Скарыніяна” Анічэнка Уладзімір ВасільевічДата канвертавання23.01.2017
Памер93.21 Kb.
#1883
СКАРЫНІЯНА”

Анічэнка Уладзімір Васільевіч (XX-XXI стст.)
Уладзімір Васільевіч Анічэнка (1924-2001), доктар філалагічных навук (1970), Заслужаны дзеяч навукі БССР (1978), лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР за цыкл работ “Скарыніяна”, апублікаваных у 1966-1987 гг. (1988), прафесар (1971). З 1970 па 1990 г. – загадчык кафедры беларускай мовы Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны. Узнагароджаны медалём Ф. Скарыны (1996).

Аўтар двухтомнага “Слоўніка мовы Скарыны”. Больш ста прац па мове.
ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ДЗЕЙНАСЦЬ: • Анічэнка Уладзімір Васілевіч // Францыск Скарына і яго час. – Мн., 1988. – С. 237.

 • Анічэнка, У. В. “Лёс мой – Скарыніяна” : [гутарка з даследчыкам жыцця і дзейнасці Францыска Скарыны, засл. дзеячам навукі БССР У. В. Анічэнкам / зап. А. Клыга] / У. В. Анічэнка // Гомельская праўда. – 1991. – 11 красавіка. МБА

 • Анічэнка, У. Лонданскія сустрэчы : [нататкі доктара філалагічных навук] / У. Анічэнка // ЛіМ. – 1990. – 2 лютага. – С. 6-7. МБА

 • Антонава, Т. Жывая галінка памяці : [інтэрвью з прафесарам У. В. Анічэнкам] / Таццяна Антонава // Голас Радзімы. – 1990. - №15. МБА

 • Бобрык, У. А. Вучонасць – салодкі плод горкага кораня : [У. В. Анічэнка] / У. А. Бобрык // Слова і час : навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У. В. Анічэнка : у 2-х ч. – Гомель : УА “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”, 2003. – Ч.1. – С. 5-8. МБА

 • Булыка, А. М. Анічэнка Уладзімір Васільевіч / А. М. Булыка // Францыск Скарыны і яго час : энцыклапедычны даведнік. – Мн., 1988. – С. 503 -504.

 • Малюк, А. А. Выдатны вучоны, педагог, грамадскі дзеяч / А. А. Малюк // Слова і час : навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У. В. Анічэнка : зб. навук. артыкулаў : у 2-х ч. – Гомель : УА “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”, 2003. – Ч.1. – С. 8-9. МБА

 • Мяснікоў, А. Ад часоў Скарыны да нашых дзён : кампетэнтны субяседнік : [інтэрвью А. Мяснікова з загадчыкам кафедры беларускай мовы ГДУ імя Ф. Скарыны прафесарам У. В. Анічэнкам] / А. Мяснікоў // Чырв. змена. – 1988. – 21 красавіка. МБА

 • Паўлавец, Дз. Дз. Пытанні гісторыі мовы ў навуковай спадчыне У. В. Анічэнкі / Дз. Дз. Паўлавец // Слова і час : навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У. В. Анічэнка : зб. навук. артыкулаў : у 2-х ч. – Гомель : УА “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”, 2003. – Ч.1. – С. 10-13. МБА

 • Паўлавец, Д. Ягонае жыццё – гісторыя мовы / Д. Паўлавец // Университет профессорский / сост. : Д. Д. Павловец (отв. ред. и автор вступит. статьи) [и др.]. – Гомель : УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», 2005. – С. 7-12.

 • Перевалава, Н. Ю. Няпэўнаколькасныя лічэбнікі і прыслоўі ў працах У. В. Анічэнкі / Н. Ю. Перавалава // Слова і час : навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У. В. Анічэнка : зб. навук. артыкулаў : у 2-х ч. – Гомель : УА “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”, 2003. – Ч.2. – С. 94-98. МБА

 • Прафесар Уладзімір Васільевіч Анічэнка : бібліяграфічны агляд навукова-педагагічнай дзейнасці / склад. Д. Д. Паўлавец ; рэдактар А. А. Станкевіч. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 1999. – 54 с. МБА

 • Скарына і наш час : матэрыялы III Міжн. навуковай канферэнцыі, прысв. 80-годдзю … прафесара У. В. Анічэнкі (Гомель, 7 кастр. 2004 г.) / УА “ГДУ імя Ф. Скарыны” ; рэдкал. : А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель, 2004. – 367 с. МБА

 • Слова і час : навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У. В. Анічэнка : зб. навук. артыкулаў : у 2-х ч. – Гомель : УА “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”, 2003. МБА

 • Слоўнік мовы Скарыны // Францыск Скарына і яго час : энцыклапедычны даведнік. – Мн., 1988. – С. 503-504. МБА

 • Станкевіч, А. А. Даніна памяці : У. В. Анічэнка / А. А. Станкевіч // Слова і час : навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У. В. Анічэнка : зб. навук. артыкулаў : у 2-х ч. – Гомель : УА “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”, 2003. – Ч.1. – С. 14-16. МБА

 • Станкевіч, А. Развітанне з настаўнікам і сябрам / Аляксандра Станкевіч, Канстанцін Усовіч // Кантакты і дыялогі : інфармацыйна-аналітычны і культуралагічны бюлетэнь. – 2001. - №2-3. – С. 29-30 МБА

 • Уласенка, Л. М. Мара здзейснілася / Л. М. Уласенка, С. М. Струкава // Слова і час : навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У. В. Анічэнка : зб. навук. артыкулаў : у 2-х ч. – Гомель : УА “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”, 2003. – Ч.1. – С. 16-23. МБА

 • Усовіч, К. С. Мовазнаўчая скарыніяна прафесара У. В. Анічэнкі // Полацкі музейны штогоднік : (зборнік навуковых артыкулаў за 2010 г.). – Полацк : НПГКМЗ, 2011. – С. 187-205.

 • Усовіч, К. Скарыназнаўства ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф. Скарыны ў яго сувязі з філалагічнай навукай іншых краін / Канстанцін Усовіч // Дыяспара. Культуралогія. Гісторыя : мат-лы IV Міжн. кангрэса беларусістаў “Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін” (Мінск, 6-9 чэрвеня 2006 г.). – Мінск : Голас Радзімы, 2006. – С. 291-295. МБА

 • Шчур, Т. М. Выдатны даследчык беларуска-ўкраінскіх пісьмовых сувязей / Т. М. Шчур // Слова і час : навуковыя чытанні, прысвечаныя памяці прафесара У. В. Анічэнка : зб. навук. артыкулаў : у 2-х ч. – Гомель : УА “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны”, 2003. – Ч.1. – С. 23-28. МБА

 • Шчэрбін, В. К. “Слоўнік мовы Скарыны” – наватарская з’ява ў беларускай лексікаграфіі / В. К. Шчэрбін // Скарына і наш час : матэрыялы II Міжн. навуковай канферэнцыі 16-17 мая : у 2-х ч. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2002. – Ч.2. – С. 93-102. МБА


ТВОРЫ:


 • Беларуска-іншаславянскі сінкрэтызм мовы выданняў Францыска Скарыны / У. В. Анічэнка, А. І. Жураўскі. – Мн., 1988. – 34 с.

 • Беларуска-ўкраінскія пісьмова-моўныя сувязі / У. В. Анічэнка. – Мінск : Навука і тэхніка, 1969. – 294 с. МБА

 • Гістарычная лексікалогія беларускай мовы / А. С. Аксамітаў, У. В. Анічэнка, А. Я. Баханікоў і інш. – Мінск : Навука і тэхніка, 1970. – 339 с. МБА

 • Набожнае слова і антычная мудрасць крочаць побач / У. В. Анічэнка, А. А. Станкевіч. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 1997. – 217 с.

 • Пісьменнік і мова : хрэстаматыя / У. В. Анічэнка, А. І. Жураўскі. – Мн., 1962. – 249 с.

 • Повязі лёсу / У. Анічэнка. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 1998. – 206 с.

 • Слоўнік мовы Скарыны / склад. У. В. Анічэнка. – Мн., 1977. – Т.1. А-О. – 476 с. ; 1984. – Т.2. П-Я. – 362 с.

 • Слоўнік мовы Скарыны / У. В. Анічэнка. – Мн., 1977. – Т.1. – 475 с.

 • Слоўнік мовы Скарыны / У. В. Анічэнка. – Мн., 1994. – Т.3. – 248 с.

 • Словарь языка Скорины / [сост. В. В. Аниченко]. – Мн., 1984.

 • Хрэстаматыя па гісторыі беларускай мовы. Ч. 1 / складальнікі У. В. Анічэнка і інш. – Мн., 1961. – С. 105-119.


АРТЫКУЛЫ:


 • Ад часоў Скарыны – да нашых дзён / У. В. Анічэнка // Чырвоная змена. – 1988. – 21 красавіка. МБА

 • Беларуска-царкоўнаславянскі сінкрэтызм друкаваных выданняў Скарыны / У. В. Анічэнка // Беларуская мова. – Мн., 1989. – Вып.17. – С. 3-10. МБА

 • Беларуска-ўкраінскія пісьмова-моўныя сувязі / У. Анічэнка. – Мн., 1969.

 • Беларуска-чэшскі сінкрэтызм мовы пражскіх выданняў / У. В. Анічэнка // Slavia. – 1989. - №1/2. – S. 115-120. МБА

 • Беларуская лексіка ў выданнях Ф. Скарыны / У. В. Анічэнка, А. І. Жураўскі // Францыск Скарына і яго час : энцыклапедычны даведнік. – Мн., 1988. – С. 256-257.

 • Ваенная тэрміналогія і яе вытокі ў скарынаўскіх старадруках / У. В. Анічэнка // Беларуская мова. – Гомель : ІВЦ ГДУ імя Ф. Скарыны, 1999. – Вып.24. – С. 3-12. МБА

 • Вопросы разграничения белорусских и украинских памятников / В. В. Аниченко // Сов. славяноведение. – 1965. - №6. – С. 25-34. МБА

 • Голас пра Скарыну / У. В. Анічэнка // Гомельскі ўніверсітэт. – 1990. – 11 снежня. МБА

 • Да пытання аб беларуска-ўкраінскіх моўных узаемадзеяннях старажытнай пары / У. В. Анічэнка // Slavia (Praha). – 1963. – R. 32, Sv. 1. – S. 36-46. МБА

 • Дарогай стагоддзяў / У. Анічэнка // Полымя. – 1964. - №2. – С. 183-186. МБА

 • Диалектизмы в скорининских печатных изданиях / В. В. Аниченко // Тезисы IV диалектол. конф. по изучению говоров и языковых контактов в Прибалт. респ. : окт. 1972. – Вильнюс, 1972. – С. 5-7. МБА

 • Замежная Скарыніяна / У. В. Анічэнка // Полымя. – 1990. - №8. – С. 209-213. МБА

 • Значэнне Кірыла-Мяфодзіеўскай дзейнасці для справы Скарыны : Кірыла-Мяфодзіеўскія традыцыі і развіццё нацыянальных моў славян / У. Анічэнка // Чырвоная змена. – 1990. – 26 мая. МБА

 • Лексікаграфічная дзейнасць Скарыны / У. В. Анічэнка // Питання східнослов’янськоі лексикографіі XI – XVII ст. – Киів, 1979. – С. 58-64. МБА

 • Лёс старажытнарускай лексікі Скарынінскай эпохі ў сучаснай беларускай мове / У. В. Анічэнка // Беларуская мова. – Мн., 1986. – Вып. 14. – С. 3-12. МБА

 • Лингвистическое новаторство виленских изданий Скорины / В. В. Аниченко, А. А. Паруков // Научные труды высших учебных заведений Литовской ССР. Kalbotyra. – 1986. – Т. 37 (2). – С. 10-17. МБА

 • Лінгвістычнае наватарства Скарыны / У. В. Анічэнка // Полымя. – 1986. - №11. – С. 195-198. МБА

 • Лінгвістычнае наватарства Скарыны ў дэмакратызацыі кніжнаславянскай мовы / У. В. Анічэнка // The journal of Byelorussian studios. – London : 1988. – Vol. VI. - №1. - S. 29-38. МБА

 • Лінгвістычныя традыцыі Скарыны ў Беларусі / У. В. Анічэнка // Спадчына Скарыны : зборнік матэрыялаў першых Скарынаўскіх чытанняў (1986). – Мн., 1989. – С. 248-255. МБА

 • Моўныя асаблівасці выданняў Ф. Скарыны і рукапісных спісаў В. Жугаёва / У. В. Анічэнка // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. – 1966. - №1. – С. 102-111. МБА

 • Моўнае вар’іраванне ў выданнях Скарыны / У. Анічэнка // 480 год беларускага кнігадрукавання. – Мн., 1998. – С. 123-127. МБА

 • Моўная спадчына Скарыны ў граматыцы Лаўрэнція Зізанія / У. В. Анічэнка // Скарына і наш час : мат-лы 1-й Міжн. навуковай канферэнцыі. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 1999. – С. 7-12. МБА

 • Назвы жывёльнага свету у выданнях Скарыны / У. В. Анічэнка // Беларуская мова. – Мн., 1990. – Вып. 18. – С. 3-9. МБА

 • Недописанная страница скоринианы / В. В. Аниченко // Франциск Скорина и Вильнюс : сборник материалов республиканской научной конференции, посвященной 500-летию со дня рождения Ф. Скорины. – Вильнюс, 1991. – С. 6-11. МБА

 • Неизвестная страница Скоринианы / В. Аниченко // Франциск Скорина и традиции гуманизма в славянской культуре. – Мн., 1990. – С. 35-37.

 • Нязнаная старонка скарыніяны / У. В. Анічэнка // Франциск Скорина и традиции гуманизма в славянской культуре : тезисы докладов и сообщений на научной конференции, посвященной 500-летию со дня рождения Ф. Скорины (Москва, 20-21 ноября 1990 г.). – Мн., 1990. – С. 35-37. МБА

 • Паясняльны слоўнік Скарыны / У. В. Анічэнка // Беларуская мова. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 1997. – Вып.23. – С. 3-18. МБА

 • Полацкія граматы – важная крыніца для беларускай мовы і яе гісторыі / Уладзімір Анічэнка // Беларускі горад у часе і прасторы : 500 гадоў Полацкай магдэбургіі : зб. навуковых прац. – Наваполацк : ПДУ, 2001. – С. 173-177. Чз

 • Прынцыпы складання слоўнікаў мовы пісьменнікаў : пра метад, якім аўтар укладае слоўнік мовы Ф. Скарыны / У. В. Анічэнка // Беларуская мова і літаратура ў ВНУ : Тэзісы рэсп. навукова-метад. канф. – Брэст, 1971. – С.182-186. МБА

 • Прынцыпы складання слоўніка мовы Ф. Скарыны / У. В. Анічэнка // Праблемы мовы і літаратуры. – Мн., 1972. – С. 3-17. МБА

 • Роля Скарыны ў дэмакратызацыі кніжна-славянскай мовы / У. В. Анічэнка // Slavia. – Praga, 1987. – Roc. 56. – C. 2. – S. 113-120. МБА

 • Рэліквія духоўнай культуры : пра Біблію Скарыны / У. Анічэнка // Голас Радзімы. – 1990. - №41. – С. 6. МБА

 • Рэліквія духоўнай культуры : нам засталася спадчына ; мы любім кнігу / У. Анічэнка // Гомельская праўда. – 1990. – 31 ліпеня. МБА

 • Рэліквія духоўнай культуры : нам засталася спадчына ; мы любім кнігу / У. Анічэнка // Звязда. – 1990. – 24 жніўня. МБА

 • Скарынаўскае разуменне мастацтва / У. В. Анічэнка // Скарынаўскія чытанні : тэзісы дакладаў і паведамленняў. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 1990. – С. 3-4. МБА

 • Скарынаўская спадчына ў рукапісах яго паслядоўнікаў на Украіне / У. В. Анічэнка // Францыск Скарына і яго час : энцыклапедычны даведнік. – Мн., 1988. – С. 499-500.

 • Скарынаўскі моўны ландшафт на славянскім фоне / У. В. Анічэнка // Тэзісы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 1000-годдзю Полацкай епархіі і праваслаўнай царквы на Беларусі. – Мн., 1992. – С. 88-89. МБА

 • Скарынаўскія запаветы / У. В. Анічэнка // Скарына і наш час : матэрыялы першай навуковай канферэнцыі. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 1994. – С. 6-9. МБА

 • Скарынінскія традыцыі на Украіне / У. В. Анічэнка // 450 год беларускага кнігадрукавання. – Мн., 1968. – С. 263-276.

 • Скарынінскія традыцыі ў Маскве / У. В. Анічэнка // Беларусіка. – Мн., 1993. – Кн.1. – С. 256-260. МБА

 • Складаныя словы ў мове Скарыны / У. В. Анічэнка // Беларуская мова. – Мінск : БДУ імя У. І. Леніна, 1980. – С. 3-9. МБА

 • Франциск (Георгий) Скорина / В. В. Аниченко // Русская речь. – 1970. - №3. – С. 77-82. МБА

 • Славянскія асветнікі і Скарына / У. Анічэнка // Гомельская праўда. – 1990. – 22 мая. МБА

 • Слоўнік мовы Скарыны / У. Анічэнка // Гомельская праўда. – 1972. – 28 ліпеня. МБА

 • Тэрміналогія сваяцкіх сувязей у скарынаўскіх выданнях / У. В. Анічэнка // Скарына і наш час : мат-лы II Рэспубл. навуковай канферэнцыі. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 1997. – С. 3-6. МБА

 • Уласнабеларуская лексіка : [лексіка Ф. Скарыны] / У. В. Анічэнка // Гістарычная лексікалогія беларускай мовы. – Мн., 1970. – С. 68, 69. МБА

 • Уласныя імёны ў моватворчасці Скарыны / У. В. Анічэнка // Рэгіянальныя асаблівасці мовы, літаратуры і фальклору : тэзісы дакладаў і паведамленняў V рэспубл. навуковай канферэнцыі. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 1994. – С. 3-5. МБА

 • Царкоўнаславянская тэрміналогія ў моватворчасці Скарыны / У. В. Анічэнка // Полацк : карані нашага радавода : Полацкая зямля як сацыякультурная прастора ўзнікнення і развіцця беларускага этнасу і нацыянальнай дзяржаўнасці. – Полацк : ПДУ, 1996. – С. 105-110.

Складальнік: Дзедзюліна Л.Б.ДУК «Полацкая РЦБС»

Раённая цэнтральная бібліятэка імя Ф. СкарыныІнфармацыйна-бібліяграфічны аддзел


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Вучоныя з Пружаншчыны
2017 -> Бялыніччына краязнаўчы энцыклапедычны даведнік а абалевіч Казімір
2017 -> Брэсцкі абласны цэнтр турызму і краязнаўства дзяцей і моладзі
2017 -> Мне баліць …
2017 -> Лекар, доктар, урач, медык, медсястра, фельчар
2017 -> Сінонім вострай рэспіраторнай віруснай інфекцыі; насмарк і кашаль любога паходжання
2017 -> План сацыяльнай, выхаваўчай і ідэалагічнай работы дзяржаўнайустановыадукацыі “Роўбіцківучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – базавая школа Пружанскагараёна”
2017 -> Беларускае аканне
2017 -> Музей “Спадчына” Пра жыццё, побыт, заняткі нашых продкаў раскажа вам першая зала музея


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал