Спіс навуковай літаратуры Аўтарскія працы лектара
Дата канвертавання05.05.2017
Памер37.15 Kb.
Спіс навуковай літаратуры

Аўтарскія працы лектара

 1. Бельскі, А. Сучасная літаратура Беларусі: дапам. для настаўнікаў. — Мінск, 2000.

 2. Бельскі, А. І. Сучасная беларуская літаратура: станаўленне і развіццё творчых індывідуальнасцяў (80—90-я гг.) : дапам. для настаўнікаў. — Мінск, 1997.

 3. Бельскі, А. І. Сучасная літаратура // Беларуская літаратура: ХІ — ХХ стст. : дапам. для шк., ліцэяў, гімназій, ВНУ / А. І. Бельскі [і інш.] — 2-е выд. — Мінск, 2001. — С. 235—336.

 4. Бельскі, А. Краса і смутак : дапам. для настаўнікаў. — Мінск, 2000.

 5. Бельскі, А. Паэзія // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : у 4 т. — Т. 4, кн. 2: 1986—2000 / Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск, 2003. — С. 39—87.

 6. Бельскі, А. Пакуль баліць душа: літ.-крытыч. артыкулы. — Мінск, 1995.

 7. Бельскі, А. Свет ад травы да зор: Сістэма вобразаў прыроды, паэтыка пейзажу: дапам. для настаўнікаў. — Мінск, 1998.

 8. Бельскі, А. І. Беларуская літаратура ХХ  стагоддзя: гісторыя і сучаснасць. — Мінск, 2005.

 9. Бельскі, А. І. Класікі і сучаснікі ў школе. — Мінск, 2005.

 10. Бельскі, А. І. Галасы і вобразы. — Мінск, 2008.

 11. Гісторыя беларускай літаратуры: сучасны перыяд: Метадычныя парады. Тэзісы курса лекцый і інш.: для студэнтаў спец. Д 21 05 01 “Беларуская філалогія”, Д 21 02 02 “Руская філалогія”, Д 21 05 04 “Славянская філалогія” / склад. А. І. Бельскі. — Мінск, 2004.

Падручнікі, дапаможнікі, манаграфіі

 1. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск, 1999—2003. — Т. 3, 4 (кн. 1—2).

 2. Гісторыя беларускай літаратуры: сучасны перыяд : Метадычныя парады. Тэзісы курса лекцый і інш. / склад. А. І. Бельскі. — Мінск, 2004.

 3. Арочка, М. М. На парозе 90-х: літ. агляд / М. М. Арочка, П. К. Дзюбайла, С. С. Лаўшук. — Мінск, 1993.

 4. Бельскі, А. І. Беларуская літаратура: ХІ — ХХ  стст. : дапам. для шк., ліцэяў, гімназій, ВНУ / А. І. Бельскі [і інш.] — 2-е выд. — Мінск, 2001.

 5. Андраюк, С. Пісьменнікі. Кнігі. — Мінск, 1997.

 6. Афанасьеў, І. Апостальскі час: В. Быкаў у еўрапейскім кантэксце // Полымя. — 1995. — № 2.

 7. Афанасьеў, І. Чарнобыльскае светаадчуванне ў сучаснай беларускай літаратуры. — Мінск, 2001.

 8. Бечык, В. Выбранае. — Мінск, 1989.

 9. Бугаёў, Д. Праўда і мужнасць таленту : выбр. — Мінск, 1995.

 10. Бугаёў, Д. Я. Спавядальнае слова : літ. крытыка, успаміны. — Мінск, 2001.

 11. Бярозкін, Р. Паэзія — маё жыццё : літ.-крытыч. арт. — Мінск, 1989.

 12. Васючэнка, П. Сучасная беларуская драматургія. — Мінск, 2000.

 13. Гарэлік, Л. Зямля дала мне права [Р. Барадулін]. — Мн, 1983.

 14. Гарэлік, Л. М. Літаратура // Беларусь на мяжы стагоддзяў / Л. М. Гарэлік [і інш.] — Мінск, 2000. — С. 305—320.

 15. Гісторыя беларускай савецкай літаратуры: 1941—1980 / пад агул. рэд. М. А. Лазарука і А. А. Семяновіча. — Мінск, 1983.

 16. Гісторыя беларускай савецкай літаратуры : у 2 ч. / пад рэд. І. Я. Навуменкі, П. К. Дзюбайлы, Д. Я. Бугаёва. — Мінск, 1981—1982.

 17. Гніламёдаў, У. Ад даўніны да сучаснасці : нарыс пра беларус. паэзію. — Мінск, 2001.

 18. Гніламёдаў, У. Класікі і сучаснікі. — Мінск, 1987.

 19. Калеснік, У. Усё чалавечае. — Мінск, 1993

 20. Кісліцына, Г. Алесь Разанаў: праблема мастацкай свядомасці. — Мінск, 1997.

 21. Козіч, В. І. Чалавек і прырода ў сучаснай беларускай прозе. — Мінск, 1998.

 22. Лаўшук, С. Час пераадольвання: беларус. драматургія апошніх дзесяцігоддзяў // Полымя. — 1997. — № 3.

 23. Лойка, А. Галгофа : кн. лёсаў. — Слонім, 2001.

 24. Марціновіч, А. Іван Чыгрынаў. — Мінск, 1998.

 25. Ламека, Л. Сучасная беларуская літаратура / Л. Ламека, Н. Ламека. — Мінск, 2003.

 26. Лаўшук, С. С. Гарызонты беларускай драматургіі. — Мінск, 2010.

 27. Лявонава, Е. А. Агульнае і адметнае : творы беларус. пісьменнікаў ХХ ст. у кантэксце сусвет. літ. : дапам. для настаўнікаў. — Мінск, 2003.

 28. Мішчанчук, М. І. Беларуская літаратура ХХ  ст. : вучэб. дапам. / М. І. Мішчанчук, І. С. Шпакоўскі. — Мінск, 2001.

 29. Ратабыльская, Т. А. “Спыніся, імгненне...”: старонкі тэатр. жыцця Беларусі 1990-х гг. — Мінск, 2000.

 30. Саламаха, У. Сусвет дабрыні. — Мінск, 2005.

 31. Сіненка, Г. Іван Навуменка. — Мінск, 1981.

 32. Стральцова, В. М. Шлях да сябе: сучас. аўтабіягр. проза як сістэма. — Мінск, 2002.

 33. Тычына, М. Агляд сучаснай беларускай літаратуры // Роднае слова. — 1994. — № 1, 4, 6; 2001. — № 4, 6, 9.

 34. Ханеня, С. І. Амплітуда смеласці: умоўнасць у беларус. прозе канца ХХ ст. — Гомель, 2001.

 35. Чабан, Т. К. Сучасная паэзія і фальклор / Т. К. Чабан, Я. А. Гарадніцкі. — Мінск, 1988.

 36. Шаблоўская, І. В. Драма абсурду ў славянскіх літаратурах і еўрапейскі вопыт. — Мінск, 1998.

 37. Шамякіна, Т. На лініі перасячэння : літ.-крытыч. нататкі. — Мінск, 1981.

 38. Шаўлякова, І. Сентыментальнае паляванне, або У крытычных сутарэннях. — Мінск, 2000.

 39. Штэйнер, І. Deja vu, або Успамін пра будучыню. — Мінск, 2003.

 40. Шупенька, Г. Галоўнае — талент : літ.-крытыч. арт. — Мінск, 1989.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка