Уводзіны агульныя рысы канстытуцыі беларускай сср
Дата канвертавання17.03.2017
Памер146.75 Kb.
ЗМЕСТ

УВОДЗІНЫ……………………………………………………………………… 3


1.АГУЛЬНЫЯ РЫСЫ КАНСТЫТУЦЫІ БЕЛАРУСКАЙ ССР……………. 5

2.ГІСТОРЫЯ РАСПРАЦОЎКІ І ПРЫНЯЦЦЯ КАНСТЫТУЦЫІ 1978 ГОДА……………………………………………………………………………. 9

2.1.Грамадска-палітычнае становішча БССР напярэдадні прыняцця канстытуцыі 1978………………………………………………………………. 9

2.2. Крыніцы канстытуцыі БССР……………………………………………… 10

2.3.Распрацоўка канстытуцыі 1978………………………………………….. 15

3.АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА КАНСТЫТУЦЫІ………………….. 19

3.1.Асаблівасці канстытуцыі 1978 у параўнанні з папярэднімі савецкімі канстытуцыямі…………………………………………………………………. 19
3.2. Прававы статус органаў улады і кіравання па канстытуцыі 1978 года................................................................................................................... 20

3.3 Правы і абавязкі грамадзян па канстытуцыі 1978 года........................ 23

3.4 Змяненні і дапауненні ўнесенныя у канстытуцыю 1978 г.(1989-1994)………………………………………………………………………….. 25
ЗАКЛЮЧЭННЕ……………………………………………………………… 28

СПІС ЛІТАРАТУРЫ………………………………………………………… 29УВОДЗІНЫ

Актуальнасць вывучэння Канстытуцыі БССР звязана з тым, што асноўныя палажэнні Канстытуцыі з’яўляюцца падмуркам для ўсіх астатніх законаў і нарматыўна-прававых актаў, якія выдаюцца органамі ўлады ўсіх узроўняў. Любы нарматыўны дакумент павінен адпавядаць асноўнаму закону краіны і не супярэчыць яму.

Канстытуцыя БССР 1978 года паўплывала на прыняцце Канстытуцыі РБ 1994 года. Канстытуцыя БССР 1978 года была прынята ў няпростых сацыяльна-палітычных рэаліях. Грамадства патрабавала перамен.

Прычынамі прыняцця новай Канстытуцыі БССР сталі:

1) імкненне ўмацаваць у палітычным рэжыме пачатак законнасці;

2) жаданне прадухіліць магчымасць масавага самавольства, прыніжэньня асобы;

3) пераход ад улады адной часткі грамадства (дыктатуры пралетарыяту) да агульнанароднай дзяржавы і ўдзелу ў ажыццяўленні функцый народаўладдзя усіх слаёў грамадства;

4) неабходнасць замацавання ў Канстытуцыі БССР шырокага круга правоў і свабод грамадзян, больш выразных паўнамоцтваў дзяржаўных органаў

5) змена сацыяльнай структуры насельніцтва;

Канстытуцыя БССР 1978 года складалася з прэамбулы, 10 частак, 19 раздзелаў, якія ўключалі ў сябе 172 артыкула.

Канстытуцыя БССР стала асновай для паляпшэння ўсёй заканадаўчай сістэмы. Шмат у чым яна была прагрэсіўнай, так як замацоўваліся палажэнні, якія не былі замацаваны раней.

На жаль, многія палажэнні Канстытуцыі БССР 1978 года ў рэальнай грамадска-палітычнай і дзяржаўнай жыцця не дзейнічалі, так як ужо ў момант прыняцця Канстытуцыі БССР 1978 ва ўсіх сферах грамадскага жыцця намеціліся крызісныя з’явы.

Менавіта ў гэтай Канстытуцыі ідэалагічныя і палітыка-юрыдычныя пачаткі пераплятаюцца мацней, чым у іншых Канстытуцыях. Недахопам гэтай Канстытуцыі было тое, што яна не ўлічвала становішча некаторых міжнародных актаў. Наогул, па сутнасці, Канстытуцыя была тыповай, нічога экстраардынарнага ў ёй замацавана не было.

У наступныя гады ў Канстытуцыю было ўнесена шмат змен. Так, напрыклад, у 1990 і 1991 гадах ўнесены змены, якія тычыліся палітычнай, эканамічнай сістэмы дзяржавы.

Мэтай курсавой працы з’яўляецца вывучэнне Канстытуцыі БССР 1978 года.

Для дасягнення мэты былі пастаўлены наступныя задачы:

- Разгледзець асноўныя рысы Канстытуцыі 1978;

- Правесці аналіз гістарычных перадумоў стварэння і прыняцця Канстытуцыі БССР 1978 года;

- Вывучыць прававы статус ўладных структур і грамадзян Адпаведна канцэпцыі Канстытуцыі 1978.

Аб’ектам даследавання з’яўляецца Канстытуцыя БССР 1978 года.

Прадметам даследавання з’яўляецца вывучэнне асаблівасцяў, перадумоў і гістарычнага шляху Констытуцыі БССР 1978 года.

У рабоце выкарыстоўваліся такія метады даследаванні як: метад гісторыяграфіі, аналіз гістарычных дакументаў, метад сінтэзу.1. АГУЛЬНЫЯ РЫСЫ КАНСТЫТУЦЫІ БЕЛАРУСКАЙ ССР

Канстытуцыя БССР 1978 года была прынята Вярхоўным Саветам БССР 13 красавіка і стала чацвёртай па ліку. Да гэтага часу ў 1977 годзе была прынята канстытуцыя СССР, у якой было абвешчана пабудова развітога сацыялізму і агульнанароднай дзяржавы. Гэтыя палажэнні адбіліся ў Канстытуцыі БССР [2, c. 10].

Варта адзначыць, што без Канстытуцыі СССР цяжка ўявіць Канстытуцыю БССР, тэксты, якіх былі практычна аднолькавыя. Рашэнне Вярхоўнага Савет СССР аб адукацыі камісіі для падрыхтоўкі праекта новай Канстытуцыі было прынята 25 красавіка 1962 г.

У канстытуцыях 1977 і 1978 гадоў з’явілася новая самастойная глава, якая была прысвечана палітычнай сістэме. Згодна з новай главой дзяржава разглядалася як агульнанародная, якая выказвае волю працуючых усіх нацый і народнасцеў.

У Канстытуцыі БССР 1978 года былі зафіксаваны прыналежнасці ўлады да народа, якая рэалізуецца праз Саветы народных дэпутатаў, якія былі асновай палітычнай улады. Іншыя дзяржаўныя органы падпарадкоўваюцца Саветам народных дэпутатаў. Іншы артыкул паказваў на тое, што Камуністычная партыя СССР з’яўляецца кіруючай сілай савецкага грамадства, ядром палітычнай сістэмы. Тэксты канстытуцый 1977 і 1978 гадоў публікаваліся для народнага абмеркавання.

7 кастрычніка 1977 года адбылося галасаванне па праекце Канстытуцыі СССР. Яно было праведзена ў наступным парадку: галасаванне па прэамбуле, затым па кожнаму раздзелу ў асобнасці і ў заключэнне па праекце Канстытуцыі ў цэлым. Дэпутаты Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцяў галасавалі асобна, па прынцыпу “ за “, “супраць “, або “ устрымаўся “.

Канстытуцыя СССР была прынята 7 кастрычніка аднагалосна. Асноўнай прычынай прыняцця гэтай Канстытуцыі стала пабудова ў СССР развітога сацыялізму. У сувязі з гэтым у саюзных рэспубліках пачалася распрацоўка адпаведных праектаў уласных канстытуцый.

У Беларускай ССР распрацоўка і прыняцце Канстытуцыі БССР 1978 года праходзілі ў адпаведнасці з агульнапрынятымі стадыямі праватворчага працэсу. Былі створаны, як прынята, Канстытуцыйная камісія вышэйшага заканадаўчага органа - Вярхоўнага Савета БССР для падрыхтоўкі праекта новай Канстытуцыі ў 1977 года і Рэдакцыйная камісія - па падрыхтоўцы канчатковага тэксту праекта Канстытуцыі ў 1978 годзе [3, c. 514].

Старшынёй і Канстытуцыйнай камісіі і Рэдакцыйнай камісіі быў першы сакратар ЦК КПБП П.М. Машэраў, гэта значыць, ўвесь ход работ над праектам Канстытуцыі ішоў пад непасрэдным кіраўніцтвам першых асоб партыйнага і дзяржаўнага апарату рэспублікі.

14 красавіка 1978 г. на другі дзень сваёй працы дзявятая сесія Вярхоўнага Савета БССР дзевятага склікання прыняла Дэкларацыю Вярхоўнага Савета БССР “ Аб прыняцці і абвяшчэнні Канстытуцыі (Асноўнага Закона) Беларускай ССР ”, у якой паказвалася, што Вярхоўны Савет БССР прымае Канстытуцыю БССР і аб’яўляе аб яе увядзенні з 14 красавіка 1978 года.

Канстытуцыя БССР 1978 года па сваёй сутнасці і структурна была пабудавана, як таго патрабаваў агульнасаюзны закон “ У поўнай адпаведнасці з Канстытуцыяй СССР ” і складалася з прэамбулы, 10 раздзелаў, 19 кіраўнікоў, якія ўключалі ў сябе 172 артыкула .

Новаувядзеннем стала прэамбула, якая была ўпершыню ўключана ў Канстытуцыю БССР. Аднак яна ўтрымоўвала палажэнні, якія не адпавядалі гістарычнай рэчаіснасці, так як у ёй гаварылася, што беларусы ” з дапамогай рускага пралетарыяту ўпершыню ў гісторыі здабылі сваю дзяржаўнасць, утварылі Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку.” - хоць добра вядома, што беларуская дзяржаўнасць вядзе свой пачатак з часоў Полацкага, Турава-Пінскага і іншых княстваў [12, c. 4].

У прэамбуле падкрэслівалася раўнапраўнае з іншымі саюзнымі рэспублікамі становішча БССР у складзе СССР, гаварылася, як аб рэальным факце, аб пабудове развітога сацыялістычнага грамадства і аб фарміраванні новай гістарычнай супольнасьці людзей - савецкага народа.

У першы раздзел Канстытуцыі, які называўся “ Асновы грамадскага ладу і палітыкі беларускай ССР ”, былі ўключаны палажэнні аб палітычнай і эканамічнай сістэмах, адзначалася кіруючая роль КПСС у жыцці грамадства і дзяржавы. Замацоўвалася сацыялістычная ўласнасць на сродкі вытворчасці па форме дзяржаўнай і калгасна-кааператыўнай, разглядаліся пытанні сацыяльнага развіцця і культуры, знешнепалітычнай дзейнасці БССР і абароны сацыялістычнай Айчыны.

У гэтым раздзеле можна адзначыць артыкул нумар 5. “найбольш важныя пытанні дзяржаўнага жыцця выносяцца на ўсенароднае абмеркаванне, а таксама ставяцца на ўсенароднае галасаванне (рэферэндум) “, якая не знайшла свайго адлюстравання у Канстітуцыі 1937 года.

Таксама цікавы артыкул нумар 11“ Дзяржаўная ўласнасць - агульны здабытак усяго савецкага народа, асноўная форма сацыялістычнай уласнасці“ і артыкул нумар 17 “ У Беларускай ССР у адпаведнасці з законам дапускаецца індывідуальная працоўная дзейнасць у сферы саматужна-рамесных промыслаў, сельскай гаспадаркі, бытавога абслугоўвання насельніцтва, а таксама іншыя віды дзейнасці, заснаваныя выключна на асабістай працы грамадзян і членаў іх сем’яў. Дзяржава рэгулюе індывідуальную працоўную дзейнасць, забяспечваючы яе выкарыстанне ў інтарэсах грамадства“[18].Значна быў дапоўнены канстытуцыйнымі нормамі другі падзел канстытуцыі “Дзяржава і асоба “. Ён быў прысвечаны грамадзянству Беларускай ССР, пытанням забеспячэння раўнапраўя грамадзян і асноўных правоў, свабод і абавязкаў грамадзян рэспублікі. Прадугледжвалася роўнасць усіх грамадзян перад законам.

Замацоўваліся асноўныя правы, свабоды і абавязкі грамадзяніна БССР, прычым акцэнт рабіўся на сацыяльна -эканамічнай правы грамадзян: права на працу, адпачынак, ахову здароўя, матэрыяльнае забеспячэнне ў старасці, у выпадку хваробы, поўнай або частковай страты працаздольнасці і інш.

Новым у канстытуцыйным заканадаўстве было абвяшчэнне права грамадзян на жыллё. У Канстытуцыі замацоўваліся таксама правы грамадзянаў на карыстанне дасягненнямі культуры, удзел у кіраванні дзяржаўнымі і грамадскімі справамі, аб’яднанне ў грамадскія арганізацыі і інш.

Палітычныя свабоды такия як свабода друку, сходаў, мітынгаў, шэсцяў, дэманстрацый і аб’яднанняў грамадзян у грамадскія арганізацыі - аб’яўляліся толькі ў мэтах умацавання і развіцця сацыялістычнага ладу

У трэцім раздзеле Нацыянальна-дзяржаўнае і адміністрацыйна-тэрытарыяльнае прылада БССРгаварылася аб уваходжанні рэспублікі ў склад Саюза ССР, пра правамоцтва Беларускай ССР. Абвяшчалася, што БССР з’яўляецца суверэннай, сацыялістычнай дзяржавай, якая самастойна ажыццяўляе дзяржаўную ўладу на сваёй тэрыторыі, аднак толькі па-за межамі, указанымі у Канстытуцыі СССР [20, c. 68].

У чацвёртым раздзеле Саветы народных дэпутатаў БССР і парадак іх абрання замацоўвалася сістэма і прынцыпы дзейнасці Саветаў народных дэпутатаў, выбарчая сістэма, асновы прававога статуса народнага дэпутата. У адпаведнасці з агульнасаюзнай Канстытуцыяй Асноўны закон БССР замацоўваў новае найменне органаў улады - з Саветаў дэпутатаў працоўных яны ператварыліся ў Саветы народных дэпутатаў.

Раздзел пяты Вышэйшыя органы дзяржаўнай улады і кіравання БССР утрымліваў нормы, якія вызначалі месца і ролю Вярхоўнага Савета як вышэйшага органа дзяржаўнай улады рэспублікі, парадак фарміравання і дзейнасці Прэзідыума Вярхоўнага Савета, а таксама склад і кампетэнцыю ўрада - Савета Міністраў Беларускай ССР.

У шостым раздзеле Мясцовыя органы дзяржаўнай улады і кіравання БССР гаварылася аб парадку фарміравання і дзейнасці мясцовых Саветаў і іх выканкамаў.

Сёмы раздзел Канстытуцыі быў прысвечаны дзяржаўнаму плану эканамічнага і сацыяльнага развіцця і дзяржаўнаму бюджэту БССР. У восьмым раздзеле Правасуддзе, арбітраж і пракурорскі нагляд гаворка ішла аб парадку фарміравання судовых органаў рэспублікі, аб ажыццяўленні правасуддзя толькі судом, аб вядзенні судаводства на беларускай або рускай мовы або на мове большасці насельніцтва дадзенай мясцовасці, пракурорскім наглядзе і аб падпарадкаванні органаў пракуратуры Генеральнаму пракурору СССР.
Дзевяты раздзел Канстытуцыі прысвячаўся гербу, сцягу, гімну і сталіцы Беларускай ССР.

Дзясятая частка прысвячалася дзеянню Канстытуцыі БССР і парадку яе змены. Парадак змянення Канстытуцыі заставаўся ранейшым

Істотным недахопам Канстытуцыі з’яўлялася падпарадкаванне ўсіх яе палажэнняў менавіта мэце абароны дзяржаўных інтарэсаў, а не правам і свабодам грамадзяніна. Нягледзячы на ​​сяброўства рэспублікі ў ААН, Канстытуцыя БССР не ўлічвала становішча шэрага найважнейшых міжнародных актаў, у тым ліку Міжнародных пактаў 1966 года аб грамадскіх, палітычных і эканамічных правах, а таксама сацыяльных і культурных правах, хоць ў 1973 годзе яны і былі ратыфікаваны Вярхоўным Саветам БССР.

Многія палажэнні Канстытуцыі насілі відавочна дэкларатыўны характар ​​і далёка не заўсёды адпавядалі рэчаіснасці ​​і тым палітычным, эканамічным і сацыяльным працэсам, якія адбываліся ў грамадстве. Неабходна адзначыць, што працэс лібералізацыі грамадскіх адносін, які павольна працягваўся ў СССР, спрыяў замацаванню ў новым канстытуцыйным законе больш прагрэсіўных ідэй і прынцыпаў.

Сацыяльнай асновай дзяржавы быў абвешчаны саюз усіх слаёў грамадства, былі вызначаны агульныя задачы дзяржавы і грамадства, накіраваныя на задавальненне патрэбаў і ажыццяўленне правоў кожнай асобы. Палажэннямі Канстытуцыі дэклараваўся прынцып " свабоднае развіццё ўсіх - умова развіцця кожнага чалавека" .Менавіта ў гэтым бачыўся шлях да дабрабыту і росквіту грамадства.

Такім чынам, можна адзначыць наступныя асаблівасці Канстытуцыі БССР 1978 года:

1. Уся грамадскае і дзяржаўнае жыццё падпарадкоўвалася інтарэсам камуністычнай перабудовы. Напрыклад, згодна з артыкулам нумар 44 Канстытуцыі БССР гарантавалася свабода навуковай, тэхнічнай творчасці, пры ўмове, што гэта адказвае мэтам камуністычнага будаўніцтва;

2. Адзінай ідэалогіяй была ідэалогія камунізму, якая замацоўвалася юрыдычна і мела фактычную сілу. Рашэнні з’ездаў КПСС, пленумаў ЦК КПСС Палітбюро вызначалі курс краіны, кірунак і змест заканадаўчага рэгулявання адносін у грамадстве;

3. Прыватная ўласнасць была выключана, але толькі ў некаторых выпадках дазвалялася асабістая, сацыялістычная ўласнасць, якая існавала ў выглядзе дзяржаўнай і калгасна-кааператыўнай формах;

4. Адсутнасць падзелу ўладаў;

5. Нормы міжнародных дамоваў не мелі практычнага прымянення;

7.Перавага адміністрацыйнай формы абароны правоў і свабод грамадзян.

Асноўныя этапы канстытуцыйнага развіцця ў асобных дзяржавах непарыўна звязаны з асноўнымі этапамі развіцця саміх гэтых дзяржаў. Якія адбываюцца ў іх змены ў адных выпадках выклікалі замену ранейшых канстытуцый новымі. Але такія змены ажыццяўляліся ў рамках аднаго грамадскага ладу.

Прыняцце Канстытуцыі БССР 1978 года было звязана са стварэннем Канстытуцыйнай камісіяй вышэйшага Вярхоўнага Савета БССР для падрыхтоўкі праекта новай Канстытуцыі ў 1977 г. і Рэдакцыйнай камісіяй - па падрыхтоўцы канчатковага тэксту праекта Канстытуцыі ў 1978 годзе.

Старшынёй Канстытуцыйнай камісіі і Рэдакцыйнай камісіі быў першы сакратар ЦК КПБП П.М. Машэраў. Праект Канстытуцыі 1978 па Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР "Аб праекце Канстытуцыі БССР» 18 сакавіка заявіла гэтага ж года быў апублікаваны ва ўсіх рэспубліканскіх і абласных газетах.

14 красавіку 1978 была прыняла Дэкларацыя Вярхоўнага Савета БССР "Аб прыняцці і абвяшчэнні Канстытуцыі (Асноўнага Закона) Беларускай ССР», у якой гаварылася, што Вярхоўны Савет БССР прымае Канстытуцыю БССР і аб’яўляе аб увядзенні з 14 красавіка 1978 Канстытуцыя БССР 1978 года складалася з прэамбулы, 10 частак, 19 раздзелаў, якія ўключалі ў сябе 172 артыкула.

Перыяд Які папярэднічаў прыняцця канстытуцыі 1978 быў звязаны з складанасцю і супярэчлівасцю палитычнай Адліг, якаючы пралюстравала барацбьу двух тэнденцый такіх як дэмакратызм і кансерватызм. З аднаго боку- асуджэнне культу

Асобы і пастповая дэсталинизацыя грамадзтва, пашэрэнне правай Рэспубліка ў складзе ССР узрастанне ролі Саветау. З другога боку - безальтэрнатыуныя выбары ў Вярхоуны Совет і мясцовыя органы ўладзілі.Канстытуцыя БССР 1978 года ўключала ў сябе змены і дапаўненні, звязаных з Канстытуцыяй 1919, 1927 і 1937 гг.


СПІС ЛІТАРАТУРЫ 1. Васілевіч, Р.А. Нарматыўныя прававыя акты дзяржаўных органаў Рэспублікі Беларусь / Г.А.Василевич. Серыя «Права», дадатак да часопіса «Права і эканоміка» - Мн., 1999. - С.51.

 2. Васілевіч, Р.А. Канстытуцыя - аснова развіцця дзяржавы // Гуманітарна-эканамічны вестник.- 1996.- N 2. – C.15

 3. Васілевіч, Р.А. Канстытуцыйнае права Рэспублікі Беларусь: Падручнік. - Мн.: Кніжны Дом; Интерпрессервис, 2003. – 832 с.

 4. Вішнеўскі, А. Ф. Нарысы гісторыі дзяржавы і права Рэспублікі Беларусь (1917-1995 гг.) / А. Ф. Вішнеўскі. - Мінск: ФОРУМ. 1995. – 250 c.

 5. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Расіі / А.Ф. Вішнеўскі, І.В. Вішнеўская. - Мінск: Тэтра-Сістэмс, 2005. - 192 с.

 6. Демичев Д.М. Конституционное право. Учеб. пособие / Д.М. Демичев. - Мн.: выш. шк., 2004. – 370 с.

 7. Доунар, Т.І. «Гiсторыя дзяржавы i права Беларусi»:: - Мiнск: «Амалфея», 2007 - 400 с.

 8. Доўнар, Т. I. Вучэбна-метадычныя матэрыялы па курсу «Гісторыя дзяржавы іправа Беларусі». Метадычны дапаможнік  / Доўнар Т. I - Мінск.: БДУ, 2000. – 238 c.

 9. Законы и постановления, принятые 9 очередной сессией Верховного Совета Белоруской ССР девятого созыва, 13-14 октябряк 1978. // Нацыональный архив РБ. - Ф. 968. - Оп. 1. - Д. 1278. - 122 c.

 10. Конституционное право иностранных государств: Учебник для ВУЗ / Под общей ред.. чл.- кор. РАН, проф. М. В. Баглов, в. Ю. н., проф. Ю. И. Лейба и в. Ю. н., проф. Л. М. Энцтина. - М .: Норма, 2004. – 145 c.

 11. Конституцыя Республики Беларусь // Василевич Р.А. Нормативные правовые акты государственных органов Республики Беларусь.- Минск: Право и экономика, 2001.

 12. Конституцыя (Основной Закон) БССР// Советская Белоруссия. - 1978. - 18 марта. - С. 1-4.

 13. Кузнецов И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси: учебник для студентов высших учебных заведений.- Минск: Тесей, 2004. – 320 с.

 14. Кузняцоу I. Н. , Вучэбны дапаможнік // Гісторыя дзяржавы і права славянскіх народаў»: - Мінск: «Новае веданне», 2007. – 480 c.

 15. Курак А.І. Канстытуцыйнае права Рэспублікі Беларусь: Даведачнае дапаможнік / А.І. Курак. - Мн .: ТАА «Аверсэв», 2001. – 150 c.

 16. Маліноўскі У.І. Гісторыя Беларускай дзяржаўнасці - Мн. Беларусь 2003. – 318 c.

 17. Нацыональный правовой портал Республики Беларусь // Конституция 1937 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by/konst_1937.htm / - Дата доступа: 2015/03/01.

 18. Национальный портал РБ // Конституционное право [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pravo.by/konst_1978.htm/ / - Дата доступа: 2015/03/08.

 19. Аб падрыхтоўцы праекта новай Канстытуцыі БССР: пастанова Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 14 ліпеня 1978 г., №1350-IX // Збор законаў, указаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, пастаноў і распараджэнняў Савета Міністраў Беларускай ССР. - 1977. - №2. - Ст. 307. - С. 337-338

 20. Основы государства и права: Учеб. пособие / Под ред. В.Я. Кутафина. М., 1994. – 458 с.

 21. Пякарскі А.С., Тарасенка Н.І. Гісторыя Беларускай ССР. - Мінск: Навука і тэхніка, 1997. – 205 c.

 22. Пратакол пасяджэння Канстытуцыйнай камісіі, 27 лютага - 10 красавіка 1978 // Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. - Ф. 968. - Оп. 1. - Д. 1468. - 112 c.

 23. Сямашка Д.У. Аб праблеме ўнясення змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь // Актуальныя праблемы ўдасканалення заканадаўства Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе: матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі. Мінск, 2 снежня 2005 года г.- Мінск: БДЭУ, 2005.- 237 c.

 24. Сокал С.Ф., В.А. Уладзіміраў, «Гісторыя дзяржавы і права Беларусі.: - Мінск, 2007. – 354 с.

 25. Тэорыя дзяржавы і права: Курс лекцый / Пад рэд. Н.І. Матузова і А.В. Малько. - 2-е выд., Перапрац. і доп. - М .: Юристъ, 2006. - 776 с.

 26. Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэбны дапаможнік у 2-х частках. Ч.1. – Мн.: РІВШ БДУ, 2000.- 352 с.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка