«Слова пачуццямі жыве»
Дата канвертавання31.01.2017
Памер138.61 Kb.
Юбілейная выстаўка

«Слова пачуццямі жыве»

да 80-годдзя беларускага пісьменніка,

лаўрэата Літаратурнай прэміі імя І.Мележа

Уладзіміра Андрэевіча Паўлава
тэрмін правядзення: 2 кастрычніка – 1 лістапада

месца экспанавання выстаўкі: зала беларускай літаратуры

(2-гі паверх, пам. 205)

1. Fair land of Byelorussia : an anthology of modern Byelorussian poetry / [compiler: Anatol Vyartsinski]. – Moscow : Progress Publishers, 1976. – 367 с.

Шыфр НББ: БА149740
2. Sālsmaize : baltkrievu dzejas izlase : [atdzejots no baltkrievu valodas] / [sastādījis Jeronims Stulpāns]. – Rīga : Liesma, 1974. – 233, [6] с.

Шыфр НББ: БА141011


3. Астрэйка, А.

Чортава вакансія : фельетоны / Анатоль Астрэйка. – Мінск : Выдавецтва ЦК КПБ, 1986. – 45, [2] с.

Шыфр НББ: БА211335
4. Багамолаў, У. В.

Момант ісціны : (У жніўні сорак чацвёртага …) : раман / Уладзімір Багамолаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1984. – 414, [1] с.

Шыфр НББ: БА197591
5. Барадулін, Р.

Вечалле : Кн. паэзіі. – Мн. : Мастац.літ., 1980. – 336с.

Шыфр НББ: БА171322
6. Беларускі фальклор : энцыклапедыя : [у 2 т. / рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2005–2006.

[Т.] 2: Л ― Я. - 2006. – 828 с.

Шыфр НББ: 1БА478880К
7. Беларускія пісьменнікі (1917-1990) : даведнік / склад.А.К.Гардзіцкі. – Мн. : Маст.літ., 1994. – 653 с.

Шыфр НББ: 1БА37522


8. Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік : у 6 т. / Інстытут літаратуры імя Я. Купалы Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, Беларуская Энцыклапедыя. – Мінск : БелЭн, 1992–1995.

Т. 4: Лазарук – Перкін. – 1994. – 522 с.

Шыфр НББ: 1БА42928
9. Беларускія савецкія паэты / [складальнік А. Гардзіцкі]. – Тбілісі : Сабчота Сакартвела, 1978. – 311 с.

Шыфр НББ: БА158577


10. Белорусские повести / сост.П.С.Кобзаревский. – Л. : Лениздат, 1971. – 688с.

Шыфр НББ: АН711827


11. Боевые дороги : Рассказы / сост.:А.Капилов,Л.Прокша. – Мн. : Маст.літ., 1985. – 334с

Шыфр НББ: БА200489

12. Болка : белоруски поети за Чернобил / [съставителство: Сяргей Законников. – София : Илинда-Евтимов, 2005. – 99с.

Шыфр НББ: 1Н//121445(039)


13. Бурсов, И. Т.

Слово по кругу : избр. пер. с бел. – Мн. : Маст. літ., 1981. – 237, [1] с.

Шыфр НББ: БА173396
14. Ветрык, вей! : вершы латыш.паэтаў. – Мн. : Дзяржвыд, 1959. – 230с.

Шыфр НББ: БА61077


15. Встретимся… : Стихи / авт.-сост. В.П.Прохорова. – Мн. : Адукацыя і выхаванне, 2002. – 134, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА284249


16. Вытокі песні : аўтабіяграфіі беларускіх пісьменнікаў / [складанне і падрыхтоўка тэкстаў Я. Казекі]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1973. – 335, [1] с.

Шыфр НББ: БА126796


17. Гiсторыя беларускай лiтаратуры XX стагоддзя : у 4 т. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў, Інстытут літаратуры імя Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 1999–2014.

Т. 4, кн. 3 – 2014. – 1318, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//471681(039)
18. Галасы з-за небакраю : анталогія паэзіі свету ў беларускіх перакладах XX стагоддзя / [складальнік] Міхась Скобла. – Мінск : Лімарыус, 2008. – 895 с., [12] л. іл.

Шыфр НББ: 1Н//349304К(039)


19. Граковіч, Э. Б.

Няхай гарыць свечка ў святліцы : вершы / Эдуард Граковіч. – Мінск : Беларускае выдавецкае таварыства "Хата", 2006. – 129 с.

Шыфр НББ: 1Н//48786(039)
20. Гурыновіч, Х.

Шматгалосая кветка : Вершы. – Мн. : Маст.літ., 1983. – 95с.

Шыфр НББ: БА187224
21. Давиденко, Е.

Сонячне мистецтво / Т-во культурних зв'язків з украінцями за кордоном УРСР. – Київ, 1967. – 54 с.

Шыфр НББ: АНД569618
22. Дзень паэзіі-89 / склад.В.Жуковіч. – Мн. : Мастац.літ., 1989. – 303с.

Шыфр НББ: БА231677


23. "Дняпроўскія галасы" – 60 : анталогія паэзіі і прозы Аршаншчыны / [укладальнікі: В. М. Пашковіч, М. М. Дзмітранок. – Мінск : А. Н. Вараксін, 2009. – 462 с.

Шыфр НББ: 1Н//251727(039)


24. Зборовский, Э. И.

Поиску истины жизнь посвяти : Стихотворения / Э.И.Зборовский. – Мн. : Бел. изд. товарищество "Хата", 1997. – 78, [2] с., включ. обл.

Шыфр НББ: 1БА127418
25. Извечной песни голоса : бел. лирика / сост. и пер. И.Василевский. – Мн. : Маст. літ., 1980. –190 с.

Шыфр НББ: БА166901


26. Калинові мости : Антологія молодоі бел. поезіі. – Киів : Молодь, 1969. – 327 с.

Шыфр НББ: БА110186


27. Камейша, К. В.

Галоўная вярста : вершы і паэма / Казімір Камейша. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. – 142, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//351641(039)
28. Лойка, А. А.

Паэзія і час : літаратурна-крытычныя артыкулы, творчыя партрэты / Алег Лойка. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1981. – 252, [2] с.

Шыфр НББ: АР471683
29. Максім Танк.

На камні, жалезе і золаце : успаміны, эсэ, прысвячэнні / [уклад. У. Казберука]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2012. – 269, [1] с., [24] л. іл.

Шыфр НББ: 1Н//377851(039)
30. Малышок : Чытанка : [для дашк. узросту / уклад. Р.М.Міронава. – Мн. : Юнацтва, 2001. – 303, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА231097К


31. Мама, маці, матуля… : вершы : [зборнік / уклад. А. Канапелькі і В. Шніпа]. - Мінск : Мастацкая літаратура, 2006. – 446, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//7113К(039)


32. Насустрач духу : антал. бел. хрысціян. паэзіі / [уклад. і прадм. І.А.Чароты. – Мн. : Ураджай, 2001. – 237, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА229163


33. Наша перамога : Хроніка Вялікай Айчын. вайны / уклад.: М.Ф.Кадзет, У.П.Саламаха. – Мн. : Лит. и искусство, 2004. –319, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА357704К


34. Незабудкі : Вершы : [Зборнік : для мал. шк. узросту / Уклад.: У.І.Карызна, Я.І.Хвалей. – Мн. : Юнацтва, 2000. – 334, [2] с., [4] л. каляр. іл. 334, [2] с., [4] л. каляр. iл.

Шыфр НББ: 1БА224086


35. Павлов, В. А.

Ежелиха. – Спелые травы. – Нас поле не насеяно : [повести. перевод / послесл. Б. Бурьяна. іл.: Г. Г. Малышев и Л. И. Бетанов]. –Минск : Мастацкая лiт., 1975. – 302 с.

Шыфр НББ: АН894827
36. Павлов, В. А.

Тайна бункера № 7 : Повесть. [для сред. шк. возраста / пер. с белорус. В. Идельсон. ил.: Н. Прокопенко]. – Минск : Мастацкая лит., 1972. – 77 с.

Шыфр НББ: АНД754906
37. Павлов, В.

Тайна бункера N 7 : повести: для ст. школ. возраста / пер.с белорус.: В.А.Жиженко, В.Б.Идельсон. – Мн. : Юнацтва, 1984. – 124, [2] с.

Шыфр НББ: БА194937
38. Павлов, В.

Тихий свет : стихи: пер. с белорус. – М. : Сов.писатель, 1984. – 86, [1] с.

Шыфр НББ: БА198629
39. ПАВЛОВ, В.А.

Дазор на Сухой Мілі : выбранае : аповесці : для мал. шк. узросту / Уладзімір Паўлаў. – Мн. : Юнацтва, 1999. – 236, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА169123
40. ПАВЛОВ, В.А.

Згадка на дабро : вершы, забаўлянкі-пазнаванкі, загадкі, паэма-казка : для мал. шк. ўзросту / Уладзімір Паўлаў. – Мн. : Маст. літ., 2004. – 110, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА337533
41. ПАВЛОВ, В.А.

Колькі гусей убачыў Яўсей? : вершы,загадкі,казкі:для малод.школ.ўзросту. – Мн. : Юнацтва, 1994. – 62 с.

Шыфр НББ: 1БА44547
42. ПАВЛОВ, В.А.

Хто знае – адгадае : вершы, забаўлянкі-пазнаванкі, загадкі, казкі : для дзяцей / Уладзімір Паўлаў. – Мн. : Юнацтва, 1997. – 112 с.

Шыфр НББ: 1БА107629
43. ПАВЛОВ, В.А.

Чысты чацвер : Вершы / Уладзімір Паўлаў. – Мн. : Маст. літ., 1995. – 350 с.

Шыфр НББ: 1БА71566
44. ПАВЛОВ, В.А.

Што было на Беларусі : кн.паэзіі. – Мн. : Маст.літ., 1994. – 175 с.

Шыфр НББ: 1БА31412
45. ПАВЛОВ, В.А.

Яжэліха : аповесці. – Мн. : Маст.літ., 1993. – 352 с.,1 л.партр.

Шыфр НББ: 1БА13335
46. Партизанская слава : стихи и песни / [сост. и предисл. Б. А. Кежуна; худож. О. В. Титов]. – Л. : Лениздат, 1985. – 254 с.

Шыфр НББ: 91391


47. Паўлаў, У. А.

Ад агню і мяча : [зборнік] / Уладзімір Паўлаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1973. – 188, [2] с.

Шыфр НББ: БА126402
48. Паўлаў, У. А. Выбраныя творы : у 2 т. / Уладзімір Паўлаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1987

Т. 1: Паўлаў, У. А. Вершы. Паэмы. – 382, [1] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: АР524166
Т. 2: Паўлаў, У. А. Аповесці. апавяданні. – 547, [3] с., [1] л. партр.

Шыфр НББ: БА213802


49. Паўлаў, У. А.

Гадавое кальцо : вершы / Уладзімір Паўлаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1986. – 110, [1] с.

Шыфр НББ: БА210244
50. Паўлаў, У. А.

Годы нашы – птушкі : аповесці / Маст.Ю.Кухараў. – Мн. : Беларусь, 1970. – 208с.

Шыфр НББ: БА111108
51. Паўлаў, У. А.

Ежелиха ; Спелые травы ; Нас поле не насеяно : повести. – Мн. : Мастац.літ., 1975. – 304с.

Шыфр НББ: БА139546
52. Паўлаў, У. А.

Каласы радкоў : вершы / Уладзімір Паўлаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1979. – 174, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//277239(039)
53. Паўлаў, У. А.

Начная балада : вершы, паэма / Уладзімір Паўлаў. – Мінск : Беларусь, 1971. – 94, [1] с.

Шыфр НББ: БА117795
54. Паўлаў, У. А.

Радзімкі : Апавяданні:для дашк.і малод.шк.узросту / маст.С.Волкаў. – Мн. : Юнацтва, 1989. – 64с.

Шыфр НББ: БА225875
55. Паўлаў, У. А.

Сляза на вейцы : вершы / Уладзімір Паўлаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1982. – 85, [1] с.

Шыфр НББ: БА182179
56. Паўлаў, У. А.

Сонца купаецца : вершы, паэма : [для старэйшага шк. ўзросту] / Уладзімір Паўлаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. – 157, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//236096(039)
57. Паўлаў, У. А.

Узлётная паласа. – Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац,літ., 1960. – 67с.

Шыфр НББ: БА63807
58. Паўлаў, У. А.

Чуж-чужаніца : аповесць / маст.В.Сокалаў. – Мн. : Мастац.літ., 1979. – 88с.

Шыфр НББ: БА163634
59. Паўлаў, У.

Далягляд : вершы і паэма. – Мн. : Беларусь, 1964. – 83с.

Шыфр НББ: 1Н//157257(039)
60. Паўлаў, У.

Пажарніца : аповесць. – Мн. : Беларусь, 1968. – 76с.

Шыфр НББ: БА103364
61. Паўлаў, Уладзімір Андрэевіч.

Светацені : вершы. – Мн. : Беларусь, 1967. – 75с.

Шыфр НББ: БА97831
62. Паэты сонечнай Малдовы / склад.М.Хведаровіч. – Мн. : Дзяржвыд БССР.Рэд.мастац.літ., 1960. – 148с.

Шыфр НББ: БА66172


63. Поціск рукі : з моў народаў СССР і славянскіх моў / пер.У.Паўлава. Мн. : Мастац.літ., 1991. – 215с.,[1]л.партр. – (Кніга перакладчыка)

Шыфр НББ: БА245168


64. Путь к Победе : [Белорус. писатели – 25-летию великой Победы : сборник / сост. Г.Попов. – Мн. : Беларусь, 1970. – 376 с.

Шыфр НББ: БА111589


65. Родины сыновья : сборник [рассказов, очерков, стихотворений / ил.: Е. И. Жилин]. – Минск : [«Мастацкая лiт.»], 1975. – 271 с.

Шыфр НББ: АН886048


66. Роднасць : Антал. братэрства : зб. вершаў, літ., публіцыст. эсэ бел. і рус. пісьменнікаў / [склад.: Г.П.Пашкоў, Б.П.Спрынчан. – Мн. : БелЭн, 1998. –439, [1] с.

Шыфр НББ: 1БА144845


67. Спринчан, Б. П. Вечная страда : избр. стихи и пер. / [Вступ. статья. О. Лойко; худож. В. Н. Валентинович]. – Минск : Мастац. лiт., 1978. – 414 с., ил.; 1 л. портр.

Шыфр НББ: АУ563690


68. Спявае Узбекістан : вершы : пер. з узб. / склад. М.Турсунаў. – Мн. : Дзярж. выд-ва БССР, 1962. – 182, [1] c.

Шыфр НББ: БА76306


69. Стожары : Стихи белорус. поэтов в пер. Б. Спринчана / [Худож. В. А. Губарев]. – Минск : Мастац. лiт., 1984. – 222 с. - (Книга переводчика)

Шыфр НББ: АР500487


70. Стральцоў, М.

У полі зроку : літаратурна-крытычныя артыкулы і эсэ / Міхась Стральцоў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. – 140, [2] с.

Шыфр НББ: АР417416
71. Табе, Беларусь : [паэты свету пра Беларусь : зборнік / прадм. П. Броўкі]. - Мінск : Беларусь, друк 1968. – 230, [1] с.

Шыфр НББ: БА102901


72. Тайна одной башни : повести : перевод с белорусского : [для среднего и старшего шк. возраста / худ. В. Г. Приешкин]. – Минск : Юнацтва, 1988. – 348, [2] с.

Шыфр НББ: БА220557


73. Трус, П.

Падаюць сняжынкі… : вершы і паэмы : [для старэйшага шк. ўзросту] / Паўлюк Трус. – Мінск : Юнацтва, 1983. – 157, [1] с., [4] л. каляр. іл.

Шыфр НББ: 1Н//303901(039)
74. Фёльдэак, Я.

Чужая дачка : раман / пер.і паслясл.У.Паўлава. – Мн. : Мастац.літ., 1979. – 224с.

Шыфр НББ: БА164701
75. Харык, І.

Выбранае : пераклад з яўрэйскай мовы / Ізі Харык. – Мінск : Беларусь, 1969. – 173, [1] с., [1] л. партр.Шыфр НББ: БА108224
76. Чтоб всегда было солнце : рассказы, очерки, стихи о Совет. Армии / сост. К.Шней-Красиков. – Мн. : Беларусь, 1968. – 406, [1] c.

Шыфр НББ: АР295193


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка