Тэст Варыянт3Дата канвертавання30.04.2017
Памер53.89 Kb.
#8436
Тэст 2. Варыянт3.


 1. У які перыяд сярэднявечча на Беларусі ўсталяваліся феадальныя адносіны?

А) ранняе сярэднявечча – УI-IХ стст. б) высокае сярэднявечча – Х-ХIII стст.

В) позняе сярэднявечча – ХIУ-ХУ стст. г) не ўсталяваліся.
 1. Вучоныя вылучаюць галоўныя шляхі ўзнікнення і развіцця феадалізму ў Еўропе –

а) капіталістычны б) бяссінтэзны в) гандлёва-рамесны г) сінтэзны


 1. Працэс узнікнення і развіцця феадалізму ва ўсходніх славян, як і ў англасаксонскіх каралеўствах, усіх абласцях унутранай Германіі, краінах Усходняй Еўропы магчыма аднесці да шляху

а) амерыканскага б) бяссінтэзнага в) прускага г) сінтэзнага


 1. Вызначце гаспадарчыя ўклады на Беларусі ў 1Х-Х11 стст.

а) абшчынны б) капіталістычны в) рабаўладальніцкі г) феадальны д) дзяржаўны.


 1. Вызначце прыкметы ўтварэння раннефеадальнай дзяржавы.

 1. наяўнасць вотчыннага і памеснага землеўладання 2) збор даніны з насельніцтва;

 1. існаванне ўлады князя (конунга) і ягонай дружыны 4) наяўнасць падуладнай князю (конунгу) тэрыторыі

 1. расслаенне насельніцтва на “вярхі” і “нізы” 6)пераход ад прысвойваючай да вытворчай гаспадаркі

 1. рассяленне насельніцтва па тэрытарыяльнай прыкмеце

 2. рассяленне насельніцтва на аснове кроўнародасных сувязей

 3. наяўнасць агульнанацыянальнага рынку.
 1. Найбольш старажытны суд на беларускіх землях

а) вялікакняжацкі б) кампрамісарскі в) каптуровы г)суд “послухаў” (ведаючых людзей).


 1. Ардалія – гэта

 1. “Боскі суд” ва ўсходніх славян 2)буйное зямельнае ўладанне з правам імунітэту

3) від зброі часоў сярэднявечча 4) від выпрабавання ў звычаёвым праве

 1. дадтковая павіннасць сялян.
 1. “Поле” у звычаёвым праве ўсходніх славян – гэта

 1. выпрабаванне вадой 2) выпрабаванне раскалёным жалезам

3) клятва 4) месца захавання сельскагаспадарчага інвентару

 1. судовы паядынак.
 1. Старажытны закон усходніх славян – гэта

а) грыўня б) купа в) віра; г) куніца д) Праўда.


 1. Слова “горад” ва ўсходніх славян паходзіць ад слова

а) гародніна б) гарадзіць, агароджваць в) гара г) гараж.

 1. Прычыны ўзнікнення беларускіх гарадоў –

 1. аддзяленне рамяства і гандлю ад сельскай гаспадаркі 2) будаўніцтва вала і сцен

3) маёмасная няроўнасць і расслаенне грамадства 4)неабходнасць абароны ад ворагаў

 1. развіццё абмену і гандлю.
 1. Шляхі ўзнікнення старажытных гарадоў на ўсходнеславянскіх землях –

 1. дзякуючы выгаднаму геаграфічнаму становішчу

 2. дзякуючы язычніцкім вераванням

 3. дзякуючы афіцыйнаму прыняццю хрысціянства на ўсходнеславянскіх землях

 4. на месцы традыцыйных старажытных пасяленняў (племянныя цэнтры)

 5. на перакрыжаваннях гандлёвых шляхоў

 6. на пагостах – месцах збору даніны з падуладнага насельніцтва

 7. як крэпасці-фарпосты на межах княства

 8. як адміністрацыйна-фіскальныя, палітычныя і рэлігійныя цэнтры – княжацкія і баярскія замкі, манастыры.

 1. Вуліцы старажытных беларускіх гарадоў называлі ў сярэднявеччы

а) бульвары б) дзядзінцы в) канцы г) пасады д) праспекты.

 1. Колькасць беларускіх гарадоў, летапісна прыгадваемых у ІХ-ХІІІ стст.

А) у азначаны перыяд не існавалі б) 10 в) 35 г) 75 д) 100.

 1. Сістэма панавання – падпарадкавання, заснаваная на пазямельных адносінах васалаў і сеньёраў – гэта

а) алод б) вотчына в) феод г) феадальная лесвіца.

 1. Дайце падагульняючае вызначэнне для наступных пералікаў.

а) Халопы, смерды, радовічы, закупы, чэлядзь - ___________________________________

б) “Дзядзінец”, “торг”, “пасад” - ______________________________________________ 1. Вызначце, што з’яўляецца лішнім у наступных сцвярджэннях.

 1. На беларускія землі замежныя купцы прывозілі: тканіны, лес, шкляны посуд, віно, аліўкавы алей, мёд, воск, пацеркі, серабро.

 2. Мясцовыя купцы за межы беларускіх зямель вывозілі: тканіны, футра, воск, мёд, віно, лес.

 1. Падбярыце правільны адказ:

 1. Аб развіцці феадальных адносін у Беларусі ў Х1-Х11 стст. сведчыла:

А) існаванне феадальных сядзіб б) наяўнасць дружыны і князя в) палюддзе

г) з’яўленне княжацкіх і баярскіх сёл. 1. У пачатку ІІ тысячагоддзя аснову сялянскага грамадства складала катэгорыя сялян:

А) чэлядзь б) халопы в) сяляне-абшчыннікі (“людзі”, “людзіны”).

 1. У Х1-Х11 стст. былі наступныя катэгорыі залежных сялян:

А) смерды б) халопы в) радовічы г) закупы д) “людзіны” е) чэлядзь.
19. Суаднясіце элементы двух мностваў:

1. Святаполк “Акаяны” 2. Святаслаў Ізяславіч 3. Усяслаў Брачыславіч 4. Вячка.

А) бітва на рацэ Нямізе б) бітва на рацэ Альцэ в) абарона крэпасці Бр’еў г) Любецкі з’езд.

_________________________

20. Вызначце правільную паслядоўнасць:

а) старажытныя прылады працы, знойдзеныя каля в. Падлужжа б) Банцараўскае гарадзішча

в) стаянка каля в. Бердыж г) гарадзішча каля в. Малышкі

___________________________

Тэст В


 1. Замяніце тэрмінамі наступныя выразы.

 1. Згодна “Рускай Праўдзе”, віра – гэта __________________________________

 2. Працэс росту гарадоў і гарадскога насельніцтва – гэта ___________________

 3. Страта селянінам права ўласнасці на зямлю і замацаванне яго залежнасці ад феадала – гэта _____________________________

 4. Форма зямельнай уласнасці і звязаных з ею правоў на залежных сялян, атрымліваемых у пажыццёвае валоданне і перадаваемых па спадчыне ( з правам імунітэту), - гэта _____________________________

 5. Месца збору даніны з насельніцтва - __________________

 6. Галоўнымі формамі феадальнай рэнты з’яўляюцца ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

 1. Гістарычныя назвы галоўных форм феадальнай рэнты ________________________________________________

 2. Права збору даходаў з пэўнай тэрыторыі ва ўсходніх славян – гэта _______________

 3. Узброенае княжацкае войска ва ўсходніх славян – гэта _________________________

 4. Кмет ва ўсходніх славян – гэта _____________________________________________

 1. Адзначце, у якія гады адбыліся наступныя падзеі:

____________ вяртанне князем Усяславам полацкага княжацкага трона

____________ ваенныя дзеянні князя менскага Глеба супраць Смаленска і Ноўгарада

____________ аблога полацкім князем Уладзімірам нямецкіх крэпасцей Ікскуль і Гольм

____________ падрыхтоўка аб’яднанага пахода палачан, літоўцаў і эстаў на Рыгу. Смерць князя Уладзіміра.

____________ пачатак дзейнасці ў Прыбалтыцы Тэўтонскага ордэна.

21. Адзначце падзеі, якія маюць дачыненне да гісторым Менскай зямлі.

____________ першае ўпамінанне Менску ў летапісу “ ______________________________________________”

____________ бітва на рацэ Нямізе паміж войскамі полацкага князя ________________ і _________________

____________ паход князя Глеба на Слуцк

____________ паход князя Глеба на Смаленск і Ноўгарад____________ аблога Мсціславам, сынам Манамаха, Менска; палон і смерць Глеба.


 1. Дайце вызначэнне наступных паняццяў:

Дзяржава; вотчына; дзедзічы; феадалізацыя; дынастыя; ордэн; дружыннікі (баяры); халопы.
Каталог: download -> version -> 1378846419 -> module -> 8458882194 -> name
version -> Адукацыя І навука ў першай палове XIX стагоддзя
version -> Тэма: Алесь Ставер “Мой народ” Адукацыйныя мэты
version -> У кантэксце беларускага тэатральнага поля дзейнасць драматурга Мікалая Рудкоўскагаможна смела назваць паспяховай
version -> Пратакол пасяджэння прафсаюзнага камітэта
version -> Павуціна” (Гульня для вучняў 5-11 класаў па раздзеле “Лексіка. Фразеалогія”) Мэта: падагульніць і сістэматызаваць вывучаны матэрыял па тэме «Лексіка. Фразеалогія»
version -> -
version -> Ганна Кушнер (Ева)
version -> Аб зацвярджэнні Палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыі


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал