«Свет чалавечай душы» Да 80-годдзя з дня нараджэння Анатоля Паўлавіча Кудраўца
Дата канвертавання22.02.2018
Памер91.14 Kb.
Юбілейная выстаўка

«Свет чалавечай душы»

Да 80-годдзя з дня нараджэнняАнатоля Паўлавіча Кудраўца

(1936–2014),

беларускага празаіка, перакладчыка

тэрмін правядзення: 4 студзеня – 3 лютага 2016 г.

месца экспанавання выстаўкі: зала беларускай літаратуры

(2-гі паверх, пам. 205)

1. 10 белоруски разказвачи : разкази / подбор и превод от белоруски Симеон Владимиров. – София : Народна култура, 1977. – 237, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//234871(039)


2. Home fires : stories by writers from Byelorussia / [compiled by Elvina Moroz]. – Moscow : Raduga, 1986. – 326 с.

Шыфр НББ: БА208660


3. Kudravec, A. Chladna zacatkem jara / Anatolij Kudravec. – Praha : Lidove nakladatelstvi, 1977. – 271 s.

Шыфр НББ: БА155636


4. "Moje niedżwiedzie" i inne opowiadania białoruskie : 20 [autorów] / wybrał, przełożył i wstępem opatrzył Jan Huszcza. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1974. – 446, [1] c.

Шыфр НББ: БА142621


5. Nouvelles d'auteurs bielorusses / Pres.:V.Masterov. – Minsk : Mastatskaia litaratura, 1976.

Шыфр НББ: БА150526


6. Störche über den Sümpfen : belorussische Erzähler : [aus dem Belorussischen und Russischen übersetzt / herausgegeben und kommentiert von Norbert Randow]. – Berlin : Volk und Welt, 1971. – 504, [3] c.

Шыфр НББ: 1БА457022


7. Válogatás a mai belorusz irodalomból / Makszim Tank [et al.]. – Budapest : Szovjet Irodalom, 1984. –192 с.

Шыфр НББ: БА210346


8. Ад круч дняпроўскіх : апавяданні, вершы, казкі ўкр. пісьменнікаў / уклад. Б. І .Чайкоўскі. – Мн. : Юнацтва, 1984. – 495с.

Шыфр НББ: БА192451


9. Андраюк, С. А. Вывяраючы жыццём : [крытычныя артыкулы] / Серафім Андраюк. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. – 220, [2] с.

Шыфр НББ: АР421746


10. Андраюк, С. А. Драматызм і прыгажосць беларускай душы ў творчасці Анатоля Кудраўца / Серафім Андраюк // Роднае слова. – 2011. – № 1. – С. 25–28.

Шыфр НББ: 3ОК2069


11. Бандарчук, Т. А. Чалавек і грамадства ў эсэ Я. Брыля і А. Кудраўца / Т. А. Бандарчук // Актуальные проблемы филологии: сборник научных статей. – Гомель, 2008. – Вып. 1. – С. 73–79.

Шыфр НББ: 3Н//891


12. Беларуская літаратура і праблемы сучаснасці / [І. Я. Навуменка і інш]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1978. – 254, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//277357(039)


13. Бечык, В. Л. Выбранае : літаратурна-крытычныя артыкулы / Варлен Бечык. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1989. – 477, [1] с.

Шыфр НББ: БА229734


14. Білоруське радянське оповідання : збірнік / упорядк. А. О. Жук. – К. : Дніпро, 1979. – 341с.

Шыфр НББ: БА162713


15. Братэрства, 86 : літаратурны зборнік / [рэдкалегія: А. Вольскі (укладальнік), Р. Барадулін (галоўны рэдактар) і інш.]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1986. – 316 [1] с.

Шыфр НББ: БА210999


16. Брыль, Я. Збор твораў : у 5 т. / Янка Брыль. – [2-е выд., значна дапоўненае]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1979–1981.

Т. 4: Брыль, Я. Свет далёкі і блізкі : дарожныя нататкі ; Пра запаветнае : артыкулы, эсэ, партрэты. – 1981. – 540, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//289721(039)
17. Бугаёў, Дз. Спавядальнае слова : літ. крытыка, успаміны / Дзмітрый Бугаёў. – Мн. : Выд. рэсп. унітар. прадпрыемства "Маст. літ.", 2001. – 324 с.

Шыфр НББ: 1БА242207


18. Вір жыцця : сучас. бел. проза : [для сярэд. шк. ўзросту / склад. Л. Ф. Леўкіна. – Мн. : Бел. энцыкл., 2002. – 525, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА276996


19. Горецкий, М. И. Избранное : повести, роман-хроника : [перевод с белорусского] / Максим Горецкий. – Минск : Мастацкая літаратура, 1988. –543, [1] с.

Шыфр НББ: БА224627


20. Далягляды, 1975 : літаратурны зборнік / [рэдкалегія: Н. Гілевіч (галоўны рэдактар), Б. Сачанка (укладальнік) і інш.]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1975. – 301, [1] с.

Шыфр НББ: БА142411


21. Далягляды, 1977 : літаратурны зборнік / [рэдкалегія: А. Гардзіцкі (укладальнік), Н. Гілевіч (галоўны рэдактар) і інш.]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1977. – 318, [1] с.

Шыфр НББ: БА151879


22. Дружная з сонцам : творы пісьменнікаў Грузіі і грузінскага фальклору : [пераклад з грузінскай мовы : для малодшага школьнага ўзросту / укладальнікі: Р. Інанішвілі, В. Нікіфаровіч. – Мінск : Юнацтва, 1985. – 414 с.

Шыфр НББ: БА204577


23. Дэфо, Д. Рабінзон Круза : Раман / Даніэль Дэфо ; [Пер. А.Васілевіч]. Падарожжа Гулівера : Раман : [Для сярэд. шк. узросту] / Джанатан Свіфт ; [Пер. А.Кудраўца ; К зб. у целым: Маст.: У.М.Жук, В.А.Макаранка. – Мн. : Юнацтва, 1996. – 270 с.

Шыфр НББ: 1БА97311


24. Жураўлёў, В. П. Магчымасці рэалізму : прычыннасць і гістарызм / В. П. Жураўлёў, М. А. Тычына. – Мінск : Навука і тэхніка, 1982. – 230, [1] с.

Шыфр НББ: АР486632


25. Жураўлёў, В. П. Непадкупны суд памяці : творчасць Анатоля Кудраўца / В. П. Жураўлёў. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 133, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//467595(039)


26. Жураўлёў, В. П. У пошуку духоўнай апоры / Васіль Жураўлёў // Полымя. – 2014. – № 9. – С. 122–141.

Шыфр НББ: 3ОК1714


27. З мінулага і сучаснага : зб. аповесцей і апавяданняў : [для сярэд. і ст. шк. ўзросту / Маст. М. Дз. Рыжы. – Мн. : БелЭН, 1997. – 480 с.

Шыфр НББ: 1БА106715


28. Залацінкі : чытальніку-дэкламатару : [зборнік твораў] / складальнікі: М. Аўрамчык і А. Кудравец. – Мінск : Народная асвета, 1972. – 142, [1] с.

Шыфр НББ: БА123289


29. Залыгін, С. П. На Іртышы : Аповесць,апавяданні / пер.з рус. А. Кудравец. – Мн. : Маст.літ., 1990. – 286, [2] с.

Шыфр НББ: БА243234


30. Зимний дуб : рассказы советских писателей : [для старшего школьного возраста / составитель А. П. Кудравец. – Минск : Юнацтва, 1983. – 235, [2] с.

Шыфр НББ: БА187760


31. Іванаў, У. Н. Сібірскія апавяданні / пер. А. Кудравец. – Мн. : Маст.літ., 1975. – 219, [2] с.

Шыфр НББ: БА142452


32. Иващенко, В. А. Круги надежды и добра : лит.-критич. ст. – Минск : Мастац. лiт., 1983. – 207 с.

Шыфр НББ: БА189738


33. Караленка, У. Г. Апошні прамень : выбранае / пер. з рус. А. Кудравец. – Мн. : Маст.літ., 1984. – 239 с.

Шыфр НББ: БА192602


34. Конев, Ф. Е. Радуница : режис. сценарий цвет. худож. фильма / авт.: Ф. Конев, А. Кудравец. – Мн. : Киностудия "Беларусьфильм", 1983. – 76 с.

Шыфр НББ: БА199735


35. Крыклівец, А. У. Экзістэнцыяльная праблематыка прозы Анатоля Кудраўца і Валянціна Распуціна / Алена Крыклівец // Полымя. – 2015. – № 7. – С. 123–129.

Шыфр НББ: 3ОК1714


36. Кудравец, А. П. Die verräterische Spur : Erzählungen / Anatol Kudrawez. – Berlin; Weimar : Aufbau-Verlag, 1988. –162, [1] с.

Шыфр НББ: БА233134


37. Кудравец, А. П. Totengedenken : Novelle / Anatol Kudrawez. – Berlin : Union Verlag, 1983. – 139, [1] с.

Шыфр НББ: БА194135


38. Кудравец, А. П. Veļu diena : stāsts / Anatols Kudravecs. – Rīgā : Liesma, 1974. – 153, [1] с.

Шыфр НББ: БА135805


39. Кудравец, А. П. Вторият вариант : разкази и повест / Анатол Кудравец. – София : Народна култура, 1984. – 334, [1] с.

Шыфр НББ: БА196762


40. Кудравец, А. Вузлы : (памяці Яна Скрыгана) // Дзеяслоў. – 2005. – №5. – С. 246–253.

Шыфр НББ: 3ОК10411


41. Кудравец, А. П. Выбраныя творы : у 2 т. / Анатоль Кудравец. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1987.

Т. 1: Кудравец, А. П. Аповесць. Апавяданні. – 414, [2] с.

Шыфр НББ: АР523508

Т. 2: Кудравец, А. П. Раман. Замежныя эцюды. – 349, [3] с.

Шыфр НББ: АР523509
42. Кудравец, А. Госпар // Дзеяслоў. – 2014. – №2. – С. 34–41.

Шыфр НББ: 3ОК10411


43. Кудравец, А. П. День накануне праздника : рассказы и повести: авториз. пер. с белорус. – М. : Сов.писатель, 1980. – 287с.

Шыфр НББ: БА172485


44. Кудравец, А. П. Дзень перад святам : апавяданні / Анатоль Кудравец. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1975. – 157, [2] с.

Шыфр НББ: БА144264


45. Кудравец, А. За дальнім прычалам : літаратурныя партрэты / Анатоль Кудравец. – Мінск [Менск] : Медисонт, 2007. – 221, [1] с.

Шыфр НББ: 1Н//62479(039)


46. Кудравец, А. П. За чужымі далямі : падарожныя нарысы / Анатоль Кудравец. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1981. – 126, [2] с.

Шыфр НББ: 1Н//289595(039)


47. Кудравец, А. П. Зімы і вёсны : аповесць і апавяданні / Анатоль Кудравец. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. – 347, [3] с.

Шыфр НББ: БА147778


48. Кудравец, А. П. Зязюля пракукуе заўтра… : кніга прозы / Анатоль Кудравец. – Мінск : Кнігазбор, 2014. – 271 с.

Шыфр НББ: 1Н//474939(039)


49. Кудравец, А. Иван Чигринов и его "Я": перевод с белорусского / Анатоль Кудравец // Неман. – 2008. – № 8. – С. 157–160.

Шыфр НББ: 3ОК1467


50. Кудравец, А. П. На балоце скрыпелі драчы : апавяданні: для стар.шк.узросту / маст. В. Валынец. – Мн. : Мастац.літ., 1979. – 287 с.

Шыфр НББ: БА161317


51. Кудравец, А. П. На зялёнай дарозе : (апавяданні) / Анатоль Кудравец. – Мінск : Беларусь, друк 1968. – 170, [2] с.

Шыфр НББ: БА102047


52. Кудравец, А. «Не вечна беларускую культуру будуцт таптаць генеральскія боты» // Arche. – 2006. – №3. – С. 179–182.

Шыфр НББ: 3Ок8122


53. Кудравец, А. П. Осенние яблоки: режиссерский сценарий художественного телевизионного фильма / автор А. Кудравец. – Минск : Телефильм, 1975. – 69 с.

Шыфр НББ: БА141812


54. Кудравец, А. П. От весны до весны : повесть, рассказы : перевод с белорусского / Анатоль Кудравец. – Москва : Художественная литература, 1986. – 346, [2] с.

Шыфр НББ: БА207731


55. Кудравец, А. П. По дороге домой: рассказы, зарубежные этюды : [для старшего школьного возраста] / Анатоль Кудравец. – Минск : Юнацтва, 1985. –238, [2] с.

Шыфр НББ: БА199793


56. Кудравец, А. П. Поздние яблоки // Всемирная литература. – 2006. – №6. – С. 4–21.

Шыфр НББ: 3ОК4927


57. Кудравец, А.П. Познія яблыкі : выбранае / Анатоль Кудравец. – Мн. : Выд. дзярж. прадпрыемства "Маст. літ.", 1999. – 491, [3] с.

Шыфр НББ: 1БА171831


58. Кудравец, А. П. Раданіца : аповесць і апавяданні / Анатоль Кудравец. – Мінск : Беларусь, 1971. – 173, [2] с.

Шыфр НББ: БА117788


59. Кудравец, А. П. Сачыненне на вольную тэму : раман, апавяданні / Анатоль Кудравец. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1985. – 283, [3] с.

Шыфр НББ: 1Н//351785(039)


60. Кудравец, А. П. Смерць нацыяналіста : аповесці, апавяданні / Анатоль Кудравец. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1992. – 189, [2] с.

Шыфр НББ: БА251273


61. Кудравец, А. Сочинение на вольную тему : роман, рассказы, зарубежные этюды : перевод с белорусского / Анатоль Кудравец. – Москва : Советский писатель, 1986. – 398, [2] с.

Шыфр НББ: БА228658


62. Кудравец, А. Старонкі памяці // Тэрмапілы. – 2009. – № 13. – С. 3–19.

Шыфр НББ: 19ИН219


63. Кудравец, А. Трое ў адным пакоі // Дзеяслоў. 2002. – №1. – С. 162–173.

Шыфр НББ: 3ОК10411


64. Кудравец, А. П. Холода в начале весны : повесть, рассказы / пер. с белорус. В. Щедриной. – М. : Мол. гвардия, 1973. – 320 с.

Шыфр НББ: БА128181


65. Кудравец, А.П. Цімох і Анюта : апавяданні : для мал. шк. узросту / Анатоль Кудравец. – Мн. : Юнацтва, 2000. – 45, [2] с.

Шыфр НББ: 1БА208335


66. Кудравец, А. Человек. Жизнь. Слово / Анатоль Кудравец // Неман. – 2009. – № 7. – С. 182–189.

Шыфр НББ: 3ОК1467


67. Кудравец, А. Я не баяўся слова «смерць» // Arche. – 2002. – №1. – С. 6–11.

Шыфр НББ: 3Ок8122


68. Кудравец, А. Як лісцё на голлі аддрыжым: (з нагоды 75-годдзя Міхася Стральцова) // Дзеяслоў. – 2012. – 1. – С. 231–240.

Шыфр НББ: 3ОК10411


69. Навагродская, Н. У. Моўна-стылявыя асаблівасці твораў А. Кудраўца // Літаратура для дзяцей і юнацтва ў кантэксце сучасных адукацыйных і выхаваўчых праблем: матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (Брэст, 13–14 сакавіка 2009 года) : у 2 т. Т. 2. – Брэст, 2009. – С. 10–13.

Шыфр НББ: 1Н//175757(039)


70. Ніве і хлебу: паэзія, проза / [укладанне А. Рыбака, К. Цвіркі. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1986. – 462, [1] с.

Шыфр НББ: БА208911


71. Нурпеісаў, А. Змрок : раман / пер. А. Кудравец. – Мн. : Мастац.літ., 1978. – 248 с.

Шыфр НББ: БА157542


72. Нурпеісаў, А. Нягоды : раман / Абдзіжаміл Нурпеісаў. – Мінск : Мастацкая літататура, 1981. – 238, [1] с.

Шыфр НББ: БА177404


73. Под шепота на дъбовете : разкази за белоруското съветско село / състави Симеон Владимиров. – София : Издателство на Българския земеделски народен съюз, 1981. – 343 с.

Шыфр НББ: БА188002


74. Пташников, И. Н. Тартак ; Мстижи : повесть, роман, рассказы : авторизованный перевод с белорусского / Иван Пташников. – Минск : Мастацкая лiтаратура, 1989. – 606, [2] с.

Шыфр НББ: БА232388


75. Путь к Победе : [белорус. писатели-25-летию великой Победы. Сборник / ил.: Б. Заборов. – Минск : Беларусь, 1970]. – 375 с.

Шыфр НББ: АН678250


76. Салаўхін, У. А. Пад адным дахам : апавяданні: з рус. / рэд. пер. В. Гігевіч. – Мн. : Мастац. літ., 1984. – 366 с.

Шыфр НББ: АР505938


77. Свет близких звезд : [сборник / составитель Л. П. Саенкова]. – Минск : Звязда, 2014. – 230 с.

Шыфр НББ: 1Н//478772(039)


78. Свіфт, Дж. Падарожжы Гулівера / пер. А. Кудраўца. – Мн. : Мастац.літ., 1974. – 127 с.

Шыфр НББ: БА137111


79. Сіманаў, К. М. Дні і ночы : аповесць: для стар. шк. узросту / пер. з рус. А. Кудраўца. – Мн. : Мастац. літ., 1979. – 256 с.

Шыфр НББ: БА165005


80. Сучасна білоруська повість : переклад з білоруської / [упорядник О. О. Жук]. – Київ : Дніпро, 1984. – 332, [1] с.

Шыфр НББ: БА194809


81. Сычова, С. А. Выяўленне рысаў нацыянальнага характару ў творах Якуба Коласа і Анатоля Кудраўца / С. А. Сычова // Шостыя Танкаўскія чытанні : зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск, 2008. – С. 69–70.

Шыфр НББ: 1Н//108632(039)


82. Сычова, С. А. Коласаўская школа псіхалагізму і творчасць Анатоля Кудраўца / Святлана Сычова // Каласавіны. Асоба Якуба Коласа ў літаратурна-творчым і грамадска-культурным асяроддзі Беларусі : матэрыялы XXIII навуковай канферэнцыі, прысвечанай вывучэнню грамадска-інтэлектуальнага акружэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. – Мінск. 2009. – С. 148–152.

Шыфр НББ: 1Н//194967(039)


83. Тамсаарэ, А. Аповесці / пер. з эст. А. Кудраўца. – Мн. : Мастац.літ., 1980. – 256 с.

Шыфр НББ: БА169805


84. Усакіна : [фотаальбом / аўт.-склад. А. П. Кудравец. – Мн. : Беларусь, 1990. – 63, [1] c.

Шыфр НББ: БА238064


85. Эстонская навела. – Мн. : Мастац.літ., 1976. – 304 с.

Шыфр НББ: БА145487


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка