Справочник включает информацию о всех существующих и существовавших в период с 1 января 1981 г по 1 января 2011 г в Бсср и Республике Беларусь административно-территориальных единицах согласно уровням административно-территориальногоДата канвертавання04.02.2018
Памер218.73 Kb.
#17812
ТыпСправочник
Перечень и стоимость научных изданий, реализуемых БелНИИДАД, можно скачать здесь.

По вопросам приобретения и уточнения информации о реализуемых изданиях обращаться по тел. (+375 17) 2860205.

Список всех опубликованных научных изданий БелНИИДАД можно посмотреть в разделе "Издания"
Административно-территориальное устройство Республики Беларусь (1981-2010 гг.): справочник / сост. О. А. Кудряшова [и др.]; под общ. ред. В. Л. Носевича. — Минск: БелНИИДАД, 2012. — 173 с.

Аннотация:
Справочник включает информацию о всех существующих и существовавших в период с 1 января 1981 г. по 1 января 2011 г. в БССР и Республике Беларусь административно-территориальных единицах согласно уровням административно-территориального деления: столица и области; районы и города областного подчинения; сельские (поселковые) Советы и города районного подчинения. Списки административно-территориальных единиц представлены в алфавитном порядке и снабжены необходимыми сведениями о центрах, подчинении, составе этих единиц и происходивших в них в указанный период изменениях. Предназначен для работников администраций местных органов власти, государственных, архивных и научно-исследовательских организаций.

Стоимость:
42 800 руб.

Стоимость спересылкой:
57 000 руб.
Архiвы Беларусi на рубяжы ХХ-ХХІ стст.: гiсторыя, стан, перспектывы развiцця: Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск. 8-9 лютага 2000 г. / Мінск: БелНДІДАС, 2001. - 196 с.

Анатацыя:
У матэрыялах канферэнцыі закрануты пытанні развіцця архівазнаўства і археаграфіі, тэорыі і практыкі архіўнай справы, архіўнага крыніцазнаўства на сучасным этапе. Праблемы, што накапіліся ў архіўнай галіне, ставяць у парадак дня вырашэнне такіх надзенных задач, як укараненне сучасных архіўных тэхналогій, вывучэнне і выкарыстанне станоўчага сусветнага вопыту архіўнага будаўніцтва, удасканаленне сістэмы падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі архіўных кадраў, стварэнне дзяржаўнага органа, які б займаўся пытаннямі рэстытуцыі нацыянальных каштоўнасцяў і г.д. Разлічаны на гісторыкаў, архівістаў, краязнаўцаў, усіх тых, хто разумее ролю архіваў у захаванні нацыянальнай спадчыны.

Кошт:
6 500 руб.

Кошт зперасылкай:
 21 000 руб.
Археаграфічныя даследаванні і распрацоўкі ў Рэспубліцы Беларусь (1991-2008 гг.): бібліягр. паказальнік / Мн.: БелНДІДАС, 2010. - 362 с.

Анатацыя:
У бібліяграфічным даведніку адлюстраваны археаграфічныя публікацыі матэрыялаў адміністрацыйнага, канцылярскага паходжання, ліставання, мастацкіх, публіцыстычных і рэлігійных твораў, мемуараў, дзённікаў, навуковых прац, ажыццёўленыя ў Рэспубліцы Беларусь у 1991 - 2008 гг. Выданне разлічана на археографаў, архівістаў, гісторыкаў, літаратуразнаўцаў, філолагаў.

Кошт:
18 400 руб.

Кошт зперасылкай:
34 000 руб.
Архивное дело в Республике Беларусь, 1991 - 2008 гг.: библиогр. справочник / С.В. Жумарь, М.Ф. Шумейко. - Минск: БелНИИДАД, 2009. - 227 с.

Аннотация:
Библиографический справочник представляет собой систематизированный перечень публикаций по архивному делу в Беларуси в конце ХХ - начале XXI в. Издание рассчитано на архивистов, библиографов, филологов, культурологов, студентов гуманитарных специальностей вузов.

Стоимость:
31 900 руб.

Стоимость cпересылкой:
48 000 руб.
Архивы и общество сегодня: Материалы Международной науч.-практ. конф. (Минск, 11-12 ноября 2003 г.) / Минск: БелНИИДАД, 2004. - 156 с.

Аннотация:
В сборник вошли материалы международной научно-практической конференции «Архивы и общество сегодня», проведенной в рамках IV Общей конференции Евроазиатского регионального отделения (ЕВРАЗИКА) Международного совета архивов (МСА), в которых излагаются проблемы развития архивного дела в государствах-участниках конференции, определяются роль и место архивов в современном информационном пространстве. Проблемы, обсуждаемые на конференции, являются актуальными для архивистов, историков, краеведов.

Стоимость:
6 500 руб.

Стоимость cпересылкой:
14 000 руб.
Архівісты Беларусі: бібліяграфічны даведнік / складальнікі С.У. Жумар, М.Ф. Шумейка. - Мінск: БелНДІДАС, 2006. - 196 с.

Анатацыя:
У выданні змешчаны артыкулы-даведкі аб архівістах, археографах, гісторыках, якія ўнеслі значны ўклад у развіцце архіўнай справы ў Беларусі, у збіранне, захоўванне, вывучэнне і публікацыю дакументальнай спадчыны нашай краіны, а таксама аб супрацоўніках архіўных устаноў, якія вызначыліся ў кіраванні архіўнай галіной, у стварэнні аналітычнага і метадычнага забеспячэння працы дзяржаўных архіваў, у падрыхтоўцы навуковых і навукова-папулярных публікацый аб складзе і змесце дакументаў Нацыянальнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь і г.д. Прызначаны для навукоўцаў-гуманітарыяў, аспірантаў, студэнтаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.

Кошт:
24 200 руб.

Кошт зперасылкай:
38 000 руб.
Архіў праваслаўных і грэка-каталіцкіх мітрапалітаў Вялікага Княства Літоўскага ў XVI—XVIII стст. (гісторыя, структура, склад) Мінск: БелНДІДАС, 2014.

Анатацыя:
У манаграфіі даследуецца гісторыя архіва праваслаўных, пасля ўніяцкіх мітрапалітаў Вялікага Княства Літоўскага ў XVI—XVIII стст. Прасочаны вытокі дакументальнага збору мітрапалітаў, яго лёс у ХІХ—ХХ стст., структура і склад архіва ў розныя перыяды яго гісторыі. У дадатку змешчаны вытрымкі з вопісу мітрапаліцкага архіва 1763 г. Прызначана для архівістаў, археографаў, гісторыкаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Вялікага Княства Літоўскага і гісторыяй царквы.

Кошт:
100 500 руб.

Кошт зперасылкай:
116 000 руб.
Архіў уніяцкіх мітрапалітаў. Дакументы па гісторыі царквы ў Беларусі XVI-XXстст. у фондах гістарычных архіваў Украіны: Даведнік / складальнікі С.І. Паўловіч, Т.М. Мальцевa. - Мінск-Полацк: 2001. - 162 с.

Анатацыя:
У даведнік увайшлі дакументы па гісторыі царквы на Беларусі, якія захоўваюцца ў дзяржаўных гістарычных архівах Украіны. Выданне прызначана навукоўцам, тэолагам, краязнаўцам і студэнтам.

Кошт:
2 000 руб.

Кошт зперасылкай:
10 000 руб.
Беларускі археаграфічны штогоднік. Выпуск 10 / Мінск: БелНДІДАС, 2009. - 336 с.

Анатацыя:
У дзясятым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі і гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па сярэдневяковай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў і іншыя матэрыялы. Прызначаны для архівістаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, філолагаў.

Кошт:
27 700 руб.

Кошт зперасылкай:
48 000 руб.
Беларускі археаграфічны штогоднік. Выпуск 11 / Мінск: БелНДІДАС, 2010.

Анатацыя:
У адзінаццатым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі і гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па сярэдневяковай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў і іншыя матэрыялы. Прызначаны для архівістаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, філолагаў.

Кошт:
30 600 руб.

Кошт зперасылкай:
50 000 руб.
Беларускі археаграфічны штогоднік. Выпуск 12 / Мінск: БелНДІДАС, 2011.

Анатацыя:
У дванаццатым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі і гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па сярэдневяковай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў і іншыя матэрыялы. Прызначаны для архівістаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, філолагаў.

Кошт:
72 200 руб.

Кошт зперасылкай:
92 000 руб.
Беларускі археаграфічны штогоднік. Выпуск 13 / Мінск: БелНДІДАС, 2012.

Анатацыя:
У трынаццатым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі і гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па сярэдневяковай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў і іншыя матэрыялы. Прызначаны для архівістаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, філолагаў.

Кошт:
98 800 руб.

Кошт зперасылкай:
120 000 руб.
Беларускі археаграфічны штогоднік. Выпуск 14 / Мінск: БелНДІДАС, 2013.

Анатацыя:
У чатырнаццатым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі і гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па сярэдневяковай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў і іншыя матэрыялы. Прызначаны для архівістаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, філолагаў.

Кошт:
92 600 руб.

Кошт зперасылкай:
113 000 руб.
Беларускі археаграфічны штогоднік. Выпуск 15 / Мінск: БелНДІДАС, 2014.

Анатацыя:
У чатырнаццатым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі і гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па сярэдневяковай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў і іншыя матэрыялы. Прызначаны для архівістаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, філолагаў.

Кошт:
125 000 руб.

Кошт зперасылкай:
145 000 руб.
Беларускі археаграфічны штогоднік. Выпуск 5 / Мінск: БелНДІДАС, 2004. - 330 с.

Анатацыя:
У выпуску друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве і эканоміцы архіўнай справы, крыніцазнаўстве, тэксталогіі і геральдыцы, сфрагістыцы, гісторыі дзяржаўных устаноў, гісторыі СМІ. Публікуюцца дакументы па старажытна-сярэднявечнай і найноўшай гісторыі Беларусі, матэрыялы пра жыцце М.В. Доўнар-Запольскага. Змешчаны працы пра дзейнасць М.І. Гарбачэўскага і А.С. Грушэўскага, рэцензія на публікацыю кнігі Метрыкі ВКЛ 46, інфармацыя пра дзейнасць Археаграфічнай камісіі Белкамархіва і яе аддзяленняў і іншыя матэрыялы. Прызначаны для спецыялістаў, аспірантаў, гісторыкаў, філолагаў, архівістаў, краязнаўцаў.

Кошт:
18 500 руб.

Кошт зперасылкай:
38 000 руб.
Беларускі археаграфічны штогоднік. Выпуск 7 / Мінск: БелНДІДАС, 2006. - 296 с.

Анатацыя:
У выпуску друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі, палеаграфіі, генеалогіі і гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па старажытна-сярэднявечнай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў, інфармацыя пра дзейнасць Археаграфічнай камісіі Белкамархіва і яе аддзяленняў і іншыя матэрыялы. Прызначаны для спецыялістаў і аспірантаў-гісторыкаў, філолагаў, архівістаў, краязнаўцаў.

Кошт:
20 100 руб.

Кошт зперасылкай:
40 000 руб.
Беларускі археаграфічны штогоднік. Выпуск 8 / Мінск: БелНДІДАС, 2007. - 316 с.

Анатацыя:
У выпуску друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі і гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па сярэдневяковай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў і іншыя матэрыялы. Прызначаны для спецыялістаў і аспірантаў-гісторыкаў, філолагаў, архівістаў, краязнаўцаў.

Кошт:
22 800 руб.

Кошт зперасылкай:
43 000 руб.
Беларускі археаграфічны штогоднік. Выпуск 9 / Мінск: БелНДІДАС, 2008. - 362 с.

Анатацыя:
У дзявятым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі і гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па сярэдневяковай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў і іншыя матэрыялы. Прызначаны для спецыялістаў і аспірантаў-гісторыкаў, філолагаў, архівістаў, краязнаўцаў.

Кошт:
26 000 руб.

Кошт зперасылкай:
46 000 руб.
Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы: Да 20-годдзя ўтварэння: бібліягр. паказальнік (2002-2010) / склад.: В.А.Гапановіч [і інш.]. – Мінск: БелНДІДАС, 2011. – 80 с.

Анатацыя:
Бібліяграфічны паказальнік прысвечаны 20 годдзю ўтварэння БелНДІДАС. Кніга адлюстроўвае дзейнасць інстытута, працу яго супрацоўнікаў за 2002—2010 гг.: навуковыя, навукова-папулярныя, вучэбныя, метадычныя распрацоўкі, афіцыйныя дакументы, нарматыўна-метадычныя матэрыялы і інш. Выданне з’яўляецца працягам бібліяграфічнага паказальніка БелНДІДАС (2001). Разлічаны на гісторыкаў, архівістаў, выкладчыкаў і студэнтаў, усіх тых, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі.

Кошт:
22 500 руб.

Кошт зперасылкай:
38 000 руб.
Белорусская археография в ХIХ-ХХ вв.: (проблемы теории, истории, методики) / М.Ф. Шумейко. - Минск: БелНИИДАД, 2007. - 498 с.

Аннотация:
Книга рассматривает основные вопросы теории и методики археографии как научной дисциплины и сферы практической деятельности по введению в научный оборот исторических источников путем их выявления, описания и опубликования, а также исследует историю белорусской археографии Х1Х-ХХ вв. Для научных работников, архивистов, преподавателей и студентов вузов, всех, кто интересуется отечественной историей, а также ведет практическую работу по публикации исторических источников.

Стоимость:
25 300 руб.

Стоимость cпересылкой:
42 000 руб.
Бібліяграфічны паказальнік археаграфічных публікацый у Рэспубліцы Беларусь (1991 – 2006 гг.). / склад. В.С.Пазднякоў. – Мінск: БелНДІДАС, 2011 г. – 367 с.

Анатацыя:
У бібліяграфічным даведніку адлюстраваны археаграфічныя публікацыі матэрыялаў адміністрацыйнага, канцылярскага паходжання, ліставання, мастацкіх, публіцыстычных і рэлігійных твораў, мемуараў, дзённікаў, навуковых прац, ажыццеўлёныя ў Рэспубліцы Беларусь у 1991-2006 гг. Выданне разлічана на археографаў, архівістаў, гісторыкаў, літаратуразнаўцаў. філолагаў.

Кошт:
22 500 руб.

Кошт з перасылкай:
43 000 руб.
Быў подзвiг. І была Перамога: матэрыялы архіўных чытанняў, прысвеч. 60-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне (Мінск, 12 мая 2005 г.). - Мінск: БелНДІДАС, 2006 г. – 174 с.

Анатацыя:
У кнігу ўвайшлі выбраныя матэрыялы навукова-даследчага, даведачнага і інфармацыйнага характару, прадстаўленыя на архіўныя чытанні, якія адбыліся 12 мая 2005 г. у БелНДІДАС і былі прысвечаны 60-годдзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Разлічана на гісторыкау, архівістаў, навуковую грамадскасць.

Кошт:
10 400 руб.

Кошт з перасылкай:
19 000 руб.
Ведомственные архивы и отраслевые фонды Республики Беларусь / С.В. Жумарь. - Минск: БелНИИДАД, 2005. - 152 с.

Аннотация:
В книге представлены история и различные аспекты практики работы отраслевых фондов и ведомственных архивов Республики Беларусь, имеющих право постоянного или многолетнего (75 лет и более) хранения документов. Рассчитана на архивистов, историков, студентов и аспирантов-гуманитариев, всех интересующихся историей и судьбами белорусских архивов.

Стоимость:
19 100 руб.

Стоимость cпересылкой:
32 000 руб.
Высшие органы государственной власти и центрального управления БССР (1944-1964): в 2-х частях / Р.П. Платонов, В.К. Ракашевич, М.К. Бобер и др. - Минск: БелНИИДАД, 2003. - Ч. 1 - 266 с., Ч. 2 - 228 с.

Аннотация:
Издание знакомит читателей с задачами, функциями, компетенцией и структурой высших органов государственной власти и центрального управления БССР и их развитии с 1944 по 1964 год. Рассчитано на административных работников, архивистов, историков, юристов, преподавателей и студентов высших учебных заведений, всех, кто интересуется историей управленческих отношений органов государственной власти Беларуси.

Стоимость:
100 000 руб.

Стоимость cпересылкой:
126 000 руб.
Государственные архивы Республики Беларусь (1944 — 1997): Краткий справочник / Минск: БелНИИДАД, 1998.


Стоимость:
119 000 руб.

Стоимость cпересылкой:
139 000 руб.
Документы по истории Беларуси в государственном архиве Российской Федерации, Российском государственном архиве экономике, Центральном историческом архиве Москвы / составитель М.К. Бобер. - Минск: БелНИИДАД, 2004. - 220 с.

Аннотация:
В издание включены справочные сведения о составе документов по истории Беларуси, хранящиеся в государственных архивах в г. Москве, и поисковые данные на них. Рассчитано на архивистов, историков, всех, кто интересуется историей Беларуси.

Стоимость:
20 000 руб.

Стоимость cпересылкой:
36 000 руб.
Доўнар-Запольскі. Біябібліяграфічны паказальнік / Мінск: БелНДІДАС.


Кошт:
8 500 руб.

Кошт зперасылкай:
21 000 руб.
Из истории архивов в Беларуси"(1860-е гг. — 1960 г.): документы и материалы: сборник / Минск: БелНИИДАД, 2015.

Аннотация:

В сборнике представлены документы и материалы по истории становления и развития белорусских архивов, архивоведческой мысли в Беларуси, начиная с создания первого исторического архива — Витебского центрального архива древних актовых книг — до передачи системы архивных органов и учреждений БССР в ведение правительства республики. Исторические источники, большая часть которых опубликована впервые, охватывают примерно сто лет, насыщенных событиями, исключительно значимыми для судеб белорусских архивов и знаменовавшими сложный, противоречивый, но целенаправленный и динамичный переход от ведомственной разобщенности и бессистемности к современным основам организации архивного дела.Предназначен для историков, архивистов, студентов гуманитарных специальностей, краеведов, всех, кто интересуется историей и культурой Беларуси.


Стоимость:
167 000 руб.

Стоимость с пересылкой:
195 000 руб.
Информационные технологии в архивном деле и делопроизводстве: материалы Международной конференции (г. Каменец, 29 мая 2013 г.) / Минск: БелНИИДАД, 2014.

Аннотация:
В данный сборник включены доклады и выступления участников Международной конференции "Информационные технологии в архивном деле и делопроизводстве", которая проводилась 29 мая 2013 г. в г. Каменец в рамках трехсторонней встречи руководителей архивных служб и государтсвенных архивных учреждений Беларуси, России и Украины.

Стоимость:
 59 600 руб.

Стоимость спересылкой:
74 000 руб.
Исторические и правовые аспекты реституции белорусских архивов  - Минск: БелНИИДАД, 2013.

Аннотация:
Монография посвящена истории перемещения белорусских архивных собраний, а также отдельных документальных памятников за пределы своего происхождения. Рассматриваются также организационные и правовые аспекты реституции архивных материалов. Книга является продолжением предыдущей работы автора «Собрать рассеянное: О реституции белорусских архивов в прошлом и настоящем» (Минск, 1997). Монография рассчитана на работников архивных учреждений, историков, а также на широкий круг читателей.

Стоимость:
85 900 руб.

Стоимость cпересылкой:
103 000 руб.
Историческое наследие Беларуси; выявление, сохранение и изучение. Материалы Международной научной конференции, посвященной 90-летию Государственной архивной службы Республики Беларусь, 85-летию Национального архива Республики Беларусь и 20-летию кафедры источниковедения БГУ. В 2 частях  - Минск: БелНИИДАД, 2013.

Аннотация:
В данный сборник включены доклады и выступления участников Международной научной конференции «Историческое наследие Беларуси: выявление, сохранение и изучение», посвященной 90-летию Государственной архивной службы Рес­пуб­лики Беларусь, 85-летию Национального архива Республики Беларусь, 20-летию кафедры источниковедения БГУ, прошедшей в Минске 17—18 мая 2012 г. Издание предназначено для архивистов, историков, краеведов, исследователей специальных исторических дисциплин.

Стоимость:
201 100 руб.

Стоимость cпересылкой:
227 000 руб.
Лацінская актавая палеаграфія: дапаможнік / Мінск: БелНДІДАС, 2015.

Анатацыя:

У дапаможніку па лацінскай актавай палеаграфіі разглядаюцца пытанні развіцця і функцыянавання лацінскага дакументальнага пісьма ад Антычнасці да Новага часу з акцэнтам на графіку сярэдневяковых пісьмовых помнікаў, у тым ліку датычных гісторыі Беларусі і ВКЛ. Выданне забяспечана адпаведным ілюстрацыйным матэрыялам. Яно будзе запатрабавана для навуковых даследаванняў самых розных гістарычных кірункаў і можа быць карысным для архівістаў і археографаў, гісторыкаў, спецыялістаў у галіне гісторыі культуры, палеографаў і лінгвістаў, студэнтаў гісторыка-філалагічных спецыяльнасцей, аматараў гісторыі.Кошт:
 183 000 руб.

Кошт з перасылкай:
 207 000 руб.
Мiнулае і сучаснасць: архівы ў сістэме гуманітарных ведаў: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 100-годдзю Віцебскай вучонай архіўнай каміссіі (Мінск, 20 мая 2009 г.) / Мінск: БелНД1ДАС, 2010. - 408 с.

Анатацыя:
У матэрыялах канференцыі прадстаўлены даклады і паведамленні яе ўдзельнікаў па праблемах архівазнаўства, крыніцазнаўства, археаграфіі. Выданне прызначана для гісторыкаў, архівістаў, краязнаўцаў, даследчыкаў спецыяльных гістарычных дысцыплін.

Кошт:
31 700 руб.

Кошт з перасылкай:
51 000 руб.
Мiнулае павінна служыць людзям…: матэрыялы архіўных чытанняў «Р.П. Платонаў і пытанні архівазнаўства, археаграфіі, крыніцазнаўства і гісторыі Беларусі ХХ ст.» (Мінск, 14 снежня 2005 г), прысвечаных 75-годдзю з дня нараджэння Р.П. Платонава / Мінск: БелНДІДАС, 2006. - 148 с.

Анатацыя:
У кнігу ўключаны матэрыялы ўдзельнікаў архіўных чытанняў, прысвечаных 75-годдзю з дня нараджэння беларусскага гісторыка, старшыні Археаграфічнай камісіі Белкамархіва Р.П. Платонава, якія адбыліся 14 снежня 2005 г. у БелНДІДАС. Разлічана на гісторыкаў, архівістаў, навуковую грамадскасць.

Кошт:
9 800 руб.

Кошт з перасылкай:
20 000 руб.
Метрыка Вялікага Княства Літоўскага: гісторыя, даследаванні, выданні (кароткі нарыс) Мінск: БелНДІДАС, 2014.

Анатацыя:
Гэта кніга — кароткі і змястоўны даведнік па гісторыі і даследаваннях Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага — галоўнай часткі архіва нашай старажытнай дзяржавы. Выданне ўключае спісы апублікаваных кніг Метрыкі ВКЛ, а таксама прац беларускіх і замежных даследчыкаў па гісторыі Метрыкі. Прызначана для архівістаў, археографаў, гісторыкаў, студэнтаў, усіх тых, хто цікавіцца гісторыяй XIV—XVII стст.

Кошт:
69 300 руб.

Кошт зперасылкай:
84 000 руб.
Невядомы Дунін-Марцінкевіч: дак. да біяграфіі з Нац. гіст. архіва Беларусі / склад. У.М.Дзянісаў, В.С.Пазднякоў, Я.Я.Янушкевіч. – Мінск: БелНДІДАС, 2011. – 204 с.

Анатацыя:
У зборніку друкуюцца дакументы з Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, якія асвятляюць жыццё пачынальніка новай беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча (1808—1884). Прызначаны для навукоўцаў — гісторыкаў, археографаў, літаратуразнаўцаў, філолагаў, а таксама архівістаў, краязнаўцаў, студэнтаў.

Кошт:
22 600 руб.

Кошт з перасылкай:
38 000 руб.
Помнікі права Беларусі XIV – XVI стст. (агульназемскія прывілеі і акты дзяржаўных уній): дапаможнік / Мінск: БелНДІДАС, 2015.

Анатацыя:

У кнізе змешчана інфармацыя пра асноўныя помнікі права Беларусі XIV – XVI стст. (агульназемскія прывілеі і акты дзяржаўных уній), якая ўключае звесткі пра захаванасць арыгіналаў актаў і копій, публікацыі, пераклады, гістарычную літаратуру. Прыведзены тэксты і пераклады на беларускую мову некаторых прывілеяў і актаў ўній. Кніга ілюстравана фотаздамкамі актаў і старадрукаў, малюнкамі пячатак.

Выданее прызначана для архівістаў, археографаў, правазнаўцаў, гісторыкаў, студэнтаў.


Кошт:
 155 000 руб.

Кошт з перасылкай:
 175 000 руб.
Праблемы гістарыяграфіі, крыніцазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі ў Беларусі: матэрыялы «круглага стала», прысвечанага 60-годдзю з дня нараджэння прафесара У.М. Міхнюка (Мінск, 28 верасня 2007 г.) / Мінск: БелНДІДАС, 2007.


Кошт:
25 000 руб.

Кошт з перасылкай:
40 000 руб.
Сучасныя праблемы дакументазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі: матэрыялы навук.-практ. канф., прысвеч. 85-годдзю Дзярж. архіўн. службы і 80-годдзю Нац. архіва Рэсп. Беларусь (Мінск, 12 красавіка 2007 г.) / Мінск: БелНДІДАС, 2007. - 180 с.

Анатацыя:
У зборніку друкуюцца даклады па актуальных праблемах дакументазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі, зробленыя на навукова-практычнай канферэнцыі «Сучасныя праблемы дакументазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі: Да 85-годдзя Дзяржаўнай архіўнай службы і 80-годдзя Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь». Асвятляюцца розныя аспекты дзейнасці дзяржаўных архіваў Рэспублікі Беларусь, дзяржаўная палітыка ў галіне дакументазвароту і архіўнай справы. Прызначаны для спецыялістаў -дакументаведаў, архівістаў, гісторыкаў, археографаў, а таксама краязнаўцаў, студзентаў, аспірантаў.

Кошт:
12 800 руб.

Кошт з перасылкай:
28 000 руб.
Теоретические и практические проблемы документоведения и архивоведения: ретроспектива и современность: материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 2-3 декабря 2015 г.). - Минск: БелНИИДАД, 2016. - 276 с.

Аннотация:

В сборник включены доклады и выступления участников Международной научной конференции "Теоретические и практические проблемы документоведения и архивоведения: ретроспектива и современность", прошедшей в Минске 2-3 декабря 2015 г. Издание рассчитано на архивистов, документоведов, историков, краеведов, исследователей специальных исторических дисциплин.Стоимость:

12 руб. 80 коп.

(128 000 руб.)

Стоимость с пересылкой:

14 руб.


(140 000 руб.)
Теория и практика белорусской археографии (XVIII—XX вв.). Сборник документов.  - Мн: БелНИИДАД, 2013.

Аннотация:
В сборнике публикуются наиболее характерные документы, включая научные статьи, рецензии на археографические работы, фрагменты методических рекомендаций, правил издания исторических документов, положения о работе археографических учреждений и другие, свидетельствующие о теоретических проблемах археографии, основных этапах ее генезиса и развития в Беларуси, достигнутых результатах в области практической и методической деятельности. Сборник предназначен для практиков-археографов, историков-архивистов, студентов, магистрантов, аспирантов исторических факультетов вузов, всех, кто интересуется отечественной историей.

Стоимость:
88 200 руб.

Стоимость с пересылкой:
113 000 руб.
Тэарэтычныя праблемы метадалогii, гiсторыi, гiстарыяграфii, навуказнаўства і этналогii / Ю.У. Несцяровіч. - Мінск: БелНДІДАС, 2004. - 162 с.

Анатацыя:
У форме праблемнага агляду выкладаюцца погляды на праблемы гістарычных заканамернасцяў, аб'екта і прадмета гістарычнага пазнання і даследавання, суадносін гістарычных фактаў і канцэпцый, на навуказнаўчую трактоўку прадмета навуковай дысцыпліны, лагічную структуру гістарычнага даследавання, упарадкаванне гісторыказнаўчай і навуказнаўчай тэрміналогіі, на тыпалогію метадаў і ўзроўняў даследавання, удакладненне прадметных межаў гістарыяграфіі, метадалогіі гісторыі і навуказнаўства, на распрацоўку тэорыі этнасу і анталагічны статус этнасаў, на ўстанаўленне рэферэнтаў паняццяў, з дапамогай якіх апісваюцца з'явы грамадскай рэчаіснасці. Прызначана для спецыялістаў, аспірантаў у галінах гістарыяграфіі, метадалогіі гісторыі, этналогіі, анталогіі і тэорыі пазнання, сацыяльнай філасофіі.

Кошт:
8 500 руб.

Кошт з перасылкай:
24 000 руб.
Філіграні архіўных дакументаў Беларусі XVI—пачатку XX ст. / Мінск: БелНДІДАС, 2013.

Аннотация:
В книге помещен альбом маркировочных водяных знаков данного периода, которые выявлены на документах Национального исторического архива Беларуси. Всего в справочнике около 700 изображений знаков. Книга имеет раздел с описанием знаков, где раскрывается их семантика, тут же приведена информация о месте и времени производства соответствующего вида бумаги, указаны аналогичные знаки в других альбомах. Имеется таблица с перечнем помещенных в справочнике филиграней с данными о том, где и когда использован документ, на котором выявлена филигрань, с указанием на соответствующие архивные шифры. Помещенные в книге филиграни — это фотографии, прошедшие специальную обработку на компьютере, что позволило получить изображения, максимально близкие к оригиналу. Данная методика получения изображений маркировочных знаков использована впервые в мировой практике. Данный вид справочника издан в Беларуси впервые. Книга предназначена для архивистов, археографов, палеографов, специалистов в области геральдики и сфрагистики. Она будет полезна не только для работников архивной отрасли, но и для книговедов, библиотечных и музейных работников, исследователей разных отраслей исторической науки.

Стоимость:
78 100 руб.

Стоимость с пересылкой:
94 000 руб.
Фонды и коллекции документов личного происхождения в государственных архивах Республики Беларусь / сост. Т.И. Седляревич. – Минск: БелНИИДАД, 2009. – 172 с.

Аннотация:
В межархивном справочнике впервые представлена информация обо всех фондах и коллекциях документов личного происхождения, хранящихся в государственных архивах нашей страны. Материалы в издании сгруппированы по архивам. Внутри каждого раздела, посвященного одному из государственных архивов, фонды личного происхождения расположены в алфавитном порядке. В конце разделов даются (если они имеются на хранении) коллекции документов личного происхождения. Справочник предназначен для архивистов, ученых и преподавателей, аспирантов и студентов, краеведов и других представителей широкого круга пользователей архивной информации.

Стоимость:
24 000 руб.

Стоимость с пересылкой:
39 000 руб.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Робім здоровы выбар мэта: фарміраванне навыкаў здаровага ладу жыцця праз пазбаўленне ад шкодных звычак. Задачы
files -> Класіфікацыя звычак: Шкодная звычка – якая наносіць урон здароўю, культуры. Небяспечная
files -> Ці патрэбныя прапісныя ісціны? Мыць рукі перад ежай
files -> Название специализированного модуля по выбору студента
files -> Мядзельская цэнтральная раённая бібліятэка ім. М. Танка
files -> Адкрыты дыялог Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі з журналістамі
files -> Сэнсава-стылістычная роля складаназалежных сказаў у
files -> Юрась нераток (Юрий горбачев) (Минск) биография
files -> Птушка 2015 года – вушастая сава тамара Цішкевіч, дуа сярэдняя школа №3 г. Хойнікі Мэта


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал