Урок -конкурс, прэзентацыя "Жыццё і творчасць" 9 кл 7Дата канвертавання30.12.2016
Памер123.21 Kb.
#431
ТыпУрок
Медыятэка рэсурснага цэнтра

Тэма

Нумар дыска

Матэрыялы

Заўвагі

Да ўрока беларускай літаратуры


Аўдыязапісы

26

Песні “Жураўлі на Палессе ляцяць”, “Спадчына”, Анатоль Вялюгін чытае верш “Спелы бор”
Багдановіч Максім

1

Урок –конкурс, прэзентацыя “Жыццё і творчасць”

9 кл

7

Матэрыялы з абласнога e-mail –семінара настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры “Краса і сіла: спасцігаючы загадку Максіма Багдановіча”, прэзентацыя “Жыццёвы і творчы шлях”,

Зборнік матэрыялаў усіх удзельнікаў семінара

26

Прэзентацыі “Вянок”, “Жыццяпіс”
Баршчэўскі Ян

12

Ілюстрацыі да твора “Шляхціч Завальня”

9 кл.

Беларуская літаратура перыяду 1966-85 гг.

19

Жыццёвы і творчы шлях І. Шамякіна, В. Быкава, М. Стральцова, Н. Гілевіча, І.Чыгрынава, І.Навуменкі, Р.Барадуліна, Я.Янішчыц, Г.Марчука, А.Дударава

У дапамогу вучням для самастойнай падрыхтоўкі

Біблія ў ілюстрацыях

12

Ілюстрацыйны матэрыял

6 кл.

Брыль Янка

17

Жыццёвы і творчы шлях

10 кл

Быкаў Васіль

12

Ілюстрацыі да аповесцей “Жураўліны крык”, “Незагойная рана”, “Знак бяды”

26

Прэзентацыі “Жыццё і творчасць”, да ўрокаў па аповесцях “Знак бяды, “Жураўліны крык”

11 кл.

8 кл.


Бядуля Змітрок

1

Творчасць

10 кл.

16

Жыццёвы і творчы шлях

Вялюгін Анатоль

27

Вершы: “Дрымотна мільгае ліставея”, “ Вечар”, “ Спелы бор”, “3 ліпеня”, “Чаромхавыя халады”, “Прызнанне ў любові”, “ Бярозавік”, “Мужчына. Жанчына. Чаканне”, “Жыццё даецца, каб жыццё тварыць”. “Перасцярога”

Тэксты

Фотаздымкі паэта
Біяграфія
Прэзентацыя “Заўсёды сэрцам быў з Радзімай”
Літаратурная гасцёўня “Рукапісы не гараць”
Літаратурная вечарына “Заўсёды сэрцам быў з Радзімай”
Мой родны кут

Музыка, 0:04:39

Верш “Спелы бор”

Аўдыязапіс, 0:01:16

Гарун Алесь

16

Жыццёвы і творчы шлях

9 кл

Гарэцкі Максім

1

План-канспект да ўрока па рамане “Ціхая плынь”

10 кл

16

Жыццёвы і творчы шлях

10 кл

Гусоўскі Мікола

12

Ілюстрацыі да паэмы “Песня пра зубра”

9 кл

Дакументальныя фільмы

24

В. Быкаў “Апошнія дні” (25)

“Наш В. Быкаў. Праўдай адзінай” (7. 36)

І.Мележ “Туманы над багнаю” (26)

Музей Я.Коласа (13.07)

Музей Я.Купалы (15.19)

“Кандрат Крапіва2 (26.08)

“Гэта мы. Паэт Рыгор Барадулін” (11.14)

“Каханне М.Багдановіча” (26)

“Цётка (Алаіза Пашкевіч)” (25.59)

Далідовіч Генрых

12

Ілюстрацыі да апавядання “Губаты”

8 кл

Дубоўка Уладзімір

7

Творчасць

10 кл

16

Жыццёвы і творчы шлях

Зарэцкі Міхась

16

Жыццёвы і творчы шлях
Караткевіч Уладзімір

7

План-канспект урока +прэзент. “Насіце на руках бацькоў”, казка “Нямоглы бацька”

5 кл Кучынская Т.С.

12

Ілюстрацыі да рамана “Каласы пад сярпом тваім”

10 кл

17

Жыццёвы і творчы шлях
Колас Якуб

12

Ілюстрацыі да твораў “Новая зямля”, “Раскіданае гняздо”, “На рэчцы”

9 кл

Крапіва Кандрат

1

Прэзентацыя “Жыццёвы і творчы шлях”

10 кл

12

Малюнкі да баек
16

Жыццёвы і творчы шлях
Купала Янка

12

Ілюстрацыі да паэм “Курган”, “Бандароўна”

7 кл,

9 кл


Лынькоў Міхась


1

План-канспект урока па творы “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”

5 кл

12

Ілюстрацыі да твора “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў”

5 кл

Мастацкія кінафільмы

22,23

“Людзі на балоце”, “Сотнікаў”. “Дзікае паляванне караля Стаха”, “Знак бяды”, “Талаш” (па аповесці Я.Коласа “Дрыгва”), Альпійская балада”, “Абеліск”, “Вазьму твой боль”, “Атланты і карыятыды”
Маўр Янка

1

План-канспект урока па аповесці “Палескія рабінзоны”
Мележ Іван

12

Ілюстрацыі да рамана “Людзі на балоце”

10 кл

17

Жыццёвы і творчы шлях

Міцкевіч Адам

1

Біяграфія і творчасць,

10 кл

12

Ілюстрацыі да паэмы “Гражына”
Мрый Андрэй

16

Жыццёвы і творчы шлях
Падарожжа “За смугою стагоддзяў”

30

План – канспект урока беларускай літаратуры

5 кл,

настаўнік Спрытула Г.М.Панчанка Пімен

1

Прэзентацыя “Жыццёвы і творчы шлях”

10 кл

12

Ілюстрацыі да верша “Сармацкае кадзіла”
26

Прэзентацыя да ўрока па вершы “Сармацкае кадзіла”

6 кл

Партрэты беларускіх пісьменнікаў

3

(У.Сыракомля, А.Вольскі, А.Куляшоў, М.Багдановіч, П.Багрым, Р.Барадулін, В.Вольскі, Н.Гілевіч, М.Гусоўскі, І.Мележ, У.Караткевіч, Я.Колас, Я.Купала, А.Лойка, А.Міцкевіч, М.Танк, Я.Баршчэўскі)

Прыкладныя ўзоры тэставых заданняў па тэорыі літаратуры

3

Тэставыя заданні

8 клас

Прыкладныя ўзоры тэставых заданняў па беларускай літаратуры

3

Тэставыя заданні

7 клас

Рознаўзроўневыя заданні па беларускай літаратуры

6

Прыклады заданняў

5-11 кл, настаўнікі школ раёна

Рэпрадукцыі карцін В. Шаранговіча

12Савіцкі Міхаіл

12

Рэпрадукцыі карцін “Дзеці вайны”. “Лічбы на сэрцы”
Старажытная літаратура

18

Жыццё і творчасць Е. Полацкай, К. Тураўскага, М.Гусоўскага, Ф.Скарыны

У дапамогу вучням для самастойнай падрыхтоўкі

Стральцоў Міхась

1

Творчасць
Сучасная беларуская паэзія

20

Жыццёвы і творчы шлях в.Зуёнка, Я.Сіпакова, А.Вярцінскага, М.Дуксы, Р. Баравіковой, А.Разанава, І. Пташнікава, В.Казько, В. Карамазава, У. Бутрамеева

У дапамогу вучням для самастойнай падрыхтоўкі

Тэксты твораў для пазакласнага чытання

26

А. Федарэнка “Шчарбаты талер”, В. Быкаў “Альпійская балада”, І. Сяркоў “Мы з Санькам у тыле ворага”, М. Стральцоў “Адзін лапаць, адзін чунь”, У. Караткевіч “Лісце каштанаў”

Чорны Кузьма

17

Жыццёвы і творчы шлях

10 кл

Чыгрынаў Іван

1

Творчасць
Да ўрокаў беларускай мовы


Тыпы аднасастаўных сказаў.

Аднасастаўныя сказы1

Прэзентацыя

8 кл.

1

План-канспект урока

Двукроп’е ў бяззлучнікавым складаным сказе

1

План-канспект урока

9 кл.

Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак

29

План – канспект урока

9 кл,

настаўнік Літвінава Ж.С.Фразеалогія

1

Урок – КВіЗ

5 кл.

Суадносіны паміж галоснымі гукамі і літарамі

1

Прзентацыя

5 кл

Тэставыя заданні па беларускай мове

1

Прэзентацыя
Сказы з ускоснай мовай. Асобнае напісанне займеннікаў з прыназоўнікам

2

Прэзентацыя да ўрока ў інтэгрыраваным класе

8 кл, Кучынская Т.С.

Рознаўзроўневыя заданні па беларускай мове


4

Прыклады заданняў

5,7,11 класы,

настаўнікі школ раёнаРознаўзроўневыя заданні па беларускай мове

5

Прыклады заданняў

6,8,9,10 класы, настаўнікі школ раёна

Новы правапіс

8

Арфаграфічныя хвілінкі, змены ў беларускім правапісе, рубрыка “Пішам правільна”, табліцы-памяткі

Практычныя матэрыялы

14

Прэзентацыі “Тэставыя заданні па новых правілах”, “Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”
Ілюстраваны слоўнік іншамоўных слоў

15Матэрыялы дыстанцыйнай панарамы вопыту “Развіццё маўленчых навыкаў вучняў у працэсе работы з мастацкімі тэкстамі на ўроках беларускай мовы

31

Відэафрагменты ўрокаў

Настаўнікі школ раёна

Пазакласная дзейнасць


Літаратурна – музычная кампазіцыя “Хай заўсёды гучыць тваё моцнае слова!”

7

Для вучняў 5-7 класаў

Кучынская Т.С.

Абрад “Уваходзіны “

11

Відэа, тэатралізаванае прадстаўленне, удзельнікі вучні 11 класа

Кучынская Т.С.

Сінкевіч Н.І.Літаратурныя чытанні “ Я – беларус, і гэтым ганаруся!”

11

Відэа, удзельнікі вучні 6 класа

Сінкевіч Н.І.

Літаратурная вечарына “Сцежкамі паэта”

25

Для вучняў 8-11 класаў

Кучынская Т.С.

Матэрыялы па прафарыентацыі

7

Прэзентацыі “Прафесіі”, “Падарожжа ў горад Прафесія”

Тыдзень беларускай мовы і літаратуры - 2015

34

Фотаздымкі, план правядзення, відэаматэрыялы, прэзентацыя
У дапамогу настаўніку


Фарміраванне ў школьнікаў матывацыі да навучання на ўроках беларускай мовы і літаратуры

1

Тэарэтычны матэрыял

Сухава Г.

35

Майстар –клас

Настаўнік Сінкевіч Н.І.

Арфаграфічныя хвілінкі для выкарыстання на ўроках беларускай мовы.


1
Згодна з новым правапісам

Сучасныя педагагічныя тэхналогіі

1

Асобасна-арыентаваныя, тэхналогія дзелавой гульні, педагагічная майстэрня, інфармацыйна-камп’ютарныя тэхналогіі, модульная тэхналогія, метад праектаў, дыстанцыйнае навучанне

Тэарэтычныя матэрыялы

Канструктар эфектыўнага ўрока беларускай літаратуры

1

Прэзентацыя

Сухава Г.

Мэты і каштоўнасці ўрока літаратуры

1

Прэзентацыя

Сухава Г.

Методыка выкладання літаратуры як навуковая дысцыпліна. Беларуская літаратура як вучэбны прадмет


3

Тэарэтычны матэрыял

І.Л. Шаўлякова - Барзенка

Навучанне тэорыі літаратуры ў школе


3

Тэарэтычны матэрыял

І.Л. Шаўлякова - Барзенка

Патрабаванні да сучаснага ўрока, да ўрока літаратуры


3

Тэарэтычны матэрыял

І.Л. Шаўлякова - Барзенка

Аналіз і самааналіз урока


3

Тэарэтычны матэрыял

І.Л. Шаўлякова - Барзенка

Актыўныя метады выкладання беларускай мовы і літаратуры


3

Тэарэтычны матэрыял

І.Л. Шаўлякова - Барзенка

Кніга “Прыёмы педагагічнай тэхнікі”


3
А.Гін

Закон РБ “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”

3Кодэкс РБ “Аб адукацыі”


1Матэрыялы да экзамена на вышэйшую катэгорыю

8

Тэарэтычная частка экзамена, патрабаванні да апісання уласнага педагагічнага вопыту
Арганізацыя даследчай дзейнасці вучняў

8

Метадычны дапаможнік

Аўтар Л.В. Віленчык

9

Матэрыялы з абласной інтэрнет – канферэнцыі “ Даследчая дзейнасць як арыенцір развіцця і пашырэння адукацыйных магчымасцяў вучняў”

Зборнік матэрыялаў удзельнікаў канферэнцыі

Алімпіяда па беларускай мове і літаратуры

28

Вусныя выказванні

Відэазапіс, раённая алімпіяда 2014

33

Школьная алімпіяда (заданні і адказы)

2014-2015 нав. год

33

Раённая (вясенняя) алімпіяда (заданні і адказы)

2013-2014 нав. год

Скарбонка вопыту настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры

32

Напрацоўкі па тэмах самаадукацыі, абагульненне вопыту работы, дзейнасць метадычных фарміраванняў

З вопыту работы настаўнікаў раёна

Сучасны падыход да выкладання беларускай мовы

9

Матэрыялы з курсаў

Зелянко З.У.

Тэкстацэнтрычны прынцып выкладання мовы

9

Матэрыялы з курсаў

Зелянко З.У.

Рэдакцыйна – выдавецкая дзейнасць

13

Буклеты да памятных дат, брашуры з трэніровачнымі заданнямі, памяткі, матэрыялы ў дапамогу вучням

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал