Слова мае і граматычнае значэнні. Напрыклад, граматычнае значэнне слова “энцыклапедыя”
Дата канвертавання03.01.2017
Памер445 b.Слова мае_________і граматычнае значэнні. Напрыклад , граматычнае значэнне слова “энцыклапедыя”

 • Слова мае_________і граматычнае значэнні. Напрыклад , граматычнае значэнне слова “энцыклапедыя”

 • ________

 • Словы, якія маюць некалькі лексічных значэнняў, называюцца

 • _________, напрыклад _________

 • Пераноснае значэнне слова – гэта

 • _______ , напрыклад

“ П” - простая мова – чужыя словы (дакладна, без змен) – бярэцца ў двукоссе.

 • “ П” - простая мова – чужыя словы (дакладна, без змен) – бярэцца ў двукоссе.

 • А (а) – словы аўтара (абавязкова дзеясловы са значэннем думкі або маўлення: падумаў, сказаў,закрычаў, пісаў і г. д.

 • “П”, - а. (ЗАПОМНІ! Кропка ў сярэдзіне сказа не ставіцца)

 • “ П! (?) – а. (Залежыць ад мэты выказвання). Словы аўтара : закрычаў, спытаў, здзівіўся і г. д.)

 • А: “П(! Ці ?)”

 • “ П , - а. – П (! Ці ? )

 • “ П , - а, - п”

 • ПАМЯТАЙ! Пры афармленні простай мовы коска і кропка выносяцца за двукоссе, а пытальнік і клічнік пакідаюцца ў двукоссі.Агульнае значэнне (абазначае прадмет)

 • Агульнае значэнне (абазначае прадмет)

 • Марфалагічныя прыметы (змяняецца па склонах, ліках,мае род)

 • Якім членам сказа з’яўляецца?

 • Вывад: слова з’яўляецца назоўнікам.

Запомніце! Назоўнікі бываюць мужчынскага( стол, дом, лес), жаночага (рака, дарога, дзяўчынка), ніякага роду (поле, дрэва, возера).

 • Запомніце! Назоўнікі бываюць мужчынскага( стол, дом, лес), жаночага (рака, дарога, дзяўчынка), ніякага роду (поле, дрэва, возера).

 • Аднак! Ёсць выпадкі, калі адныя і тыя ж назоўнікі ў бел. і руск. мовах маюць розны род.

 • Прачытайце і запомніце!

 • Вялікі боль(м.р.) шырокі стэп (м.р.)

 • Балючы мазоль (м.р.) бацькаў шынель(м.р.)

 • Залаты медаль(м.р.) доўгі цень(м.р.)

 • Густы пыл(м.р.) белая гусь (ж.р.)

 • Злы сабака (м.р.) свежая салата (ж.р.)

 • Зялёная таполя (ж.р.) спелы яблык (м.р.)

Добра вечарам пастаяць на развілцы палявых дарог. Сонца з захаду пасылае апошнія промні на ўсход. Палі спакойна разлягліся пасля чарговага працоўнага дня. Вось з поўдня прыляцеў ветрык, далікатна пашкуматаў за чубы жыта і тут жа накіраваўся ў невядомую даль.

 • Добра вечарам пастаяць на развілцы палявых дарог. Сонца з захаду пасылае апошнія промні на ўсход. Палі спакойна разлягліся пасля чарговага працоўнага дня. Вось з поўдня прыляцеў ветрык, далікатна пашкуматаў за чубы жыта і тут жа накіраваўся ў невядомую даль.Табліца

 • Табліца

Перабудуйце сказы ў пытальныя, каб выдзеленыя словы сталі звароткамі.1.Коля стаяў у двары і чакаў брата , які быў абгароджаны плотам.

 • 1.Коля стаяў у двары і чакаў брата , які быў абгароджаны плотам.

 • 2.Вучні слухалі даклад, які чытаў прафесар, які прыехаў з Мінска.

 • Ператварыце складаныя сказы ў простыя і запішыце.

 • 1.Калі надышла вясна, усё вакол ажыло.

 • 2.Калі наступіў вечар, надвор’е змянілася.З поўначы падзьмуў моцны вецер і …

 • З поўначы падзьмуў моцны вецер і …

 • Настаўніца ўвайшла ў клас і аб’явіла , што…

 • Школьнікі абвязалі маладыя дрэўцы, каб …

 • Хмара аддалілася, але…

 • Туман доўга не разыходзіўся , таму што …Наляцеў на лес буран. … калыхаў дрэвы. … гнуліся да самай зямлі. … назіраў за маленькай бярозкай. … расла паводдаль ад астатніх дрэў. Вецер ірваў яе лісткі. … з таварышам прынеслі палку і прывязалі дрэўца. Здалося, што… прыветна паківала нам вяршынькай.

 • Наляцеў на лес буран. … калыхаў дрэвы. … гнуліся да самай зямлі. … назіраў за маленькай бярозкай. … расла паводдаль ад астатніх дрэў. Вецер ірваў яе лісткі. … з таварышам прынеслі палку і прывязалі дрэўца. Здалося, што… прыветна паківала нам вяршынькай.

1.Назоўнік абазначае:

 • 1.Назоўнік абазначае:

 • а)прымету прадмета; б) прадмет;

 • в) дзеянне прадмета.

 • 2. Назоўнікі змяняюцца:

 • а) па ліках; б) родах; в) склонах.

 • 3.Скланенне мае:

 • А) назоўнік; б) прыметнік

 • 4.Назоўнік у сказе бывае:

 • а)дзейнікам; б)дапаўненнем; в) акалічнасцю;

 • г)выказнікам; д)азначэннем1.Багаты, вялікі і прыгожы наш край!

 • 1.Багаты, вялікі і прыгожы наш край!

 • 2.Хлопчыкаў гасцінна заклікала поле, рэчка, лес.

 • 3.Чутно вясны дыханне ўсюды: на сініх далях, на лясах,на дрэвах …

 • 4.Ранішняя свежасць,жоўта-зялйная шыр асенніх палёў – усё гэта наводзіла на мяне прыемны супакой.

 • 5.Адгукніся, вясна, мне зязюляй з-за рэчкі.

 • 6.Спявалі птушкі ў разложыстых галінах дрэў, а ў высокай траве стракаталі конікі.

 • 7.Дубы зялёны плашч адзелі, і зарунела ярына.

 • КЛЮЧ

 • 1.О , О І О 5. …, З , …

 • 2.О , О , О 6. [ ] , а [ ]

 • 3.А: О , О , О 7 [ ] , і [ ]

 • 4.О , О - а.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка