Творы беларускай літаратуры
старонка3/5
Дата канвертавання08.01.2017
Памер430.67 Kb.
1   2   3   4   5

9 клас“Дамавікова ўдзячнасць”2-3 міфы Старажытнай ГрэцыіГамер

“Адысея” (урыўкі)Вергілій

“Энеіда” (Урыўкі”Эсхіл

“Прыкуты Праметэй” (урыўкі)Біблія“Жыціе Еўфрасінні Полацкай”Кірыл Тураўскі

Словы. Казанні. Павучанні.“Аповесць мінулых гадоў”“Летапіс вялікіх князёў літоўскіх”“Беларуска-літоўскі летапіс 1430-1446 гг.)Слова пра паход Ігаравы“Трыстан і Ізольда”“Хроніка Быхаўца”Амар Хаям

2-3 творыЛ. Дайнека

“След ваўкалака”У. Арлоў

“Каля Дзікага Поля”Францыск Скарына

Прадмова да “Бібліі”, да кніг “Псалтыр”, “Іоў”, “Юдзіф”.Сымон Будны

Прадмова да “Катэхізіса”Васіль Цяпінскі

Прадмова да “Евангелля”Мікола Гусоўскі

“Песня пра зубра”Ян Вісліцкі

“Пруская вайна”Ф. Петрарка

СанетыЛ. Сапега

Прадмова да “Статута ВКЛ 1588”У. Караткевіч

“Подзвіг Скарыны”А. Пісьмянкоў

“Дума Вітаўта”“Прамова Мялешкі”“Ліст да Абуховіча”М. Сматрыцкі

“Трэнас”С. Полацкі

“Пралог да прападобнай маці Еўфрасінні”“Энеіда навыварат”І. Катлярэўскі

“Энеіда”К. Марашэўскі

“Камедыя”Адам Міцкевіч

“Гражына”Я. Чачот

“Пакуль сонца ўзыйдзе…”Я. Чачот

“Да мілых мужычкоў”Я. Чачот

“На прыезд Адама Міцкевіча”А. Міцкевіч

“Пан Тадэвуш”Ян Баршчэўскі

Апавяданні са зб. “Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях”)Канстанцін Вераніцын

“Тарас на Парнасе”У. Сыракомля

“Добрыя весці”У. Сыракомля

“Не я пяю – народ Божы…”У. Сыракомля

“Пашталён”Тарас Шаўчэнка

“Думка” (“Цяжка-цяжка жыць на свеце…”)Т. Шаўчэнка

“Садок вішнёвы каля хаты…”Т. Шаўчэнка

Паэма “Цары”Т. Шаўчэнка

“Не грэе сонца на чужыне…”В. Дунін-Марцінкевіч

“Пінская шляхта”В. Дунін-Марцінкевіч

“Ідылія”В. Дунін-Марцінкевіч

“Гапон”К. Каліноўскі

“Мужыцкая праўда”, №2К. Каліноўскі

“Пісьмо з-пад шыбеніцы”К. Каліноўскі

“Марыська чарнаброва, галубка мая”Р. Семашкевіч

“Апошняя ноч Каліноўскага”У. Караткевіч

“Гэта было 10 сакавіка 1864 года”Фр. Багушэвіч

Прадмовы да зб. “Дудка беларуская” і “Смык беларускі”Фр. Багушэвіч

“Мая дудка”Фр. Багушэвіч

“Ахвяра”Фр. Багушэвіч

“Хмаркі”Фр. Багушэвіч

“Кепска будзе!”Фр. Багушэвіч

“Бог не роўна дзеле”Фр. Багушэвіч

“Мая хата”Фр. Багушэвіч

“Быў у чысцы”Фр. Багушэвіч

“Калыханка”А. Гурыновіч

“Дзякуй табе, браце, Бурачок Мацею…”Э. Ажэшка

“Зімовым вечарам”Э. Ажэшка

“Хам”Янка Лучына

“Роднай старонцы”Янка Лучына

“Паляўнічыя акварэлькі з Палесся”Янка Лучына

“Старасць не радасць”Янка Лучына

“З крывавых дзён”Цішка Гартны

2-3 вершыК. Буйло

2-3 вершыА. Гурло

2-3 вершыЦётка

“Мае думкі”Цётка

“Суседзям у няволі”Цётка

“Вера беларуса”Цётка

“Мора”Леся Украінка

2-3 вершыЯ. Райніс

2-3 вершыЯдвігін Ш.

“Дуб-дзядуля”Ядвігін Ш.

“Бярозка”Янка Купала

“Мая малітва”Янка Купала

“Роднае слова”Янка Купала

“Явар і каліна”Янка Купала

“У вырай!”Янка Купала

“На сход!”Янка Купала

“Паязджане”Янка Купала

“Бандароўна”Янка Купала

“Раскіданае гняздо”Янка Купала

Вершы на выбар настаўнікаЯнка Купала

“Пакінем спадчыну…” (урывак з паэмы “Безназоўнае”)Якуб Колас

“Не бядуй”Якуб Колас

“Беларусам”Якуб Колас

“Родныя вобразы”Якуб Колас

“Першы гром”Якуб Колас

“Новая зямля”Якуб Колас

“На ростанях”Якуб Колас

“Сымон-музыка”М. Багдановіч

“Песняру”М. Багдановіч

“Мяжы”М. Багдановіч

“Паміж пяскоў Егіпецкай зямлі…”М. Багдановіч

“Летапісец”М. Багдановіч

“Плакала лета, зямлю пакідаючы…”М. Багдановіч

“Маладыя гады”М. Багдановіч

“Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы…”М. Багдановіч

“Жывеш не вечна чалавек…”М. Багдановіч

“Страцім-лебедзь”М. Багдановіч

“Апокрыф”Максім Танк

“Над магілай Багдановіча”У. Караткевіч

“Багдановічу”Творы П. Верлена, А. Рэмбо ў перакладзе на бел. мовуАлесь Гарун

“Ты, мой брат, каго зваць Беларусам…”Алесь Гарун

“Ідуць гады”Алесь Гарун

“Паэту”Алесь Гарун

“Жыццё”Алесь Гарун

“У прыпар”Алесь Гарун

“Мяцеліца”Алесь Гарун

“Малітва”“Дрэва вечнасці: кніга для пазакласнага чытання”А. Абуховіч

ВершыМ. Арочка

“Судны дзень Скарыны”Д. Бічэль

Вершы са зб. “А на Палессі”Т. Бондар

“Рагнеда”Зб. “Карона Вітаўта Вялікага”Карусь Каганец

“Модны шляхцюк”У. Караткевіч

“Дрэва вечнасці”М. Кацюбінскі

“Цені забытых продкаў”Ю. Крашэўскі

“Хата за вёскай”А. Куляшоў

“Хамуціус”М. Лужанін

“Колас расказвае пра сябе”“Мае браты, мае суседзі”А. Мальдзіс

“Як жылі нашы продкі ў XVIIIст.”М. Маляўка

Зб. “Старая зямля”А. Марціновіч

Зб. “Хто мы, адкуль мы”Б. Мікуліч

“Развітанне”А. Наўроцкі

“Валун”Ш. Руставелі

“Віцязь у тыгравай шкуры”А. Статкевіч-Чабаганаў

“Лёс роду – лёс радзімы”К. Тарасаў

“Тры жыцці княгіні Рагнеды”Я. Чачот

“Наваградскі замак”Т. Шаўчэнка

ВершыТ. Шаўчэнка

ПаэмыШ. дэ Кастэр

“Легенда пра Ціля Уленшпігеля”1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка