Урок сусветнай гісторыі ў 7 класе
Дата канвертавання24.02.2019
Памер68.71 Kb.
Урок сусветнай гісторыі ў 7 класе
Дата: 04.12.2018

Тэма: Пачатак праўлення Раманавых

Мэта: азнаямленне з дынастыяй Раманавых у Расійскай дзяржаве ў ХVІІ ст.

Задачы:

-вучэбная: вызначыць, якім чынам у Расійскай дзяржаве пачала панаваць дынастыя Раманавых, ахарактызаваць уладу цароў Міхаіла Федаравіча і Аляксея Міхайлавіча, прывесці доказы пераадалення наступстваў Смуты ў эканоміцы Расійскай дзяржавы, даць значэнне паняццем прыгонае права, Саборнае улажэнне.

- развіваючая: развіваць гістарычнае мысленне, памяць, камунікатыўнасць, уменне работаць з вучэбным дапаможнікам, уменне работаць у групе

- выхаваўчая: выхоўваць паважаныя адносіны і інтарэс да гісторыі іншай дзяржавы.

Форма правядзення: традыцыйная

Метады навучання: славесны, наглядна – ілюстрацыйны, часткова – пошукавы.

Формы арганізацыі пазнавальнай дзейнасці: франтальная работа, работа ў групе , індывідуальная.

Тып урока: камбінаваны

Абсталяванне - вучэбны дапаможнік, рабочы сшытак, карта, пк, відэапраектар.

Ход урока


       1. Арганізацыйны момант:

Прывітанне з вучнямі.

 1. Праверка дамашняга задання:§ 21

 2. Актывізацыя ведаў вучняў:

 3. Засваенне новага матэрыялу:

ПЛАН УРОКА ПА СУСВЕТНАЙ ГІСТОРЫІ

1.Абранне царом Міхаіла Фёдаравіча Раманава

2. Цар Аляксей Міхайлавіч

3. Пераадаленне наступстваў Смуты

4. Узмацненне прыгоніцтва

5. Паўстанне Сцяпана Разіна

Словы настаўніцы.

Дзеці слухаюць і запіываюцб асноўныя паняцці і даты.

У 1612 т. Расія дзякуючы гераізму і патрыятызму рускіх людзей вызвалена ад іншаземных захопнікаў. Кіраўнікі народнага апалчэння Козьма Мінін і Дзмітрый Пажарскі змаглі падняць людзей на барацьбу з ворагам у самы цяжкі час для нашай Радзімы. Расейская дзяржава знаходзілася тады на краі гібелі. Баярскія ўрад (баярская дума –дарадчы орган пры Государе ўсяе Русі) здрадзіла краіну, перадаўшы яе пад уладу палякаў.

Некалькі гадоў Расія пакутавала ад войнаў, паўстанняў, разрухі і безуладдзя. Цяпер усё было ў мінулым. Надышоў час аднавіць у краіне парадак.

Галоўнай задачай, якая стаяла перад новым кіраўніком было аднаўленне пасля Смуты. Рашэнне гэтай задачы, а таксама ваенна-палітычных і іншых пытанняў патрабавалі вялікіх грашовых выдаткаў. Грашовыя паступленні можна было павялічыць толькі пры ўзмацненні паншчыны і павелічэнні аброку, дадатковага падаткаабкладання іншых саслоўяў дзяржавы, а максімальна эфектыўна гэта можна было зрабіць толькі пры засяроджванні ўлады ў адных руках. У цэлым дзейнасць першых Раманавых была накіравана на ўмацаванне ўлады самадзержца і стварэнне эфектыўнай сістэмы кіравання велізарнай дзяржавай з галоўных дасягненняў валадараньня Аляксея Міхайлавіча было прыняцце Саборнага выкладзеную-агульнарасійскага збору законаў. Яно складалася з 25 кіраўнікоў, падзеленых на 967 артыкулаў. У кароткім увядзенні, да якога, можна разгледзець матывы і гісторыю стварэння (слайд 1-3).

Пачатак XVII стагоддзя характарызуецца палітычным і эканамічным заняпадам Расіі. У значнай меры гэтаму спрыялі вайны са Швецыяй і Польшчай, якія скончыліся паразай Расіі в 1617 годзе.

Наступствы вайны, якія выліліся в заняпадзе і спусташэнні гаспадаркі краіны, патрабавалі тэрміновых мер па яго аднаўленню, але ўся цяжар легла, галоўным чынам, на чарнасоценных сялян і пасадскіх людзей. Урад шырока раздае землі дваранам, што прыводзіць да бесперапыннага росту прыгону. Першы час, улічваючы спусташэнне вёскі, урад некалькі паменшыла прамыя падаткі, затое выраслі рознага роду надзвычайныя зборы ("пятая грош", "дзесятая грош", "казачыя грошы", "стралецкія грошы" і г. д.), большасць якіх ўводзілася амаль бесперапынна заседавшими Земскім саборам.

Аднак, казна застаецца пусты, і ўрад пачынае пазбаўляць грашовага заробку стральцоў, пушкарей, гарадавых казаков і дробны чыноўны люд, уводзіцца спусташальны падатак на соль. Многія пасадскія людзі пачынаюць сыходзіць на "белыя месцы" (вызваленыя ад дзяржаўных падаткаў зямлі буйных феадалаў і манастыроў), эксплуатацыя жа астатняй часткі насельніцтва павялічваецца.

У такой сітуацыі немагчыма было пазбегнуць буйных сацыяльных канфліктаў і супярэчнасцяў. вайна закон дзяржаўны стаўленне

У пачатку валадараньня Аляксея Міхайлавіча пачаліся бунты ў Маскве, Пскове, Ноўгарадзе і іншых гарадах (слайд 4-9)

1 чэрвеня 1648 года ўспыхнула паўстанне ў Маскве (так званы "салянай бунт"). Паўсталыя на працягу некалькіх дзён утрымлівалі горад у сваіх руках, руйнавалі дома баяраў і купцоў.

Становішча сялян па «Саборнаму улажэнню».

Саборнае ўлажэнне паставілася да прыгонным сялянам даволі павярхоўна: артыкул 3 кіраўніка XI сцвярджае, быццам " па цяперашні государев ўказ государевы запаведзі не было, што нікому за сябе сялян (гаворка ідзе пра збеглых) не приимати», тады як указ 1641 г.ясна кажа: «Не прымай чужых сялян і Бабылёў». Амаль уся XI Кіраўнік выкладзеную трактуе толькі аб сялянскіх уцёках, не высвятляючы ні сутнасці сялянскай крэпасці, ні межаў панскай улады, і набрана кой з якімі прыбаўкамі з ранейшых ўзаконеньні, не вычэрпваючы, зрэшты, сваіх крыніц. Пры складанні схемы сялянскай крэпасці па казуальных артыкулах выкладзеную гэтыя ўзаконеньня дапамагаюць папоўніць недамоўкі няспраўнага кодэкса.

Закон аберагаў толькі інтарэсы казны або землеўладальніка; ўлада памешчыка сустракала законную перашкоду толькі пры сутыкненні з казённым цікавасцю. Асабістыя правы селяніна не прымаліся ў разлік; яго асобу знікала ў дробязнай казуістыцы панскіх адносін; яго, як гаспадарчую падрабязнасць, суд кідаў на свае шалі для аднаўлення парушанага раўнавагі дваранскіх інтарэсаў.

Паўстанне Сцяпана Разіна: патрабаванні паўстанцаў.

Бунтаўшчыкі, узначаленыя Разіна, вылучалі земскаму сабору наступныя патрабаванні:адмена прыгоннага права і поўнае вызваленне сялян, памяншэнне падаткаў і павіннасцяў, ўскладзеных на сялян, фарміраванне казацкага войскі ў складзе царскай арміі, дазвол на пасеў збожжавых на данскіх і Прыволжскіх землях. Безумоўна, галоўным патрабаваннем было абвешчана адмена прыгоннага права. Менавіта таму да Разіна далучыліся амаль усе сялянскае насельніцтва расійскага поўдня. Таксама шэрагі яго войскі ў вялікай колькасці папоўнілі збеглыя сяляне з паўночных і паўночна-заходніх рэгіёнаў. Патрабаванні паўстання Сцяпана Разіна падтрымала маленькая частка дваран і прадстаўнікоў іншых шляхетных саслоўяў (10-15).Прагляд відэафрагмента.

Ваенныя дзеянні: асноўныя падзеі паўстання Сцяпана Разіна.

Да 1670 годзе войска Разіна дасягнула свайго піку па колькасці і захапіла землі Саратава, Пензы і Самары. Менавіта ў гэты час у войску Разіна пачаліся першыя рознагалоссі паміж казакамі і сялянамі. Сяляне не жадалі навучацца вайсковай справе, а казакі лічылі няправільным праліваць кроў за «няўдзячных» беднякоў.

Увесь час пакуль доўжылася паўстанне пад кіраўніцтвам Сцяпана Разіна, яго правадыр рассылаў лісты па ўсёй тэрыторыі Расіі з заклікам да ўсеагульнага паўстання. Дзякуючы ўмела праведзенай прапагандзе і асабістай харызме Разіна да сярэдзіны 1670 года паўстанне ускалыхнула мноства расійскіх рэгіёнаў: Паволжа, зямлі сучаснай Украіны, паўднёва-ўсходнія землі, Чувашыя, Мардовія і іншыя. На захопленых землях было адменена прыгоннае права, а кожны чалавек, незалежна ад саслоўя абвяшчаўся свабодным.

Прычыны паразы паўстання Сцяпана Разіна

Ідэі Сцяпана Разіна знайшлі водгук не толькі ў яго сучаснікаў, але былі падтрыманы пакаленнямі, якія жылі задоўга пасля паўстання. У СССР Разіна ідэалізавалі як змагара за свабоду сялянства.Вынікі паўстання Сцяпана Разіна.

Сцяпан Разін быў схоплены і перапраўлены ў Маскву, дзе ён па загадзе цара быў падвергнуты жорсткім катаванням. Пасля шматлікіх допытаў Разін быў пакараны на Краснай плошчы праз чвартаванне. Нават улічваючы тое, у які час здарылася паўстанне Сцяпана Разіна, гэты від пакарання лічыўся самым страшным і выкарыстоўваўся ў выключных выпадках.

На працягу тыдня пасля пакарання смерцю правадыра, усе агмені бунту былі падушаныя. Арышту і катаванням падвергліся тысячы "разінцаў". Па ўсёй Расіі было пакарана больш за 10 тысяч бунтароў.


 1. Фізкультхвілінка

 2. Замацаванне і абагульненне новага матэрыялу

ВЫКАНАЙЦЕ ЗАДАННЕ: ВЫКАНАЙЦЕ ТАБЛІЦУ ЦАРЫ РАСІЙСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ

ЦАРЫ

ГОДЫ

ЯКІЯ ЗМЕНЫ АДБЫЛІСЯ

МІХАІЛ ФЁДАРАВІЧ

АЛЯКСЕЙ

МІХАЙЛАВІЧ

СУАДНЕСІЦЕ:
1613

САБОРНАЕ УЛАЖЭННЕ


1645

ЗАДУШЭННЯ АПОШНЯГА АЧАГА ПАЎСТАННЯ


1649

РАЗІН СТАЎ НА ЧАЛЕ ВЯЛІКАГА ВОЙСКА І ЗАХАПІЎ ГАРАДЫ АСТРАХАНЬ І ЦАРЫЦЫН


1670

СКЛІКАННЕ ЗЕМСКАГА САБОРА

1671

АЛЯКСЕЙ МІХАЙЛАВІЧ СТАНОВІЦЦА ЦАРОМ
 1. Рэфлексія.

 1. На уроке я работал

Актыўна / пасіўна

Сваёй работай я

Задаволен / не задаволен

Урок для мяне паказаўся

Доўгім / кароткім

За урок я

Стаміўся / не стаміўся

Матэрыял урока мне

Спадабаўся/ не спадабаўся
Цікавы не цікавы

Я даведаўся аб


Паняцці, даты, дзеячы
8. Дамашняе заданне §22

Адзнакі. Каменціраванне адзнак


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка