Спіс пытанняў па гісторыі Беларусі для студэнтаў I курса юрыдычнага факультэта, факультэта фізічнага выхавання
Дата канвертавання09.12.2018
Памер31.07 Kb.
Зацверджаны
на пасяджэнні кафедры
гісторыі Беларусі

26.10.2018 г. (пратакол № 2)
Спіс пытанняў па гісторыі Беларусі для студэнтаў I курса юрыдычнага факультэта, ФАКУЛЬТЭТА ФІЗІЧНАГА ВЫХАВАННЯ (ЗАВОЧНАЕ НАВУЧАННЕ)

2018–2019 навучальны год


 1. Першабытна-абшчынны лад і засяленне старажытнай Беларусі індаеўрапейцамі.

 2. Першыя дзяржавы-княствы на старажытнабеларускіх землях (ІХ-ХШ ст.ст.).

 3. Барацьба з крыжацкай агрэсіяй і нашэсцем мангола-татараў (ХШ–ХІУ стст.). Грунвальдская бітва і яе значэнне.

 4. Рэлігія і культура Беларусі (ІХ-ХШ стст.).

 5. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага (сац.-эканамічныя, палітычныя перадумовы, знешні фактар фарміравання ВКЛ). Грамадска-палітычны лад ВКЛ (ХІУ-ХУІ ст.)

 6. Збліжэнне ВКЛ з Польшчай. Крэўская, Віленска-Радамская уніі.

 7. Беларускае Адраджэнне: Ф. Скарына, С. Будны. В. Цяпінскі, М. Гусоўскі.

 8. Люблінская ўнія (1569 г.). Утварэнне Рэчы Паспалітай. Дзяржаўна-прававое становішча ВКЛ у складзе РП. Берасцейскі царкоўны сабор (1596 г.).

 9. Падзелы РП.

 10. Палітыка ўрада Расіі на беларускіх землях (канец ХУШ-першая палова ХІХ стст.)

 11. Беларусь у вайне 1812 г.

 12. Рэформы 60-  х–70-х гг. ХІХ ст. і асаблівасці іх правядзення на Беларусі.

 13. Паўстанне 1863-1864 гг. на Беларусі. К. Каліноўскі – кіраўнік рэвалюцыйна дэмакратычнай плыні.

 14. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. і яе падзеі на Беларусі.

 15. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны (1914-1918 гг.).

 16. Лютаўская рэвалюцыя і фарміраванне новых улад.

 17. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. Устанаўленне Савецкай улады ў Беларусі.

 18. Брэсцкі мір і яго вынікі для Беларусі.

 19. Беларуская Народная Рэспубліка (БНР). Утварэнне БССР.

 20. Савецка-польская вайна 1919-1920 гг. і яе вынікі для Беларусі.

 21. Утварэнне СССР. Укрупненне тэрыторыі БССР.

 22. НЭП: асаблівасці яго ажыццяўлення ў БССР.

 23. Палітыка беларусізацыі. Культура БССР ў 20-я гг. ХХ ст.

 24. Індустрыялізацыя БССР.

 25. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі Беларусі.

 26. Грамадска-палітычная сістэма БССР 30-х гг. Разгром беларускага нацыянал-дэмакратызма. Рэпрэсіі 30-х гг. на Беларусі.

 27. Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы: палітычнае, сацыяльна-эканамічнае, рэлігійнае і культурнае становішча. Нацыянальна-вызваленчы і дэмакратычны рух у Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.).

 28. Савецка-германскі дагавор 1939 г. Пачатак другой сусветнай вайны. Паход Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь. Узяднанне Заходняй Беларусі з БССР.

 29. Напад Германіі на СССР. Абарончыя баі Чырвонай Арміі на тэрыторыі Беларусі летам 1941 г.

 30. Акупацыйны рэжым фашысцкіх захопнікаў на тэрыторыі Беларусі (1941-1944 гг.).

 31. Партызанскі рух і падпольная барацьба на тэрыторыі Беларусі (1941-1944 гг.)

 32. Пачатак вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Аперацыя “Баграціён”.

 33. Грамадска-палітычнае і сацыяльнае развіццё рэспублікі ў сярэдзіне 40-х – сярэдзіне        80-х гг. ХХ ст.

 34. Нацыянальныя супярэчнасці у СССР. Дэкларацыя Вярхоўнага Савета БССР “Аб дзяржаўным суверэнітэце БССР” (27 ліпеня 1990 г.). Заканадаўчае афармленне незалежнасці РБ. Распад СССР і ўтварэнне СНД.

 35. Грамадска-палітычнае жыццё РБ: Канстытуцыя РБ 1994 г., першыя выбары Прэзідэнта Беларусі, рэферэндумы 1995, 1996, 2004 гг.

 36. Навука і культура Беларусі (сяр.80-х – 90-х гг.).

Л і т а р а т у р а

 1. Гісторыя Беларусі : у 6 т. (рэдкал. М. Касцюк і інш.) Т. 1. – 4 – Мінск: 2000–2005.

 2. Гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да пачатку ХІХ ст. : у пытаннях і адказах (В. Голубеў і інш). – Мінск, 2003.

 3. Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі: дапаможнік (пад рэд. У.А. Сосна, Л.В. Лойка). – Мінск, 2005.

 4. Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветных цывілізацый: вуч. дапаможнік у 2 ч. (пад рэд. А.А. Кавалені). – Мінск, 2006.

 5. Гісторыя Беларусі. Ч. 2. – (Курс лекцый пад рэд. П.І.Брыгадзіна і інш..). – Мінск, 2003.

 6. Гісторыя Беларусі: падручнік у 2 ч. / рэдкал. Я.К. Новік, Г.С. Марцуль). – Мінск, 1998, 2006.

 7. Ковкель И.И., Ярмусик Э.С. История Беларуси с древнейших времён до нашего времени. – Минск., 2005.

 8. Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. – Минск, 1999.

 9. Мысліцелі і асветнікі Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. – Мінск, 1995.

 10. Нарысы гісторыі Беларусі ў 2-х ч. – Мінск., 1993,1994.

 11. Чигринов, П.Г. История Беларуси с древности до наших дней: уч. Пособие. – Минск, 2004.

 12. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. – Мінск. 1993,1994, 1996, 1997, 1999.


Выкладчык І.В. Чоўжык


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка