай культуры, але і інтэлектуальнай. Напрыклад:Мінск – гэта горад з вялікай гісторыяй. Тут знаходзіцца вельмі многа гістарычных месц: Мірскі замак, Нясвіжскі замак… У мінскіх лясах водзіцца мноства жывёл. У тым ліку і бальшыя жывёлы: зубры, алені.

Нельга не адзначыць, што веды аўтараў падобных радкоў за I чвэрць ацэнены настаўнікамі ў «8–9 балаў».

Негатыўнай асаблівасцю работ вучняў у гэтым навучальным годзе з’яўляюцца тэксты-схемы з 5–6 сказамі (па ўмове), тыпу:

Я жыву ў прыгожым горадзе. У горадзе шмат дамоў, машын, кінатэатраў, кафэ. Шмат кустоў, дрэў, травы. Вельмі свежае паветра. Мне падабаецца мой горад.

І ўсё ж, параўноўваючы вынікі выканання пятага задання ў гэтым навучальным годзе і мінулым, нельга не заўважыць станоўчую дынаміку ў імкненні вучняў авалодаць камунікатыўнымі ўменнямі і навыкамі па беларускай мове. Так, у мінулым годзе не прыступілі да выканання пятага задання 23% вучняў, у гэтым годзе колькасць такіх вучняў склала 11%. Аналіз вынікаў выканання пятага задання паказаў, што палова вучняў справілася з ім без парушэнняў граматычных, арфаграфічных і пунктуацыйных нормаў (у мінулым годзе такіх вучняў было менш – толькі чвэрць).

У 2013/2014 навучальным годзе вучні класа выканалі праверачную работу значна лепш, чым у мінулым годзе. На высокім і дастатковым узроўнях у гэтым годзе праверачную работу выканалі 55% вучняў – гэта на 35% вучняў больш, чым у 2012/2013 навучальным годзе. Такі вынік можа быць абумоўлены тым, што ў даследаванні прынялі ўдзел вучні з устаноў агульнай сярэдняй адукацыі відаў «гімназія» і «ліцэй»4.

Дзесяцікласнікі добра выканалі заданне № 1 на распазнаванне сінтаксічных адзінак – складаназалежных сказаў з пэўнымі даданымі часткамі.

Пры выкананні задання № 2, дзе патрэбна было ўставіць прапушчаныя літары, вучні добра справіліся з правапісам апострафа, галосных у корані слова, канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення ў родным склоне, вялікай і малой літар. Больш за ўсё памылак вучні дапусцілі пры напісанні ў пасля слова, узятага ў двукоссе. Не ўсе вучні правільна ўставілі літары ў слова асяроддзе, дзе падвоенае вымаўленне дз перадаецца праз ддз; кожны пяты вучань не засвоіў правілы правапісу галосных е, ё, я (словы пярнатых, цеплыню). Не справіліся з правапісам лічэбніка семдзесят паводле новай рэдакцыі Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі 18% вучняў.

Аналіз вынікаў выканання задання № 3 – вызначыць від сувязі сказаў і моўныя сродкі гэтай сувязі – паказаў, што большасць вучняў засвоілі паняцце «віды сувязі сказаў». Аднак многія вучні (як і ў мінулым годзе) дапусцілі памылкі ў вызначэнні моўных сродкаў сувязі. Некаторыя вучні выявілі ў сваіх адказах поўную адсутнасць ведаў аб моўных сродках, выпісаўшы словы з тэксту, якія ніякага дачынення да сродкаў сувязі не маюць, хаця такі матэрыял вывучаўся напярэдадні правядзення даследавання. Назіраюцца выпадкі, калі прыведзенае заданне не змаглі выканаць вучні, якія за I чвэрць мелі


«8–9 балаў», а таксама тыя, хто займаўся на факультатыўных і стымулюючых занятках па беларускай мове.

Найбольш складанымі для выканання падаліся вучням заданні № 4, 5; кожнае з іх выканалі цалкам і без памылак толькі 2% вучняў. Да выканання пятага задання не прыступілі 13% дзесяцікласнікаў (для параўнання: у мінулым годзе – 37%).

Аналіз вынікаў выканання задання № 4 (скласці просты план тэксту і падабраць загаловак, які перадаваў бы асноўную думку тэксту) паказаў, што большасць вучняў недастаткова валодаюць неабходнымі навыкамі складання плана: выдзяленнем падтэм у тэксце, выкарыстаннем адпаведнай формы сказаў. Падчас аналізу работ вучняў былі выяўлены наступныя памылкі:

пункты плана не перадаюць асноўнай думкі падтэм;

адсутнічае лагічнасць у фармулёўцы думкі, недакладнасць у перадачы зместу тэксту, напрыклад (пункты планаў з розных работ): Кожнае возера – адметны каларыт. Чалавек сам не ведае, што робіць. У свеце больш за тысячу птушак і інш.;

маўленчыя недахопы (вытрымкі з розных планаў): Надзел жывёлам дзяржаўнага статуса. Трывожнае знікненне птушак. Неўсвядомлены шкод прыродзе. І зусім коратка: Асабліва трывожна.

Большасць вучняў не змаглі падабраць загаловак, які перадаваў бы асноўную думку тэксту. У многіх выпадках загаловак адлюстроўваў тэму тэксту, часта – адну з яго мікратэм, напрыклад: Чалавек – вораг прыроды. Шкода прыродзе. Браслаўшчына. Знікненне беларускага багацця і інш.

Пры выкананні задання № 5 вучням патрэбна было выказаць сваё меркаванне пра тое, што чалавек можа зрабіць для захавання багацця і прыгажосці прыроды (I варыянт), напісаць пра адзін з вядомых найпрыгажэйшых куткоў Беларусі (II варыянт). Тэматыка творчых работ звязана з тэматыкай тэкстаў, прапанаваных вучням для аналізу.

Трэба адзначыць, што толькі 6 вучняў атрымалі за выкананне гэтага задання максімальную колькасць балаў. Работы гэтых вучняў характарызуюцца выразнасцю, лагічнасцю і дакладнасцю, напісаны на добрай беларускай мове. Напрыклад:

Наша прырода – наш дом… А што зрабіць, каб наш дом быў цудоўны і нам было не сорамна ў ім жыць?

Па-першае, паважаць сваю Радзіму, яе прыроду з усімі лясамі і палямі. Калі ты паважаеш, то нічога дрэннага ніколі не зробіш.

Па-другое, трэба любіць усім сэрцам тую мясціну, дзе нарадзіўся, вырас і дзе жывеш. Любіць, як маці, як самога сябе.

І па-трэцяе, трэба помніць. Помніць тых, хто… падараваў нам магчымасць жыць у гэтым цудоўным доме (Ілона В.).

Аналізуючы змест работ вучняў, нельга не заўважыць дастаткова сталую жыццёвую пазіцыю многіх дзесяцікласнікаў, любоў да малой радзімы, юнацкі рамантызм.

У работах аб найпрыгажэйшых мясцінах адлюстравана амаль уся геаграфія Беларусі: ад Палесся да Нарачы, ад Белавежскай пушчы да возера Свіцязь з завяршальнымі радкамі ў канцы: «абавязкова наведайце!».

Прытулілася вёсачка ў лесе,

Каля кожнай хаты – садок.

Ганцаўшчына мая, Ганцаўшчына,

Мілы сэрцу мой родны куток.

(Уладзіслаў Б.);У свае пятнаццаць год я даволі шмат ездзіў па свеце. Мяне захапляюць еўрапейскія гарады… Але я і года не пражыву без майго роднага Магілёва. У ім такое паветра, што няма мне без яго жыцця (Піліп С.).

Лейтматывам зместу амаль усіх работ дзесяцікласнікаў пра тое, што чалавек можа зрабіць для захавання багацця і прыгажосці прыроды, з’яўляецца наступная думка: кожны чалавек павінен разумець, што прырода – вялікае багацце, якое трэба берагчы.Народ павінен зразумець, што прырода – не майстэрня і не рынак, дзе чалавек можа зрабіць і ўзяць усё патрэбнае. Прырода – храм. У храме, як мы ведаем, нельга выкарыстоўваць дурны тон паводзінаў (Дзмітрый Е.).

Прапановы аб мерах і спосабах аховы прыроды ў выказваннях вучняў самыя розныя: ад кідання смецця ў належнае месца да стварэння запаведнікаў. А таксама: «Менш высякаць лясы. Калі высек дрэва – пасадзі два!»; «Не мыць аўтамабілі ў прыгарадных вадаёмах»; «Стварыць нанатэхналагічныя машыны, якія не наносяць шкоду прыродзе»; «Арганізаваць сайты ў інтэрнэце або клубы, у якіх валанцёры будуць запрашаць усіх жадаючых дапамагчы прыродзе» і інш.

Разам з тым трэба адзначыць, што дзесяцікласнікі дапусцілі ў тэкстах наступныя маўленчыя памылкі:

няправільнае ўжыванне слоў, што сведчыць аб няведанні вучнямі лексічнага значэння некаторых беларускіх слоў: «Каб захаваць прыроду, трэба ведаць, што можна нанесці шкод. Пасля гэтага, гэты шкод можна знясці на мінімум» (за чвэрць вучань мае «8 балаў»); «…Люблю сядзець на лаўцы і ўспамінаць мінулае пад шум лісцяў, вальготна ісці па вуліцах горада і глядзець вакруг»; «Нельга пакідаць іх (жывёл) адных, патрэбна карміць іх, дапамагаць ім, берагчыся аб іх»; «Я разважаю, што найпрыгажэйшы куток Беларусі – Белавежская пушча» і інш.;

ужыванне рускіх слоў у беларускім фанетыка-граматычным афармленні і наадварот. Напрыклад: дзеясловы бярэч (берагчы), пасяціць (наведаць), запрэціць (забараніць) і інш.;

маўленчыя памылкі, абумоўленыя неасэнсаваным падыходам вучняў да складання сказаў, напрыклад: «Помнікі (Брэсцкай крэпасці), якія былі зроблены для таго, каб усё паказаць, як заўсёды было ў той час і таксама ад чаго яны нас выратавалі» і інш.

Акрамя таго, многія работы дзесяцікласнікаў вызначаюцца беднасцю слоўнікавага запасу, аднатыпнасцю сінтаксічных канструкцый.

Аналіз вынікаў выканання пятага задання паказаў, што 40% вучняў Х класа справіліся з ім без парушэнняў граматычных, арфаграфічных і пунктуацыйных нормаў; у мінулым годзе такіх вучняў было напалову менш.

З мэтай выяўлення магчымых фактараў, якія аказваюць уплыў на вынікі вучэбнай дзейнасці вучняў па беларускай мове, было праведзена анкетаванне вучняў VIII, X класаў і настаўнікаў беларускай мовы. У ходзе анкетавання вывучаліся асобныя аспекты арганізацыі вучэбных заняткаў па беларускай мове, прычыны цяжкасцей, з якімі сутыкаюцца вучні пры вывучэнні беларускай мовы.

Па выніках анкетавання 48% вучняў VIII класа і 52% вучняў X класа не маюць цяжкасцей пры вывучэнні беларускай мовы. Астатнія вучні звязваюць свае цяжкасці пры вывучэнні вучэбнага прадмета з прабеламі ў ведах па некаторых тэмах (10% васьмікласнікаў і 13% дзесяцікласнікаў); з вялікім аб’ёмам дамашніх заданняў (11% васьмікласнікаў); з шумам на вучэбных занятках (10% васьмікласнікаў і 8% дзесяцікласнікаў); адсутнасцю здольнасцей да вывучэння мовы (9% і 17% вучняў адпаведна).

На вучэбных занятках па беларускай мове:

практычна заўсёды слухаюць настаўніка 92% вучняў VIII класа і
86% вучняў X класа;

часам задаюць пытанні настаўніку, калі нечага не зразумелі,
62% васьмікласнікаў і 54% дзесяцікласнікаў (заўсёды задаюць пытанні 32% і 45% вучняў адпаведна);

60% васьмікласнікаў і дзесяцікласнікаў практычна заўсёды выконваюць прапанаваныя настаўнікам заданні, удзельнічаюць у абмеркаванні пытанняў, якія задае настаўнік.

Важнай умовай павышэння вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па вучэбным прадмеце з’яўляецца самастойнае выкананне дамашніх заданняў. Па выніках анкетавання толькі палова апытаных вучняў VIII і X класаў заўсёды самастойна выконваюць дамашнія заданні па беларускай мове. У якасці адной з галоўных прычын несамастойнага выканання дамашніх заданняў па беларускай мове вучні назвалі іх складанасць.

Дадаткова займаюцца па беларускай мове з рэпетытарам 8% вучняў VIII класа і 13% вучняў X класа. Галоўнымі прычынамі звярнуцца да паслуг рэпетытара для васьмікласнікаў з’яўляецца жаданне ліквідаваць прабелы ў ведах, павысіць адзнаку па вучэбным прадмеце; для дзесяцікласнікаў – імкненне падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціравання, павысіць адзнаку па вучэбным прадмеце, ліквідаваць прабелы ў ведах.

Цяжкасці, з якімі сутыкаюцца вучні пры вывучэнні беларускай мовы, настаўнікі тлумачаць:

недастатковай колькасцю гадзін на паўтарэнне, сістэматызацыю, абагульненне вучэбнага матэрыялу, замацаванне ведаў і ўменняў вучняў


(86% настаўнікаў);

недастаткова сфарміраванай чытацкай пісьменнасцю вучняў (57%);

адсутнасцю ўменняў аналізаваць сваю вучэбную дзейнасць, кантраляваць яе вынікі (28%);

адсутнасцю навыкаў самастойнай работы з вучэбным дапаможнікам, з іншымі крыніцамі інфармацыі па вучэбным прадмеце (25%).

Дарэчы, па выніках анкетавання вучняў самастойна вывучыць прапушчаны вучэбны матэрыял па вучэбных дапаможніках могуць толькі чвэрць васьмікласнікаў і дзесяцікласнікаў.

Настаўнікі беларускай мовы хацелі б павысіць узровень сваёй прафесійнай падрыхтоўкі па наступных пытаннях: работа з адоранымі вучнямі; фарміраванне ў вучняў матывацыі навучання; выкарыстанне сучасных тэхналогій навучання; работа з вучнямі, якім цяжка даецца вывучэнне вучэбнага прадмета; выкладанне беларускай мовы на павышаным узроўні; выкарыстанне кампанентаў вучэбна-метадычнага комплексу па вучэбным прадмеце, уключаючы электронныя сродкі навучання.

Для ўдасканалення выкладання вучэбнага прадмета «Беларуская мова» настаўнікам рэкамендуецца прааналiзаваць вышэйпададзеную інфармацыю аб выніках вывучэння ўзроўню навучанасці вучняў па вучэбным прадмеце; пры арганiзацыi працэсу навучання ўлiчваць выяўленыя падчас манiторынгу цяжкасцi вучняў i фактары, якія ўплываюць на вынікі iх вучэбнай дзейнасці. У прыватнасцi, з’яўляецца мэтазгодным:

1. Сістэматычна працаваць над замацаваннем ведаў і навыкаў вучняў паводле новай рэдакцыі Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі (2008 г.).

Для пашырэння лексічнага запасу вучняў, удасканалення іх маўленчых навыкаў актыўна выкарыстоўваць заданні, якія прадугледжваюць пераклад з рускай мовы на беларускую, выкарыстанне розных прыёмаў перакладу для дасягнення максімальнай адэкватнасці, карыстанне слоўнікамі і іншай даведачнай літаратурай.

Арганізоўваць працэс навучання беларускай мове такім чынам, каб на кожных вучэбных занятках ствараць сітуацыю выхаду на рэальную маўленчую практыку. Для гэтага актыўна выкарыстоўваць праблемныя пытанні і заданні, якія звязаны з асабістым вопытам вучняў і стымулююць іх творчае мысленне, самастойнасць выказванняў, уключэнне рэсурсных магчымасцей вучняў (інтарэсаў, захапленняў, жаданняў, патрэб) і станоўчых эмоцый (радасці, цікавасці, здзіўлення). Вучэбныя заняткі па беларускай мове пажадана наладжваць на аснове дыялога, які дазваляе выкарыстоўваць атрыманыя веды на практыцы. У выпадку, калі вучань будзе адчуваць сябе актыўным суразмоўцам, засваенне мовы будзе адбывацца не як запамінанне фанетычных, марфалагічных і сінтаксічных ведаў, а як актыўная адаптацыя да інфармацыйнага асяроддзя, падчас якой вучань атрымлівае магчымасць самарэалізавацца, выказацца і атрымаць новую інфармацыю.

Развіццё маўленчых навыкаў вучняў можа адбывацца як у працэсе работы з мастацкімі, публіцыстычнымі і іншымі тэкстамі, так і падчас стварэння вучнямі ўласных тэкстаў розных стыляў і жанраў. Рэкамендуецца больш актыўна выкарыстоўваць практыкаванні вучэбных дапаможнікаў па беларускай мове, накіраваныя на развіццё маўлення: аналізаваць тэксты розных тыпаў, стыляў і жанраў; ствараць уласныя тэксты па прыведзеным у дапаможніку пачатку, на аснове апорных словазлучэнняў, па прапанаваным сюжэце, малюнку, паводле прагледжанага кінафільма, тэлеперадачы, уласнага вопыту і г.д.

2. Забяспечыць удзел усіх вучняў класа ў актыўнай вучэбна-пазнавальнай дзейнасці праз выкарыстанне рознаўзроўневых заданняў, індывідуальных і групавых формаў работы; стварэнне вучэбных сітуацый, якія прадугледжваюць камунікатыўнае ўзаемадзеянне вучняў; арганізацыю рэфлексіі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў на ўроку.

3. Выкарыстоўваць пры падрыхтоўцы і правядзенні вучэбных заняткаў вучэбна-метадычную літаратуру, рэкамендаваную Міністэрствам адукацыі (методыкі выкладання беларускай мовы, метадычныя рэкамендацыі да вучэбных дапаможнікаў, зборнікі навучальнх дыктантаў і пераказаў для
V–XI класаў, зборнік тэстаў для VIII–XI класаў і інш.).

4. Ажыццяўляць аб’ектыўную дыягностыку вучэбных дасягненняў вучняў для выяўлення іх праблемнага поля пры вывучэнні вучэбнага прадмета, прабелаў у іх ведах і ўменнях; своечасовую карэкцыю ведаў і ўменняў вучняў.

Выкарыстоўваць падтрымліваючыя заняткі па вучэбным прадмеце для карэкцыі ведаў і ўменняў вучняў, у першую чаргу тых, хто засвойвае змест адукацыі на нізкім і здавальняючым узроўнях, прапусціў вучэбныя заняткі па розных прычынах.

5. Мэтанакіравана выкарыстоўваць магчымасці вучэбнага прадмета для фарміравання ў вучняў чытацкай пісьменнасці, умення самастойна вучыцца (самастойна працаваць з вучэбным дапаможнікам, дадатковымі крыніцамі інфармацыі па вучэбным прадмеце).

6. Пры вызначэнні тэмы для самаадукацыі кіравацца вынікамі самаацэнкі ўласных прафесійных праблем і складанасцей вучняў пры вывучэнні вучэбнага прадмета.

7. Больш актыўна выкарыстоўваць навукова-метадычныя часопісы «Беларуская мова і літаратура», «Роднае слова» для публікацыі метадычных напрацовак па вучэбным прадмеце, абмеркавання актуальных пытанняў методыкі выкладання вучэбнага прадмета, у першую чаргу тых, якія па выніках анкетавання выклікаюць найбольшую цікавасць у настаўнікаў.


Матэрыялы падрыхтаваны спецыялістамі

ўпраўлення маніторынгу якасці адукацыі

Нацыянальнага інстытута адукацыі

1 Да 2013 года класы для правядзення маніторынгу вызначала адміністрацыя ўстановы адукацыі.

2 Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі.  Мінск: НІА; Аверсэв, 2011.

3 У 2012/2013 навучальным годзе ў даследаванні ўдзельнічалі вучні ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі віда «сярэдняя школа».

4 У 2012/2013 навучальным годзе ў даследаванні прымалі ўдзел вучні з устаноў агульнай сярэдняй адукацыі віда «сярэдняя школа».База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка