Творчая асоба Ніны Мацяш. Лірыка кахання. Верш “я вас люблю”Дата канвертавання24.11.2017
Памер146 Kb.
#14166
ТыпУрок
Творчая асоба Ніны Мацяш. Лірыка кахання. Верш “Я Вас люблю”
Урок пабудаваны з прымяненнем прэзентацыі, створанай у праграме Power Point. Цяпер у педагагічнай літаратуры такому ўроку надаюць назву медыа-ўрок.

Настаўнікі гімназіі працавалі, а ў асобных класах яшчэ і цяпер працуюць па берасцейскай праграме. Апошнім часам гэтая праграма выцясняецца са школ. Таму для тых, хто ідзе па мінскай праграме ўрок можна правесці як ўрок пазакласнага чытання. У 9 класе на вывучэнне творчасці Н. Мацяш адводзіцца дзве гадзіны. Гэты ўрок пачынае тэму.

Урок уключае 18 слайдаў, кожны з якіх мае загаловак і інфармацыйны матэрыял тэкставага, гукавога ці ілюстрацыйнага характару. Гэты матэрыял дапамагае настаўніку дасягнуць пастаўленых мэтаў.

Змена слайдаў адбываецца шляхам націскання на левую клавішу мышы. Анімацыя на слайдзе ідзе аўтаматычна. Некаторыя слайды маюць гукавое суправаджэнне. Яны пазначаны адпаведным значком у правым ніжнім вуглу, і шляхам націскання на яго ўключаецца гук.

Мэты і задачы ўрока:


 • узнавіць вывучанае раней з паэзіі Н. Мацяш;

 • паглыбіць веды пра адметнасць інтымнай лірыкі, прааналізаваць верш “Я Вас люблю”, пазнаёміць з вершам “Панянькавала за свой век нямала”;

 • развіваць уменне вучняў заўважаць і разумець прызначэнне лексічных сродкаў;

 • выхоўваць пачуццё павагі і пашаны да славутых сваіх землякоў, выклікаць у падлеткаў жаданне да самаўдасканалення.

Урок пачынаецца з літаратурнай загадкі, паколькі па праграме ў 5-м класе мы знаёміліся з вершам Н. Мацяш “Калыханка маме.”

Пасля арганізацыйнага моманту настаўнік запускае першы слайд і прапануе вучням паслухаць песню, якая дапожа вызначыць тэму сённяшняга ўрока. Вучні павінны згадаць, хто аўтар слоў песні. А праз тое вызначыць, пра каго будзем гаварыць.

Словы песні “Калыханка маме”
Быць разам выпадае нам так мала …

Забудзь трывогу вечную сваю,

Прыляж, мая натомленая мама,

Як некалі ты мне, табе спяю.

Задрэмлюць веі над вачыма карымі –

Не дам упасці й парушынцы я.

Сустрэнься ў сне з сабой, мая ласкавя,

З вясной сваёю , любая мая.


Хоць кропля з абяцанага нам маем

Збываецца празмулкія гады.

Прыляж, мая даверлівая мама,

Спяю табе, як мне спявала ты.

Задрэмлюць веі над вачыма карымі –

Не дам упасці й парушынцы я.

Сустрэнься ў сне з сабой, мая ласкавая,

З вясной сваёю, любая мая.


Любоў нябёсы над табой трымае,

Любоўю зораць дні ў тваім акне.

Прыляж, мая ўсмешлівая мама,

Спяю табе, як ты спявала мне.

Задрэмлюць веі над вачыма карымі –

Не дам упасці й парушынцы я.

Сустрэнься ў сне з сабой, мая ласкавая,

З вясной сваёю, любая мая.


Так нязмушана дзеці ўключаюцца ў работу па вывучэнні творчай асобы Н. Мацяш.

І наступны слайд нагадвае, што Н.Мацяш – паэтка, перакладчыца, лаўрэат літаратурнай прэміі імя А. Куляшова, заслужаная дзеячка мастацтваў Беларусі.


А паколькі многія знаёмыя з паэткай, з яе творамі, маюць зборнікі паэзіі, прапаную згадаць, што яны ведаюць пра лёс аўтаркі, пра яе захапленні, пра яе працу. Часцей за ўсё гавораць, што яна інвалід першай групы, што фізічныя магчымасці абмежаваныя, што асноўная і адзіная праца – напісанне вершаў. А гэтая інфармацыя не адпавядае сапраўднасці. Таму абвяшчаю, што тэма ўрока – знаёмства з творчай асобай Н. Мацяш.

Эпіграфам да ўрока ўзятыя словы паэткі:


Хацела б аднаго ад долі –

Душою з небам гаварыць.


Вучні робяць адпаведныя запісы ў сшыткі (дата, тэма ўрока, эпіграф ).

Лёс Н. Мацяш белаазёрцам вядомы. Але далёка не ўсе бачаць, што жыве яна актыўным паўнавартасным жыццём, перамагаючы фізічную нямогласць. Таму сёння паспрабуем бліжэй пазнаёміцца з Н. Мацяш, уведаць яе захапленні, пранікнуцца яе клопатамі і турботамі, душэўнымі перажываннямі. Паспрабуем зразумець, ці цяжка “душою з небам гаварыць”, калі цялесныя пакуты штохвілінна нагадваюць пра сябе. Настаўнік адзначае, што найбольш дакладна акрэсліў яе творчы подзвіг у адной з літаратурных прац Г. Праневіч.

Тэкст слайда. “Сваім “словам праўды зболенай” Ніна Мацяш дарастае сёння да самых высокіх і ахвярных імёнаў у нашай літаратуры – Л.Геніюш, М. Багдановіча, Цёткі, а, можа, найперш да самай высокай і ахвярнай постаці, што пачынае наш духоўны радавод – да святой Еўфрасінні Полацкай.”

Настаўнік агучвае тэкст.

І хоць многае пра Н. Мацяш мы ведаем, усё ж такі згадаем асноўныя вехі яе жыццёвай дарогі.
Настаўнік зачытвае інфармацыю і прапануе вучням запісаць у сшыткі.

У падручніках па літаратуры для 9 класа змешчаны артыкул “Спроба аўтабіяграфіі”. Вучні знаёмяцца са зместам артыкула і адказваюць на пытанні, змешчаныя ў падручніку. 1. У чым бачыць аўтарка вытокі сваёй творчасці, вытокі лепшых рыс свайго характару?

 2. Якія факты з біяграфіі паэткі вас асабліва ўразілі і чаму?

 3. У чым найгалоўнейшы клопат Н. Мацяш як паэткі?

Далей на матэрыяле артыкула і самастойна прачытаных раней твораў разважаем пра пачуцці , якія пераважаюць у лірыцы паэткі. У дадатак слухаем песню ў выкананні Н. Мацяш. (Націскаем адпаведны значок на слайдзе, каб загучала песня. )

Словы песні.

***

Ці надзеі непраўдзівыя?Ці дарожанькі не тыя?

Ці сама я нерадзівая? –

Адвярнуліся святыя.
Ці не так, як трэба, клікала?

Ці не там яе шукала?

Ветру скрыпачка пілікае,

Каб галоўку не ламала.


Песня можа выклікаць пачуццё жалю, шкадавання да паэткі. Таму паўтараем паняцце лірычнага героя. Настаўнік адзначае, што толькі лірычнай гераіні верша Н. Мацяш дазваляе такі мінорны настрой. Сама ж аўтарка па жыцці аптыміст, адчувае сябе паўнавартасным шчаслівым чалавекам. І ў “Спробе аўтабіяграфіі” гаворыць: “А што ў вершах маіх болей журбы, чым радасці, то што ж, гэта ўжо, відаць, маё наканаванне: сцвярджаць шчасце мовай смутку.” У гэтых радках гучаць думкі паэта-філосафа, чалавека-жыццялюба, які ўмее бачыць глыбіню з’вы, сутнасць кожнай жыццёвай праявы. Прапаную паслухаць некалькі філасофскіх разваг з твораў Н. Мацяш.

Настаўнік агучвае тэкст слайда: • “Хай будзе шчаслівейшы свет, Хай будзе ён трывалейшы і намі”.

 • “Зла са святлом змаганне йдзе заўсёды”.

 • “Гасподзь схіляецца да ўсіх, Ды ніцых духам ён не чуе”.

 • “Дасканаліць самога сябе Азначае спрыяць дасканаллю свету цэлага.”

Вучні асэнсоўваюць пачутае і настаўнік прапануе выбраць словы, якія найбольш усхвалявалі, запісаць іх у сшыткі. Потым ідзе абмеркаванне выбару.

Настаўнік звяртае ўвагу на апошняе выслоўе: “Дасканаліць самога сябе – азначае дасканаллю свету цэлага”. У гэтым выслоўі сфармулявана адна з жыццёвых праграм паэткі. У народзе кажуць, што таленавіты чалавек – таленавіты ва ўсім. Гэта і пра Ніну Мацяш. Таму творчая асоба Ніны раскрываецца у многіх відах мастацтва.

Спачатку адзначаю, што паэтка праявіла сябе ў выяўленчым мастацтве. Толькі фарбы для стварэння карцін незвычайныя – птушыныя пёркі. Праца з такімі фарбамі прывяла да стварэння новага віду мастацтва, які і назвы яшчэ не мае. Алена Васілевіч прапануе назваць такі від выяўленчага мастацтва пёркаграфіяй.


А цяпер кароткая экскурсія па карціннай галерэі.
У Н. Мацяш ужо болей сотні падобных работ. На жаль, аўтарка не захоўвае іх у сябе, шчодра раздорвае сябрам і знаёмым. Некалькі карцін захоўваецца ў Бярозаўскім краязнаўчым музеі.

А цяпер яшчэ адна грань таленту Н. Мацяш. На пачатку ўрока гучала сольная песня на мелодыю паэткі. Гэта не адзіная спроба стварэння музыкі да сваіх твораў. Але кампазітарам яна ніколі сябе не называе. Адзначае, што проста душа напявае мелодыю верша, а сама яна нават нотнай граматы не ведае. Ды лёс падарыў сустрэчу з зацікаўленымі маладымі людзьмі, якія дапамаглі занатаваць гэтыя мелодыі і запісаць цудоўныя песні, што склалі выдатны музычна-паэтычны альбом “Бэзавая завіруха”.

Уключаецца адпаведны слайд, агучваецца інфармацыя.
Ідэя стварэння такога альбома належыць паэтцы. Адметная яго будова: паэтычна-песенны матэрыял пададзены паблочна – спачатку гучаць два вершы ў выкананні аўтаркі, а затым песня. Прапаную паслухаць адну з кампазіцыйных частак альбома. Мелодыю песні напісала Н. Мацяш.

( Націскаю на слайдзе адпаведны значок.)


Прыклад верша і песні, якія прагучаць.
***

Слова маё не накліча бяды, Вока маё не злое.

Шчасця твайго не сурочу й тады,

Як будзеш ты не са мною.


Толькі аднойчы, пры цёмным акне,

У задуменні мройным

Неасцярожна згадаеш мяне –

І смутак ляжа гарою

На ўтульнасць тваю,

На вясёлы твой дзень,

На памяць пра нас абоіх,

Дзе я, нібы голачка на вадзе,

Трымалася на любові.
Песня “Забялела ночка”. Муз. Н. Мацяш
Занавешана няшчыльна цьмянае вакно.

А ні месяца, ні зорак болей не відно.

За ракой разлукі нашай, можа, й ты не спіш?

У глухі праём ваконны стомлена глядзіш.


Прыпеў.

Забялела ночка, забялела – хутка дзень.

Забалела сэрца, забалела неўспадзеў.

Забялела ночка, забялела.

Забалела сэрца, забалела.
Вецер, ветрыку світальны, боль закалышы,

Абагрэй сваім дыханнем родных дзве душы.

Занавешана няшчыльна цьмянае вакно,

А ні месяца, ні зорак болей не відно.


Прыпеў.
Па прафесіі Н. Мацяш – настаўніца нямецкай і французкай моваў. Таму невыпадкова, калі хвароба адабрала магчымасць настаўнічаць, яна звярнулася да мастацкага перакладу. Уключаю слайд і агучваю тэкст. Вучні робяць запісы ў сшыткі. Тэкст слайда: ”Перакладае з французскай, нямецкай, польскай, украінскай ды іншых славянскіх моў. У яе перакладзе выйшлі кнігі Ж.Аліўе “У краіне індзейцаў”, А. дэ Сент-Экзюперы “Планета людзей”, “Маленькі прынц”, Ф.Жакмэна “Поры году”, “Выбраная лірыка Плеяды”, “Благаславі сустрэчу мне”, “Перабіраю самацветы” і інш.
У падручніку змешчаны невялікі артыкул Ул. Калесніка “Ніна Мацяш як перакладчыца”. Артыкул раскрывае сутнасць перакладчыцкай працы паэткі, таму настаўнік прапаноўвае прачытаць тэкст, адказаць на пытанне:


 • Чаму паэтка звярнулася да перакладаў?

Змест артыкула.Кіруючыся прынцыпам, што “к далёкаму любасць ад роднага ідзе”, Н. Мацяш цягнецца да зарубежнай скарбніцы – славянскай і французскай. Перакладае. Часам па заказах, часцей па ўласным выбары. Да ліку выбранага па душы адносяцца “Маленькі прынц” Сент-Экзюперы, нізка французскіх паэтаў у зборніку “Ралля суровая”, са славянскіх – раман у вершах украінскай паэткі Ліны Кастэнка “Маруся Чурай” і кніга вершаў польскай паэткі Віславы Шымборскай “Свет, варты вяртання”.

Калі падумаць, ад чаго ж роднага ішла Н. Мацяш да такога каралеўскага выбару, я б сказаў, насамперш ад таленту і місіі паэтычнага слугавання. Драма нашага Адраджэння, памножаная на драму асабістага лёсу, чуецца ў радках францужанкі Крысціны дэ Пізан: “Я гора схавала, ад лёсу свайго не схавацца”. А ў Поля Элюара чытае яна, нібы працяг і перасцярогу:”Смяяцца будуць з легенды горкае, дзе плача адзінокі”.

Ды не суцяшэння шукае Н. Мацяш у далёкіх пабрацімаў па пяры і змаганні са злом, а выступае за жыццё, годнае чалавека. Яе патоліць ўжо тое, што не яна адна – не адна з такім лёсам на гэтым свеце. А найдаражэй тое, што няма такой бяды, з якое годныя і дужыя духам , трывучыя не зробяць дабра, навукі для ўсіх.
Пасля падрыхтаваныя вучні зачытаюць некалькі перакладаў вершаў .
Наступны слайд знаёміць з паэтычным унёскам Н. Мацяш.

Вучні запісваюць ў сшыткі назвы паэтычных зборнікаў. Настаўнік знаёміць з кнігамі Н. Мацяш, змяшчаючы іх на стэнд для выставы. ( Зборнікі паэзіі Н. Мацяш: “Агонь”, “Удзячнасць”, Ралля суровая”, “Прыручэнне вясны”, “Поўны келіх”, “Паміж усмешкай і слязой”, “Душою з небам гаварыць” і інш. ). Звяртае ўвагу на зборнік “ Я вас люблю”, аналага якому пакуль няма ў беларускай літаратуры. Аснову зборніка склалі вершы- прысвячэнні. Паслухайце ў выкананні аўтаркі верш, прысвечаны А. Разанаву.


Песня ў цярноўніку
Лісцё між калюкоў

Буй-цвету наварожыць,

І сцішнавата ў гэтай варажбе…

Давермася сабе:

Што ўмем мы, што можам?

Давермася найлепшаму ў сабе.


Усё, што варта нас,

Дарогу заступае,

Бо шлях адзін: не ўскрай, а толькі праз.

І вастрыё стралы

Дакладна гэта знае,

І руху птах наўзрыд спявае ў нас…


Хай з думак ападзе

Цярновае калючча.

За ўсё, што ёсць – і ў тле, і ў харашбе,

За выпадковы дар

Прылетаваць да кручы

Раскрыймася найлепшым у сабе.

І далей, пераходзячы да аналізу творчасці Н. Мацяш, падкрэсліваю, што яна выступае ў творах розных жанраў, але ж, канечне, найбольш грунтоўна раскрылася ў паэзіі. Вось што гавораць крытыкі пра яе паэтычнае слова.

Тэкст агучвае настаўнік. Яе паэзія –
 • гэта роздум пра чалавека і Сусвет, пра людскае ў чалавеку, пра моц і сілу духу творчае асобы;

 • гэта роздум пра лёс сваёй Радзімы, любага сэрцу краю, пра лёс роднае мовы;

 • гэта слугаванне роднаму слову і праз слова далучэнне беларусаў да скарбаў сусветнага мастацтва.

Найчасцей у паэзіі Н. Мацяш сустракаецца верш-маналог, у тым ліку і інтымнага гучання. Настаўнік прапануе вучням успомніць, што характэрна для твораў інтымнай лірыкі, звяртае ўвагу, што такія вершы вызначаюцца спавядальнасцю, наяўнасцю вобразаў закаханых. У паэзіі Н. Мацяш тэма кахання – адна з вядучых тэм.


Вучні запісваюць у сшыткі назвы вершаў лірыкі кахання.

Настаўнік паведамляе, што на ўроку звернемся да аналізу верша “Я Вас люблю” і пазнаёмімся з вершам “Панянькавала за свой век нямала…” (У праграме ён падаецца ў спісе для самастойнага чытання).

Першы паэтычны зборнік Н. Мацяш “Агонь” быў хораша прыняты чытачамі. Звярнуў на сябе ўвагу верш “Я Вас люблю”, які ніяк нельга было назваць вучнёўскім, які сведчыў пра яркі талент паэткі, а сёння крытыкі называюць яго шэдэўрам беларускай паэзіі.

Я Вас люблю
На Ваша “ты” сказаць Вам “ты” не смею,

І калі позірк позіркам лаўлю,

Як птушанё спалохана нямею,

Я не кахаю Вас. Я Вас люблю.


Святла, што падарылі, не растрачу,

І шчырых слоў ніколі не згублю.

… Нашто журба у цёплых зрэнках Вашых?..

Я не кахаю Вас. Я вас люблю.


Пасля выразнага чытання настаўнікам і самастойнага перачытвання вучнямі ідзе абмеркаванне верша.


 • Чаму ў назве верша “Вас” з вялікай літары?

 • Каму лірычная гераіня прызнаецца ў любові?

 • Чаму не ў каханні?

 • Патлумачце значэнне слоў “люблю” і “кахаю”.

Для выражэння інтымных пачуццяў беларусы карыстаюцца словам “кахаю”, а для грамадзянскіх, бацькоўскіх, сяброўскіх – слова “люблю”. У творах паэткі даволі часта сустракаем слова люблю. Паслухайце, як сама паэтка пра гэта гаворыць у дыялогу з А. Вярцінскім.


Уключаю гук.

Настаўнік вядзе гутарку далей.
 • Чаму лірычная гераіня прызнаецца, што, як птушанё, спалохана нямее толькі перад позіркам гэтага мужчыны?

Вызначаецца, што ў вершы “Я Вас люблю” Ён, відаць, не проста намнога старэйшы за лірычную гераіню, але глыбока паважаны ёю чалавек. Таму і не асмельваецца глянуць у вочы, а ўсяго толькі ловіць позірк. І ў звароце “Вы” і пашана, і захапленне, толькі не каханне. • Якой жа перад намі паўстае лірычная гераіня?

Мы бачым дзяўчыну шчырую, добрую. Яна настолькі ўдзячная старэйшаму сябру, што баіцца яго параніць, стаць прычынаю душэўных пакутаў і таму акрэслівае характар стасункаў: “Я не кахаю Вас, я Вас люблю”.

 • Якім перад чытачом паўстае Ён?

 • Чыімі вачыма мы глядзім на Яго?

 • Чаму ажно двойчы паўтарае ў творы “Я не кахаю Вас, Я Вас люблю”?

Рэфрэн для таго, каб падкрэсліць стасункі лірычных герояў.

 • Пра што гаворыць шматкроп’е у творы?

Пра тое, што, відаць, не гэтакіх слоў чакаў ён ад лірычнай гераіні.
Верш кранальны, глыбока западае ў душу. Таму ўзрушыў не толькі беларускамоўных прыхільнікаў паэзіі. Паэт С. Кузняцоў пераклаў на рускую мову. Паслухайце твор.
***

На Ваше “ты” сказать Вам ты не смею,

А если взгляд вдруг взглядом уловлю,

То, как птенец, испуганно немею.

Я в Вас не влюблена. Я Вас люблю.
Тот свет, что подарили, не растрачу,

Сердечных слов вовек не загублю.

Зачем печаль в зрачках глубоких Ваших?

Я в Вас не влюблена. Я Вас люблю.
 • Як вы сфармулюеце асноўную думку пачутага верша?

 • Ці спадаўся вам пераклад, ці ўдалы ён?

Пераклад нельга назваць удалым, бо рэфрэн “Я в Вас не влюблена, Я Вас люблю” ў рускамоўным варыянце абсалютна скажае задуму арыгінала.
 • Чаму не ўдаўся пераклад?

У рускай мове няма адпаведніка беларускаму слову “кахаю”. Таму такі верш нельга перакласці, можна толькі перастварыць.


Вучні пераканаліся, што верш надзіва арыгінальны, надзвычай кранальны. Душа чытача адгукаецца на пачуцці герояў твора. Найбольш выразна пачуцці перадаюцца ў музыцы. Мабыць таму ажно тры варыянты мелодый створаны беларускімі кампазітарамі на гэтыя словы.
Прапаную вучням паслухаць адзін з варыянтаў песні “Я Вас люблю”. Мелодыю стварыла наша зямлячка, выкладчыца Белаазёрскай ШМ Ганна Федасюк.
Гучыць песня .

Пасля вучні знаёмяцца з вершам “Панянькавала за свой век нямала”, які змешчаны ў падручніку для 9 кл.

***

Панянькавала за свой век нямалаМар, і памкненняў, і жаданняў я,

А заклінаю так, як заклінала:

Хай беражэ цябе любоў мая.
Заступіць хай усе шляхі-дарогі

Любой нягодзе і любой слаце,

Каб, як хваробы, роспачнай знямогі

Ніколі не спазнаў твой доўгі дзень.


Якім ты ёсць і стаць якім гатовы, --

Хай светлай будз лёсу каляя!

Ад злой няўдачы, ад ліхой намовы

Хай беражэ цябе любоў мая.


За сэнс высокі, што жыццё займела,

За мой вясёлкаю замкнёны круг,

Дажджынкай шызай ці сняжынкай белай

Я прыпаду к табе і паўтару:


Дзе б ты ні быў, якой бы ні была я

І кім бы для цябе не стала я, --

Хай над табою ластаўкай крыляе,

Хай беражэ цябе любоў мая.

 • Настаўнік прапануе паразважаць, што яднае і што розніць гэтыя творы.

Падобныя яны па жанры – лірычныя маналогі. Лірычныя гераіні – шчырыя, пяшчотныя жанчыны. Але калі ў першым перад намі дзяўчо, то ў другім – сталая жанчына, якая “панянькавала за свой век нямала”. У першым -- гераіня яшчэ чакае кахання, у другім мы адчуваем, што жанчына перажыла няшчаснае каханне. Праўда, гэтыя пакуты не азлобілі лірычную гераіню, яна ўдзячная каханаму за хвіліны шчасця і таму жадае ўжо па-мацярынску клапатліва:


Хай над табою ластаўкай крыляе,

Хай беражэ цябе любоў мая.

У заключным слове настаўнік звяртаецца да эпіграфа ўрока: ”Хацела б аднаго ад долі: Душою з небам гаварыць.” Разам з вучнямі разважае, ці спраўдзілася мара паэткі, аналізуе доказы, якія вучні прыводзяць у пацвярджэнне думкі. Неба – як сімвал боскай дасканаласці ва ўсіх жыццёвых праявах чалавечага жыцця. Вядома, што межаў самаўдасканалення проста не існуе. Таму і па сённяшні дзень паэтка ў палоне творчай працы, якая натхняе на роздум чытача, спрыяе здзяйсненню мары паэткі, выказанай ў адным з вершаў: “Зла са святлом змаганне йдзе заўсёды.

Няхай святло перамагае ў нас”.

Прапаную ў заклчэнне паслухаць яшчэ адзін блок з альбома “Бэзавая завіруха”.
Для зваротнай сувязі вучням даю выканаць невялікі камп’ютэрны тэст. Мэта – сістэматызаваць і паўтарыць пачутае на ўроку. Выконваюць тэст у парах. Пры правільным адказе вучні на экранах убачаць слайд-пахвалу, пры памылковым – пажаданне яшчэ пачытаць. Пасля ацэнкі для пераходу да новага задання націскаем на значок хаткі ў правым ніжнім вуглу.

Для дамашняга задання прапануецца падрыхтаваць аналіз верша “Я Вас люблю”, вывучыць яго на памяць. Самастойна падабраць яшчэ 1-2 вершы паэткі і падрыхтаваць іх выразнае чытанне.P.S. Для аналізу вершаў выкарыстаны матэрыял з кнігі, напісанай аўтарскім калектывам пад рэдакцыяй В.Я. Ляшук “Родная літаратура ў 9 класе. Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных школ”.
Скарына Галіна Васільеўна.
Каталог: files
files -> Побач са смерцю з ycпaмiнaў У. П. Шчуцкага, былога члена Расонскага падполля
files -> Сідаровіч Анжэліка Алегаўна, настаўнік пачатковых класаў дуа «Карцэвіцкая сярэдняя школа»
files -> Робім здоровы выбар мэта: фарміраванне навыкаў здаровага ладу жыцця праз пазбаўленне ад шкодных звычак. Задачы
files -> Класіфікацыя звычак: Шкодная звычка – якая наносіць урон здароўю, культуры. Небяспечная
files -> Ці патрэбныя прапісныя ісціны? Мыць рукі перад ежай
files -> Адкуль з'явілася жыта
files -> Название специализированного модуля по выбору студента
files -> Гульнёвая дзейнасць выкарыстоўваецца ў наступных выпадках


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал