Вучэбна-метадычнае забеспячэнне ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання ў 2016/2017 навучальным годзе 4 клас Беларуская моваДата канвертавання11.05.2017
Памер114.68 Kb.
#9710
Вучэбна-метадычнае забеспячэнне ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі

з беларускай мовай навучання ў 2016/2017 навучальным годзе
4 клас

Беларуская мова

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі:

Паўлоўскі, І.І. Беларуская мова : падручнік для 4 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання. У 2 ч. / І.І. Паўлоўскі. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2013.Вучэбна-метадычныя дапаможнікі:

Паўлоўскі, І.І. Беларуская мова ў 4 класе: вучэб-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / І.І. Паўлоўскі. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2010.Дапаможнікі для вучняў:

Паўлоўскі, І.І. Беларуская мова. 4 клас. Рабочы сшытак: дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з бел. і рус. мовамі навучання / І.І. Паўлоўскі. – Мінск: Аверсэв, 2015, 2016.

Васільева, І. М. Беларуская мова. Паўтараем арфаграфію. 3—4 класы : дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі / І. М. Васільева, Л. Ф. Леўкіна. — Мазыр : Белы Вецер, 2015.

Дапаможнікі для настаўнікаў:

Антонава, Н.У. Беларуская мова. 2-4 класы. Навучальныя пераказы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання. / Н.У. Антонава, В.І. Свірыдзенка – Мінск: Аверсэв, 2015.

Антановіч, Н.М. Навучанне арфаграфіі ў пачатковых класах: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Н.М. Антановіч. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2016.

Свірыдзенка, В.І. Фразеалагізмы на ўроках беларускай мовы і літаратурнага чытання. 2-4 класы : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В.І. Свірыдзенка, А.С. Васілеўская. – Мінск : Аверсэв, 2016.

Солахаў А.В. Падарожжа ад А да Я : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэдняй адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / А.В. Солахаў. – Мінск: Зорны Верасок, 2012.

Зборнік дыктантаў па беларускай мове за перыяд навучання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Н. У. Антонава [і інш.]. – 5-е выд., перапрац. – Мінск : НІА ; Аверсэв, 2014.

Зборнік дыктантаў па беларускай мове за перыяд навучання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Н. У. Антонава [і інш.]. – 6-е выд. – Мінск : НІА ; Аверсэв, 2015.

Зборнік дыктантаў па беларускай мове за перыяд навучання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Антонава Н.У.[і інш.]. – 7-е выд. – Мінск: НІА: Аверсэв, 2016.

Сборник контрольных работ. 4 класс : Математика. Белоруская мова. Русский язык : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования / Л.Ф. Кузнецова [и др.] — Минск : Аверсэв, 2015.

Вучэбныя наглядныя дапаможнікі:

Клышка, А.К. Чую, бачу, гавару : Вучэб.нагляд. дапаможнік для вучняў пачатковых кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з бел. і рус. мовамі навучання /А.К.Клышка. – Мінск: Асар, 2012.Кантрольна-вымяральныя матэрыялы:

Паўлоўскі, І.І. Беларуская мова. Зборнік кантрольных работ (спісванні, дыктанты, дыктанты з граматычным заданнем). 1-4 класы / І.І. Паўлоўскі. – Мінск : Аверсэв, 2015, 2016.

Паўлоўскі, І.І. Беларуская мова : тэматычны кантроль : 2-4 класы : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / І.І. Паўлоўскі. – Мінск : Аверсэв, 2015, 2016.
Беларуская літаратура (літаратурнае чытанне)

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі:

Вольскі, А.В. Літаратурнае чытанне. 4 клас: падручнік для 4-га кл. устаноў агул.сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання: у 2 ч. / А.В. Вольскі, І.А. Гімпель. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2013.Вучэбна-метадычныя дапаможнікі:

Буторына, І.А. Літаратурнае чытанне ў 4 класе: вучэб-метад дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / І.А. Буторына. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2014.Дапаможнікі для настаўнікаў:

Буторына, І.А. Літаратурныя зярняткі, або Развіццё творчых здольнасцей маленькага чытача: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / І.А. Буторына. – Мінск: Рэдакцыя газеты “Звязда”, 2012.Кантрольна-вымяральныя матэрыялы:

Антонава, Н.У. Літаратурнае чытанне. Кантроль навыку чытання і чытацкіх уменняў вучняў: 1-4 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання /Н.У. Антонава. – Мінск: Аверсэв, 2014, 2016.Вучэбныя наглядныя дапаможнікі:

Буторына, І.А. Літаратурнае чытанне ў 2-4 класах: вучэб. нагляд. дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэд. адукацыі з беларус і рус. мовамі навучання /І.А. Буторына. – Мінск: Пачатковая школа, 2013.Дадаткова:

Кузняцова, Л. Ф. Зборнік апавяданняў для пазакласнага чытання вучняў пачатковай школы / Л.Ф. Кузняцова, Н.У. Антонава. – Мінск : Беларусь, 2011.Русский язык

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі:

Антипова, М.Б. Русский язык : учебник для 4-го кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. яз. обучения : в 2 ч. / М.Б. Антипова, Т.Н. Волынец, И.Э. Ратникова. — Минск : Нац. ин-т образования, 2013.Вучэбна-метадычныя дапаможнікі:

Антипова, М.Б. Русский язык в 4 классе : учеб-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. яз. обучения / М.Б. Антипова. — Минск : Нац. ин-т образования, 2015.Дапаможнікі для настаўнікаў:

Антипова, М.Б. Сборник контрольных работ по русскому языку (списывание, диктанты, диктанты с грамматическим заданием). 2—4 классы : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с рус. и белорус. яз. обучения / М.Б. Антипова, Е.А. Гулецкая. — Минск : Аверсэв, 2013. — (Контрольно-измерительные материалы).

Антипова, М.Б. Русский язык : тематический контроль : 2—4 классы : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с рус. и белорус. яз. обучения / М.Б. Антипова. –– Минск : Аверсэв, 2014, 2015. — (Контрольно-измерительные материалы).

Левкина, Л.Ф. Русский язык. Повторяем орфографию. 3—4 классы : пособие для учителей учреждений общего среднего образования / Л. Ф. Левкина, И. Н. Васильева. — Мозырь : Белый Ветер, 2015.

Сборник диктантов по русскому языку за период обучения на I ступени общего среднего образования : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / М.Б. Антипова [и др.]. — 5-е изд., перераб. — Минск : НИО, Аверсэв, 2014 (5-е изд., переработ.), 2015.

Сборник контрольных работ по русскому языку за период обучения на I ступени общего среднего образования : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус и рус. яз. обучения / М. Б. Антипова [и др.] – 6-е изд. – Минск : НИО; Аверсэв, 2015.

Сборник контрольных работ. 4 класс : Математика. Белоруская мова. Русский язык : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования / Л.Ф. Кузнецова [и др.] — Минск : Аверсэв, 2015.

Вучэбныя наглядныя дапаможнікі:

Антипова, М.Б. Комплект опорно-аналитических таблиц и алгоритмов по русскому языку по теме «Имя существительное» : учебное наглядное пособие для учреждений общ. сред. образования с рус. и белорус. яз. обучения / М.Б.Антипова. — Минск : Пачатковая школа, 2015.

Антипова, М.Б. Комплект опорно-аналитических таблиц и алгоритмов по русскому языку по теме «Имя прилагательное» : учебное наглядное пособие для учреждений общ. сред. образования с русским и белорусским языками обучения / М.Б.Антипова. — Минск : Пачатковая школа, 2015.

Антипова, М.Б. Комплект опорно-аналитических таблиц и алгоритмов по русскому языку по теме «Глагол» : учебное наглядное пособие для учреждений общ. сред. образования с рус. и белорус. яз. обучения / М.Б.Антипова. — Минск : Пачатковая школа, 2015.Литературное чтение

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі:

Стремок, И.М. Литературное чтение: учебник для 4-го кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. яз. обучения / И.М. Стремок. – Минск : Национальный институт образования, 2014.Кантрольна-вымяральныя матэрыялы:

Стремок, И.М. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. Контроль навыка чтения и читательских умений учащихся. 4 класс / И.М. Стремок. – Минск : Аверсэв, 2012, 2013.


Матэматыка

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі:

Чабатарэўская, Т.М. Матэматыка : вучэб. дапам. для 4-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання. У 2 ч. / Т.М. Чабатарэўская, В.У. Нікалаева. — Мінск : Пачатковая школа, 2014.

Мураўёва, Г.Л. Матэматыка : вучэб. дапам. для 4-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання. У 2 ч. / Г.Л. Мураўёва, М.А. Урбан. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2014.

Вучэбна-метадычныя дапаможнікі:

Чеботаревская, Т. М. Математика в 4 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / Т.М. Чеботаревская, В.В.Николаева. — Минск : Народная асвета, 2014.

Муравьева, Г. Л. Математика в 4 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / Г.Л. Муравьева, М.А. Урбан, С.В. Гадзаова. — Минск : Нац. ин-т образования, 2014.

Дапаможнікі для вучняў:

Чабатарэўская, Т.М. Матэматыка. 4 класс : рабочы сшытак № 1 : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / Т.М. Чабатарэўская, В.У. Нікалаева, Л.А. Бондарава. — Мінск : Нар. асвета, 2014.

Чабатарэўская, Т.М. Матэматыка. 4 класс : рабочы сшытак № 2 : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / Т.М. Чабатарэўская, В.У. Нікалаева, Л.А. Бондарава. — Мінск : Нар. асвета, 2014.

Дапаможнікі для настаўнікаў:

Зборнік кантрольных работ па матэматыцы за перыяд навучання на I ступені агульнай сярэдняй адукацыі : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / Л. А. Доўнар [і інш.]. — 3-е выд., перапрац. — Мінск : НІА; Аверсэв, 2015.

Сборник контрольных работ. 4 класс : Математика. Беларуская мова. Русский язык : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования / Л.Ф. Кузнецова [и др.]. – Минск : Аверсэв, 2015.

Электронныя сродкі навучання:

Урбан, М.А. и др. Математика. 2-4 классы (Инфотриумф, 2011).

Чеботаревская, Т.М. Проверочные и контрольные работы по математике. 4 класс в 2-х частях: пособие для учителей учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) языком обучения / Т.М. Чеботаревская, В.В. Николаева, Л.А. Бондарева. – Минск: Народная асвета, 2016.


Чалавек і свет

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі:

Чалавек і свет. Мая Радзіма – Беларусь: падручнік для 4 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларуская і рускай мовамі навучання / С.В. Паноў [і інш.] – Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2013.

Чалавек і свет. Атлас : вучэбны дапаможнік для 4 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / С.В.Тарасаў [і інш.].– Мінск : Белкартаграфія, 2016.

Вучэбна-метадычныя дапаможнікі:

Чалавек і свет у 4 класе. Мая Радзіма – Беларусь : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / С.В.Паноў [і інш.]. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2010.Дапаможнікі для вучняў:

Чалавек і свет. Мая Радзіма – Беларусь. Контурныя карты : дапаможнік для вучняў 4 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / С.В.Тарасаў, С.В.Паноў, І.А.Гімпель.– Мінск : Белкартаграфія, 2016.

Паноў, С.В. Мая Радзіма – Беларусь. 4 клас : рабочы сшытак : дапаможнік для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / С.В. Паноў. – Мінск : Аверсэв, 2013.

Паноў, С.В. Чалавек і свет. 4 клас : рабочы сшытак : дапаможнік для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / С.В. Паноў. – Мінск : Юніпрэс, 2010.Вучэбныя наглядныя дапаможнікі:

Учебная настенная карта «Республика Беларусь. Физическая карта» : учебное наглядное пособие для 1-4 классов учреждений общего среднего образования с белорусским (русским) языком обучения. – Минск: Белкартография, 2016.

Учебная настенная карта «Республика Беларусь. Политико-административная карта» : учебное наглядное пособие для 1-4 классов учреждений общего среднего образования с белорусским (русским) языком обучения. – Минск : Белкартография, 2016.

Працоўнае навучанне

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі:

Журба, А.Ф. Працоўнае навучанне : падручнік для 4 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / А.Ф. Журба, Н.А. Юрчанка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2014.Вучэбна-метадычныя дапаможнікі:

Журба, А.Ф. Трудовое обучения в 4 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белор. и рус. яз. обучения / А.Ф. Журба, Н.А. Юрченко.  — Минск : Нац. ин-т образования, 2015.Дапаможнікі для вучняў:

Журба, А.Ф. Трудовое обучение. 4 класс. Тетрадь самооценки : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / А.Ф.Журба. – Минск : Зорны Верасок, 2014.Кантрольна-вымяральныя матэрыялы:

Юрченко, Н. А. Контрольно-измерительные материалы. Трудовое обучение. Задания для тематического контроля. 4 класс. –– Минск : Аверсэв, 2014.Выяўленчае мастацтва

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі:

Ротмірава, А. Р. Выяўленчае мастацтва: вучэб. дапам. для 4 кл. агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання: для работы ў класе / А. Р. Ротмірава, М. А. Шкуратава, І. Г. Волкава, Н. А. Дзягель. – Мінск: Беларусь, 2009.Вучэбна-метадычныя дапаможнікі:

Шкуратова, М. А. Изобразительное искусство в 4 классе: учеб.-метод. пособие для учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / М. А. Шкуратова, Ю. А. Новикова. – Минск : Выш. шк., 2010.Дапаможнікі для вучняў:

Шкуратова, М. А. Изобразительное искусство. 4 класс. Тетрадь самооценки : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / М. А. Шкуратова. – Минск : Зорны Верасок, 2012.Кантрольна-вымяральныя матэрыялы:

Ткач, Е. В. Контрольно-измерительные материалы. Тестовые задания по изобразительному искусству для I-IV классов учреждений общего среднего образования с белорус. и рус. яз. обучения / Е.В. Ткач. – Минск : Аверсэв, 2013, 2015.

Ткач, Е. В. Изобразительное искусство : художественно-творческие задания : 4 класс : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / Е.В.Ткач. – Минск : Аверсэв, 2013, 2016. – (Контрольно-измерительные материалы).

Шкуратова, М. А. Изобразительное искусство : тесты и творческие задания для тематического и итогового контроля : 5 класс : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / М. А. Шкуратова, Н.А. Дягель. – Минск : Аверсэв, 2014. – (Контрольно-измерительные материалы) Рекомендовано для использования в 4 классе.

Шкуратова, М. А. Изобразительное искусство : художественно-творческие задания для тематического и итогового контроля : 5 класс : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / М. А. Шкуратова. – Минск : Аверсэв, 2014. – (Контрольно-измерительные материалы) Рекомендовано для использования в 4 классе.
Музыка

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі:

Гуляева, А. Р. Музыка : вучэб. дапам. для 4-га кл. агульнаадукацыйных устаноў з рускай і беларускай мовамі навучання / А. Р. Гуляева, С. А. Прастакова, С. М. Кабачэўская. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2008.Вучэбна-метадычныя дапаможнікі:

Гуляева, Е. Г. Музыка в 4 классе : учеб.-метод. пособие для учителей общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / Е. Г. Гуляева, В. И.Гуляев. – Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011.Дапаможнікі для вучняў:

Гуляева, Е.  Г. Музыка. 4 класс. Нотная хрестоматия : пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорус. и рус. яз. обучения / Е. Г. Гуляева, С. А. Простакова, С. М. Кобачевская. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013.Кантрольна-вымяральныя матэрыялы:

Горбунова, М. Б. Контрольно-измерительные материалы. Музыка. Тестовые задания. 1 – 4 классы : пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорус. и рус. яз. обучения / М. Б. Горбунова. – Минск : Аверсэв, 2012, 2013.

Горбунова, М. Б. Контрольно-измерительные материалы. Музыка. Художественно-творческие задания. 2 – 4 классы : пособие для учителей учреждений общего среднего образования с белорус. и рус. яз. обучения / М. Б. Горбунова. – Минск : Аверсэв, 2012, 2013.

Электронное учебное издание

«Музыка. 4 класс. Виртуальная творческая лаборатория» / «Музыка. IV клас. Віртуальная творчая лабараторыя» (пособие для учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) языком обучения). Автор: Е. Г. Гуляева. Разработчик: ЧУП «Медиум».


Асновы бяспекі жыццядзейнасці

Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі:

Загвоздкина, Т.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 4 кл. : пособие для уч-ся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / Т.В. Загвоздкина, Л.А. Одновол, Н.Н. Яковлева; под ред. Л.Ф. Кузнецовой, Н.Н. Яковлевой. — Минск : Нац. ин-т образования, 2008.Вучэбна-метадычныя дапаможнікі:

Загвоздкина, Т.В. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 2-4 классы : учебно-методическое пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с белорус. и рус. яз. обучения / Т.В. Загвоздкина, Н.Н. Яковлева. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2006.Электронныя сродкі навучання:

Одновол, Л.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 2-4 классы (РБ / ЦМРК БГУ, 2008).Дадаткова:

Активный отдых учащихся в режиме учебного дня : пособие для педагогов учреждений общего среднего образования / [сост., авт. метод. рек.: В.В.Садовникова, И. Н. Почебыт]. — 3-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2015.Каталог: images -> 2016
2016 -> Фiзiчная падрыхтоўка будучага абаронцы айчыны
2016 -> Навукова-метадычная установа «Нацыянальны iнстытут адукацыi»
2016 -> Навукова-метадычная ўстанова «Нацыянальны інстытут адукацыі»
2016 -> Міністэрства адукацыі рэспублікі беларусь нацыянальны інстытут адукацыі
2016 -> Метадычны каментарый да вучэбнага дапаможніка “Музыка” для 1 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі
2016 -> Учебная программа факультативных занятий «Вытокі роднай мовы»
2016 -> Нам свет завешчана берагчы
2016 -> Гук [і], літары І, і Практыкаванне 1
2016 -> Н. М. Антановіч Дадатковы вучэбны матэрыял


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал