Тэма. Дзіўная зорка Максіма БагдановічаДата канвертавання25.11.2017
Памер232.94 Kb.
#14802
Установа адукацыі “Дзяржаўная сярэдняя школа №3 г.п.Зэльва”

Літаратурна-музычная кампазіцыя для вучняў 7-8-ых класаў
Дзіўная зорка Максіма Багдановіча
Падрыхтавала і правяла бібліятэкар школы Лявіцкая Г.У.


2011

Тэма. Дзіўная зорка Максіма Багдановіча
Літаратурна-музычная кампазіцыя для вучняў 7-8-ых класаў
Мэта. Паглыбіць веды вучняў пра жыццёвы і творчы шлях М.Багдановіча; пашырыць уяўленні вучняў аб адлюстраванні вобраза і творчасці М. Багдановіча ў беларускім мастацтве; прывіць мастацка-эстэтычны густ і захапленне нашай культурай.

Чыт 1. Пакутай спадкаемнаю

Запальваю свячу.

Малітву патаемную

У прыцемках шапчу.

Ёсць сіла ўратавальная

У мігценні слоў жывых.

І свеціцца астральная

Сляза святая ў іх.

Маркотны дзень адтуліцца,

Сумненняў цень міне.

І верыцца, і суміцца,

І лёгка, лёгка мне.

(Запальваецца свечка)

Вяд.1.Добры дзень, паважаныя сябры. Сёння наша сустрэча прысвечана вялікаму песняру Беларусі, паэту, празаіку, перакладчыку, крытыку, публіцысту – Максіму Багдановічу.

Вяд. 2. Сёлета мы адзначаем 120-годдзе з дня нараджэння Максіма Багдановіча.

Вяд. 1. 9 снежня 1891 года ў Мінску нарадзіўся чалавек незвычайнага таленту і незвычайнага лёсу. Таленту яму было дадзена ад прыроды столькі, што ён мог бы выкрасаць чарадзейны агонь паэзіі яшчэ і сёння. Але лёс яму выпаў больш чым жорсткі: ён згарэў ад сухотаў на дваццаць шостым годзе жыцця.

Чыт.2. Міхаіл Пазнякоў “Трыялеты”.

Ты перамог сляпую смерць


І вучыш нас спяваць і верыць.

Жыцця закрыўшы сціпла дзверы,


Ты перамог сляпую смерць.

Нічым любоў к табе не змерыць,


Бо здоляў свет сабой сагрэць.

Ты перамог сляпую смерць

І вучыш нас спяваць і верыць.
Ты клікаў светлую зару,
У край бацькоўскі закаханы.

Хоць смерць была наканавана –

Ты клікаў светлую зару.

І хоць пайшоў ад нас зарана,

Твае памкненні не памруць –

Ты клікаў светлую зару,


У край бацькрўскі закаханы.


Вяд. 2. Бацька паэта Адам Ягоравіч Багдановіч - педагог, інтэлігент, высокаадукаваны чалавек. Усё сваё жыццё ён прысвяціў вывучэнню культуры і быту народа, вуснай народнай творчасці.

Вяд. 1. Маці паэта Марыя Апанасаўна Мякота – працавала настаўніцай, любіла літаратуру і нават сама прабавала пісаць.

Вяд. 2. У 1892 годзе, калі Максіму было ўсяго шэсць месяцаў , сям’я пераехала ў Гродна. З-за хваробы Адам Ягоравіч прымушаны быў пакінуць настаўніцкую працу і паступіць на службу ў Гродзенскі сельскагаспадарчы банк. Тут, у Гродне, хлопчык спазнаў вялікае гора: смерць маці. Яна памерла на дваццаць восьмым годзе жыцця ад сухот.

Вяд.1. Пасля смерці Марыі Апанасаўны бацька па службе быў пераведзены ў Ніжні Ноўгарад. Тут у 1902 годзе Максім паступіў у гімназію і правучыўся ў ёй 5 гадоў. Гэта быў адзін з самых цікавых перыядаў у жыцці паэта. Рэвалюцыйныя падзеі 1905-1907 гадоў захапілі і вучнёўскую молодзь.У доме бацькі збіраліся рэвалюцыйна настроеная інтэлегенцыя, і Максім стаяў вельмі блізка да рэвалюцыйных падзей, якія адбываліся ў гімназі, за што набыў рэпутацыю “нядобранадзейнага гімназіста”.

Вяд.2. Максім Багдановіч рос у сям’і, дзе шмат увагі аддавалася выхаванню дзяцей. Бацька абуджаў у сваіх сыноў Вадзіма, Максіма і Лёвы жывую цікавасць да прыроды, знаёміў з жыццём народа, з помнікамі культуры, прывіваў любоў да мастацкай літаратуры. Першымі кнігамі Максіма былі “Роднае слова” і “Дзіцячы свет” выдатнага русскага педагога Ушынскага.

У школьныя гады Багдановіч не раставаўся з кнігамі, шмат чытаў. За гэта бацька і сябры гімназісты называлі яго Максімам – кніжнікам.Вельмі любіў паэзію , музыку і народныя песні.З рускіх паэтаў асаблівую радасць і захапленне выклікалі ў яго творы Пушкіна, Лерматава, Цютчава, Фета, Блока. Многія вершы гэтых паэтаў ён ведаў на памяць.Вяд.1. Па сведчанні бацькі, паэтычныя здольнасці Максіма праявіліся рана. Вершы ён стаў пісаць, калі яму было дзесяць гадоў, але толькі ў 1907 годзе на старонках “Нашай нівы” з’явіўся яго першы твор – лірычнае апавяданне “Музыка”. Гэта быў літаратурны дэбют Багдановіча.

Вяд.2. У 1908 годзе, сям’я пераехала ў Яраслаўль і Максім пераводзіцца ў Яраслаўскую гімназію.У 1911 годзе Багдановіч наведвае Беларусь. Паездка працягвалася каля двух месяцаў. Яна узбагаціла паэта новымі матэрыяламі, ведамі аб жыцці і культуры народа.

Чыт.3. Лужанін М. “Васілёк”


Я жыў у старане чужой ,
Я слухаў там чужую мову

І быў шчаслівы ўсёй душой

Паразумецца родным словам.
Не кожны дзень душу сагрэць

Мне удавалася, вядома,

Тады між траў і паміж дрэў

Адшукваў блізкіх і знаёмых.


Я прывячаў ракіт кусты,

Калі панашаму шумелі,

Пісаў на воблаках лісты,
Калі яны да нас ляцелі.
Але дарэмна абхадзіў

Усе пышлівыя паветкі

Ніводзен з іх не радзіў

Мае вясёлай сіняй кветкі.


Тут кажуць марная трава

Мой васілёк! Я разумею:

Цябе я з жыта вырываў,
А з сэрца выпалаць не ўмею.
Радзімы памяць снуючы.

Ты застанешся ў ім навечна,

Высокай песняю ткачых

І працай іхняю асвечан.Вяд.1.Атрымаўшы сярэднюю адукацыю, Багдановіч марыў аб вучобе ў Пецярбургскім універсітэце. Але нязгода бацькі, слабое здароўе, матэрыяльная незабяспечаннасць былі перашкодай для гэтага. І Багдановіч паступае ў Яраслаўскі юрыдычны ліцэй. Ліцэйскі перыяд быў самым плённым у паэтычнай дзейнасці паэта. У 1913 годзе выйшаў з друку першы і апошні яго вершаў “Вянок”.

Вяд.2. Ужо ў сямнаццаць гадоў ён пісаў вершы, якія мы сёння называем хрэстаматыйнымі. Усе, хто ведаў паэта, не праміналі кожны раз падкрэсліць, што гэта быў прыгожы юнак, высокі, з каштанавымі валасамі, што хваліста пераліваліся, з карымі вачыма, адухоўленым тварам.

Вяд1. .Пачатак ХХ –га стагоддзя характарызуецца павышанай цікавасцю да літаратуры, культуры , гісторыі сваёй краіны. Студэнты , моладзь амаль усе пісалі вершы, ладзілі літаратурныя вечары, дыспуты. Быў частым наведвальнікам такіх пасядзелак і Максім. Аднойчы ў доме сваіх сяброў-гімназістаў Мікалая і Рафаіла Какуевых ён пазнаёміўся з іх сястрой – Ганнай Какуевай.
Вяд.1. Ён. Яна. Выпадковая сустрэча. Адчайнае каханне. Расстанне. Яна — адзінае моцнае каханне, якое ўдалося спазнаць хлопцу, пакуль ён не згас, як свечка на ветры. Перажыўшы некалькі страт: маці, сястры, братоў, мачыхі, Багдановіч хутка зблізіўся з маладымі Какуевымі. Ганна таксама рана засталіся без маці. Іх гадавала родная сястра бацькі Таццяна Рафаілаўна, адукаваная жанчына і добрая гаспадыня. Дома ў Какуевых заўсёды былі госці, гучала музыка. Моладзь гуляла ў гарадкі, лапту ці гарэлкі ў двары, а па вечарах спявала, дэкламавала літаратурныя творы ці проста размаўляла ў садзе, на верандзе альбо на сене ў адрыне. Юнак пачаў вельмі часта бываць у доме Какуевых, знайшоўшы там утульнасць, цеплыню, радасць, дружную кампанію равеснікаў і... каханне.Ганна была душой дома. Як і ўсе ў сям’і Какуевых, яна многа чытала на рускай, французскай, нямецкай мовах. Любіла ездзіць вярхом на конях, вандраваць, іграць на піяніна. Стройная, з тонкім тварам, цёмнымі вачыма, прыгожымі валасамі і мілай усмешкай, яна зачаравала Максіма. У яго вершах і апавяданнях з’явіліся ініцыялы “А.Р.К.”, імёны “Анна”, “Ганна Рафаілаўна”, а ў яго гераінях сталі яўна прачытвацца рысы. Ані. Какуевай Багдановіч прысвяціў цыкл “Мадонна”, паэму “Вераніка”, вершы “ Учора шчасце толькі глянула нясмела...”, “Уймитесь, волнения страсти” і шмат іншых твораў. Мяркуюць, яна натхніла яго на напісанне знакамітага раманса “Зорка Венера ўзышла над зямлёю...”.

Вяд.2.

Маладыя гады,

Маладыя жаданні!

Ні жуды, ні нуды,

Толькі шчасце кахання.
Вяд.1.Цёмны сад — вінаград,

Цвет бяленькі вішнёвы, —

I агністы пагляд,

I гарачыя словы.


Максім. Маркотна я чакаю. Для чаго ты

Не выйдзеш з хаты ў жаркі поўдзень зноў?

Тады бы, пэўна, выціснулі боты

Па мяккаму асфальту рад слядоў.

I я, нявідны для цябе і бледны,

Не бачачы нічога ўкруг сябе,

Прыпаў бы к ім... I вось чакаю бедны:

Ці ж хутка з'явіцца канец журбеВяд.2. .Пачуццё да Ганны было настолькі глыбокае, што, здавалася, яно засланяла перад паэтам увесь свет. Перад ім была адна Ганна — сёння, заўтра, учора. Маленькая, пухнаценькая, чорнавалосая, яна сядзіць, склаўшы рукі, на фотаздымку, што знаходзіцца зараз у Літаратурным музеі Багдановіча. Паэт не раз бачыў яго, калі бываў у Какуевых. Нядзіўна, адкуль нарадзіліся ў яго такія шчырыя чыстыя радкі:

Максім.Больш за ўсё на свеце жадаю я,

Каб у мяне быў свой дзіцёнак

Маленькая дачушка-немаўляшка,

Аня Максімаўна,

Такая прыгожанькая,

Цёпленькая, мокранькая,

3 чорнымі валосікамі і броўкамі,

3 цёмна-карымі вочкамі,

А ручкі, як перацянутыя ніткамі.

Зусім такая, як Вы,

Калі Вы былі маленькай дзяўчынкай.

Вяд.1.Тая пара, калі паэт амаль штовечар праводзіў у доме Какуевых, была самай шчаслівай у яго жыцці. Нягледзячы на абыякавасць з боку каханай. Чаму дзяўчына не адказвала маладому паэту ўзаемнасцю? Магчыма, яна і не заўважала пачуццяў хлопца. Наўрад ці ён адкрыта прызнаўся Ганне ў сваіх пачуццях: быў надта сціплы. А яна, магчыма, не хацела звязваць свой лёс з акрыленым паэтам. Хто ведае. “Шчаслівая пара” была нядоўгай. Багдановіч вучыўся ў ліцэй. Ганна паехала вучыцца ў Пецярбургскую кансерваторыю. Таму моладзь у доме Какуевых магла збірацца толькі ўлетку. У красавіку 1914 года Аня скончыла з залатым медалём кансерваторыю, а ў маі выйшла замуж за Івана Лілеева — аднакласніка Максіма. Гэтаму замужжу таксама паспрыяла цётка Ганны, якая зведаўшы пра хваробу Максіма на сухоты, робіла ўсё, каб перашкодзіць каханню і амаль сілаю выдала яе замуж.

Навіна балюча раніла паэта. Розумам паэт адчуваў заканамернасць такога зыходу. Розумам, але не душой.Вяд.2.Яшчэ існуе адзіны факт кахання Максіма і Ані, які прымушае задумацца. Калі ў 1913 годзе быў надрукаваны зборнік вершаў “Вянок”, паэт адзін з асобнікаў падарыў свайму сябру Мікалаю Какуеву, зрабіўшы на ім дароўны надпіс. Дзіўна, але, як аказалася, выданне ўвесь час захоўвалася ў Ганны... Яе сын Мікалай перадаў кнігу на радзіму паэта, і сёння яна знаходзіцца ў аддзеле рэдкай кнігі Нацыянальнай бібліятэкі.

Вяд.1.Усё праходзе – і радасць , і мукі.

Але будзеш мне помніцца ты,-

Броўкі цёмныя, вузкія рукі

І галоўкі радок залаты.


Максім Я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы

У ціхую сінюю ноч і сказаць:

“Бачыце гэтыя буйныя зоркі?”

Ясныя зоркі Геркулеса?

Да іх ляціць наша сонца,

І нясецца за сонцам зямля..

Хто мы такія?

Толькі падарожныя, -

Папутнікі сярод нябёс.

Нашто ж на зямлі

Сваркі і звадкі, боль і горыч,

Калі ўсе мы разам ЛЯЦІМ ДА ЗОР?(Гучыць “Зорка Венера”)

Вяд.2. . Светлае пачуццё кахання стала асновай і да паэмы «Вераніка», дзе паэт стварыў вобраз каханай, поўны высокай красы і чароўнасці.

Вядучы 1. Была цудоўная ноч. Апошняя ноч іх сустрэч. Максім з нецярпеннем , трывогай, хваляваннем чакаў Аню. Чамусьці яе не было. Хваляванне ўсё больш і больш з новай сілай ахоплівала яго.

Максім. Аня, нарэшце. Я так хваляваўся, што вы не прыдзеце.

Аня. Прабачце, я спазнілася. Вы доўга чакалі?

Максім. Ну, што вы, Анечка. Я гатовы чакаць вас усё жыццё, толькі скажыце.

Аня. Не трэба так гаварыць, Максім. Вы ж ведаеце, што гэта немагчыма. Не ў нашай з вамі волі змяніць лёс. Нам не суджана быць разам.

Максім. Аня, я ведаю, што Богам мне адмерана нядоўгае жыццё, але ўсё без астатку яно належыць ВАМ!

Аня. Мы спазніліся, Максім. Настаў час нам расстацца. Але кожную ноч, гледзячы ў зорнае неба, успамінайце мяне, вашу Анечку Какуеву і шукайце зорку Венеру…(уцякае са сцэны)

Гучыцъ песня «Вераніка».

Вядучы 1. У сваёй творчасці Максім Багдановіч вельмі шырока выкарыстоўваў фальклорны матэрыял. У многіх вершах адчуваецца адбітак інтанацыйна-рытмічнага ладу народнай песні. Пад уплывам беларускага фальклору былі напісаныя вельмі своеасаблівыя паэмы «Максім і Магдале­на», «Страцім лебедзь», «Мушка-зелянушка і Камарык-насаты тварык».

Вядучы 2. Паэма «Мушка-зелянушка і Камарык-насаты тварык» - твор , бліскучы як па форме, так і зместу. Яна – яскравае сведчанне шматграннага таленту Багдановіча. Да чаго паэт не дакранецца, вынікаюць мастацкія перлы, шэдэўры. У дадзеным выпадку маем бліскуча апрацаваны сюжэт, які можна лічыць уласным творам паэта, напісаным паводле фальклорных матываў.

(Чытаецца ўрывак з паэмы «Мушка-зелянушка і Камарык-насаты тварык»)Чыт.4. Блізка рэчкі Самацечкі камары таўкуцца,

I «таўкачыкі» спяваюць і у скокі тнуцца:

«Гэй, гоп, таўкачыкі,

Гэй, гоп, асінавы,

Ды работы Максімавы...»

А Максім ляжыць на траўцы, сонна пазірае,

Камарок за камарочкам да яго шыбае,

I пясняр з усіх найлепшы ўжо звініць ля вуха,

Як камарыка няўмысне загубіла муха.
Захісталася сасонка баравая,

Затужылася дзяўчынанька маладая,

Жартаўлівая пяюшка-сакатушка,

А па імені — мушка-зелянушка:

— «Ой, чаму ж ды не судзілася мне долі,

Што мяне і не сваталі ніколі?

А пасагу прабагатага я маю:

Куст шыпшыны ад краю і да краю,

Шчэлка ў яблыні — пры ветры каб хавацца,

Лісць альховы — на ночку пакрывацца,

Ды да краю поўны мёдам кацялішча

3 жалудзёвай вялізнай скарлупішчы.

Калі гэты мёд у місачку кладзецца,

Ажно сліна ў роце набярэцца».

Як пачуў тыя жаласці камарык -

Паскрабаў і насочак ён і тварык  • «А чаму бы мне ды з ёй не пажаніцца?

Пэўна, пойдзе, каб болей не журыцца.

Хоць насаценькі я, шэры, хударлявы,

Дык у скоках затое жа рухавы...»

I схапіўся камарочак прыбірацца,

Каб ля мушкі-пяюшкі увіхацца.
Вядучы 1. Вялікую ролю ў ранняй творчасці М.Багдановіча займаюць вершы аб прыродзе. Вершы Максіма Багдановіча аб прыродзе здзіўляюць сваей маляўнічасцю, тонкасцю ў перадачы абрысаў і ліній, фарбаў і гукаў. Багдановіч не любуецца хараством чароўных пейзажаў зводдаль, не стаіць недзе збоку: ён – сярод прыроды і ў самой прыродзе, нібы яе неад’емная часцінка, чуйная да ўсяго, што дзеецца навокал. Толькі зліўшыся з прыродай душой, можна ўбачыць, як дрыжаць і плачуць ад ветру зоркі, як расце трава, як лятае матылёк.

(Верш “Зімою”)

Чыт.5. Здароў, марозны, звонкі вечар!

Здароў, скрыпучы, мяккі снег!

Мяцель не вее, сціхнуў вецер,

I волен лёгкіх санак бег.


Як мары, белыя бярозы

Пад сінявой начной стаяць,

У небе зоркі ад марозу

Пахаладзеўшыя дрыжаць.

Вільтоны месяц стуль на поле

Празрысты, светлы стоўп спусціў

I рызай срэбнаю раздолле

Снягоў сінеючых пакрыў.


Ўзрывайце ж іх санямі, коні!

Звіні, вясёлых бомаў медзь!

Вакол лятуць бары і гоні,

Ў грудзях пачала кроў кіпець.Вядучы 2. Чалавек вялікай і чуйнай душы, светлага і праніклівага розуму, Багдановіч быў адным з самых высакародных і гуманных людзей, якімі можа пахваліцца Беларусь. Усё свядомае жыццё паэт жыў у такіх старажытных рускіх гарадах, як Ніжні Ноўгарад і Яраслаўль, ездзіў з бацькам у Маскву, быў далучаны да выдатных помнікаў старадаўняга рускага дойлідства, наведваў карцінныя галерэі і музеі.

Вядучы 1.. I тым не менш усё гэта не натхніла Максіма Багдановіча на стварэнне мастацкіх твораў. Да чужой красы яго талент быў абыякавы. I ў той самы час варта было паэту трапіць у былую сталіцу Вялікага княства Літоўскага Вільню, варта было ў музеі Івана Луцкевіча пазнаёміцца з беларускімі старадрукамі і рукапіснымі кнігамі, убачыць там знакамітыя слуцкія паясы, як у вершах творцы ажылі постаці перапісчыка, летапісца, Францішка Скарыны, беларускіх дзяўчат, якія ў няволі ствараюць сапраўдныя шэдэўры мастацтва.

(песня «Слуцкия ткачыхи”)

Вядучы 2. Радасць спаткання з Радзімай азмрочвалі карціны рэальнага жыцця народа. Багдановіча гняла пакутная думка аб бяспраўным становішчы свайго народа, якім адвеку пагарджалі і «не пушчалі з ярма», якому адмовілі нават у элементарным чалавечым праве на пратэст і які вымушаны быў крычаць «Дзякуй» там, дзе трэба было крычаць «Ратуйце!».

Вядучы 1. Але ў сэрцы паэта пад «шэрым попелам панурых і нудных гадзін» гарэў «чырвоны жар» надзеі. I тады з хворых і збалелых грудзей вырываліся на свет пругкія, звонкія, прамяніста-яркія радкі.

Беларусь, твой народ дачакаецца

Залацістага, яснага дня.

Паглядзі, як усход разгараецца,

Сколькі ў хмарках залётных агня...

Вядучы 2. Багдановіч быў вялікім жыццялюбам і гуманістам. Яго ідэйна-эстэтычнае крэда трымалася на светлай веры ў чалавека, на глыбокай павазе да яго асобы. Менавіта адгэтуль вынікала яго абвостраная цікавасць да ўнутранага, духоўнага свету людзей, да патаемных пачуццяў і думак жывой чалавечай душы.

Вядучы 1.Менавіта Максім Багдановіч першым уводзіць у беларускую літаратуру самыя разнастайныя формы верша: санет, трыялет, рандо, актаву, тэрцыны. Адным з лепшых твораў паэта, які па праву лічыцца класічным творам беларускай паэзіі з’яўляецца санет.

(Санет “Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі”)

Чыт.6. Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі,

Над хвалямі сінеючага Ніла,

Ўжо колькі тысяч год стаіць магіла:

Ў гаршку насення жменю там знайшлі.


Хоць зернейкі засохшымі былі,

Усё ж такі жыццёвая іх сіла

Збудзілася і буйна ўскаласіла

Карой вясенняй збожжа на рал іі.


Вось сімвал твой, забыты краю родны!

Зварушаны нарэшце дух народныЯ верую, бясплодна не засне,

А ўперад рынецца, маўляў крыніца,

Каторая магутна, гучна мкне,

Здалеўшы з глебы на прастор прабіцца.Вядучы 2. Восенню 1916 г., пасля заканчэння юрыдычнага ліцэя, Багдановіч пераязджае ў перапоўнены бежанцамі ўстрывожаны Мінск і ўладкоўваецца на службу ў губернскую харчовую камісію. Але пагібельная хвароба, якая ўвагнала ў магілу яго маці і старэйшых братоў, прымушае кінуць усё - планы, справы, сяброў. Вось якія ўспаміны пакінуў нам пісьменнік Барыс Мікуліч у дзённікавых запісах: «Другі і апошні раз Максім Багдановіч прыехаў у Беларусь незадоўга да сваёй смерці і за некалькі месяцаў да рэвалюцыі. 3 акна вагона ён бачыў патокі бежанцаў - тысячы змучаных і спакутаваных людзей уцякалі ад вайны. Ён кінуў цягнік і шмат вёрстаў ішоў пехатой, насустрач гэтай плыні гора і нястачы. Хворы і без таго, ён з'явіўся на кватэру Змітрака Бядулі зусім знясілены, задыхаўся, пляваўся згусткамі крыві.”

Вядучы 1. Нарэшце сябрам удалося сабраць грошы, і Максім Багдановіч паехаў на поўдзень на лячэнне. Сярод рэчаў, якімі ён даражыў, было маленькае люстэрка ў металічнай аправе, што засталося яму ў памяць ад маці. Перад ад'ездам сястра Бядулі нечакана выпусціла з рук люстэрка, яно разбілася. Бледнасць заліла твар Багдановіча і ён прашаптаў: «Усё, цяпер усё».

Блізілася трагічная развязка. Паэт пра гэта ведаў і яшчэ больш настойліва працаваў: думкі і пачуцці, якімі ён жыў, так і прасіліся на паперу.

(Верш У.Караткевіча “Максіму Багдановічу)

Чыт.7.Сцюжаны час, бязмежна-суровы.


Спіць народ нібы зерне ў раллі.

Ты прыйшоў і гарачым словам

Рунь узняў на роднай зямлі.

Ты сказаў нам:

“Унукі Скарыны,

Дзе ваш гонар, і моц і краса?

Ёсць у вас як у іншых святыня.

Не давайце святыні псам!


Не давайце з яе глуміцца,
Бо праспіць яна ясну зару,
Бо святы ізумруд заімгліцца

У пярсцёнку тваім, Беларусь.”

Ты ўстаў на лютую сечу,
Бітву вечную сонца і хмар,
Узваліўшы на юныя плечы

Святагораў народны цяжар.

І не вынеслі жылы напругі:
Знік ты, лебедзь, у хвалях сівых,

Сплыў крывёю, загінуў “за другі”,


За мяне, за вас, за ўсіх.

І застаўся ты ў нашых душах,


Хоць на векі знік у палях.

Вена светлы, і вечна дужы,


Вечна юны, як наша зямля.

Мы табой ганарымся – і плачам.

Мы нясём цябе ў сэрцы праз дым.

Нізка голаву, схіляю юнача,

Перад вечным глаголам тваім.

Смела крочу цяпер у пяскі я

Перад светлай заветнай гарой,
Бо як ёсць у народа такія –

Не загіне да веку народ.Вядучы 2. Багдановіч паміраў мужна і з годнасцю: без нараканняў і скаргаў. На яго стале засталося неадпраўленае пісьмо да бацькі: «Добры дзень, стары варабей... Маладому вераб'ю дрэнна...» За свой нядоўгі век Багдановіч зведаў шмат гора і пакутаў, цяжкіх душэўных мук.

Горка было яму ведаць, што яго чакае. Столькі яшчэ засталося не зробленым, не напісаным, не пражытым. Пра сваю хуткую смерць ён ведаў, але не страціў мужнасці, не змаладушнічаў; Аб смерці ён гаворыць у вершах проста і натуральна, як аб жыцці, аб каханні, без адчаю і жаху.

У краіне светлай, дзе я ўміраю,

У белым доме ля сіняй бухты,

Я не самотны, я кнігу маю

З друкарні пана Марціна Кухты…Вяд.1. Памёр Максім Багдановіч 25 мая 1917 года на чужыне ў Ялце.

Ён марыў жыць сярод бяроз,

А над магілай – кіпарысы.

У смерці – крымскія абрысы.

Ён марыў жыць сярод бяроз,

Застылі ў смутку твару рысы.

Як жорстка насмяяўся лёс!

Ён марыў жыць сярод бяроз,

А над магілай - кіпарысы.
Вяд.2. Пра што былі яго апошнія думкі? Магчыма, пра родных, сяброў, далёкую Радзіму і , канечне, пра ЯЕ…

(Верш Н. Гілевіча “Апошняе спатканне з Веранікай…)


Аня


Далёка ад роднага краю,
Чый вобраз па кроплі збіраў,
У трызненні белага маю
Самотны паэт паміраў.

Ён ведаў, што болей не ўстане,


Апошнія злічаны дні.
Чаму ж аніхто не загляне
З вялікай і мілай радні?

Няшчасная доля – памерці


У смутку-тузе аднаму.
Дзьвярыма на першым паверсе
Хтось грукнуў, здалося яму.

Во – крочыць па ўсходках рыпучых,


Во – клямкаю бразгае ўжо.
I стала ад шчасьця балюча:
Няўжо гэта праўда? Няўжо?

О Божа! Сама Вераніка!


Яго Вераніка стаіць!
Галоўкаю русай панікла,
Журботна, тужліва глядзіць.

Букет васількоў і рамонкаў


Сціскае ля сэрца рукой...
Праклятая Богам старонка
Зайшла да паэта ў пакой!

– Ну, што ж ты стаіш, Вераніка?


Не бойся! Бліжэй падыдзі!
Я столькі гадоў цябе клікаў –
I ўсё заставаўся адзін!

Я зведаў хвіліну адчаю


У гэтай чужой старане.
Цяпер адзінота, я знаю,
Навечна пакіне мяне...

За вокнамі пеніўся буйна


Захмелены ялцінскі май.
За вокнамі ўсплёснула бухта:
– Не плач, Вераніка! Бывай!

Яшчэ ты паспееш самотна


Наплакацца ў горкай журбе.
Яшчэ ты адчуеш, як моцна
Яго не хапае табе..
Вядучы 2. Усяго дзесяць гадоў доўжылася дзейнасць таленавітага сына беларускай зямлі. Крыўдна мала суджана было пражыць Багдановічу - ён памёр на дваццаць шостым годзе жыцця, напэўна, яшчэ на подступах да таго, што мы звычайна называем «росквітам творчых сіл». Але творам, якія ён паспеў падарыць народу, выпаў зайздросны лес: да яго неўміручых радкоў усё з большай сілай цягнуцца шчырыя сэрцы людскія.

Вядучы 1. Асоба Максіма Багдановіча - і зараз адзін з цэнтраў духоўнага прыцягнення для нас, беларусаў. Вобраз паэта ўвасоблены ў паэмах і шматлікіх вершах, жывапісных палотнах, скульптурах, кінафільмах. Памяць Максіма Багдановіча ўшанавана ў назвах вуліц гарадоў Беларусі, мемарыяльных дошках , помніках, музеях.

Вядучы 2. І няхай пройдуць гады і дзесяцігоддзі, зменяцца новыя пакаленні, але вечна, нязгасна і неўміруча будзе гарэць на небе ЗОРКА МАКСІМА БАГДАНОВІЧА!

(Гучыць песня Э.Акуліна “Зорка Багдановіча”, усе ўдзельнікі выходзяць са свечкамі і ставяць каля партрэта М.Багдановіча)

Вядучы 1. Дзякуй за ўвагу! Да новых сустрэч!

М. Маркотна я чакаю.

Для чаго ты

Не выйдзеш з хаты

ў жаркі поўдзень зноў?

Тады бы, пэўна, выціснулі боты

Па мяккаму асфальту рад слядоў.

I я, нявідны для цябе і бледны,

Не бачачы нічога ўкруг сябе,

Прыпаў бы к ім...

I вось чакаю бедны:

Ці ж хутка з'явіцца канец журбе


. Больш за ўсё на свеце жадаю я,

Каб у мяне быў свой дзіцёнак

Маленькая дачушка-немаўляшка,

Аня Максімаўна,

Такая прыгожанькая,

Цёпленькая, мокранькая,

3 чорнымі валосікамі і броўкамі,

3 цёмна-карымі вочкамі,

А ручкі, як перацянутыя ніткамі.

Зусім такая, як Вы,

Калі Вы былі маленькай дзяўчынкай.


Я хацеў бы спаткацца з вамі

На вуліцы

У ціхую сінюю ноч і сказаць:

“Бачыце гэтыя буйныя зоркі?”

Ясныя зоркі Геркулеса?

Да іх ляціць наша сонца,

І нясецца за сонцам зямля..

Хто мы такія?

Толькі падарожныя, -

Папутнікі сярод нябёс.

Нашто ж на зямлі

Сваркі і звадкі, боль і горыч,

Калі ўсе мы разам ЛЯЦІМ ДА ЗОР?


Максім. Аня, нарэшце. Я так хваляваўся, што вы не прыдзеце.

Аня. Прабачце, я спазнілася. Вы доўга чакалі?

Максім. Ну, што вы, Анечка. Я гатовы чакаць вас усё жыццё, толькі скажыце.

Аня. Не трэба так гаварыць, Максім. Вы ж ведаеце, што гэта немагчыма. Не ў нашай з вамі волі змяніць лёс. Нам не суджана быць разам.

Максім. Аня, я ведаю, што Богам мне адмерана нядоўгае жыццё, але ўсё без астатку яно належыць ВАМ!

Аня. Мы спазніліся, Максім. Настаў час нам расстацца. Але кожную ноч, гледзячы ў зорнае неба, успамінайце мяне, вашу Анечку Какуеву і шукайце зорку Венеру…(уцякае са сцэны)

Аня


Далёка ад роднага краю,
Чый вобраз па кроплі збіраў,
У трызненні белага маю
Самотны паэт паміраў.

Ён ведаў, што болей не ўстане,


Апошнія злічаны дні.
Чаму ж аніхто не загляне
З вялікай і мілай радні?

Няшчасная доля – памерці


У смутку-тузе аднаму.
Дзьвярыма на першым паверсе
Хтось грукнуў, здалося яму.

Во – крочыць па ўсходках рыпучых,


Во – клямкаю бразгае ўжо.
I стала ад шчасьця балюча:
Няўжо гэта праўда? Няўжо?

О Божа! Сама Вераніка!


Яго Вераніка стаіць!
Галоўкаю русай панікла,
Журботна, тужліва глядзіць.

Букет васількоў і рамонкаў


Сціскае ля сэрца рукой...
Праклятая Богам старонка
Зайшла да паэта ў пакой!

– Ну, што ж ты стаіш, Вераніка?


Не бойся! Бліжэй падыдзі!
Я столькі гадоў цябе клікаў –
I ўсё заставаўся адзін!

Я зведаў хвіліну адчаю


У гэтай чужой старане.
Цяпер адзінота, я знаю,
Навечна пакіне мяне...

За вокнамі пеніўся буйна


Захмелены ялцінскі май.
За вокнамі ўсплёснула бухта:
– Не плач, Вераніка! Бывай!

Яшчэ ты паспееш самотна


Наплакацца ў горкай журбе.
Яшчэ ты адчуеш, як моцна
Яго не хапае табе..


Максім. Аня, нарэшце. Я так хваляваўся, што вы не прыдзеце.

Аня. Прабачце, я спазнілася. Вы доўга чакалі?

Максім. Ну, што вы, Анечка. Я гатовы чакаць вас усё жыццё, толькі скажыце.

Аня. Не трэба так гаварыць, Максім. Вы ж ведаеце, што гэта немагчыма. Не ў нашай з вамі волі змяніць лёс. Нам не суджана быць разам.

Максім. Аня, я ведаю, што Богам мне адмерана нядоўгае жыццё, але ўсё без астатку яно належыць ВАМ!

Аня. Мы спазніліся, Максім. Настаў час нам расстацца. Але кожную ноч, гледзячы ў зорнае неба, успамінайце мяне, вашу Анечку Какуеву і шукайце зорку Венеру…(уцякае са сцэны)

Чыт 1. Пакутай спадкаемнаю

Запальваю свячу.

Малітву патаемную

У прыцемках шапчу.

Ёсць сіла ўратавальная

У мігценні слоў жывых.

І свеціцца астральная

Сляза святая ў іх.

Маркотны дзень адтуліцца,

Сумненняў цень міне.

І верыцца, і суміцца,

І лёгка, лёгка мне.Чыт.2. Міхаіл Пазнякоў “Трыялеты”.

Ты перамог сляпую смерць


І вучыш нас спяваць і верыць.

Жыцця закрыўшы сціпла дзверы,


Ты перамог сляпую смерць.

Нічым любоў к табе не змерыць,


Бо здоляў свет сабой сагрэць.

Ты перамог сляпую смерць

І вучыш нас спяваць і верыць.
Ты клікаў светлую зару,
У край бацькоўскі закаханы.

Хоць смерць была наканавана –

Ты клікаў светлую зару.

І хоць пайшоў ад нас зарана,

Твае памкненні не памруць –

Ты клікаў светлую зару,


У край бацькрўскі закаханы.

Чыт.3. Лужанін М. “Васілёк”


Я жыў у старане чужой ,
Я слухаў там чужую мову

І быў шчаслівы ўсёй душой

Паразумецца родным словам.
Не кожны дзень душу сагрэць

Мне удавалася, вядома,

Тады між траў і паміж дрэў

Адшукваў блізкіх і знаёмых.


Я прывячаў ракіт кусты,

Калі панашаму шумелі,

Пісаў на воблаках лісты,
Калі яны да нас ляцелі.
Але дарэмна абхадзіў

Усе пышлівыя паветкі

Ніводзен з іх не радзіў

Мае вясёлай сіняй кветкі.


Тут кажуць марная трава

Мой васілёк! Я разумею:

Цябе я з жыта вырываў,
А з сэрца выпалаць не ўмею.
Радзімы памяць снуючы.

Ты застанешся ў ім навечна,

Высокай песняю ткачых

І працай іхняю асвечан.


Каталог: olderfiles
olderfiles -> 1. Дваццатая літара беларускага алфавіта, якая мае назву
olderfiles -> ВА, прыназ, з рвм. Ужываецца замест прыназоўніка «у» перад словамі, якія пачынаюцца з «у» І ў спалучэнні «ва мне», напрыклад: ва ўсіх, ва ўзросце, ва універсітэт
olderfiles -> 1. Чацвёртай літара беларускага алфавіта, якая мае назву
olderfiles -> 1. Дванаццатая літара беларускага алфавіта, якая мае назву
olderfiles -> А да я — ад пачатку да канца; усё цалкам. Ні а
olderfiles -> 1. Пятая літара беларускага алфавіта, якая мае назву «дэ». Вялікае Д. Напісаць д
olderfiles -> Цабэрак, -рка, м. Памянш, да цэбар; невялікі цэбар. Двое другіх калгаснікаў насыпалі сечку ў цабэркі нанізвалі цабэркі на доўгую тоўстую палку І неслі каровам. Колас. Жанчына не адказала, высыпала бульбу з мяшка ў цабэрак
olderfiles -> І. Чатырнаццатая літара беларускага алфавіта, якая мае назву
olderfiles -> 1. Шаснаццатая літара беларускага алфавіта
olderfiles -> 1. Дваццаць чацвёртая літара беларускага алфавіта, якая мае назву


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал