Урок беларускай літаратуры па апавяданні В. Быкава "Незагойная рана"ў 7 класе Правяла: настаўнік беларускай мовы і літаратуры Сінкевіч Н.І. "
Дата канвертавання02.01.2017
Памер61.69 Kb.
ДУА”Сярэдняя школа №1 г.Сянно імя З.І.Азгура”

”А сын яе дадому не прыйшоў”

(урок беларускай літаратуры па апавяданні В.Быкава ”Незагойная рана”ў 7 класе)
Правяла: настаўнік беларускай

мовы і літаратуры Сінкевіч Н.І.


А сын яе дадому не прыйшоў” (урок беларускай літаратуры па апавяданні В.Быкава”Незагойная рана”)


Мэты: дапамагчы вучням зразумець душэўны стан маці, якая чакае сына з вайны; вызначыць ролю бытавых дэталей, успамінаў, эпізадычных вобразаў апавядання ў раскрыцці драматызму становішча старой Тэклі;

развіваць навыкі калектыўнай працы, творчага мыслення;

спрыяць выхаванню ў вучняў суперажывання, спагады, чуласці; падвесці іх да разумення антыгуманнай сутнасці вайны.

Абсталяванне: падручнік па беларускай літаратуры для вучняў 7-га класа, карткі з заданнямі, “таблічкі памяці”, мультымедыйны праектар.

Тэхналогія: французская педагагічная майстэрня.

Эпіграф:

Да болю можа кожны прыцярпецца

І да няшчасця, толькі не яны,

Што страцілі дзяцей…

Гарыць для іх цяпельца

На тым далёкім беразе вайны.

П.Панчанка.
Ход урока

1. Арганізацыйна-матывацыйны момант.

Прывітанне, абвяшчэнне тэмы і мэты ўрока.2.Праца па тэме ўрока.

1.Індукцыя

(Дэманстрацыя карціны М.Савіцкага ”Партызанская мадонна”)

- Уважліва ўгледзьцеся ў карціну і скажыце, чаму маці і вайна – супрацьлеглыя паняцці?

(Маці дае жыццё, а вайна яго забірае.)2.Самаканструкцыя

- Мы вайны не бачылі. Але яна паўстае перад намі з карцін, кінафільмаў, кніг, шматлікіх помнікаў. Што ж такое вайна ў вашым разуменні? Якія асацыяцыі выклікае ў вас гэтае слова?

(Складаецца асацыятыўны ланцужок да слова “вайна” : страх, боль, смерць, страты, сіроцтва, нянавісць, голад, бежанства, слёзы, адчай …)

*Першы выбар.

- Падкрэсліце найбольш важныя, на вашу думку, паняцці.3.Сацыяканструкцыя

((Дэманстрацыя фотаздымка манумента ў гонар маці-патрыёткі ў г.Жодзіна.)

-Што вы ведаеце пра гэты помнік?

- Каму ён пастаўлены?

(Помнік пастаўлены Настассі Фамінічне Купрыянавай, якая ўзгадавала сямёра дзяцей, пяцёра з іх – Мікалай, Сцяпан, Уладзімір, Міхаіл і Пятро Купрыянавы - пайшлі на фронт. Усе яны загінулі. У 1975 годзе ў памяць пра маці-пакутніцу і яе дзяцей-герояў быў узведзены мемарыял. Помнік бачыць кожны, хто праязджае праз Жодзіна. Ён стаіць на трасе Мінск-Масква ў месцы невыпадковым: па гэтай дарозе беларусы ішлі на фронт, па гэтым шляху прыйшло на нашу зямлю вызваленне ў 1944 годзе, тут ішлі жорсткія баі за свабоду Радзімы. Каб нашым маці больш ніколі не давялося праводзіць дзяцей на верную смерць.)

- Ці можна сцвярджаць, што тэматычна гэты манумент і апавяданне В.Быкава ”Незагойная рана” вельмі блізкія?

( Так. Бо і Тэкля – галоўная гераіня апавядання В.Быкава – таксама не дачакалася сына з вайны. Мемарыял у Жодзіне сёння ўспрымаецца не проста як помнік Купрыянавай і яе сынам. Гэта – помнік усім маці, што не дачакаліся з вайны сваіх дзяцей.)

-Паспрабуем зірнуць вачыма Васіля Быкава на трагедыю галоўнай гераіні, Тэклі, і адчуць мацярынскі боль, боль і пакуты ўсіх жанчын, якія страцілі на вайне сваіх дзяцей.

( Дэманструецца малюнак старой жанчыны.)

- Звярніце ўвагу на выяву гэтай старой жанчыны. Ці падобна яна на нашу гераіню? Які эпізод апавядання падыходзіць да гэтага малюнка?

-Чаму Тэкля не змірылася са стратай і 16 гадоў чакае свайго Васілька з вайны? Чым былі для яе гэтыя 16 год чакання? Як пражыла Тэкля гэтыя гады?

(Падмацаванне – с.35, 3-і абзац: “…Часам прыходзілі пісьмы ў розных канвертах… Гэтая вера трымала старую ў жыцці, вымушала на клопаты аб сабе…”)

-Чаму В.Быкаў паказвае падзеі ў творы ў двух планах?

( Нават сон не прыносіць Тэклі адпачынку і збавення ад пакут. Сны – працяг таго, пра што думае яна кожную хвіліну.Ноччу яна бачыць Васілька. Але ён сніцца то пакалечаным, то цяжка параненым. Сны ператвараюцца ў нясцерпны жах. Усяму спрабуе знайсці яна тлумачэнне. І ўсё ўбачанае разам перарастае ва ўпэўненасць, што сын вернецца… с.42, апошні абзац.)Работа ў групах

Група1. Дакажыце справядлівасць слоў:”Вялікае гора прыбіла ўсякі інтарэс да жыцця, зламала характар, спарахніла душу – нічога няміла цяпер стала адзінокай жанчыне”.

Група2. Як людзі ставяцца да пакут і перажыванняў Тэклі?

Група3. Перадайце ўнутраны стан жанчыны.Фізкультхвілінка

4.Сацыялізацыя

(Абмеркаванне вынікаў выканання заданняў у кожнай групе)Група1. Вучні заўважаюць ”вышчарбленую сякеру”, ”абшкрэбаную закураную печ”, бедную хатнюю абстаноўку, ”заткнутую шыбу”, няма запасу дроў, спіць апранутая, не цікавіцца ўнукамі, ”быў некалі кот, ды і той звёўся чамусьці”.

Вывад: Тэкля стала абыякавай да жыцця. Адзінае, што трымала яе на гэтым свеце, - надзея на вяртанне сына.
Група2.1)Пераказ чакання Тэкляй пісьманосца і сустрэчу з ім(с.33-34).

-Чаму пісьманосец груба папракае старую?

(Пісьманосец быў падрыхтаваны да гэтай сустрэчы – столькі гадоў яна нязменна чакала яго. За гады сустрэч, трэба думаць, і ён гаварыў словы спачування і суцяшэння. За гэтыя гады ён перабраў усе аргументы. Але ці магчыма пераканаць маці, якая чакае сына?!)

-Што хаваецца за гэтай грубасцю?

( Шчырае шкадаванне і разуменне сваёй бездапаможнасці, каб нешта выправіць у лёсе жанчыны.)

2)Вобраз суседскай Ульянкі (с.36-37).

( Дзяўчына раіць Тэклі не мучыць сябе і змірыцца са стратай. На што старая пакутліва адгукаецца:”Ці ж можна забыцца?”)

3) Суседзі, дачка Марыська, зяць (с.39, апошні абзац).

(Яе суцяшалі суседзі, колькі разоў угаворвала Марыська, зяць запрашаў да сябе.)

Вывад: Але Тэкля ўсё не магла адцурацца хаціны, дзе нарадзіўся сын і якую яна ўпарта берагла для яго (с.40).

!А яшчэ – раптам Васілёк вернецца, а яе няма дома, а хата – пустая!

Група3.Пераказваюць успаміны Тэклі пра нараджэнне сына, яго школьныя поспехі, вучобу ў тэхнікуме. Спыніцца на сне Тэклі, пасля якога яна выпраўляецц ў дарогу, каб сустрэць сына. Заўважаецца, што маці пачынае разумець, ”што дарэмныя яе надзеі…”(с.45). (Звярнуць увагу на дзеясловы)

(дэманструецца фотаздымак помніка)

- Цяпер яе хвалюе адно : даведацца , дзе пахаваны яе сын?

(Зачытваецца ці пераказваецца апошні эпізод апавядання)

-Якімі новымі пачуццямі можна дапоўніць асацыятыўны ланцужок?

(Чаканне, боль, нежаданне змірыцца са стратай, незваротнасць страты)*Другі выбар

Зварот да эпіграфа

- У спісе не было прозвішча яе сына, але было там нешта, што асабліва кранула маці…, гэта “ і іншыя”.

-Каго мелі на ўвазе пад гэтым словам “і іншыя”?

(Сярод усіх мемарыялаў, помнікаў і абеліскаў асаблівае месца належыць магіле Невядомага салдата.)

-Як вы лічыце, чаму ўсе кіраўнікі дзяржаў, дэлегацыі прыносяць кветкі да магілы Невядомага салдата? Увогуле, чаму ва ўсім свеце такое стаўленне да гэтага помніка?

(Таму што невядомых не павінна быць. Усе, хто аддалі жыццё за Радзіму, нечыя сыны, браты, бацькі. Іх імёнаў няма на абелісках, але яны засталіся ў людской удзячнай памяці.)

-Таму толькі з мацярынскага сэрца праз 16 год пакутлівага чакання можа вырвацца страшнае пытанне:”Сыночак мой,дзе ж ты?”5.Разрыў

Падрыхтаваны вучань чытае верш Васіля Зуёнка ”З вайны сустрэлі мацяркі сыноў…”

-Што збліжае верш і наш твор?

-Чаму пісьменнікі, архітэктары ( і ўвогуле творцы мастацтва ) звярталіся і звяртаюцца да гэтай тэмы – гора бацькоў ад страты дзяцей на вайне?

(Каб у чарговы раз паказаць, якая страшная і жахлівая з’ява – вайна. Гора не пакідае абыякавымі людзей. У жаночых пакутах – уся трагедыя і бесчалавечнасць вайны. Менавіта за гэта ненавідзеў вайну В.Быкаў:”Расказваю пра вайну, бо ненавіджу яе”.)

-Ці абмінула гэта трагедыя ваш род?

( Вучні на “таблічках памяці” запісваюць імёны сваякоў, што загінулі на вайне. Некалькі вучняў выходзяць да дошкі , называюць імёны загінуўшых і прымацоўваюць таблічку да сімвалічнага абеліска.)

6.Творчасць

Складанне сінквейна

Вайна Тэкля

Страшная,крывавая. Пакутлівая, добрая.

Забівае, знішчае, губіць. Перажывае, турбуецца, чакае.

Знішчае ўсё жывое . Вайна забрала ў яе сына.

Смерць Пакутніца (маці)

3.Рэфлексійны момант

-Як вы разумееце сэнс назвы твора?

-Які след у вашым сэрцы пакінула апавяданне ”Незагойная рана”?

4.Дамашняе заданне

Напішыце сачыненне на тэму ”Сыночак мой, дзе ж ты?” або “Імя на абеліску”.

База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка