Тэма: Парадкавыя лічэбнікіДата канвертавання26.12.2017
Памер115.58 Kb.
#15196
Тэма: Парадкавыя лічэбнікі

Мэта: а) стварыць умовы для паглыблення паняцця пра парадкавыя лічэбнікі, іх утварэнне,

ужыванне і правапіс;

б) садзейнічаць удасканаленню ўмення адрозніваць колькасныя і парадкавыя лічэбнікі,

вызначаць склон і сінтаксічную ролю ў сказе; развіцця правільнага ўжывання

парадкавых лічэбнікаў у вусным і пісьмовым маўленні, узбагачэнні слоўнікавага

запасу вучняў, фарміравання арфаграфічнай пільнасці;

в) спрыяць выхаванню цікавасці да прадмета, самастойнасці пры рабоце з

падручнікам, любові да роднай мовы і да краіны.

Тып урока: урок вывучэння новага матэрыялу.

Ход урока

І. Арганізацыйны момант

Выказванне “Добры настрой – палова перамогі”.

Пажаданне добрага настрою і поспехаў падчас працы.


ІІ. Актуалізацыя ведаў

Верш Юрася Свіркі “Твая Беларусь”

- Назавіце колькасць краін, з якімі мяжуе Беларусь.

Мяжуе з Польшчай, Украінай,

Расіяй, Латвіяй, Літвой,

Твой родны край, твая Айчына,

Жыццё тваё і гонар твой.

І ты яе запомні імя,

Як неба, сонца і зару.

Твая зямля, твая Радзіма

Названа светла – Беларусь.

-Якія пачуцці выклікаў верш?

- Якую часціну мовы вы выкарысталі ў сваіх адказах?

- Мы пазнаёміліся з колькаснымі лічэбнікамі. На якія пытанні яны адказваюць? Што абазначаюць?

- А як яны змяняюцца? (Па склонах; адзін і два – па родах; два – па ліках)

- На якія групы падзяляюцца колькасныя лічэбнікі паводле складу?

- Якую сінтаксічную ролю яны выконваюць?
Запаўненне кластара
ІІІ. Паведамленне тэмы, пастаноўка задач

Запіс тэмы ў сшыткі.


ІV. Вывучэнне новага матэрыялу

1.Увядзенне ў тэму

* Каго вы бачыце на экране? (Партрэт Францыска Скарыны)

* Чаму Ф. Скарына і яго кніга ў нашым уяўленні заўсёды побач? (першадрукар)

- Як запавет гучаць для нас словы Ф. Скарыны: “Любіце кнігу, бо яна – крыніца ведаў і навукі, лекі для душы”.

Зачытайце, калі ласка верш пра кнігу (вучань)

Вучаць кнігі Радзіму любіць

І сумленнымі, добрымі быць.

Вучаць кнігі старых шанаваць

І цудоўныя казкі казаць.

Вучаць мудрасці кнігі спаўна –

Нараджаецца ў сэрцах вясна.

Дораць літары ведаў святло,

А без ведаў жыцця б не было.

- Як называецца месца, дзе захоўваюцца кнігі?

-А якая самая вялікая бібліятэка ў Беларусі?

2. Работа з тэкстам (тэксты на партах)

Пазнаёмцеся з тэкстам да сказа з зорачкай.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

У дзве тысячы шостым годзе адбылося ўрачыстае адкрыццё новага будынка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Агульная плошча будынка – сто трынаццаць тысяч квадратных метраў. У бібліятэцы дзевятнаццаць чытальных залаў. Тут могуць размясціцца чатырыста адзінаццаць наведвальнікаў адначасова. У кожнай чытальнай зале шэсцьдзясят рабочых месцаў абсталяваны камп’ютарамі. У фондах бібліятэкі захоўваецца каля сямідзесяці тысяч асобнікаў каштоўнай, рэдкай літаратуры, найбольш раннія датуюцца чатырнаццатым стагоддзем.

На дваццаць трэцім паверсе бібліятэкі знаходзіцца аглядавая пляцоўка.

* Сямідзесяцідвухметровы “дыямент” – візітная картка нашай Рэспублікі.
  • Размясціце лічэбнікі ў два слупкі: колькасныя і парадкавыя.

Самаправерка на слайдзе.

Колькасныя

Парадкавыя

Сто трынаццаць тысяч

(У) дзве тысячы шостым (годзе)

Дзевятнаццаць

Чатырнаццатым (стагоддзі)

Чатырыста адзінаццаць

(На) дваццаць трэцім (паверсе)

Шэсцьдзясят
(Каля) сямідзесяці тысяч-Давайце прааналізуем будову парадкавых лічэбнікаў. Якіх не хапае?

3. Работа ў парах

- Утварыце ад апошніх колькасных лічэбнікаў парадкавыя. (шасцідзясяты, сямідзесяцітысячны). Запішыце ў сшыткі. Праверце правільнасць напісання па параграфе 48, с. 170-171

- Перакажыце матэрыял у парах. (Вывад: парадкавыя лічэбнікі паводле складу могуць быць простымі, складанымі і састаўнымі; змяняюцца па родах, склонах, ліках, як і прыметнікі; у адно слова пішуцца, калі заканчваюцца на - мільённы, -тысячны, -мільярдны).

4. Самастойная работа

Утварыце парадкавыя лічэбнікі ад лічбаў: 1, 25,6,20,60,500,10000,1000000.

(Узаемаправерка па ключы)

Першы, дваццаць пяты, шосты, шасцідзясяты, пяцісоты, дзесяцітысячны, мільённы.


  • Праскланяйце вусна лічэбнікі 1,25 і зрабіце вывад.


Фізкультхвілінка
5. Лінгвістычны аналіз (апошні сказ тэксту)

- У які слупок вы б запісалі слова “сямідзесяцідвухметровы”? Чаму?

Уважліва паглядзіце на слайд. Як утварыліся гэтыя складаныя словы?

Трохмільённы, дваццаціпяцітысячны, трохпакаёвы, дваццаціпяціметровы.

- Якія з гэтых слоў нельга аднесці да лічэбнікаў? (2 апошнія - прыметнікі)

- А цяпер звярніцеся зноў да апошняга сказа.


V. Замацаванне

1. Граматычныя катэгорыі парадкавых лічэбнікаў. Запішыце сказы, замяняючы лікі словамі, вызначце род, лік, склон лічэбнікаў.

Беларусь займае (80) месца ў свеце па велічыні сваёй тэрыторыі. На небасхіле беларускай філалогіі (60) гадоў (19) стагоддзя зоркай першай велічыні ззяе імя І.Насовіча. Нарадзіўся вядомы фалькларыст у (1788) годзе.

2. Лічэбнікі рассыпаліся, дапамажыце знайсці патрэбную склонавую форму. Заданні на картках.

Н. Пятнаццаты, васьмідзясяты, дваццаць першы,

Р. Пятнаццатага, васьмідзясятага, дваццаць першага,

Д. Пятнаццатаму, васьмідзясятаму, дваццаць першаму,

В. Пятнаццаты, васьмідзясяты, дваццаць першы,

Т. Пятнаццатым, васьмідзясятым, дваццаць першым,

М. (Пры) пятнаццатым, (Пры) васьмідзясятым, (Пры) дваццаць першым.

Вывад:

-На ўзор якой часціны мовы скланяюцца парадкавыя лічэбнікі?- Што патрэбна запомніць пры скланенні састаўнога парадкавага лічэбніка?

3. Праскланяйце лічэбнікі

Н. Шасцідзясяты кіламетр; трыста сорак дзявяты дом.

(узаемаправерка)

4. Арфаграфічная хвілінка

Устаўце літары ў словы (на слайдзе).


VІ. Падвядзенне вынікаў, рэфлексія.

Зварот да кластара


VІ. Д/З Параграф 48, практыкаванне 337.

Вучаць кнігі Радзіму любіць

І сумленнымі, добрымі быць.

Вучаць кнігі старых шанаваць

І цудоўныя казкі казаць.

Вучаць мудрасці кнігі спаўна –

Нараджаецца ў сэрцах вясна.

Дораць літары ведаў святло,

А без ведаў жыцця б не было.

Вучаць кнігі Радзіму любіць

І сумленнымі, добрымі быць.

Вучаць кнігі старых шанаваць

І цудоўныя казкі казаць.

Вучаць мудрасці кнігі спаўна –

Нараджаецца ў сэрцах вясна.

Дораць літары ведаў святло,

А без ведаў жыцця б не было.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

У дзве тысячы шостым годзе адбылося ўрачыстае адкрыццё новага будынка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Агульная плошча будынка – сто трынаццаць тысяч квадратных метраў. У бібліятэцы дзевятнаццаць чытальных залаў. Тут могуць размясціцца чатырыста адзінаццаць наведвальнікаў адначасова. У кожнай чытальнай зале шэсцьдзясят рабочых месцаў абсталяваны камп’ютарамі. У фондах бібліятэкі захоўваецца каля сямідзесяці тысяч асобнікаў каштоўнай, рэдкай літаратуры, найбольш раннія датуюцца чатырнаццатым стагоддзем.

На дваццаць трэцім паверсе бібліятэкі знаходзіцца аглядавая пляцоўка.

* Сямідзесяцідвухметровы “дыямент” – візітная картка нашай Рэспублікі.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

У дзве тысячы шостым годзе адбылося ўрачыстае адкрыццё новага будынка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Агульная плошча будынка – сто трынаццаць тысяч квадратных метраў. У бібліятэцы дзевятнаццаць чытальных залаў. Тут могуць размясціцца чатырыста адзінаццаць наведвальнікаў адначасова. У кожнай чытальнай зале шэсцьдзясят рабочых месцаў абсталяваны камп’ютарамі. У фондах бібліятэкі захоўваецца каля сямідзесяці тысяч асобнікаў каштоўнай, рэдкай літаратуры, найбольш раннія датуюцца чатырнаццатым стагоддзем.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

У дзве тысячы шостым годзе адбылося ўрачыстае адкрыццё новага будынка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Агульная плошча будынка – сто трынаццаць тысяч квадратных метраў. У бібліятэцы дзевятнаццаць чытальных залаў. Тут могуць размясціцца чатырыста адзінаццаць наведвальнікаў адначасова. У кожнай чытальнай зале шэсцьдзясят рабочых месцаў абсталяваны камп’ютарамі. У фондах бібліятэкі захоўваецца каля сямідзесяці тысяч асобнікаў каштоўнай, рэдкай літаратуры, найбольш раннія датуюцца чатырнаццатым стагоддзем.

На дваццаць трэцім паверсе бібліятэкі знаходзіцца аглядавая пляцоўка.

* Сямідзесяцідвухметровы “дыямент” – візітная картка нашай Рэспублікі.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

У дзве тысячы шостым годзе адбылося ўрачыстае адкрыццё новага будынка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Агульная плошча будынка – сто трынаццаць тысяч квадратных метраў. У бібліятэцы дзевятнаццаць чытальных залаў. Тут могуць размясціцца чатырыста адзінаццаць наведвальнікаў адначасова. У кожнай чытальнай зале шэсцьдзясят рабочых месцаў абсталяваны камп’ютарамі. У фондах бібліятэкі захоўваецца каля сямідзесяці тысяч асобнікаў каштоўнай, рэдкай літаратуры, найбольш раннія датуюцца чатырнаццатым стагоддзем.

На дваццаць трэцім паверсе бібліятэкі знаходзіцца аглядавая пляцоўка.

* Сямідзесяцідвухметровы “дыямент” – візітная картка нашай Рэспублікі.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

У дзве тысячы шостым годзе адбылося ўрачыстае адкрыццё новага будынка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Агульная плошча будынка – сто трынаццаць тысяч квадратных метраў. У бібліятэцы дзевятнаццаць чытальных залаў. Тут могуць размясціцца чатырыста адзінаццаць наведвальнікаў адначасова. У кожнай чытальнай зале шэсцьдзясят рабочых месцаў абсталяваны камп’ютарамі. У фондах бібліятэкі захоўваецца каля сямідзесяці тысяч асобнікаў каштоўнай, рэдкай літаратуры, найбольш раннія датуюцца чатырнаццатым стагоддзем.

На дваццаць трэцім паверсе бібліятэкі знаходзіцца аглядавая пляцоўка.

* Сямідзесяцідвухметровы “дыямент” – візітная картка нашай Рэспублікі.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

У дзве тысячы шостым годзе адбылося ўрачыстае адкрыццё новага будынка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Агульная плошча будынка – сто трынаццаць тысяч квадратных метраў. У бібліятэцы дзевятнаццаць чытальных залаў. Тут могуць размясціцца чатырыста адзінаццаць наведвальнікаў адначасова. У кожнай чытальнай зале шэсцьдзясят рабочых месцаў абсталяваны камп’ютарамі. У фондах бібліятэкі захоўваецца каля сямідзесяці тысяч асобнікаў каштоўнай, рэдкай літаратуры, найбольш раннія датуюцца чатырнаццатым стагоддзем.

На дваццаць трэцім паверсе бібліятэкі знаходзіцца аглядавая пляцоўка.

* Сямідзесяцідвухметровы “дыямент” – візітная картка нашай Рэспублікі.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі

У дзве тысячы шостым годзе адбылося ўрачыстае адкрыццё новага будынка Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Агульная плошча будынка – сто трынаццаць тысяч квадратных метраў. У бібліятэцы дзевятнаццаць чытальных залаў. Тут могуць размясціцца чатырыста адзінаццаць наведвальнікаў адначасова. У кожнай чытальнай зале шэсцьдзясят рабочых месцаў абсталяваны камп’ютарамі. У фондах бібліятэкі захоўваецца каля сямідзесяці тысяч асобнікаў каштоўнай, рэдкай літаратуры, найбольш раннія датуюцца чатырнаццатым стагоддзем.

На дваццаць трэцім паверсе бібліятэкі знаходзіцца аглядавая пляцоўка.

* Сямідзесяцідвухметровы “дыямент” – візітная картка нашай Рэспублікі.

Першы, дваццаць пяты, шосты, шасцідзясяты, пяцісоты, дзесяцітысячны, мільённы.

Першы, дваццаць пяты, шосты, шасцідзясяты, пяцісоты, дзесяцітысячны, мільённы.

Першы, дваццаць пяты, шосты, шасцідзясяты, пяцісоты, дзесяцітысячны, мільённы.

Першы, дваццаць пяты, шосты, шасцідзясяты, пяцісоты, дзесяцітысячны, мільённы.

Першы, дваццаць пяты, шосты, шасцідзясяты, пяцісоты, дзесяцітысячны, мільённы.

Першы, дваццаць пяты, шосты, шасцідзясяты, пяцісоты, дзесяцітысячны, мільённы.

Першы, дваццаць пяты, шосты, шасцідзясяты, пяцісоты, дзесяцітысячны, мільённы.

Першы, дваццаць пяты, шосты, шасцідзясяты, пяцісоты, дзесяцітысячны, мільённы.

Першы, дваццаць пяты, шосты, шасцідзясяты, пяцісоты, дзесяцітысячны, мільённы.

Першы, дваццаць пяты, шосты, шасцідзясяты, пяцісоты, дзесяцітысячны, мільённы.

Першы, дваццаць пяты, шосты, шасцідзясяты, пяцісоты, дзесяцітысячны, мільённы.

Першы, дваццаць пяты, шосты, шасцідзясяты, пяцісоты, дзесяцітысячны, мільённы.

Першы, дваццаць пяты, шосты, шасцідзясяты, пяцісоты, дзесяцітысячны, мільённы.

Першы, дваццаць пяты, шосты, шасцідзясяты, пяцісоты, дзесяцітысячны, мільённы.

Першы, дваццаць пяты, шосты, шасцідзясяты, пяцісоты, дзесяцітысячны, мільённы.


Першы, дваццаць пяты, шосты, шасцідзясяты, пяцісоты, дзесяцітысячны, мільённы.
Беларусь займае (80) месца ў свеце па велічыні сваёй тэрыторыі. На небасхіле беларускай філалогіі (60) гадоў (19) стагоддзя зоркай першай велічыні ззяе імя І.Насовіча. Нарадзіўся вядомы фалькларыст у (1788) годзе.

Беларусь займае (80) месца ў свеце па велічыні сваёй тэрыторыі. На небасхіле беларускай філалогіі (60) гадоў (19) стагоддзя зоркай першай велічыні ззяе імя І.Насовіча. Нарадзіўся вядомы фалькларыст у (1788) годзе.


Беларусь займае (80) месца ў свеце па велічыні сваёй тэрыторыі. На небасхіле беларускай філалогіі (60) гадоў (19) стагоддзя зоркай першай велічыні ззяе імя І.Насовіча. Нарадзіўся вядомы фалькларыст у (1788) годзе.


Беларусь займае (80) месца ў свеце па велічыні сваёй тэрыторыі. На небасхіле беларускай філалогіі (60) гадоў (19) стагоддзя зоркай першай велічыні ззяе імя І.Насовіча. Нарадзіўся вядомы фалькларыст у (1788) годзе.


Беларусь займае (80) месца ў свеце па велічыні сваёй тэрыторыі. На небасхіле беларускай філалогіі (60) гадоў (19) стагоддзя зоркай першай велічыні ззяе імя І.Насовіча. Нарадзіўся вядомы фалькларыст у (1788) годзе.

Беларусь займае (80) месца ў свеце па велічыні сваёй тэрыторыі. На небасхіле беларускай філалогіі (60) гадоў (19) стагоддзя зоркай першай велічыні ззяе імя І.Насовіча. Нарадзіўся вядомы фалькларыст у (1788) годзе.

Беларусь займае (80) месца ў свеце па велічыні сваёй тэрыторыі. На небасхіле беларускай філалогіі (60) гадоў (19) стагоддзя зоркай першай велічыні ззяе імя І.Насовіча. Нарадзіўся вядомы фалькларыст у (1788) годзе.

Беларусь займае (80) месца ў свеце па велічыні сваёй тэрыторыі. На небасхіле беларускай філалогіі (60) гадоў (19) стагоддзя зоркай першай велічыні ззяе імя І.Насовіча. Нарадзіўся вядомы фалькларыст у (1788) годзе.

Беларусь займае (80) месца ў свеце па велічыні сваёй тэрыторыі. На небасхіле беларускай філалогіі (60) гадоў (19) стагоддзя зоркай першай велічыні ззяе імя І.Насовіча. Нарадзіўся вядомы фалькларыст у (1788) годзе..

Пятнаццаты

Васьмідзясяты,

Дваццаць першы


Пятнаццатага

Васьмідзясятага

Дваццаць першага


Пятнаццатаму

Васьмідзясятаму

Дваццаць першаму


Пятнаццаты

Васьмідзясяты

Дваццаць першы


Пятнаццатым

Васьмідзясятым

Дваццаць першым


(Пры) пятнаццатым

(Пры) васьмідзясятым

(Пры) дваццаць першым

Каталог: data -> documents
documents -> Г. Гродна 2016г. Абласная вучэбна-практычная канферэнцыя вучэбна-практычнай канферэнцыі
documents -> Урок ведаў "Дзякуй салдатам Перамогі за тое, што не ведаем вайны." 1 верасня Нам дырэктара па вр
documents -> Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
documents -> Тэма: Правапіс у, ў Мэты і задачы ўрока
documents -> За лістом – пахаванка
documents -> Подзвіг у імя Радзімы
documents -> Верна служыў Бацькаўшчыне
documents -> Кіраўнік групы Дзерван Генуэфа Казіміраўна
documents -> -


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал