В. П. Гарматны правядзенне аграрнай рэформы ў палескім ваяводстве
Дата канвертавання11.12.2017
Памер178.82 Kb.
В. П. Гарматны

ПРАВЯДЗЕННЕ АГРАРНАЙ РЭФОРМЫ Ў ПАЛЕСКІМ ВАЯВОДСТВЕ

(1921 – 1939 гг.)

У выніку падпісання 18 сакавіка 1921 г. Рыжскага мірнага дагавору паміж урадамі Савецкай Расіі (які выступіў таксама па даручэнню ўрада Савецкай Беларусі) і ўрада Савецкай Украіны, з аднаго боку, і ўрадам Польшчы з другога, заходнебеларускія землі плошчай 82 тысячы км2 з 2,6 мільёнамі чалавек насельніцтва апынуліся ў складзе Другой Рэчы Паспалітай.

Тэрыторыя Заходняй Беларусі ўвайшла ў склад чатырох ваяводств: Палескага, Наваградскага, Віленскага і Беластоцкага. Плошча Палескага ваяводства складала 36,825 тысяч км2 з насельніцтвам каля 1,320 мільёна чалавек (1931 г.), падраздзялялася на 10 паветаў: Брэст - Бужскі, Драгічынскі, Камень-Кашырскі, Кобрынскі, Косаўскі, Лунінецкі, Пінскі, Пружанскі, Сарненскі (з 1929 г. у складзе Валынскага ваяводства), Столінскі [13, c. 1].

Аграрныя адносіны на тэрыторыі Палескага ваяводства характарызаваліся захаваннем значнай колькасці феадальна-прыгонніцкіх перажыткаў, панаваннем буйнога памешчыцкага землеўладання, беззямеллем і малазямеллем сялян, а таксама яго масавым збядненнем. У 1922 г. каля 4500 памешчыцкіх гаспадарак (0,9% усіх гаспадарак) валодала амаль 4,7 млн гектараў (58% прыватнаўласніцкай зямлі), вядучае месца ў памешчыцкім землеўладанні займалі буйныя латыфундыі плошчай ад 2 да 10 і болей тысяч га зямлі. Каля 500 магнатаў мелі больш як па 1000 га. Такой канцэнтрацыі зямельнай уласнасці не было ні ў адной з тагачасных краін Еўропы. Асобныя зямельныя магнаты (Радзівіл, Патоцкі, Сапега, Тышкевіч, Мяйштовіч, Рачкевіч і інш.) валодалі дзесяткамі тысяч гектараў зямлі. Так, уладанні князя Караля Радзівіла толькі ў Столінскім павеце (“Давідгрудэк“) складалі звыш 155 200 га [10, с. 31]. На іншым баку знаходзілася каля 480 тысяч сялянскіх гаспадарак (больш 99% сельскагаспадарчага насельніцтва), якія валодалі толькі 3,3 млн га (42%) зямлі , прычым 8250 сялян-палешукоў мела ў сярэднем па 0,5 га, а многія былі зусім беззямельнымі. У 1927 г. у Палескім ваяводстве колькасць сялян, якія не мелі каня, складала 34,7% гаспадарак, аднаго каня мелі 50,9%. Не мелі кароў 15% гаспадарак, а 18,6% гаспадарак мелі карову, але не мелі каня [6, c. 40; 10, с.31, 50].

УДЗЕЛЬНАЯ ВАГА СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ УГОДДЗЯЎ ПА ПАЛЕСКАМУ ВАВОДСТВУ [5, с. 39]

пашня

луга

пастбішча

лясы

сады і агароды

забалочаныя

22,8%

19,5%

10,4%

25,8%

0,9%

20,6%

ЗЯМЕЛЬНАЯ УЛАСНАСЦЬ У ПАЛЕСКІМ ВАЯВОДСТВЕ [4, с. 12]

буйная ўласнасць

з іх звыш 1000 га

колькасць гаспадарак

%

тысяч га

%

колькасць гаспадарак

%

тысяч га

%

696

0,7

702,6

25,1

301

0,1

139,6

10,2

ДРОБНЫЯ ГАСПАДАРКІ ПАЛЕСКАГА ВАЯВОДСТВА [4, с. 38]

тысяч гаспадарак

менш 2 га

2 – 7 га

5 – 20 га

20 – 100 га

141,3

99,5%

20,4

14,4%

47,3

33,3%

66,1

46,5%

7,5

5,3%

У 1921 г. болей паловы сялян карысталася сумеснымі зямельнымі ўладаннямі (сервітутамі), агульная плошча якіх складала каля 438 тысяч гектараў (каля 15 % усёй сялянскай зямлі).

СЯЛЯНСКІЯ СЕРВІТУТЫ Ў ПАЛЕСКІМ ВАЯВОДСТВЕ [11, с. 86]лясныя

выганы і пастбішча

лясы і пастбішча

іншыя

13,2%

68,1%

18,6%

0,1%

Сяляне задыхаліся ад недахопу зямлі, церазпалосіцы - у вёсцы нарастала сацыяльная напружанасць, каб пазбегнуць тут сялянскай рэвалюцыі польскаму ўраду жыццёва неабходна было як мага хутчэй правесці аграрную рэформу.

10 ліпеня 1919 г., у перыяд пад’ёму ў Польшчы рэвалюцыйнага руху, Сейм па прапанове ўрада Падэрэўскага прыняў так званыя “Прынцыпы зямельнай рэформы”, згодна якіх ствараўся дзяржаўны зямельны фонд з свабодных зямель. Праз год – 15 ліпеня 1920 г. – у час найбольшай небяспекі для існавання Польскай дзяржавы, калі Чырвоная Армія стаяла пад сценамі Варшавы, Сейм у хуткім парадку прыняў новы закон: “Выканаўчыя правілы да закону аб зямельнай рэформы ад 10 ліпеня 1919 г.”, якія прадугледжвалі надзяленне зямлёю малазямельных і беззямельных сялян [14, с. 194].

Але на практыцы быў ажыццёўлены зусім іншы праект рэформы. У канцы 1924 г. урад В. Грабскага выступіў з новым законапраектам па аграрнаму пытанню. 26 ліпеня 1925 г. Сейм сваёй буржуазнай большасцю пры прамой падтрымцы праўрадавых партый ППС і “Вызваленне“ адхіліў заканапраект левых партый і прыняў шырокавядомы “Закон аб правядзенні зямельнай рэформы”, які ўвайшоў у гісторыю пад назвай “Закон аб парцэляцыі і асадніцтве” [15, c. 215]

Асноўная мэта, якую праследаваў буржуазна-памешчыцкі ўрад, была ў тым, каб насадзіць на пустуючых землях Заходняй Беларусі ваенных асаднікаў-каланістаў з ліку былых удзельнікаў савецка-польскай вайны 1919–1920 гг. і стварыць такім чынам сацыяльную і палітычную апору на “Крэсах Усходніх”, каб пазбегнуць тут сялянскай рэвалюцыі, а таксама ўмацаваць становішча найбольш заможных сялян (“кулакоў”), пашырыць унутраны рынак. Урад меркаваў з дапамогай асаднікаў дасягнуць таксама яшчэ некалькіх мэт: 1. Аблегчыць мабілізацыю ў польскую армію (ваенаслужачыя мелі магчымасць атрымаць надзел зямлі);

 2. З дапамогай перасялення на ўсход жыхароў карэннай Польшчы, урад спрабаваў зменшыць зямельны голад у цэнтральных ваяводствах краіны;

 3. Падтрымаць і ўмацаваць буйное землеўладанне;

 4. Канцэнтраванне ўздоўж савецкай мяжы асаднікаў давала магчымасць выкарыстаць іх супраць савецкай улады ў выпадку ваеннай неабходнасці. [3, с. 96–97; 11, с. 72-73]

Варта адзначыць, што асаднікі сумесна з паліцыяй разганялі мітынгі і сходы, сазваныя беларускімі дэпутатамі Сойма. Так, 6 мая 1924 імі быў сарваны мітынг у Пружанах, 8 мая – у Даўгінаве, дзе збіралася болей чым па 2000 чалавек, а 25 мая – зноў у Пружанах [11, с. 75].

Ужо ў пачатку 1923 г. для асаднікаў ў Палескім ваяводстве было выдзелена 128 тысяч гектараў: Брэсцкі павет – 6 тысяч га, Пружанскі – 5,5 тыс., Драгічынскі – 8 тыс., Кобрынскі – 6 тыс., Косаўскі – 10 тысяч га. Да 1 студзеня 1923 г. тут расселены 991 асаднік. З іх 20–25% складалі афіцэры, прыкладна столькі ж – інваліды і асабліва вызначыўшыяся ў савецка-польскай вайне легіянеры [4, с. 17; 11, с. 77].

Асаднікі атрымоўвалі тут па нізкім кошце ці навогул бясплатна па 15-45 га зямлі ў залежнасці ад воінскіх заслуг і звання: па прынятаму правілу палкоўнік атрымоўваў 30 гектараў зямлі, капітан – 20, паручнік – 15, радавы – каля 9 – 10 га [11, с. 73–74]. У мэтах бяспекі асаднікі сяліліся супольна хутарамі, мелі права насіць і валодаць зброяй, нават кулямётамі, [2, с. 356–357] – усе меры перадасцярогі не былі дарэмнымі, бо назіраліся выпадкі разгрому асадніцкіх хутароў і памешчыцкіх маёнткаў партызанамі і паўстаўшымі сялянамі: напрыклад, у ноч на 27 жніўня 1923 г. яны разграмілі асаду Целяханы, а 24 верасня 1924 г. маёнтак Юзефуў Беразноўскай гміны Пінскага павету, у ноч з 2 на 3 кастрычніка 1924 г. партызанскі атрад у складзе 30 чалавек разграміў маёнтак і атакаваў пастарунак у Кажан-Гарадку Столінскага павета [9, с. 68].

Для вызначэння зямель, якіх можна было адвесці пад “асады“ ствараліся сумесныя камісіі з прадстаўнікоў Міністэрстваў рольных рэформ, фінансаў, вайсковых спраў. Галоўнымі крытэрыямі былі: якасць і колькасць свабоднай зямлі, а таксама яе аддаленасць ад шляхоў зносін. Так, прадстаўнік Міністэрства вайсковых спраў паручнік Лявон Грушніцкі 26-27 кастрычніка 1922 г. ездзіў у маёнтак Толшча Высока-Літоўскай гміны Брэсцкага павету для агляду зямель пад будучыя асады – дзяржава кампенсавала яму кошт чыгуначнага білету ў 1000 марак, а таксама праезд амнібусам ад станцыі да месца прызначэння – 400 марак [18. – Арк. 32].

Дзеля атрымання зямлі асадніку неабходна было знайсці двух паручыцеляў, якія б неслі адказнасць у выпадку яго неплацежаздольнасці. Здараліся і унікальныя выпадкі: у маёнтку Баравікі Косаўскай гміны Косаўскага павету пасялілася з Кракаўскага ваяводства сям’я ваеннага асадніка Францішка Стылінскага. Бацька атрымаў 44,79 га зямлі, а яго сыны: Мар’ян – 25,03 га, Ян Стылінскія – 24,69 га. Пры гэтым бацька з сынамі выступілі паручыцелямі адзін аднаго. Гэтыя асаднікі сумесна валодалі шматлікімі прыладамі працы, вялікай колькасцю сельскагаспадарчай жывёлы і птушак, кожны з іх уносіў на свой надзел больш чым тону ўгнаенняў, што забяспечвала на іх землях добры ўраджай [19. – Арк. 63].

Асаднікам праз Дзяржаўны банк выдаваліся ільготныя крэдыты пад 4–7 % гадавых, але здараліся асобныя выпадкі, што некаторыя з іх не маглі своечасова выплаціць патрабуемыя сродкі: так, у 1930 г. асаднік маёнтка Варацэвічы Іванаўскай гміны Драгічынскага павету Ісідор Ласковіч не здолеў своечасова выплаціць узятую пазыку з працэнтамі ў памеры 1073,33 злотых. Банк абавязаў яго выплаціць гэтую суму на працягу двух наступных гадоў [20. – Арк. 5].

Ваенным каланістам для арганізацыі гаспадарак дзяржава выдзяляла коней, буйную рагатую жывёлу, свіней. Толькі ў 1922 г. ваенныя асаднікі Брэсцкага павета атрымалі 180 коней, 200 кароў, 90 авечак, 140 свіней, 4000 пудоў зерня для пасеву, 5000 пудоў бульбы [5, с. 31].

КОЛЬКАСЦЬ АСАДНІКАЎ НА 1 СТУДЗЕНЯ 1923 г. [4, с. 15]колькасць асаднікаў у Палескім ваяводстве

з іх

арганізаваліся

не змаглі

1477

991

486

РАЗМЕРКАВАННЕ АСАДНІКАЎ ПА ПАМЕРАМ ЗЯМЕЛЬНЫХ НАДЗЕЛАЎ ( на 1932 г. ) [16, с. 112]

да 5 га

5 – 10 га

10 – 15

15 - 20

20 - 25

25 - 30

30 – 35

усяго

2,2 %

0,09 %

5,0 %

17,8 %

38,4 %

21,2 %

15,3 %

1133

КОЛЬКАСЦЬ І ЯКАСНЫ СКЛАД ВАЙСКОВЫХ АСАДНІКАЎ ПАЛЕСКАГА ВАЯВОДСТВА (па паветах) [16, c. 105]

павет

колькаць асаднікаў

колькасць асад

асаднікаў на 1 асаду (у сяр.)

асад з болей 20 асаднікаў

Брэст-Бужскі

197

25

7,9

?

Драгічынскі

178

16

11,1

3

Камень-Кашырскі

123

10

12,3

2

Кобрынскі

97

14

6,9

-

Косава-Палескі

118

11

10,7

1

Пружанскі

140

12

11,7

2

Лунінецкі і Столінскі

137

15

9,1

?

Разам

1146

119

9,7

8

Гэтая аграрная рэформа складалася таксама з наступных мерапрыемстваў, як парцэляцыя (продаж малымі надзеламі – парцэламі – частак памешчыцкай і дзяржаўнай зямлі), камасацыя (ці хутарызацыя сельскай гаспадаркі), а таксама ліквідацыя сервітутаў і меліярацыя.

Парцэляцыя праводзілася за кошт дзяржаўных і памешчыцкіх зямель, сюды ж уключаліся перайшоўшыя ва ўласнасць дзяржавы пустуючыя землі: уладанні некаторых памешчыкаў непольскага паходжання, былыя ўладанні царскай сям’і, кінутыя маёнткі і сялянскія гаспадаркі, на якіх не аб’явіліся законныя ўладальнікі (бежанцы), а таксама царкоўныя і іншыя землі. Парцэляцыі не падлягалі памешчыцкія маёнткі з плошчай зямлі да 180 га, а ва ўсходніх ваяводствах – да 300 га, але дастаткова было аб’явіць гаспадарку “культурнай” і яна не падлягала парцэляцыі. Такім чынам многія буйныя землеўласнікі змаглі не толькі захаваць, але нават і павялічыць свае ранейшыя надзелы.

ПАРЦЭЛЯЦЫЯ Ў ПАЛЕСКІМ ВАЯВОДСТВЕ (1921-1925 гг.) [11, с. 104]

год

від парцэляцыі і памер атрыманага надзела (га)

дзяржаўная

іншая

усяго

1921

1276

2640

3916

1922

13309

5522

18831

1923

12137

6936

19073

1924

5333

3491

8824

1925

9427

6539

15966

усяго

41482

25128

66610

ПЛОШЧА ПАРЦЭЛЯЦЫІ (га) [11, с. 112]

новых

дадатковых

служачыя

дзяржаўная

усяго

14678

8024

67

475

23334

САЦЫЯЛЬНЫ СКЛАД АСОБ, КУПІЎШЫХ ЗЯМЛЮ (1921-1924 гг.)

[11, с. 113]беззямельныя

малазямельныя

забяспечаныя

дзяржава

усяго

630

2705

253

1

3589

Варта адзначыць, што ў склад беззямельных уключаны ў асноўным асаднікі. Просты селянін не мог купіць зямлю з-за яе высокага кошту: у 1927 г. адзін га зямлі ў Палескім ваяводстве каштаваў 660 злотых, у Віленскім – 610, у Наваградскім – навогул 830 злотых. На кожнага асадніка ў Палескім ваяводстве прыходзілася да сярэдзіны 1932 г. па 23,7 га, па льготным кошце яны атрымалі больш 2/3 распарцэляванай зямлі [10, с.32–33]. Такім чынам, парцэляцыя ўмацавала эканамічныя пазіцыі памешчыкаў і кулакоў, забяспечыўшы першых матэрыяльнымі сродкамі, а апошніх – зямлёю [8, с. 26]. Як пісаў былы міністр аграрных рэформ В. Станевіч: “Земли на Востоке использованы главным образом на военное осадничество” [11, с. 121].

Напрыклад, калі на Бярозаўшчыне, пры агульнай зямельнай плошчы каля 110 000 дзесяцін, звыш 60 000 належала памешчыкам, асаднікам і кулакам, а на астатняй плошчы, з якіх пахатныя землі складалі 23,5 тысяч дзесяцін, вымушаны былі туліцца 57 000 сялян. На едака прыходзілася менш 0,5 дзесяціны пахатнай зямлі. Калі ўлічыць, што гэтыя землі былі не самай лепшай якасці, то можна ўявіць, як магла пражыць сям’я з 5-7 чалавек (а такіх сямей было больш паловы) на надзеле ў 3-3,5 гектара [7, c. 56].

У плане правядзення аграрнай рэформы прадугледжвалася і ліквідацыя церазпалосіцы (камасацыя). Гэта азначала правядзенне масавай хутарызацыі сялянскіх гаспадарак. 31 ліпеня 1923 г. быў выдадзены закон аб камасацыі, але масава яна стала праводзіцца толькі з 1927 г. Аб’ектыўна камасацыя стала прагрэсіўнай з’явай, уяўляла сабою прадаўжэнне сталыпінскай аграрнай рэформы, вылілася паўсюдна ў насаджэнне фермерскіх гаспадарак, павінна была спрыяць больш прадукцыйным формам арганізацыі працы, аднак усе расходы, звязаныя з правядзеннем камасацыі дзяржава ўсклала на плечы простага сялянства. Сяляне павінны былі плаціць за камасацыю кожнага гектара зямлі ў залежнасці ад яе якасці ад 14 да 20 злотых, а таксама за складанне праектаў меліярацыі, утрыманне землеўпарадчыкаў, перанясенне дарог і г.д. Таму камасацыя першапачаткова праходзіла марудна. З мэтай паскарэння хутарызацыі ў студзені 1927 г. выдадзена сумеснае распараджэнне Міністэрства зямельных рэформ і Міністэрства фінансаў аб аказанні дапамогі сялянам, якія выходзілі на хутары. На 15-гадовы тэрмін выдаваўся крэдыт: 1200 злотых на перанос будынка і 600 злотых на меліярацыю [1, с. 168].

КАМАСАЦЫЯ СЯЛЯНСКІХ ГАСПАДАРАК [11, c. 164]ваяводства

колькасць вёсак, пераселеных на хутары

колькасць гаспадарак, выйшаўшых на хутары

плошча зямлі, падзеленай на вотрубы, га

Палескае

384

54883

500840

Цяжкія наступствы для сялян мела ліквідацыя сервітутаў – 75% сервітутных зямель перайшло ва ўласнасць памешчыкаў. Ліквідацыя сервітутаў праходзіла галоўным чынам у прымусовым парадку. Па закону ліквідацыя магла праходзіць пры згодзе аднаго з уладальнікаў сервітутнай зямлі ў вёсцы, таму памешчыкі падкупалі кулака і лёгка праводзілі прымусовую ліквідацыю сервітутаў [5, с. 37]. Усё гэта выклікала рэзкае незадавальненне сялянства, масавае распаўсюджванне рэвалюцыйнага руху ў заходнебеларускай вёсцы.

ЛІКВІДАЦЫЯ СЕРВІТУТАЎ У 1919 – 1936 гг. [11, c. 163]ваяводства

ліквідаванa сервітутаў

колькасць гаспадарак

выдзелена ўзамен сервітутаў зямлі, га

Палескае

441

43113

110624

У барацьбе за свае правы сяляне выкарыстоўвалі як легальныя, так і нелегальныя сродкі барацьбы. Так, у інтэрпеляцыі беларускіх паслоў у Сойм у сувязі з прыгнётам сялян асаднікамі адзначалася: “Асаднік, капітан Стылінскі, захапіў сервітутны луг, які належаў сялянам вёскі Квясевічы Косаўскага павету. Пагражаючы зброяй, асаднік не пускае сялян пасці жывёлу на сервітутнай зямлі“ [5, с. 84].

27 верасня 1927 г. селянін вёскі Сашыца Сялецкай воласці Пружанскага павета пісаў у газеце “Сельская ніва”: “Последние дни в деревне проводится ликвидация сервитутов во главе с помещиком-паном Редиком. Эта «ликвидация», как её называют, имеет в виду отобрать от крестьян их собственные земли и передать помещикам” [5, с. 37].

Жыхары вёскі Пучыны (Пінскі павет) на працягу некалькіх гадоў не прызнавалі праведзенай разбіўкі палёў на водрубы, знішчалі межавыя знакі, жылі ў вёсцы і працягвалі апрацоўваць ранейшыя надзелы [11, с. 99].

Трэба адзначыць, што здараліся выпадкі, калі выступленні сялян арганізоўвалі і ўзначальвалі прадстаўнікі мясцовай вясковай адміністрацыі. Так, напрыклад, у сярэдзіне студзеня 1923 г. солтыс Сіманюк сабраў жыхароў вёсак Аннапаскі, Ямніца і Хмелішча Олтушскай гміны Брэсцкага павета і прызваў іх пайсці ў лес, што з даўніх часоў належаў сялянам, каб прагнаць адтуль інжынера Май-Мескулава, які спрабаваў рознымі махінацыямі завалодаць ім. За солтысам пайшлі 35 сялян, яны прагналі з лесу каменданта олтушскай паліцыі Хамяка, інжынера Май-Мескулава і рабочых, якія там працавалі. Сяляне заявілі, што як і іх бацькі, дзяды і прадзяды, лічаць гэты лес сваёй уласнасцю і не дазволяць яго пілаваць [11, с. 191].

Калі леснікі маёнтка Прывітоўка Пінскага павету ў ліпені 1927 г. пабілі пастуха Васіля Сакаловіча, які пас сялянскіх коней на памешчыцкім лузе, сяляне вёскі Прывітоўка двойчы ўрываліся ў маёнтак, каб расправіцца з прыгнятальнікамі [17. - Арк. 22].

У верасні 1929 г. каля 200 сялян з вёсак Осаўцы і Пляхаўшчына Пружанскага павета, узброеныя сякерамі і кіямі, прагналі каморніка і суправаджаючых яго 3 паліцэйскіх, якія адводзілі сервітутныя землі памешчыку. Толькі з дапамогай паліцэйскага атрада ў 30 чалавек з 2 ручнымі кулямётамі уладам удалося правесці зямельнае размежаванне [8, с. 100 – 101].

Вясною 1931 г. супраць перадачы маёнтку Булькава сервітутных лугоў выступілі жыхары вёскі Ракітніца Кобрынскага павета, правесці ліквідацыю сервітутаў уладам удалося толькі з дапамогай сілы [10, с. 139, 142, 143].

У пачатку студзеня 1933 г. у вёску Хорава Пружанскага павета прыехаў каморнік, каб правесці абмер сервітутных зямель, якімі карысталіся сяляне, для перадачы іх памешчыкам. Па закліку члена КПЗБ Сцяпана Самайловіча сяляне адзінадушна вырашылі не аддаваць сваіх зямель і далучыцца да бастуючых рабочых лясных промыслаў [12, с. 197].

25 ліпеня 1933 г. у вёску Ляплёўка Кобрынскага павета прыехаў секвестратар з 3 паліцэйскімі і стаў забіраць за нядоімкі каштоўную маёмасць і жывёлу. Сяляне прагналі паліцэйскіх, але, пакідаючы вёску, тыя адкрылі агонь і смяротна паранілі камуніста Лявона Баганскага. Ноччу ў Ляплёўку прыбыў атрад паліцэйскіх і правёў крывавую пацыфікацыю.

Брэсцкі акруговы камітэт КПЗБ прыняў рашэнне ў адказ на гэтае злачынства правесці паход сялян на маёнтак братоў Марачэўскіх. Вечарам 3 жніўня 1933 г. узброеная група сялян некалькіх вёсак Кобрынскага павета разграміла двары асаднікаў хутара Бельск і захапілі там рэвальверы, вінтоўкі, шаблі, сёдла. Болей ста ўзброеных сялян рушыла на пастарунак у вёсцы Навасёлкі, дзе на некалькі гадзін завязалася перастрэлка з прадстаўнікамі праваахоўчых органаў. На досвітку падыйшоў атрад паліцыі з Брэста, з дапамогай якога паўстанне было падаўлена. Ваенна-палявы суд у Кобрыне прыгаварыў 8 сялян да смяротнай кары, а Р. Каплан трохі пазней да 15 гадоў турэмнага заключэння. З-за масавага пратэсту мера пакарання была зменена на пажыццёвае заключэнне [6, с. 288–289; 12, с. 9, 233–234; 11, с. 185-186].

Сусветны эканамічны крызіс 1929–1933 гг. нанёс вялікі ўдар па паспяховаму правядзенню рэформы. Калі ў 1928 г. адзін плуг каштаваў столькі ж, колькі 100 кг жыта ці 28 кг свініны ў жывой вазе, то ўжо ў 1935 г. – адпаведна 270 і 41,5 кг., а ў 1938 г. яшчэ ў 2-3 разы больш [5, с. 72]. Агульная запазычанасць у 1927 г. сельскага насельніцтва Палескага ваяводства толькі па зямельнаму падатку складала 3,5 млн злотых. Секвестратары нярэдка апісывалі для пагашэння запазычанасці маёмасць сялян, кошт якой значна перавышаў памеры недаімак. У 1929 г. недаімкі сялян Палескага ваяводства склалі 121% да сумы сабраных падаткаў у параўнанні з 84% у 1928 г. [10, с. 76].

Аграрная рэформа была накіравана на ўмацаванне становішча заможнай часткі сялянства, паскарала дыферэнцыяцыю сялянства. Калі ў 1921 г. ў Палескім ваяводстве налічвалася 65% сялян-беднякоў, якія валодалі 33% зямлі, 28% сераднякоў – 40% зямлі, 6,5% кулакоў – 27% зямлі, то ў 1931 г. батракоў 70% - сераднякоў – 23%, кулакоў – 7%. Такім чынам, аграрная рэформа паспрыяла ліквідацыі рэшткаў феадальна-прыгонніцкіх адносін, канцэнтрацыі сельскагаспадарчай вытворчасці, стварала ўмовы для далейшага паспяховага развіцця капіталізму ў вёсцы [2, с. 356 – 357]. Умацавалася таксама становішча дробнай і сярэдняй сельскай буржуазіі, ажывіўся ўнутраны рынак, аднак радыкальнага вырашэння аграрнага пытання не адбылося. У выніку аграрнай палітыкі ўрада ўзмацніліся пазіцыі польскага каланізацыйнага элемента, пагоршылася становішча вясковай беднаты. 1. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мн., «Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі», 2000 – 432 с.;

 2. Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917-1945 гг. / А. Вабішчэвіч і інш. – Мн., «Экаперспектыва» , 2006. – 613 с.;

 3. Калесніковіч Т. А. Памешчыцкая гаспадарка на тэрыторыі Камянецкага раёна ў міжваенны перыяд (1921-1939) / Моладзь Берасцейшчыны: Зборнік навуковых прац. - Брэст, «Академия», 2006. – 244 с.;

 4. Кон Ф. Я. Западная Белоруссия – колония панской Польши ( к процессу над белорусской громадой ). - М., Издательство ЦК МОПР СССР, 1928. – 38 с.;

 5. Кухарев Б. Е. Сельское хозяйство Западной Белоруссии (1919-1939 гг. ). – Мн., «Вышэйшая школа», 1975. – 112 с.;

 6. Мацко А. Н. Борьба трудящихся Польши и Западной Белоруссии против гнёта буржуазии и помещиков (1918 – 1939 гг.). – Мн., «Беларусь», 1972. – 336 с.;

 7. Память: Историко-документальная хроника Берёзовского района. – Мн., «БелСЭ имени Петруся Бровки», 1987. –439 с.;

 8. Полуян В. А. Революционно-демократическое движение в Западной Белоруссии (1927-1939 гг.) – Мн., «Наука и техника», 1978. – 360 с.;

 9. Полуян В. А., Полуян И. В. Революционное и национально-освободительное движение в Западной Белоруссии в 1920-1939 гг. – Мн., Государственное издательство БССР, 1962 – 224 с.;

 10. Полуян И. В. Западная Белоруссия в период экономического кризиса. 1929-1933 гг. – Мн., «Навука і тэхніка», 1991. – 207 с.;

 11. Сорокин А. А. Аграрный вопрос в Западной Белоруссии (1920-1939 гг.).- Мн., «Наука и техника», 1968. – 204 с.;

 12. У суровыя гады падполля: Успаміны былых членаў КПЗБ – Мн., Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1958. – 363 с.;

 13. Холуб Ч. История Полеского округа: краткий очерк. – Брест, без издательства, 1993. – 26 с.;

 14. Эканамічная гісторыя Беларусі: Курс лекцый / Пад агульнай рэдакцыяй В. І. Галубовіча. – Мн., «Экаперспектыва», 1993. – 288 с.;

 15. Historia chlopow polskich / pod redakcja Stefana Inglota – Wroclaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 1995. – s. 395;

 16. Stobniak-Smogorzewska J. Kresowe osadnictwo wojskowe 1920-1945 - Warszawa, Instytut studiow politycznych PAN oficyna wydawnicza RYTM, 2003. – s. 431;

 17. Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці (ДАБВ). – Ф.1. – Воп. 9. – Спр. 3117;

 18. ДАБВ.– Ф.60. – Воп. 1. – Спр. 6;

 19. ДАБВ.– Ф.60. – Воп. 1. – Спр. 77;

 20. ДАБВ.– Ф.60. – Воп. 1. – Спр. 158;

База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка