Урока Тэма раздзелу, урока Мэты і задачы ўрокаДата канвертавання04.04.2017
Памер114.03 Kb.
#6865
ТыпУрок
5 клас

устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, якія маюць вучэбна-вопытны ўчастак(колькасць гадзін у год - 35, у тыдзень - 1)
Вучэбны дапаможнік, які выкарыстоўваецца:

Працоўнае навучанне. Абслуговая праца: вучэбны дапаможнік для 5-га класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / І.А.Сысоева, В.Е.Шарапава. -Мінск: Нац. інстытут адукацыі, 2010.-184 с.: іл.урока
Тэма раздзелу, урока


Мэты і задачы ўрока

Матэрыялы падручніка, вучэбнага дапаможніка

1

Уводзіны


Даць паняцце аб прадмеце «Працоўнае навучанне (абслуговая праца)», азнаёміць з парадкам правядзення заняткаў у кабінеце абслуговай працы, выхаваць дысцыплінаванасць, цікаўнасць, беражлівыя адносіны да маёмасці

§ 1

І. Асновы гатавання ежы (7 гадзін)

2

Паняцце пра кулінарыю. Сервіроўка стала да снедання.

Практычная работа № 1

«Сервіроўка стала да снедання»Азнаёміць вучняў з паняццем «кулінарыя», патрабаваннямі да арганізацыі працы пры выкананні кулінарных работ. Навучыць сервіраваць стол да снедання з улікам санітарна-гігіенічных, эстэтычных, практычных патрабаванняў

§ 2

3

Бутэрброды, іх віды.

Практычная работа № 2

«Гатаванне бутэрбродаў»Даць паняцце аб тэхналагічным працэсе гатавання ежы, азнаёміць з відамі бутэрбродаў, санітарна-гігіенічнымі патрабаваннямі і правіламі бяспечнай працы пры іх гатаванні. Навучыць гатаваць бутэрброды

§ 5

4

Значэнне яек у харчаванні чалавека.

Лабараторная работа № 1

«Вызначэнне дабраякаснасці яек»Азнаёміць вучняў са значэннем яек у харчаванні чалавека, ўмовамі і тэрмінамі іх захоўвання. Навучыць вызначаць дабраякаснасць курыных яек

§ 3

5

Прыгатаванне страў з яек.

Практычная работа № 3

«Прыгатаванне страў з яек»Азнаёміць вучняў з тэхналогіяй гатавання страў з яек. Навучыць гатаваць стравы з яек

§ 4

6

Прыгатаванне гарачых напіткаў. Значэнне чаю, кавы, какавы ў харчаванні чалавека.

Практычная работа № 4

«Гатаванне гарачых напіткаў»Азнаёміць вучняў са значэннем чаю, кавы, какавы ў харчаванні чалавека, іх асартыментам, з умовамі і тэрмінамі захоўвання, тэхналогіяй гатавання гарачых напіткаў. Навучыць гатаваць гарачыя напіткі

§ 6

7

Беларуская народная кухня.

Практычная работа № 5

«Гатаванне традыцыйных беларускіх страў»Азнаёміць вучняў з асаблівасцямі беларускай народнай кухні. Навучыць гатаваць беларускія народныя стравы, якія падаюцца на сняданак

§ 7

8

Тэматычны кантроль

Выявіць узровень ведаў і ўменняў вучняў па тэме «Асновы гатавання ежы»
II. Асновы вырабу вырабаў (14 гадзін)

9

Тэкстыльныя валокны, іх класіфікацыя. Атрыманне пражы, нітак, тканіны. Структура тканіны.

Лабараторная работа № 2

«Вызначэнне ў тканіне накіравання нітак асновы і ўтка»Даць паняцце аб тэкстыльных валокнах, іх відах, працэсе вырабу тканіны, азнаёміць са структурай тканіны. Навучыць вызначаць накірунак нітак асновы і ўтка

§ 8

10

Апрацоўка тканіны. Правы і вываратны бакі тканіны.

Лабараторная работа № 3

«Вызначэнне правага і вываратнага бакоў тканіны»Азнаёміць вучняў з асноўнымі відамі апрацоўкі тканіны. Навучыць вызначаць у тканіне добры і вываратны бакі


§ 9

11

Швейная машына, яе прызначэнне. Прылады швейнай машыны.

Практычная работа № 6

«Практыкаванне ў шве на халастым ходзе»Даць паняцце аб швейнай машыне, азнаёміць са швейнай машынай і санітарна-гігіенічнымі патрабаваннямі пры рабоце на ёй. Навучыць падрыхтоўваць швейную машыну да работы і працаваць на ёй (без запраўкі нітак)

§ 10

12

Правілы падрыхтоўкі швейнай машыны да работы. Прыёмы работы на швейнай машыне.

Практычная работа № 7

«Практыкаванне ў шве на запраўленай ніткамі швейнай машыне»Азнаёміць вучняў з паслядоўнасцю і прыёмамі запраўкі нітак у швейнай машыне, правіламі бяспекі працы. Навучыць прыёмам запраўкі нітак і рабоце на запраўленай швейнай машыне

§ 11

13

Машынныя швы.

Практычная работа № 8

«Выкананне узораў машынных швоў (сшывальнага, упадгінку)»Азнаёміць вучняў з машыннымі швамі, іх прызначэннем. Навучыць выконваць стачное шво і шво ўпадгінку

§ 12


14

Зняцце мерак.

Практычная работа № 9

«Зняцце мерак»Азнаёміць вучняў з інструментамі і прыладамі для чарчэння, правіламі вымярэння фігуры. Навучыць здымаць меркі і запісваць іх

§ 13

15

Пабудова чарцяжа фартуха.

Практычная работа № 10

«Пабудова чарцяжа ў М 1:4»Азнаёміць вучняў з прынцыпамі пабудовы чарцяжоў швейных вырабаў, выкрайкі на канкрэтную постаць. Навучыць разлічваць і будаваць чарцёж, выкрайкі фартуха

§ 14

16

Паняцце пра мадэліраванне.

Практычныя работы № 11

«Мадэліраванне фартуха", "Пабудова чарцяжа ў М 1:1»Азнаёміць вучняў з элементамі мадэліравання швейных вырабаў. Навучыць выконваць простае мадэліраванне фартуха, падрыхтоўваць выкрайкі фартуха да раскрою, разлічваць колькасць тканіны, неабходнае для пашыву вырабу

§ 15

17

Падрыхтоўка тканіны да раскрою і раскрой фартуха.

Практычная работа № 12

«Падрыхтоўка тканіны і раскрой вырабу»Азнаёміць вучняў з арганізацыяй працоўнага месца пры раскроі, правіламі бяспекі працы. Даць паняцце аб падрыхтоўцы тканіны да работы і яе раскроі. Навучыць раскройваць фартух

§ 16

18–19

Пашыў фартуха.

Практычная работа № 13

«Пашыў вырабу»
Азнаёміць вучняў з прызначэннем і прыёмамі выканання работы па падрыхтоўцы дэталяў крою да апрацоўкі. Навучыць падрыхтоўваць дэталі крою да апрацоўкі. Азнаёміць вучняў са спосабамі апрацоўкі зрэзаў пры вырабе фартуха. Замацаваць ўменні па апрацоўцы зрэзаў швом упадгінку. Навучыць апрацоўваць зрэз аздобнай тасьмой. Азнаёміць вучняў са спосабамі злучэння дэталяў фартуха. Навучыць злучаць дэталі фартуха

§ 17

20

Канчатковая апрацоўка фартуха.

Практычная работа № 14

«Вільготна-цеплавая і канчатковая апрацоўка вырабу»Азнаёміць вучняў з прыёмамі канчатковай апрацоўкі вырабу. Навучыць выконваць канчатковую апрацоўку вырабу з захаваннем патрабаванняў, што прад'яўляюцца да якасці гатовага вырабу

§ 18

21

Беларускі касцюм.

Класіфікацыя сучаснага адзення.Практычная работа № 15

«Стварэнне альбома (буклета)" Класіфікацыя сучаснага адзення "Азнаёміць вучняў з гісторыяй беларускага касцюма, класіфікацыяй сучаснага адзення, яе відамі. Навучыць адрозніваць віды сучаснага адзення

§ 19

22

Значэнне адзення ў жыцці чалавека. Догляд адзення.

Практычная работа № 16

«Вывучэнне сімвалаў па доглядзе вырабаў».

Тэматычны кантроль


Азнаёміць вучняў з асартыментам, значэннем і доглядам за адзеннем. Навучыць правільна захоўваць вопратку.

Выявіць узровень ведаў і ўменняў вучняў па тэме «Асновы вырабу вырабаў»§ 20

III. Асновы дамаводства (5 г)

23

Дызайн інтэр'ера.

Практычная работа № 17

«Вызначэнне стыляў інтэр'ера»Даць паняцце аб дызайне інтэр'ера, азнаёміць з асаблівасцямі інтэр'ера беларускага народнага жылля. Навучыць вызначаць стыль інтэр'ера

§ 21

24

Роля жылля ў жыцці чалавека.

Практычная работа № 18

«Выраб упрыгожванняў для дома»Даць паняцце аб ролі і правілах эксплуатацыі жылля. Навучыць вырабляць ўпрыгожванні для дома ў беларускім стылі

§ 22

25

Прыбіранне кватэры.

Практычная работа № 19

«Складанне алгарытму прыбірання памяшкання»Даць паняцце аб прыбіранні кватэры і яго відах, патрабаваннях, што прад'яўляюцца да прыбірання. Сфарміраваць уменні складаць алгарытм прыбірання памяшкання

§ 23

26

Застольны этыкет. Сталовая бялізна.

Практычная работа № 21

«Варыянты складвання сурвэтак рознымі спосабамі»Азнаёміць вучняў з гісторыяй узнікнення застольнага этыкету. Навучыць складаць сурвэткі рознымі спосабамі

§ 25

27

Культура паводзін у сям'і. Культура спажывання ежы.

Практычная работа № 22

«Выраб сэта».

Тэматычны кантроль


Азнаёміць вучняў з асноўнымі правіламі культуры паводзін у сям'і, ўжывання ежы. Навучыць вырабляць простыя сэты.

Выявіць узровень ведаў вучняў па тэме «Асновы дамаводства»§ 26

IV. Асновы вырошчвання раслін (4 г)

28

Роля пакаёвых раслін у жыцці чалавека.

Практычная работа № 23

«Складанне пашпарта пакаёвых раслін»Азнаёміць вучняў з разнастайнасцю пакаёвых раслін і іх роляй у жыцці чалавека. Навучыць распазнаваць пакаёвыя расліны, складаць іх пашпарты

§ 27

29

Размяшчэнне раслін у кватэры. Вырошчванне пакаёвых раслін.

Практычная работа № 24

«Пасадка і перасадка пакаёвых раслін»Азнаёміць вучняў з агратэхнікай вырошчвання пакаёвых раслін і размяшчэннем іх у кватэры. Навучыць перасаджваць пакаёвыя расліны

§ 28

30

Догляд пакаёвых раслін. Віды догляду раслін.

Практычная работа № 25

«Догляд пакаёвых раслін»Азнаёміць вучняў з правіламі і прыёмамі догляду пакаёвых раслін. Навучыць даглядаць за імі

§ 29

31

Ахова пакаёвых раслін ад хвароб і шкоднікаў.

Практычная работа № 26

«Вызначэнне хвароб пакаёвых раслін».

Тэматычны кантроль


Азнаёміць вучняў з мерамі аховы пакаёвых раслін ад хвароб і шкоднікаў. Навучыць вызначаць хваробы і «лячыць» пакаёвыя расліны

Выявіць узровень ведаў і ўменняў вучняў па тэме «Асновы вырошчвання раслін»§ 30

32–35

Варыятыўная частка
урока
Тэма раздзелу, урока


Мэты і задачы ўрока

Матэрыялы падручніка, вучэбнага дапаможніка

Варыятыўная частка

32

Вышыўка. Віды вышыўкі. Арганізацыя працоўнага месца. Санітарна-гігіенічныя патрабаванні. Правілы бяспечнай працы.

Пазнаёміць з адным з відаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, асаблівасцямі беларускай нацыянальнай вышыўкі,

інструментамі, прыстасаваннямі і матэрыяламі, неабходнымі для вышывання, арганізацыяй працоўнага месца, санітарна-гігіенічнымі патрабаваннямі, правіламі бяспечнай працы.33

Віды аздабляльных швоў.

Практычная работа.

“Выкананне ўзораў аздабляльных швоў (уперад іголку, за іголку, шнурок, сцябельчаты)”.Пазнаёміць з відамі аздабляльных швоў.

Навучыць спосабам замацавання ніткі ў пачатку і ў канцы вышывання, тэхніцы выканання швоў.


34

Віды аздабляльных швоў.

Практычная работа.

«Выкананне ўзораў аздабляльных швоў (тамбурнага, пецельнага і крыжападобнага)».Навучыць тэхніцы выканання вывучаных швоў.

Пазнаёміць з патрабаваннямі да якасці вышыўкі.35

Канчатковая апрацоўка і афармленне вырабу.

Практычная работа.

«Выкананне сурвэткі».

Тэматычны кантроль.


Азнаёміць вучняў з прыёмамі канчатковай апрацоўкі вырабу. Навучыць выконваць канчатковую апрацоўку вырабу з захаваннем патрабаванняў, што прад'яўляюцца да якасці гатовага вырабу.

Выявіць узровень ведаў і ўменняў вучняў па тэме « Вышыўка».Аб'екты працы: сурвэтка, мініяцюра.
Каталог: download -> version
version -> Адукацыя І навука ў першай палове XIX стагоддзя
version -> Тэма: Алесь Ставер “Мой народ” Адукацыйныя мэты
version -> У кантэксце беларускага тэатральнага поля дзейнасць драматурга Мікалая Рудкоўскагаможна смела назваць паспяховай
version -> Пратакол пасяджэння прафсаюзнага камітэта
version -> Павуціна” (Гульня для вучняў 5-11 класаў па раздзеле “Лексіка. Фразеалогія”) Мэта: падагульніць і сістэматызаваць вывучаны матэрыял па тэме «Лексіка. Фразеалогія»
version -> -
version -> Ганна Кушнер (Ева)
version -> Аб зацвярджэнні Палажэння аб установе агульнай сярэдняй адукацыі


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал