Тэма: Сячэнні МэтаДата канвертавання10.02.2018
Памер150.53 Kb.
#18128Тэма: Сячэнні

Мэта: Навучальная:

  • стварыць умовы для засваення паняцця сячэнні. Даць вучням звесткі аб прызначэнні сячэнняў, іх атрыманні, а таксама правіламі пабудовы сячэнняў;

  • пазнаёміць з відамі сячэнняў , іх размяшчэннем і абазначэннем на чарцяжы;

  • растлумачыць графічныя абазначэнні матэрыялаў на сячэннях;

  • даць некаторыя звесткі апереджальнага навучання па тэме -Разрэзы)

 • Развіваючая:

  • спрыяць развіццю прасторавых паданняў, якія маюць вялікае значэнне ў вытворчай практыцы;

  • рабіць самааналіз памылак;

  • развіваць ўменні сістэматызацыі матэрыяла ў выглядзе табліцы. (Табліца ў гатовым варыянце)

  • развіваць ўменні выдзяляцьсамае галоўнае, а таксама знаходзіць невядомыя ключавыя словы.

  • фарміраваць ўменні ў вучняў называць тэму і мэту урока.

  • фарміраваць уменні ўсталёўваць "адносіны" паміж прадметамі працоўнае навучанне , «Асноў тэхнічнай графікі», інфарматыкі, геаметрыі і інш;

  • паўтарыць практычныя навыкі, атрыманых на уроку інфарматыкі па тэме “Выкарыстанне графічных аб'ектаў ў тэкставым дакуменце, выкарыстоўваючы графічны рэдактар пакета Winvоrda;

  • развіваць лагічнае мышленне;

  • развіваць творчыя здольнасці вучняў пры замацаванні практычнай часткі .

 • Выхоўваючая:

  • выхоўваць уменне працаваць самастойна;

  • выхоўваць уменні працаваць парамі;

  • выхоўваць акуратнасць выканання чарцяжоў дэталей;

  • выхоўліваць уседлівасць .

Форма урока: комплексны урок з прымяненнем модульнага блока.

Абсталяванне і матэрыялы: камп’ютар (АС – Windows, офісная праграма Winword,

прагарама прэзентацыі сячэнняў па геаметрыі), мадэлі скаладаных і простых дэталяў, узор рычага ВАМ, мадэль , якое ілюструе сячэнне, набор дэталяў для замацавання практычнай часткі, геаметрычныя аб’ёмныя фігуры, плакаты, дошка.Дыдактычны матэрыял : карткі заданні модульнага блока для аб'ектыўнага ацэньвання вучняў.

Структура урока

п.п

Від дзейнасці

Час, хвіліны

1

Стварэнне псіхалагічнага настрою

1

2

Паўтарэнне пройдзенага матэрыялу

4

3

Аналіз памылак

2

4

Праблемная сітуацыя

1

5

Новы матэрыял

14

6

Замацаванне матэрыялу

6

7

Выкананне практычнай часткі

15

8

Падвядзенне вынікаў урока

2


Ход урока:

 1. Стварэнне псіхалагічнага настрою

 2. Праверка пройдзенага матэрыялу па тэме:

Пабудаванне чарцяжоў прадметаў са змяненнем іх формы. Срэзы і выразы.


 1. Уваходны кантроль вучэных дасягненняў вучняў


Выберыце правільны адказ .

Кожны правільны адказ ацэньваецца 2 баламі
№ п\п

Змест пытання

Пералік адказаў

Правільны

адказ абвядзіце

кружочкам


Балы за правільны адказ

Агульная сума балаў

1.

Выберыце геаметрычныя фігуры

1. конус.

2. шар


3. прызма

4. усе варыянты правільныя1

2

34


2

Зрэз –гэта….


1.Зрэз-гэта вынік сячэння паверхні мнагагранніка або цела вярчэння якой-небудзь плоскасцю.

2. Зрэз-гэта вынік сячэння паверхні мнагагранніка або цела вярчэння некалькамі пласкасцямі.

3.Зрэз-гэта выраз якой-небудзь часткі


1

2

3

3

Якія фігуры атрымліваюцца

ў выніку сячэння цыліндра плоскасцю?1. прамавугольнік, квадрат, эліпс.

2. прамавугольнік, эліпс, круг

3. прамавугольнік, круг, квадрат.


1
2
34

Чым адрозніваецца зрэз ад выраза?


 1. Маецца адна сякучая плоскасць.

 2. Маецца две сякучыя плоскасці.

 3. Адрозненняў няма

1

2

3

5

Выкананне практычнай часткі д\звызначае сам настаўнік


Праверка правільных адказаў (Узаемаправерка вучняў)

Аналіз памылак , калі маюцца.


 1. Праблемная сітуацыя.

Юнакі і дзяўчаты! Звярнце ўвагу на гэтыя две дэталі. Якая з іх будзе простай , а якая складанай?

Вучні даюць правільны адказ.Настаўнік: А чаму гэтая дэталь будзе з'яўляцца складанай? Вучні павінны адказаць, што ў ёй шмат элементаў тэхнічных дэталяў.


 1. Новы матэрыял

Уступнае слова настаўніка: На вытворчасці, у быце могуць сустракацца дэталі складанай формы , калі прымяненне толькі выглядаў бывае недастаткова. У гэтым выпадку для выяўлення формы дэталі , і ў першую чаргу яе ўнутранага абрысу. Тады прымяняюць іншыя дадатковыя відарысы.
Дэманстрацыя прыклада настаўнікам.

Прыклад з макетам вала. Для паказа ўнутранай часткі, мысленна раздзелім сякучай плоскасю. Усё, што паказана чырвоным колерам- гэта відарыс унутранай часткі

дэталі . Гэты відарыс атрымліваецца ў выніку сякучай плоскасцю.

Праблемная сітуацыя. Як вы думаеце, якая будзе ў нас тэма ўрока?
Вучні павінны адказаць – СЯЧЭННЕ.

Старонка. 117 падручніка.

Якія ключавыя словы вы бачыце ў гэтым параграфе. Вучні называюць.: Сячэнне, сякучая плоскасць, вал, шпоначная канаўка, вынесеныя і накладзеныя сячэнні.
Настаўнік: Сячэннем называэць відарыс , якая атрымліваецца пры мысленным рассячэнні прадметаў адной або некалькамі пласкасцямі.
А скажыце каліласка! Вось вы шчас знаёмы з паняццем сячэнне і як атрымліваецца

сячэнне.


А ці ведаеце вы што-небудзь пра вал, шпоначную канаўку,правіламі пабудовы сячэнняў іх відамі, размяшчэннем і абазначэннем, ці аб графічным абазначэнні матэрыялаў на сячэннях?


Вучні алказваюць , што не!

Настаўнік: Дак, якая ў нас будзе сённі мэта ўрока. Вучні прагаварваць і ставіць мэту урока. (Калі не, то настаўнік дапамагае ім паставіць мэту)Дэманстрацыя прыклада з ВАМ. Аналіз.

Даць паняцце вала , шпоначнай канаўкі і шпонкі. (сувязь з тэнікай)

Пераход на плакаты. Аналіз памылкі вызначэння ў падручніку.

Віды сячэнняў: Сячэнні бываюць вынесеныя і накладзеныя. (разбор плаката)

Размяшчэння сячэнняў на чарцяжы : Аналіз плаката

1.сячэнне па пракцыённай сувязі

2. на свабодным месцы фармата

3.на прагу лініі сячэнняПравілы пабудовы сячэнняў

Абазначэнне сячэнняў

Графічныя абазначэнні матэрыялаў на сячэннях.

Шрыхоўка. Яе стандарт (адлегласць паміж штрыхамі і вугал)


Металы і Неметалічныя Дрэва

цвёрдыя сплавы матэрыялы

!!! Апераджальнае пытанне па тэме «Разрэз». Параўнаць відарыс плаката №1

Чым адрозніваецца відарыс сячэння ад відарыса , атрыманым пры разрэзе дэталі.


 1. Замацаванне матэрыялу:


Сістэматызацыя ведаў ў выглядзе табліцы .


Новыя паняцці

Алгарытм пабудовы сячэнняў

Графічны

стандарт


Сячэнне

Аналіз

штрыхоўка пад вуглом 45 градусаў

Сякучая плоскасць

Пабудова

адлегласць паміж штрыхоўкай 2-4 мм

Вал

восі сіметрыі

стрэлкі паказваюць напрамак позірку

Шпоначная канаўка

знешні абрыс

Сячэнні абазначаюць А-А, Б-Б і г.д

Вынесеныя і накладзеныя сячэнні

удакладненне

фігуры


( пабудова характэрных элементаў)

калі сячэнне ўяўляе сабой сіметрычную фігуру і размешчана на працягу лініі (штрыхпункцірнай) сячэння, то стрэлкі і лініі не паказваюць
штрыхоўка сячэнняў


графічны знак «павёрнута»

А-А Абазначэнне сячэнняў


Цякучы кантроль

№ п\п

Змест пытання

Пералік адказаў

Правільны

адказ абвядзіце

кружочкам


Балы за правільны адказ

Агульная сума балаў

1

Сячэнне– называюць відарыс фігуры, які атрымліваецца пры мысленным рассячэнні прадмета…


 1. Адной плоскасцю сячэння.

 2. Адной або некалькамі пласкасцямі сячэння

 3. Трымя плоскасцямі
1
2

32


Пад якім вуглом праводзяць штрыхоўку пад вуглом да восі сіметрыі, або яго контура.

1. 90 º
2. 45 º
3 . 75º

1
2
33

Якія віды сячэнняў вы ведаеце?

1. вынесеныя і накладзеныя

2. накладзеныя і павёрнутыя

3. павёрнутыя і вынесеныя


1
2
34

Чым адрозніваецца сячэнні ад разрэза?


 1. Адрознення няма

 2. Відарыс сячэнняў паказваецца непасрэдна ў самой сякучай плоскасці, а ў разрэзе і пазасякучай плоскасцю

1

2
5

Ці ёсць памылка ў абазначэнні накладзенага сячэння? Калі ёсць, то дамалюйце!
(за правільны адказ 2 бала.)

! Прэзентацыя сячэнняў геаметрычных фігур

Мадэль геаметрычных фігур.

Д\з &24. Канспект вызначэнняў і ключавых слоў. с.122. Выканаць заданне на будову накладзенага сячэння. па рыс 171.

Выхадны кантроль.

7.Практычная работа . Выканаць накладзенае сячэнне дэталей выкарыстоўваючы

графічны рэдактар пакета Winword. ! На высокі уровень 10 балаў вучні павінны самі

выбраць галоўны выгляд і выканаць сячэнне.

Астатнія, калі не згодны па гатоваму абразцу.


8. Падвядзенне вынікаў урока. 1. Уваходны кантроль вучэных дасягненняў вучняў


Выберыце правільны адказ .

Кожны правільны адказ ацэньваецца 2 баламі№ п\п

Змест пытання

Пералік адказаў

Правільны

адказ абвядзіце

кружочкам


Балы за правільны адказ

Агульная сума балаў

1.

Выберыце геаметрычныя фігуры

1. конус.

2. шар


3. прызма

4. усе варыянты правільныя1

2

34


2

Зрэз –гэта….


1.Зрэз-гэта вынік сячэння паверхні мнагагранніка або цела вярчэння якой-небудзь плоскасцю.

2. Зрэз-гэта вынік сячэння паверхні мнагагранніка або цела вярчэння некалькамі пласкасцямі.

3.Зрэз-гэта выраз якой-небудзь часткі


1

2

3

3

Якія фігуры атрымліваюцца

ў выніку сячэння цыліндра плоскасцю?1. прамавугольнік, квадрат, эліпс.

2. прамавугольнік, эліпс, круг

3. прамавугольнік, круг, квадрат.


1
2
34

Чым адрозніваецца зрэз ад выраза?


1.Маецца адна сякучая плоскасць.

2.Маецца две сякучыя плоскасці.

3.Адрозненняў няма


1

2

3

5

Выкананне практычнай часткі д\звызначае сам настаўнік


2.Цякучы кантроль

Выберыце правільны адказ!
№ п\п

Змест пытання

Пералік адказаў

Правільны

адказ абвядзіце

кружочкам


Балы за правільны адказ

Агульная сума балаў

1


Сячэнне– называюць відарыс фігуры, які атрымліваецца пры мысленным рассячэнні прадмета…

1.Адной плоскасцю сячэння.

2.Адной або некалькамі пласкасцямі сячэння

3.Трымя плоскасцямі


1
2
3


2


Пад якім вуглом праводзяць штрыхоўку пад вуглом да восі сіметрыі, або яго контура.

1. 90 º
2. 45 º
3 . 75º

1
2
33

Якія віды сячэнняў вы ведаеце?

1. вынесеныя і накладзеныя

2. накладзеныя і павёрнутыя

3. павёрнутыя і вынесеныя


1
2
34

Чым адрозніваецца сячэнні ад разрэза?


1.Адрознення няма

2. Відарыс сячэнняў паказваецца непасрэдна ў самой сякучай плоскасці, а ў разрэзе і пазасякучай плоскасцю

1

2
5

Ці ёсць памылка ў абазначэнні накладзенага сячэння? Калі ёсць, то дамалюйце!
(за правільны адказ 2 бала.)Новыя паняцці

Алгарытм пабудовы сячэнняў

Графічны

стандарт


Сячэнне

Аналіз

штрыхоўка пад вуглом 45 градусаў

Сякучая плоскасць

Пабудова

адлегласць паміж штрыхоўкай 2-4 мм

Вал

восі сіметрыі

стрэлкі паказваюць напрамак позірку

Шпоначная канаўка

знешні абрыс

Сячэнні абазначаюць А-А, Б-Б і г.д

Вынесеныя і накладзеныя сячэнні

удакладненне

фігуры


( пабудова характэрных элементаў)

калі сячэнне ўяўляе сабой сіметрычную фігуру і размешчана на працягу лініі (штрыхпункцірнай) сячэння, то стрэлкі і лініі не паказваюць
штрыхоўка сячэнняў


графічны знак «павёрнута»

А-А Абазначэнне сячэнняў

Ліст правільных адказаў.


Уваходны кантроль

1-4

2-1

3-2

4-1

5- вызначае сам настаўнік
Цякучы кантроль
1-2

2-2

3-1

4-2
5-


Выхадны кантроль вызначае сам настаўнік!

Заданне на 7-8 балаў!

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал