Вучэбна-метадычныя матэрыялы па дысцыпліне “Гісторыя рускай журналістыкі”Дата канвертавання03.03.2018
Памер264.15 Kb.
#18443
ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ
Гісторыя рускай журналістыкі

(3 курс, дзённая форма навучання, 3–4 семестры)

(падрыхтавала С.С. Клундук, дацэнт кафедры рускай літаратуры і журналістыкі)Практычныя заняткі № 1
ЗАРАДЖЭННЕ РУСКАЙ ЖУРНАЛІСТЫКІ (2 гадз.)


 1. Зараджэнне журналістыкі ў Расіі. Рукапісныя “Куранты”.

 2. Прычыны і асаблівасці ўзнікнення і развіцця перыядычнага друку ў Расіі.

 3. Журналістыка пятроўскага часу.

 4. Стварэнне першай друкаванай газеты «Ведомости» як палітычны крок: тэматыка, асаблівасці вёрсткі, жанравая спецыфіка.

 5. Першыя рускія часопісы «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях» і «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие».

 6. Выданні Акадэміі навук і Маскоўскага ўніверсітэта. З’яўленне навуковых і навукова-папулярных выданняў.

 7. Газета «Санкт-Петербургские ведомости»: агульная характарыстыка.

 8. Роля М.В. Ламаносава ў развіцці рускай журналістыкі.

 9. Адкрыццё ўніверсітэцкай газеты «Московские ведомости»: агульная характарыстыка.

 10. З’яўленне прыватных выданняў. Часопіс А.П. Сумарокова «Трудолюбивая пчела» – першы прыватны часопіс у Расіі.

 11. Часопіс «Праздное время, в пользу употребленное». Правобраз літаратурнага часопіса.


Практычнае заданне


 1. Падрыхтоўка рэфератаў-прэзентацый.

 2. Падрыхтоўка да напісання тэсту.


Практычныя заняткі № 2, 3 (4 гадз.)
САТЫРЫЧНАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА 1769–1774 ГАДОЎ


 1. Зараджэнне сатырычнай журналістыкі.

 2. Сатырычная журналістыка 1769–1774 гадоў.

 3. Роля Кацярыны II у выданні сатырычных часопісаў.

 4. Часопіс “Всякая всячына”.

 5. Сатырычная публіцыстыка Д.І. Фанвізіна.

 6. Сатырычныя часопісы Н.І. Новікава «Трутень», «Пустомеля», «Живописец», «Кошелек»: тэматычнае і ідэйнае наватарства.

 7. Палеміка Кацярыны II і Н.І. Новікава.


Практычнае заданне


 1. Падрыхтоўка рэфератаў-прэзентацый.

 2. Падрыхтоўка да напісання тэсту.

Практычныя заняткі № 4 (2 гадз.)
ЖУРНАЛІСТЫКА АПОШНЯЙ ЧВЭРЦІ XVIII СТАГОДДЗЯ


 1. Асноўныя накірункі развіцця рускай журналістыкі апошняй чвэрці XVIII стагоддзя.

 2. Тыпалагічныя групы выданняў апошняй чвэрці XVIII стагоддзя.

 3. Літаратурныя часопісы апошняй чвэрці XVIII стагоддзя.

 4. Навукова-акадэмічныя выданні апошняй чвэрці XVIII стагоддзя.

 5. Палітыка-інфарматыўныя афіцыйныя і прыватныя часопісы.

 6. Публіцыстычная дзейнасць Н. І. Новікава канца XVIII стагоддзя.

 7. Выданні І. А. Крылова, Н. М. Карамзіна і «карамзіністаў».

 8. Узмацненне дзяржаўнай цэнзуры.

 9. Зараджэнне правінцыйнай журналістыкі («Уединенный пошехонец», «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», «Библиотека ученая…»).

 10. Журналістыка Расіі XVIII стагоддзя: асноўныя тэндэнцыі развіцця.


Практычнае заданне


 1. Падрыхтоўка рэфератаў-прэзентацый.

 2. Падрыхтоўка да напісання тэсту.

Практычныя заняткі № 5, 6 (4 гадз.)
ЖУРНАЛІСТЫКА ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ ХІХ СТАГОДДЗЯ


 1. Умовы развіцця журналістыкі ў першай чвэрці XIX стагоддзя.

 2. Журналістыка ў першай чвэрці XIX стагоддзя: асноўныя накірункі развіцця, канцэпцыі і тыпалогія прэсы.

 3. Распараджэнні аб друку 1804 і 1811 гг.

 4. Айчынная вайна 1812 г. і гістарычныя агляды ў газеце «Рускі інвалід».

 5. Першыя дзекабрысцкія арганізацыі і іх друк. Альманахі «Свиток муз», «Русская талия», «Полярная звезда», «Мнемозина», «Невский альманах».

 6. Журналістыка 1826-1830-х гг.: асноўныя накірункі развіцця.

 7. Цэнзурны статут 1826 года.

 8. Стварэнне цэнтралізаванай сістэмы дзяржаўных губернскіх газет.

 9. Станаўленне энцыклапедызму ў журналістыцы.

 10. «Гандлёвы накірунак» ў журналістыцы.

 11. Журналістыка перыяду 1840-х гг. Ідэйныя пошукі «эпохі свядомасці».

 12. В.Г. Бялінскі – крытык і журналіст.

 13. «Отечественные записки» А.А. Краеўскага.

 14. «Современник» пад рэдакцыяй Н.А. Някрасава.

 15. Журналістыка славянафілаў.


Практычнае заданне


 1. Падрыхтоўка рэфератаў-прэзентацый.

 2. Падрыхтоўка да напісання тэсту.


Практычныя заняткі № 7, 8 (4 гадз.)
ЖУРНАЛІСТЫКА ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХІХ СТАГОДДЗЯ


 1. Журналістыка другой паловы ХІХ стагоддзя: агульная характарыстыка і перыядызацыя.

 2. Журналістыка 1855–1870-х гг.

 3. Сістэма эканамічнага і адміністрацыйнага рэгулявання накладаў.

 4. З'яўленне «тонкага» часопіса, працэсы спецыялізацыі.

 5. Публіцыстыка Н.Г. Чарнышэўскага і Н.А. Дабралюбава, М.Е. Салтыкова-Шчадрына; М.Н. Каткова.

 6. Някрасаўскія «Современник» і «Отечественные записки».

 7. «Русское слово» пад рэдакцыяй Д.І. Пісарава.

 8. Выданні народнікаў.

 9. Браты Дастаеўскія і іх часопісы «Время» і «Эпоха».

 10. Славянафільскія выданні.


Практычнае заданне


 1. Падрыхтоўка рэфератаў-прэзентацый.

 2. Падрыхтоўка да напісання тэсту.Практычныя заняткі № 9 (2 гадз.)
ЖУРНАЛІСТЫКА ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХІХ СТАГОДДЗЯ


 1. Вольная руская прэса за мяжой. Развіццё эмігранцкай прэсы ў Заходняй Еўропе і ЗША.

 2. Журналістыка 1880–1890-х гг.

 3. Палярызацыя палітычных сіл пасля забойства Аляксандра ІІ. Узмацненне кантролю за прэсай: міжведамасны «трыумвірат», Нарада чатырох міністраў.

 4. Часопісы «Северный вестник», «Русское богатство», «Русская мысль», «Вестник Европы» ў канцы стагоддзя.

 5. Разнастайнасць тэматыкі тонкіх ілюстраваных часопісаў.

 6. Газета як вядучы тып перыядычнага выдання. Спецыфіка газетнай справы.

 7. Правінцыйны друк.

 8. Эмігранцкая і нелегальная расійская прэса.

 9. Партыйны друк на мяжы стагоддзяў.

 10. Кадэцкія, эсэраўскія, анархісцкія выданні.

Практычнае заданне


 1. Падрыхтоўка рэфератаў-прэзентацый.

 2. Падрыхтоўка да напісання тэсту.

Практычныя заняткі № 10, 11 (4 гадз.)

ЖУРНАЛІСТЫКА Ў ГАДЫ ПЕРШАЙ РУСКАЙ РЭВАЛЮЦЫІ І Ў МІЖРЭВАЛЮЦЫЙНЫ ПЕРЫЯД (1905–1916) 1. Тыпалогія расійскіх СМІ пачатку XX ст.

 2. Прыватная грамадска-палітычная прэса.

 3. Газеты «Новое время», «Русское слово», «Биржевые ведомости».

 4. Зараджэнне легальнага партыйнага друку.

 5. Сістэма палітычных партый у дарэвалюцыйнай Расіі.

 6. «Саюз рускага народа», «Саюз 17 кастрычніка», іх выданні.

 7. Канстытуцыйна-дэмакратычная партыя.

 8. Газеты «Речь», «Русские ведомости», «Вестник партии народной свободы».

 9. Прэса эсэраў, меншавікоў, бальшавікоў.

 10. Афіцыйны друк. «Правительственный вестник», «Сельский вестник», «Губернские ведомости».

 11. Прэса на мовах нацыянальных меншасцяў.


Практычнае заданне


 1. Падрыхтоўка рэфератаў-прэзентацый.

 2. Падрыхтоўка да напісання тэсту.

Практычныя заняткі № 12, 13 (4 гадз.)
РУСКАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА ПЕРЫЯДУ ЛЮТАЎСКАЙ РЭВАЛЮЦЫІ, КАСТРЫЧНІЦКАГА ПЕРАВАРОТУ,

ГРАМАДЗЯНСКАЙ ВАЙНЫ (1917–1920)


 1. Закон аб друку Часовага ўрада (27 красавіка 1917 г.).

 2. Закрыццё манархічных выданняў.

 3. Аднаўленне легальнай бальшавіцкай прэсы.

 4. Рост колькасці выданняў сацыялістычных партый.

 5. Выданні Часовага ўрада.

 6. Кастрычніцкі пераварот, яго ацэнка некамуністычнай прэсай.

 7. «Дэкрэт аб друку» ад 9-10 лістапада 1917 г. Дэкрэт «Аб увядзеннi дзяржаўнай манаполіі на аб'явы».

 8. Стварэнне Рэвалюцыйнага трыбуналу друку. Пастанова Саўнаркома РСФСР ад 18 сакавіка 1918 г.

 9. Практычныя мерапрыемствы бальшавікоў па ліквідацыі апазіцыйных выданняў. Пратэсты некамуністычнай прэсы.

 10. Стварэнне сістэмы партыйна-савецкіх СМІ (канец 1917–1920).

 11. Функцыі СМІ ў ліберальным і таталітарным грамадстве. Адміністрацыйна-кіраўнічая функцыя таталітарнай журналістыкі. Мерапрыемствы па ўсталяванні партыйнага кантролю над СМІ.

 12. Першыя савецкія газеты, часопісы.

 13. Інфармагенцтва РОСТА.

 14. Радыёвяшчанне.

 15. Чырвонаармейскі друк у гады грамадзянскай вайны. Асвятленне вайны бальшавіцкай прэсай.

 16. Тыпалогія белагвардзейскіх СМІ. Іх ідэйны змест.

 17. Інфармагенцтвы прыхільнікаў А.В. Калчака, А.І. Дзянікіна, М.М. Юдзеніча. Цэнзура СМІ ў «белых».

 18. Бальшавіцкая і белагвардзейская публіцыстыка перыяду грамадзянскай вайны.


Практычнае заданне


 1. Падрыхтоўка рэфератаў-прэзентацый.

 2. Падрыхтоўка да напісання тэсту.

Практычныя заняткі № 14, 15 (4 гадз.)
РУСКАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА 1920-Х ГГ.


 1. Эканамічныя і прававыя ўмовы функцыянавання савецкіх СМІ.

 2. Крызіс друку 1922-1923 гг.

 3. Тыпалогія друку перыяду 20-х гадоў.

 4. Развіццё часопіснай перыёдыкі.

 5. Узмацненне партыйнага кантролю над прэсай. Цэнзура друкаваных СМІ і радыёперадач.

 6. Падрыхтоўка журналісцкіх кадраў.

 7. З'яўленне гукавога радыёвяшчання.

 8. Агенцтва ТАСС. Інфармагенцтвы саюзных рэспублік.

 9. Рэаліі савецкай грамадска-палітычнага жыцця ў СМІ 1920 х гг. Роля друку ва ўнутрыпартыйнай барацьбе, у антырэлігійнай прапагандзе.

 10. Тыпалогія эмігранцкай прэсы 1920 х гг. Літаратурныя, царкоўныя, ветэранскія выданні.

 11. Грамадска-палітычная прэса эмігрантаў: асноўныя ідэйныя плыні. Феномен зменавехаўства.

 12. Нэпманскія СМІ ў СССР. Майстэрства вядучых публіцыстаў савецкіх і эмігранцкіх выданняў 1920 х гг.

 13. Асноўныя тэндэнцыі функцыянавання журналістыкі перыяду 20-х гг. ХХ ст.


Практычнае заданне


 1. Падрыхтоўка рэфератаў-прэзентацый.

 2. Падрыхтоўка да напісання заліковай кантрольнай працы.

6 СЕМЕСТР (10 Л., 24 ПР.)
Практычныя заняткі № 1, 2 (4 гадз.)
РУСКАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА 1930-Х ГГ.


 1. Умовы развіцця сістэмы савецкіх СМІ ў 30-я гг.

 2. Галіновыя выданні.

 3. Масавае развіццё карпаратыўнага друку.

 4. Мясцовая прэса.

 5. СМІ на мовах народаў СССР.

 6. Часопісная перыёдыка ў 30-я гг.

 7. Радыёвяшчанне ў 30-я гг.

 8. Першыя крокі савецкага тэлебачання.

 9. Праблемна-тэматычнае поле СМІ ў 30-я гг.

 10. СМІ і разгортванне масавых палітычных рэпрэсій.

 11. Палітычныя судовыя працэсы 1930 х гг. на старонках СМІ.

 12. Стварэнне сістэмы турэмна-лагернай прэсы. Часопіс «Соловецкие острова». Выданні Беламора-Балтыйскага канала, канала Масква - Волга.

 13. Лагерны друк другой паловы 1930-х гг.

 14. Выданні рускіх эмігрантаў у Францыі, Германіі, Латвіі, Чэхаславакіі і інш.

 15. Майстэрства вядучых публіцыстаў 1930-х гг.


Практычнае заданне


 1. Падрыхтоўка рэфератаў-прэзентацый.

 2. Падрыхтоўка да напісання тэсту.

Практычныя заняткі № 3, 4 (4 гадз.)
САВЕЦКАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА ПЕРЫЯДУ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ (1941-1945) 1. Умовы развіцця савецкіх СМІ перыяду Вялікай Айчыннай вайны.

 2. Перабудова працы друку і радыё ў першыя месяцы вайны. Стварэнне і дзейнасць Савінфармбюро.

 3. Развіццё сістэмы масавай армейскай прэсы. Стварэнне франтавой карэспандэнцкай сеткі.

 4. Падпольныя выданні. Прэса партызанскіх атрадаў.

 5. Тэматыка савецкіх СМІ перыяду Вялікай Айчыннай вайны.

 6. Жанравыя асаблівасці перыёдыкі перыяду Вялікай Айчыннай вайны.

 7. Фотапубліцыстыка.

 8. Ваенная публіцыстыка савецкіх аўтараў (А.М. Тоўстага, І.Г. Эрэнбурга, М.А. Шолахава, В.С. Гросмана, Н.С. Ціханава, К.М. Сіманава і інш.).

 9. Памфлет у сістэме ваеннай публіцыстыкі (І. Эрэнбург, Я. Галан і інш.)

 10. Друк і радыёвяшчанне калабарацыяністаў на акупаваных тэрыторыях.


Практычнае заданне
1. Падрыхтоўка рэфератаў-прэзентацый.

2. Падрыхтоўка да напісання тэсту.Практычныя заняткі № 5, 6 (4 гадз.)
САВЕЦКАЯ І ЭМІГРАНЦКАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА АПОШНІХ ГАДОЎ КІРАВАННЯ І.В. СТАЛІНА (1945-1953)


 1. Пасляваенная перабудова журналістыкі. Адміністрацыйнае рэгуляванне дзейнасці СМІ.

 2. Стварэнне новых перыядычных выданняў.

 3. Тыпалогія выданняў.

 4. Тэматыка СМІ. Асноўныя падзеі ўнутрыпалітычнай жыцця ў асвятленні СМІ.

 5. Тэматыка СМІ. Чацвёртая пяцігодка. Аднаўленне эканомікі, транспартнай інфраструктуры, жылога фонду.

 6. Тэматыка СМІ. Ідэалагічныя кампаніі ў прэсе. Ідэалагічныя функцыі газеты «Культура і жыццё» (1946-1951).

 7. Тэматыка СМІ. Барацьба з касмапалітызмам, ганенні на генетыкаў.

 8. Тэматыка СМІ. Асвятленне падзей міжнароднага жыцця. Нюрнбергскі працэс. Стварэнне ААН. Жыццё краін «сацыялістычнага лагеру».

 9. Развіццё тэлевяшчання: пашырэнне тэхнічных і творчых магчымасцяў тэлебачання, узмацненне ролі тэлебачання ў сістэме СМІ.

 10. Развіццё радыёвяшчання.

 11. Міграцыйныя працэсы ў рускім замежжы пасля II Сусветнай вайны. Павелічэнне колькасці рускіх выданняў на амерыканскім кантыненце.

 12. Грамадска-палітычныя, літаратурна-мастацкія, навуковыя выданні эмігрантаў.Практычнае заданне
1. Падрыхтоўка рэфератаў-прэзентацый.

2. Падрыхтоўка да напісання тэсту.Практычныя заняткі № 7, 8, 9 (6 гадз.)
ЖУРНАЛІСТЫКА АПОШНІХ ДЗЕСЯЦІГОДДЗЯЎ САВЕЦКАЙ УЛАДЫ (1953-1980-Я ГГ.)


 1. Перыяд хрушчоўскай «адлігі».

 2. Структурнае развіццё сістэмы СМІ.

 3. З'яўленне новых выданняў (газеты “Советская Россия», «Литературная Россия», «За рубежом», «Неделя», журналы «Молодая гвардия», «Нева», «Москва» і інш.).

 4. Стварэнне радыёстанцый «Юность», «Маяк».

 5. Стварэнне агенцтва АПН.

 6. Змена тэматыкі выступленняў СМІ. Барацьба з ідэйнай спадчынай сталінізму.

 7. Часопіс «Новый мир» пад рэдакцыяй А.Т. Твардоўскага.

 8. Эканамічная праблематыка.

 9. Кампанія па асваенні цалінных зямель.

 10. Пытанні міжнароднага жыцця.

 11. Палітычны пераварот у кастрычніку 1964 г.

 12. Развіццё краіны ў перыяд 70–90-х гг.: агульная характарыстыка

 13. Структурнае развіццё сістэмы СМІ ў 1970-х–1990 х гг.

 14. Развіццё газетнай перыёдкі ў 1970-х–1990 х гг.

 15. Развіццё часопісных выданняў ў 1970-х–1990 х гг.

 16. З’яўленне новых выданняў («Социалистическая индустрия», «Аврора», «Человек и закон», «Собеседник» і інш.).

 17. Развіццё тэлевяшчання.

 18. Развіццё радыёвяшчання.

 19. Праблемна-тэматычнае поле СМІ перыяду 1970-х–1990 х гг.

 20. Узнікненне дысідэнцкага руху. Асноўныя ідэйныя плыні ў дысідэнцтве.

 21. Тыпы дысідэнцкіх выданняў. Перыёдыка дысідэнтаў.

 22. Неперыядычныя выданні.

 23. Феномен «самиздата».

 24. Прэса нефармальных арганізацый у СССР у перыяд гарбачоўскай «перабудовы».


Практычнае заданне
1. Падрыхтоўка рэфератаў-прэзентацый.

2. Падрыхтоўка да напісання тэсту.Практычныя заняткі № 10, 11, 12 (6 гадз.)
АСАБЛІВАСЦІ СТАНАЎЛЕННЯ І РАЗВІЦЦЯ СІСТЭМЫ СУЧАСНЫХ РАСІЙСКІХ СМІ (1990-2017 гг.)


 1. Журналістыка і рэфармаванне палітычнай сістэмы, нацыянальных адносін, эканомікі краіны.

 2. Рост накладаў перыядычных выданняў.

 3. Узнікненне і развіццё недзяржаўных СМІ.

 4. Эвалюцыя ідэйна-тэматычнага зместу журналістыкі ва ўмовах пераходнага грамадства.

 5. Новыя тэмы, прыёмы і метады падачы інфармацыі ў дзейнасці СМІ.

 6. Прыняцце закона СССР «Аб друку і іншых сродках масавай інфармацыі» (1990).

 7. Якаснае змяненне інфармацыйнай сітуацыі пасля правалу путчу ў жніўні 1991 г.

 8. Канчатковае замацаванне свабоды друку ў законе Расійскай Федэрацыі «Аб сродках масавай інфармацыі» ад 27 снежня 1991 г.

 9. Фарміраванне сістэмы сучасных расійскіх сродкаў масавай інфармацыі.

 10. Тэлевяшчанне на пачатку ХХІ стагоддзя.

 11. Радыёвяшчанне на пачатку ХХІ стагоддзя.

 12. Вядучыя тэмы, асноўныя ідэі матэрыялаў друкаванай, тэле-, радыё-, онлайн-журналістыкі Расійскай Федэрацыі пачатку ХХІ стагоддзя.

 13. Разнавіднасці СМІ Расіі, прадстаўленых у інтэрнэце.

 14. Расійская блогасфера і журналізм.

 15. Інфармацыйныя агенствы і іх развіццё.

Практычнае заданне
1. Падрыхтоўка рэфератаў-прэзентацый.

2. Падрыхтоўка да напісання заліковай кантрольнай працы.ТЭМЫ РЭФЕРАТАЎ

(1 частка)

 1. Возникновение периодической печати в России. Рукописная газета «Куранты». Петровские «Ведомости».

 2. М.В. Ломоносов и научная журналистика. «Рассуждение об обязанностях журналиста…».

 3. Газета «Московские ведомости»: история, общая характеристика.

 4. Журналистика Московского университета в начале 1760-х гг.

 5. Издательская деятельность Н.И. Новикова. Проблематика, идейная направленность, основные жанры журналов Н.И. Новикова.

 6. Сатирические журналы XVIII века. Журналы «Всякая всячина», «Трутень», «Живописец». Формирование охранительного и оппозиционного направлений в журналистике 1769-1774 гг.

 7. Журналы И.А. Крылова. Традиции сатирической журналистики». Тема национальной культуры в журнале «Зритель». Журнал «Санкт-Петербургский Меркурий».

 8. Защита идей монархизма в журнале «Собеседник любителей российского слова». Сатирическая журналистика Д. И. Фонвизина в «Собеседнике любителей…».

 9. Журналистская деятельность Н.М. Карамзина. «Московский журнал». Журнал «Вестник Европы». Дворянский сентиментализм Н.М. Карамзина на страницах «Московского журнала» и альманахов «Аглая», «Аониды».

 10. Основные тенденции развития русской журналистики в XVIII в.

 11. Журналистика первого десятилетия XIX в. и периода Отечественной войны 1812 года.

 12. Издания декабристов. Альманах «Полярная звезда».

 13. Русская журналистика во второй половине 1820-х гг. – 1830-е гг. Общая характеристика.

 14. Журналистская деятельность А.С. Пушкина. «Литературная газета». «Современник».

 15. «Торговое направление» в русской журналистике. Издания журнального «триумвирата» (Ф. Булгарин, Н. Греч, О. Сенковский). Развитие российской рекламы.

 16. Журнал Н.А. и К.А. Полевых «Московский телеграф» (1825 – 1834). Программа журнала.

 17. Журналы «Телескоп» и «Молва» Н. Надеждина (1831-1836).

 18. Цензура и печать в России XIX века. Цензурный устав 1804 г. «Чугунный» цензурный устав 1826 г.

 19. Журналистская и публицистическая деятельность В.Г. Белинского. Полемика вокруг творчества Н.В. Гоголя.

 20. «Отечественные записки» А. Краевского.

 21. «Современник» под руководством Н. Некрасова и И. Панаева.

 22. «Русское слово»: публицистика Д. И. Писарева.

 23. Российская журналистика в годы «мрачного семилетия» (1848-1855).

 24. Славянофильские издания 1850–1860-х годов.

 25. Сатирическая печать 1860-х годов: общая характеристика.

 26. Общая характеристика печати в 1870-е годы.

 27. «Отечественные записки» (1868–1884) Н.А. Некрасова. Основные формы и темы сатирической публицистики М.Е. Салтыкова-Щедрина.

 28. Временные правила печати 1865 и 1882 гг. Общая характеристика печати 1880–1890-х гг.

 29. Российская журналистика после событий 1917 г. Постановление Временного правительства «О печати».

 30. Становление и развитие однопартийной советской журналистики. Издательская деятельность РОСТА периода гражданской войны.

 31. Система центральных газет и журналов в 20-е годы. Пропаганда в печати и по радио новой экономической политики.

 32. Советская печать и радио в условиях административно-командной системы. Центральные отраслевые газеты и журналы 30-х годов. Новые формы массовой работы в печати и на радио.

ТЭМЫ РЭФЕРАТАЎ

(2 частка)


 1. Умовы і тэндэнцыі развіцця сістэмы друку ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

 2. Франтавыя і вайсковыя газеты ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

 3. Савецкія пісьменнікі і вядучыя журналісты ў якасці ваенных карэспандэнтаў.

 4. Асаблівасці пісьменніцкай публіцыстыкі ў гады Вялікай Айчыннай вайны: нарысы Б. Гарбатава, К. Сіманава, Н. Ціханава, А. Талстога, А. Фадзеева, М. Шолахава.

 5. Умовы і тэндэнцыі развіцця сістэмы друку ў пасляваенны перыяд (1945–1950).

 6. Пасляваеннае тэлебачанне і асаблівасці развіцця.

 7. Радыё ў пасляваенны час: агульная характарыстыка.

 8. Журналістыка рускіх эмігрантаў. Перыёдыка дысідэнтаў.

 9. Функцыянаванне СМІ ў “хрушчоўскі” перыяд.

 10. Расійская журналістыка ва ўмовах галоснасці і плюралізму меркаванняў.

 11. Першыя незалежныя ад палітычных партый выданні – «Куранты» і «Независимая газета».

 12. Першая недзяржаўная радыёстанцыя «Эхо Москвы», асаблівасці яе перадач.

 13. Дзяржаўнае і недзяржаўнае тэле- і радыёвяшчанне Расійскай Федэрацыі ў постсавецкі перыяд.

 14. Расійская публіцыстыка постсавецкага перыяду.

 15. Сродкі масавай інфармацыі Расіі ў інтэрнэце.

 16. Расійская блогасфера: персоны, тэматыка, жанравая спецыфіка.

 17. Сучасная сістэма СМІ Расійскай Федэрацыі: тэндэнцыі і перспектывы развіцця.


ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ


 1. Асаблівасці ўзнікнення і развіцця перыядычнага друку ў Расіі. Газета “Куранты”.

 2. Журналістыка пятроўскага часу. Першая друкаваная газета «Ведомости».

 3. Першыя рускія часопісы «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях» і «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие».

 4. Выданні Акадэміі навук. Роля М.В. Ламаносава ў развіцці рускай журналістыкі.

 5. Газеты ««Санкт-Петербургские ведомости» і «Московские ведомости».

 6. Часопіс А.П. Сумарокова «Трудолюбивая пчела» – першы прыватны часопіс у Расіі.

 7. Сатырычная журналістыка 1769–1774 гадоў. Роля Кацярыны II у выданні сатырычных часопісаў. Сатырычная публіцыстыка рускіх пісьменнікаў.

 8. Асноўныя накірункі развіцця рускай журналістыкі апошняй чвэрці XVIII стагоддзя. Літаратурна-выдавецкая дзейнасць М.І. Новікава.

 9. «Московский журнал» Н.М. Карамзіна як новы тып выдання. Эстэтычная пазіцыя «Московского журнала» і альманахаў «Аглая» і «Аониды».

 10. Газеты першай чвэрці XIX стагоддзя. Канцэпцыя і тыпалогія прэсы першай чвэрці XIX стагоддзя. Цэнзурны статут 1804 году.

 11. Айчынная вайна 1812 года і руская журналістыка: «Русский вестник» С.М. Глінкі і «Сын Отечества» М.І. Грэча.

 12. Выданні дзекабрыстаў. Альманах «Полярная звезда».

 13. Журналістыка 1826–1830-х гадоў: станаўленне энцыклапедызму ў журналістыцы, узнікненне «гандлёвага накірунку». Цэнзурная палітыка ў канцы 20-х і ў 30-я гады XIX стагоддзя.

 14. Журналісцкая дзейнасць А.С. Пушкіна. «Литературная газета», «Современник».

 15. Узнікненне «Губернских ведомостей». Характарыстыка выданняў.

 16. Сістэма друку 1840-х гадоў. Асаблівасці асноўных ідэйных плыняў. «Отечественные записки» (1839–1846 гг.) А.А. Краеўскага: мэты і характар ​​выдання, прычыны папулярнасці.

 17. В.Г. Бялінскі як літаратурны крытык і публіцыст. Сэнс і значэнне гадавых аглядаў літаратуры. Удзел у палеміцы вакол «Мёртвых душ». «Письмо к Гоголю».

 18. Славянафільская журналістыка 1840-х гадоў і часопіс «Москвитянин».

 19. «Русское слово» і публіцыстыка Д.І. Пісарава.

 20. Цэнзурная палітыка і рускі друк у гады «змрочнага сямігоддзя» (1848–1855).

 21. Вольны друк А.І. Герцэна і М.П. Агарова («Полярная звезда», «Колокол»). Літаратурна-публіцыстычнае майстэрства А.І. Герцэна.

 22. Часопіс «Современник»: змест і кірунак часопіса, асноўныя супрацоўнікі.

 23. Публіцыстычная і літаратурна-крытычная дзейнасць М.Г. Чарнышэўскага і М.А. Дабралюбава.

 24. Выданні М.Н. Каткова «Русский вестник» і «Московские ведомости».

 25. Славянафільскія выданні 1850–1860-х гадоў.

 26. Сатырычны друк 1860-х гадоў: агульная характарыстыка.

 27. Агульная характарыстыка друку ў 1870-я гады.

 28. «Отечественные записки» (1868–1884) М.А. Някрасава і М.Е. Салтыкова-Шчадрына. Асноўныя формы і тэмы сатырычнай публіцыстыкі М.Е. Салтыкова-Шчадрына.

 29. Часовыя правілы друку 1865 і 1882 гадоў. Агульная характарыстыка друку 1880–1890-х гадоў.

 30. Развіццё журналістыкі на пачатку ХХ стагоддзя. Тыпалогія расійскіх СМІ пачатку XX ст.

 31. Сістэма палітычных партый у дарэвалюцыйнай Расіі. Прэса эсэраў, меншавікоў, бальшавікоў. Канстытуцыйна-дэмакратычная партыя і яе друк.

 32. Зараджэнне легальнага партыйнага друку.

 33. Афіцыйны друк. «Правительственный вестник», «Сельский вестник», «Губернские ведомости».

 34. Прэса на мовах нацыянальных меншасцяў.

 35. Друк перыяду Першай сусветнай вайны.

 36. Руская журналістыка перыяду Лютаўскай рэвалюцыі, Кастрычніцкага перавароту.

 37. Расійская журналістыка пасля падзей 1917 г. Пастанова Часовага ўрада «Аб друку» і развіццё шматнацыянальнай айчыннай журналістыкі пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г.

 38. Руская журналістыка перыяду грамадзянскай вайны. Выдавецкая дзейнасць РОСТА перыяду грамадзянскай вайны.

 39. Станаўленне і развіццё аднапартыйнай савецкай журналістыкі.

 40. Развіццё радыё. Прапаганда ў друку і па радыё новай эканамічнай палітыкі.

 41. Эканамічныя і прававыя ўмовы функцыянавання савецкіх СМІ. Крызіс друку 1922-1923 гг. Падрыхтоўка журналісцкіх кадраў.

 42. Агенцтва ТАСС. Інфармагенцтвы саюзных рэспублік.

 43. Тыпалогія эмігранцкай прэсы 1920-х гг. Грамадска-палітычная прэса эмігрантаў: асноўныя ідэйныя плыні.

 44. Сістэма цэнтральных газет і часопісаў у 20-я гады. Асноўныя тэндэнцыі функцыянавання рускай журналістыкі ў 20-я гг. ХХ ст.

ПЫТАННІ ДА ЭКЗАМЕНУ

(стацыянар, ІІІ курс, 6 семестр)
 1. Узнікненне і развіццё перыядычнага друку ў Расіі. Журналістыка пятроўскага часу. Першая друкаваная газета «Ведомости».

 2. Першыя рускія часопісы «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях» і «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие».

 3. Выданні Акадэміі навук. Роля М.В. Ламаносава ў развіцці рускай журналістыкі. «Рассуждение об обязанностях журналиста…».

 4. Газеты «Санкт-Петербургские ведомости» і «Московские ведомости».

 5. Часопіс А.П. Сумарокова «Трудолюбивая пчела» – першы прыватны часопіс у Расіі.

 6. Сатырычная журналістыка 1769–1774 гадоў. Часопісы «Всякая всячина», «Трутень», «Живописец». Сатырычная публіцыстыка Д.І. Фанвізіна.

 7. Асноўныя накірункі развіцця рускай журналістыкі апошняй чвэрці XVIII стагоддзя. Літаратурна-выдавецкая дзейнасць М.І. Новікава.

 8. Журналісцкая дзейнасць Н.М. Карамзіна. «Московский журнал» як новы тып выдання. Эстэтычная пазіцыя «Московского журнала» і альманахаў «Аглая» і «Аониды».

 9. Асноўныя тэндэнцыі развіцця рускай журналістыкі ў XVIII ст.

 10. Канцэпцыя і тыпалогія прэсы першай чвэрці XIX стагоддзя. Цэнзурны статут 1804 года. «Русский вестник» С.М. Глінкі і «Сын Отечества» М.І. Грэча.

 11. Выданні дзекабрыстаў. Альманах «Полярная звезда».

 12. Журналістыка 1826–1830-х гадоў: станаўленне энцыклапедызму ў журналістыцы, узнікненне «гандлёвага накірунку», развіццё рэкламы. Цэнзурная палітыка ў канцы 20-х і ў 30-я гады XIX стагоддзя.

 13. Журналісцкая дзейнасць А.С. Пушкіна. «Литературная газета». «Современник».

 14. Сістэма друку 1840-х гадоў. Асаблівасці асноўных ідэйных плыняў. «Отечественные записки» (1839–1846 гг.) А.А. Краеўскага: мэты і характар ​​выдання, прычыны папулярнасці.

 15. В.Г. Бялінскі як літаратурны крытык і публіцыст. Сэнс і значэнне гадавых аглядаў літаратуры. Удзел у палеміцы вакол «Мёртвых душ». «Письмо к Гоголю».

 16. Славянафільская журналістыка 1840-х гадоў і часопіс «Москвитянин».

 17. Цэнзурная палітыка і рускі друк у гады «змрочнага сямігоддзя» (1848–1855).

 18. Вольны друк А.І. Герцэна і М.П. Агарова («Полярная звезда», «Колокол»). Літаратурна-публіцыстычнае майстэрства А.І. Герцэна.

 19. Часопіс «Современник»: змест і кірунак часопіса, асноўныя супрацоўнікі. Публіцыстычная і літаратурна-крытычная дзейнасць М.Г. Чарнышэўскага і М.А. Дабралюбава.

 20. Выданні М.Н. Каткова «Русский вестник» і «Московские ведомости».

 21. Славянафільскія выданні 1850–1860-х гадоў.

 22. Сатырычны друк 1860-х гадоў: агульная характарыстыка.

 23. Агульная характарыстыка друку ў 1870-я гады.

 24. «Отечественные записки» (1868–1884) М.А. Някрасава і М.Е. Салтыкова-Шчадрына. Асноўныя формы і тэмы сатырычнай публіцыстыкі М.Е. Салтыкова-Шчадрына.

 25. Часовыя правілы друку 1865 і 1882 гадоў. Агульная характарыстыка друку 1880–1890-х гадоў.

 26. Развіццё журналістыкі на пачатку ХХ стагоддзя.

 27. Расійская журналістыка пасля падзей 1917 г. Пастанова Часовага ўрада «Аб друку» і развіццё шматнацыянальнай айчыннай журналістыкі пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г.

 28. Станаўленне і развіццё аднапартыйнай савецкай журналістыкі. Выдавецкая дзейнасць РОСТА перыяду грамадзянскай вайны.

 29. Сістэма цэнтральных газет і часопісаў у 20-я гады. Прапаганда ў друку і па радыё новай эканамічнай палітыкі.

 30. Савецкі друк і радыё ва ўмовах адміністрацыйна-каманднай сістэмы. Цэнтральныя галіновыя газеты і часопісы 30-х гадоў. Новыя формы масавай работы ў друку і на радыё.

 31. Савецкая журналістыка перыяду Вялікай Айчыннай вайны (1941–1945).

 32. Ваенная публіцыстыка савецкіх аўтараў (А.М. Талстога, І.Г. Эрэнбурга, М.А. Шолахава, В.С. Гросмана, Н.С. Ціханава, А. Фадзеева, К.М. Сіманава і інш.).

 33. Савецкая журналістыка першага пасляваеннага дзесяцігоддзя.

 34. Пасляваеннае тэлебачанне і асаблівасці развіцця.

 35. Радыё ў пасляваенны час: агульная характарыстыка.

 36. Журналістыка апошніх дзесяцігоддзяў савецкай улады (1960–1980-я гг.).

 37. Журналістыка рускіх эмігрантаў. Перыёдыка дысідэнтаў.

 38. Расійская журналістыка ва ўмовах галоснасці і плюралізму меркаванняў. Прэса нефармальных арганізацый у СССР у перыяд гарбачоўскай «перабудовы».

 39. Закон «Аб сродках масавай інфармацыі», яго структурныя і ідэалагічныя праявы ў дзейнасці СМІ.

 40. Дзяржаўнае і недзяржаўнае тэле- і радыёвяшчанне Расійскай Федэрацыі ў постсавецкі перыяд.

 41. Расійская публіцыстыка постсавецкага перыяду. Сродкі масавай інфармацыі ў інтэрнэце.

 42. Асаблівасці станаўлення і развіцця сістэмы сучасных расійскіх СМІ.


ЛІТАРАТУРА


 1. Ахмадулин, Е. В. История отечественной журналистики ХХ века : учебник для академического бакалавриата по направлению “Журналистика” и спец. “Журналистика” / Е. В. Ахмадулин, Р. П. Овсепян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 422 с.

 2. Есин, Б. И. История русской журналистики (1703–1917) : учебно-методический комплект для студентов-журналистов и филологов / Б. И. Есин. – 4-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 464 с.

 3. История отечественной журналистики. Вторая половина 80-х годов ХХ в. : хрестоматия : учебное пособие для вузов / Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Факультет журналистики ; ред. Я. Н. Засурский. – М. : Изд-во Московского университета, 2009. – 400 с.

 4. Кузнецов, И. В. История отечественной журналистики (1917–2000) : учебный комплект : учебное пособие [для вузов] / И. В. Кузнецов. – 4-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2008. – 640 с.

 5. Махонина, С. Я. История русской журналистики начала XX века : учебно-методический комплект : хрестоматия : учебное пособие для вузов / С. Я. Махонина. – 4-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2009. – 368 с.

 6. Овсепян, Р. П. История новейшей отечественной журналистики: февраль 1917 – начало ХХІ в. : учебное пособие для вузов / Р. П. Овсепян ; ред. Я. Н. Засурский. – 3-е изд., доп. – М. : Изд-во МГУ : Наука, 2005. – 352 с.

 7. Прутцков, Г. В. История зарубежной журналистики. 1800–1929 : учебное пособие для вузов : [хрестоматия] / Г. В. Прутцков ; ред. Я. Н. Засурский. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2012. – 416 с.

 8. Прутцков, Г. В. История зарубежной журналистики. 1929–2013 : учебно-методический комплекс : учебное пособие для вузов : [хрестоматия] / Г. В. Прутцков ; ред. Я. Н. Засурский. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : Аспект Пресс, 2013. – 432 с.

 9. Средства массовой информации России : учебное пособие для вузов / М. И. Алексеева [и др.] ; ред. Я. Н. Засурский. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 380 с.

 10. Стариков, А. Г. Масс-медиа современной России : учебное пособие для вузов / А. Г. Стариков. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 250 с.

 11. Чернышева, Н. И. Первые русские журналисты – государственные деятели, дипломаты и писатели : учебное пособие / Н. И. Чернышева ; Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ, кафедра международной журналистики. – М. : МГИМО–Университет, 2009. – 144 с.

 12. Алексеев, К. А. Спортивная журналистика : учебник для магистров по гуманитарным направлениям и спец. / К. А. Алексеев, С. Н. Ильченко. – М. : Юрайт, 2014. – 428 с.

 13. Вартанов, А. Российское телевидение на рубеже веков: программы, проблемы, лица : [учебное пособие] / А. Вартанов ; Министерство культуры РФ, Государственный институт искусствознания . – М. : КДУ, 2009. – 480 с.

 14. Введение в мировую журналистику. От античности до конца XVIII века : хрестоматия / сост. Г. В. Прутцков. – М. : Аспект Пресс, 2007. – 428 с.

 15. Ворошилов, В. В. Журналистика : учебник для вузов по гуманитарным специальностям / В. В. Ворошилов. – 7-е изд., стереотип. – М. : Кнорус, 2016. – 492 с.

 16. Журналистика русского зарубежья XIX–XX вв. / А.Ф. Бережной, Н.Л. Волковский, Л.П. Громова и др. – СПб, 2003. – 422 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://evartist.narod.ru/text5/16.htm. – Дата доступа : 18.07.2016.

 17. История отечественной журналистики (1917–1945): хрестоматия ; сост. И. В. Кузнецов, Р. П. Овсепян, Р. А. Иванова. – М., 1999. – 344 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.evartist.narod.ru/text/01.htm. – Дата доступа : 18.07.2016.

 18. Лапшина, Г. С. Женское лицо русской журналистики : [учебное пособие] / Г. С. Лапшина. – М. : МедиаМир, 2012. – 282 с.

 19. Прутцков, Г. В. Введение в мировую журналистику. От античности до конца XVIII века : учебно-методический комплект : учебное пособие для вузов : [хрестоматия]. Т. 1 / Г. В. Прутцков ; ред. Я. Н. Засурский. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аспект Пресс, 2012. – 432 с.

 20. Стровский, Д. Л. Отечественная журналистика новейшего периода : учебное пособие для вузов по спец. "Журналистика" / Д. Л. Стровский. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 359 с.

 21. Цвик, В. Л. Телевизионная журналистика : учебное пособие для вузов по спец. 030601 "Журналистика" / В. Л. Цвик. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 495 с.

Каталог: sites -> default -> files -> kafjurn
kafjurn -> Вучэбна-метадычныя матэрыялы па дысцыпліне “асновы творчага майстэрства”
kafjurn -> Асновы творчага майстэрства” (3 курс, завочная форма атрымання адукацыі, 5-6 семестры)
kafjurn -> Планы практычных заняткаў Тэлебачанне ў сістэме сродкаў масавай камунікацыі
kafjurn -> Дысцыпліна “Дызайн газеты” (4 курс, 2016-2017 нав год)
kafjurn -> Заданні для пераддыпломнай (вытворчай) практыкі
kafjurn -> Вучэбна-метадычныя матэрыялы па дысцыпліне “асновы творчага майстэрства”
kafjurn -> Часопісная перыёдыка Беларусі
kafjurn -> Установа адукацыі Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт
kafjurn -> Вучэбна-метадычныя матэрыялы па дысцыпліне “культура беларускамоўнага пісьмовага дыскурсу”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал