Вучэбны план дзяржаўнай установы адукацыі “Вучэбна-педагагічны комплекс Шчыткавіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа”Дата канвертавання15.11.2017
Памер445.22 Kb.
#11790
ВУЧЭБНЫ ПЛАН

дзяржаўнай установы адукацыі

Вучэбна-педагагічны комплексШчыткавіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа”

на 2017/2018 навучальны год

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

да вучэбнага плана

дзяржаўнай установы адукацыі

“Вучэбна-педагагічны комплекс

Шчыткавіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа”

на 2017/2018 навучальны год


 1. Вучэбны план дзяржаўнай установы адукацыі “Вучэбна-педагагічны комплекс Шчыткавіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа” распрацаваны ў адпаведнасці з часткай першай пункта 4 артыкула 167 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

 2. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ва ўстанове адукацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з:

Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі;

Палажэннем аб установе агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаным пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня 2011 г. № 283 (далей – Палажэнне);

пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 28 лютага 2017 года № 14 “Аб тыпавым вучэбным плане агульнай сярэдняй адукацыі на 2017/2018 навучальны год”;

пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 27 чэрвеня 2017 года № 65 “Аб вучэбных планах спецыяльнай адукацыі на 2017/2018 навучальны год”;

пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 28 лютага 2017 г. № 14 “Аб арганізацыі ў 2017/2018 навучальным годзе адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбных прадметаў і правядзенні факультатыўных заняткаў ва ўстанове агульнай сярэдняй адукацыі”.

інструктыўна-метадычным пісьмом Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 21 ліпеня 2017 № 06-19/95 “Аб некаторых асаблівасцях арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі”;

інструктыўна-метадычным пісьмом Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29 ліпеня 2017 г. “Аб рабоце педагагічных калектываў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйную праграму спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі, адукацыйную праграму спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі для асоб з інтэлектуальнай недастатковасцю, у 2017/2018 навучальным годзе.


 1. Вучэбны план установы адукацыі распрацаваны з улікам максімальнай дапушчальнай тыднёвай вучэбнай нагрузкі вучняў установы агульнай сярэдняй адукацыі ў адпаведнасці з пастановай ад 17 мая 2017 г. № 35 “О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь» ад 27 снежня 2012 г. № 206.

4. Вучэбны план установы адукацыі ўключае ў сябе пералік вучэбных прадметаў, якія вывучаюцца на базавым узроўні, і колькасць гадзін у тыдзень на вывучэнне кожнага з вучэбных прадметаў, а таксама факультатыўныя, стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі. У 4 класе інтэграванага навучання і выхавання дадаткова ўказваецца колькасць гадзін і накірунак карэкцыйных занятаў.

5. За кошт вучэбных гадзін, якія ўстаноўлены тыпавым вучэбным планам агульнай сярдняй адукацыі на правядзенне факультатыўных, стымулюючых, падтрымліваючых заняткаў, праводзяцца факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі, а таксама ажыццяўляецца дзяленне класаў на групы пры вывучэнні асобных прадметаў.

6. Адукацыйны працэс ва ўстанове адукацыі ажыццящляецца ў класе, у тым ліку класе інтэгравана навучання і выхавання (IV няпоўны клас).

Навучанне і выхаванне ва ўстанове ажыццяўляецца на беларускай мове. Абавязковая для вывучэння замежная мова – нямецкая.

Вывучэнне вучэбных прадметаў у I-X класах ажыццяўляецца на базавым узроўні.

7. Вучэбныя гадзіны, якія адведзены на правядзенне факультатыўных заняткаў, улічваюцца ў максімальна дапушчальную нагрузку на аднаго вучня. Максімальна дапушчальная нагрузка навучэнца вызначаецца сумай вучэбных гадзін і гадзін факультатыўных заняткаў.

За кошт гадзін, выдзеленых на правядзенне факультатыўных заняткаў, у IV, VII-IX класах праводзяцца заняткі “Асновы бяспекі жыццядзейнасці.

Усяго з IV,VII-IX класаў – 4 гадзіны.

Факультатыўныя заняткі “Асновы бяспекі жыццядзейнасці” ўключаюцца ў максімальную дапушчальную вучэбную нагрузку.

За кошт гадзін, выдзеленых на правядзенне факультатыўных заняткаў, у кожным з I-X класах праводзіцца “Гадзіна здароўя і спорту” ў аб’ёме 1 гадзіна ў тыдзень. Факультатыўныя заняткі “Гадзіна здароўя і спорту” з’яўляюцца абавязковымі і ўносяцца ў расклад вучэбных заняткаў.

Усяго з I-X – 10 гадзін.

8.Факультатыўныя заняткі “Гадзіна здароўя і спорту”, а таксама стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі не ўлічваюцца пры вызначэнні максімальна дапушчальнай нагрузкі.

9. Гадзіны факультатыўных, стымулюючых, падтрымліваючых заняткаў размеркаваны наступным чынам (усяго 36 гадзін):

9.1. факультатыўныя заняткі (24 усяго гадзін):

9.1.1. прыродазнаўча-матэматычны накірунак (усяго 9 гадзін):

факультатыўныя заняткі па матэматыцы ў I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX класах (у аб’ёме 1 гадзіны ў тыдзень на кожную групу вучняў) – усяго 8 гадзін;

факультатыўны занятак па хіміі ў VIII класе (у аб’ёме 1 гадзіны ў тыдзень) – усяго 1 гадзіна;

9.1.2. гуманітарнага накірунку (усяго 9 гадзін):

факультатыўныя заняткі па беларускай мове ў II, V, IX, X класах (у аб’ёме 1 гадзіны ў тыдзень) – усяго 4 гадзіны;

факультатыўныя заняткі па рускай мове ў V, VI, IX класах (у аб’ёме 1 гадзіны ў тыдзень) – усяго 3 гадзіны;

9.1.3. грамадазнаўчага накірунку (усяго 1 гадзіна):

факультатыўны занятак па гісторыі Беларусі ў X класе (у аб’ёме 1 гадзіны ў тыдзень) – усяго 1 гадзіна;

9.1.4. іншай накіраванасці (усяго 6 гадзін):

факультатыўны занятак “Па ступеньках здаровага харчавання” ў I класе (у аб’ёме 1 гадзіны ў тыдзень) – усяго 1 гадзіна;

факультатыўны занятак “Азбука Берагошы” ў I класе (у аб’ёме 1 гадзіны ў тыдзень) – усяго 1 гадзіна;

факультатыўны занятак “У свеце колеру” ў III класе (у аб’ёме 1 гадзіны ў тыдзень) – усяго 1 гадзіна;

факультатыўны занятак “Шахматны ўсенавуч” у IV класе (у аб’ёме 1 гадзіны ў тыдзень) – усяго 1 гадзіна;

факультатыўны занятак “Мая прафесійная будучыня” ў X класе (у аб’ёме 1 гадзіны ў тыдзень) – усяго 1 гадзіна;

9.2. Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі праводзяцца ў I, II, III, IV, V, VI, VIII, X класах (у аб’ёме 1 вучэбнай гадзіны ў тыдзнь); у X

класе (у аб’ёме 3 вучэбных гадзін ў тыдзень)

10. З навучэнцамі V-VIII класаў праводзіцца 5 дзённая працоўная практыка (па 3 навучальных гадзіны ў дзень) - усяго 15 гадзін на кожны з V-VIII. Тэрміны, парадак арганізацыі працоўнай практыкі вызначае кіраўнік установы адукацыі.

11. Грамадска карысная праца арганізуецца ў V, VII, VIII, IX, X класах:

V клас – 1 група (дзяўчынкі), 1 гадзіна;

VII клас – 1 група (хлопчыкі), 1 гадзіна

VIII клас – 1 група (хлопчыкі), 1 гадзіна

IX клас – 1 група (хлопчыкі), 2 гадзіны

X клас – 2 гадзіны

усяго – 7 гадзін

12. Дадаткова выдзяляюцца і фінансуюцца гадзіны (усяго15 гадзін):

12.1. у адпаведнасці з пунктам 54 Палажэння на дзялення класа на групы пры вывучэнні:

12.1.1. вучэбнага прадмета “Замежная мова (нямецкая)” – з разліку 3 гадзіны ў тыдзень на групу:

IV класс – 1 група (7 чалавек), 3 гадзіны;

IX клас – 1 група (7 чалавек), 3 гадзіны;

усяго – 6 гадзін;

12.1.2. вучэбнага прадмета “Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка” – з разліку 1 гадзіна ў тыдзень на групу:

X клас – 1 група ( дзяўчынкі), 1 гадзіна;

усяго– 1 гадзіна;

12.1.3. вучэбнага прадмета “Працоўнае навучанне”:

V клас – 1 група (дзяўчынкі), 1 гадзіна;

VI клас – 1 група (дзяўчынкі), 2 гадзіны;

VII клас – 1 група (дзяўчынкі), 2 гадзіны;

VIII клас – 1 група (дзяўчынкі), 2 гадзіны;

IX клас – 1 група (дзяўчынкі), 1 гадзіна;

усяго з V па IX класы – 8 гадзін;

12.1.4. Вывучэнне навучэнцамі раней вывучаемай замежнай мовы (англійская) – з разліку 3 гадзіны ў тыдзень на групу:

VII клас – 1 група (1 чалавек), 3 гадзіны;

IX клас – 1 група (2 чалавекі), 3 гадзіны;

усяго – 6 гадзін;

12.2. у адпаведнасці з пунктам 76 Палажэння:

12.3 правядзенне вучэбна-палявых збораў (хлопчыкі), медыцынскай практыкі (дзяўчынкі), на якія выдзяляецца па 30 вучэбных гадзін:

12.4. правязенне працоўнай практыкі ў V-VIII класах у колькасці 15 вучэбных гадзін на кожны клас:

усяго ў V-VIII класах 2,5 гадзіны;

12.5. у IV класе інтэгрыраванага навучання і выхавання выдзяляюцца гадзіны на правядзенне вучэбных заняткаў па асобных вучэбных прадметах і карэкцыйных заняткаў:

(усяго 4 гадзіны)

Вучэбны план

дзяржаўнай установы адукацыі

“Вучэбна-педагагічны комплекс

Шчыткавіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа”

(I клас)

на 2017/2018 навучальны год


Колькасць вучэбных гадзін

на тыдзень 1. Вучэбныя прадметы

I

 1. Беларуская мова

3

 1. Беларуская літаратура (літаратурнае чытанне)

3

 1. Руская мова

1

4. Матэматыка

4

5. Чалавек і свет

1

6. Выяўленчае мастацтва

2

7. Музыка

1

8. Працоўнае навучанне

1

9. Фізічная культура і здароўе

2

Усяго

18

 1. Факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі

6

Азбука Берагошы

0,5

Гадзіна здароўя і спорту

1

Матэматычная вясёлка

0,5

Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі

1

Свабодныя гадзіны

2*

Максімальная дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

22

Агульная колькасць вучэбных гадзін, якая фінансуецца з бюджэту

24

*ЗАЎВАГА:

2 гадзіны факультатыўных заняткаў перададзеныя ў аддзел адукацыі і турызму Старадарожскага раённага выканаўчага камітэту для арганізацыі факультатыўных заняткаў ва ўстановах Старадарожскага раёна.


Вучэбны план

дзяржаўнай установы адукацыі

“Вучэбна-педагагічны комплекс

Шчыткавіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа”

(II клас)

на 2017/2018 навучальны год


Колькасць вучэбных гадзін

на тыдзень 1. Вучэбныя прадметы

I

1.Беларуская мова

3/2

2.Беларуская літаратура (літаратурнае чытанне)

2

3.Руская мова

2/3

4.Руская літаратура

(літаратурнае чытанне)2

5. Матэматыка

4

6. Чалавек і свет

1

7. Выяўленчае мастацтва

1

8. Музыка

1

9. Працоўнае навучанне

1

10. Фізічная культура і здароўе

2

11.Асновы бяспекі жыццядзейнасці

1

Усяго

20

 1. Факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі

6

Асновы моўнай культуры

1

Гадзіна здароўя і спорту

1

Матэматычная вясёлка

1

Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі

1

Свабодныя гадзіны

2*

Максімальная дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

22

Агульная колькасць вучэбных гадзін, якая фінансуецца з бюджэту

26

*ЗАЎВАГА:

2 гадзіны факультатыўных заняткаў перададзеныя ў аддзел адукацыі і турызму Старадарожскага раённага выканаўчага камітэту для арганізацыі факультатыўных заняткаў ва ўстановах Старадарожскага раёна.

Вучэбны план

дзяржаўнай установы адукацыі

“Вучэбна-педагагічны комплекс

Шчыткавіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа”

(III клас)

на 2017/2018 навучальны год


Колькасць вучэбных гадзін

на тыдзень 1. Вучэбныя прадметы

III

 1. Беларуская мова

3/2

 1. Беларуская літаратура (літаратурнае чытанне)

3

 1. Руская мова

2/3

 1. Руская літаратура

(літаратурнае чытанне)

2

5. Замежная мова (нямецкая)

3

6. Матэматыка

4

7. Чалавек і свет

1

8. Выяўленчае мастацтва

1

9. Музыка

1

10. Працоўнае навучанне

1

11. Фізічная культура і здароўе

2

Усяго

23

 1. Факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі

4

Гадзіна здароўя і спорту

1

У свеце колеру

1

Матэматычная вясёлка

1

Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі

1

Максімальная дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

24

Агульная колькасць вучэбных гадзін, якая фінансуецца з бюджэту

27

Вучэбны план

дзяржаўнай установы адукацыі

“Вучэбна-педагагічны комплекс

Шчыткавіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа”

(IV клас інтэгрыраванага навучання і выхавання)

на 2017/2018 навучальны год

I.Вучэбныя прадметы

Колькасць вучэбных гадзін

на тыдзеньIV класа ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі

V класа

спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы для дзяцей з парушэннямі псіхічнага развіцця ( цяжкасцямі ў навучання)1.Беларуская мова

3

3

2.Беларуская літаратура (літаратурнае чытанне)

3

3

3.Руская мова

2

2

4.Руская літаратура (літаратурнае чытанне)

1

1

5. Замежная мова (нямецкая)

3

3

6. Матэматыка

4

4

7. Чалавек і свет

1

2

8. Выяўленчае мастацтва

1

1

9. Музыка

1

1

10. Працоўнае навучанне

1

1

11. Фізічная культура і здароўе

2

2

Усяго

22

23

 1. Факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі

5
Асновы бяспекі жыццядзейнасці

0,5

0,5

Гадзіна здароўя і спорту

1

1

Матэматычная вясёлка

1

-

Па ступеньках здаровага харчавання

0,5

-

Шахматны ўсенавуч

1
Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі

1

1

Нямецкая мова

3
Карэкцыйныя заняткі
1

Максімальная дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

24
Агульная колькасць вучэбных гадзін, якая фінансуецца з бюджэту

27

29

УЗГОДНЕНЫ

Дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі

“Старадарожскі раённы цэнтр

карэкцыйна-развіваючага

навучання і і выхавання

Л.В. Валажынская

31.08.2017

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

да вучэбнага плана IV клас інтэгрыраванага навучання і выхавання

дзяржаўнай установы адукацыі

“Вучэбна-педагагічны комплекс

Шчыткавіцкі дзіцячы сад - сярэдняя школа”

на 2017/2018 навучальны год


У класе на пачатак 2017/2018 навучальнага года навучаюцца па вучэбнай праграме:

установы агульнай сярэдняй адукацыі – 13 вучняў;

спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы для дзяцей з парушэннямі псіхічнага развіцця ( цяжкасцямі ў навучання) – 1 вучань.

Настаўнікам-дэфектолагам з 4 вучэбных гадзін на правядзенне вучэбных заняткаў па асобных вучэбных прадметах і карэкцыйным занятку рэалізуюцца наступныя вучэбныя гадзіны:

матэматыка – 2 гадзіны;

вучэбны прадмет “Чалавек і свет”– 1 гадзіна;

карэкцыйныя заняткі – 1 гадзіна.
Вучэбны план

дзяржаўнай установы адукацыі

“Вучэбна- педагагічны комплекс

Шчыткавіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа”

(Vклас)

на 2017/2018 навучальны год


 1. Вучэбныя прадметы

Колькасць вучэбных гадзін

на тыдзень
 1. Беларуская мова

3

 1. Беларуская літаратура

2

 1. Руская мова

3

 1. Руская літаратура

2

 1. Замежная мова (нямецкая)

3

 1. Матэматыка

5

7.Чалавек і свет

1

8.Сусветная гісторыя

2

9. Мастацтва (айчынная и сусветная мастацкая культура)

1

10. Працоўнае навучанне

1

11. Фізічная культура і здароўе

2

12. Асновы бяспекі жыццядзейнасці

1

Усяго

26

II. Факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі, дзяленне на групы

6

Гадзіна здароўя і спорту

1

Грані слова: ад гука да сказа

1

Кладовая слов русского языка

1

Рашэнне тэкставых задач

1

Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі

1

Свабодныя гадзіны

1*

Максімальна дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

27

Агульная колькасць гадзін, якія фінансуюцца з бюджэту

32

*ЗАЎВАГА:

1 гадзіна факультатыўных заняткаў перададзеная ў аддзел адукацыі і турызму Старадарожскага раённага выканаўчага камітэту для арганізацыі факультатыўных заняткаў ва ўстановах Старадарожскага раён

Вучэбны план

дзяржаўнай установы адукацыі

“Вучэбна- педагагічны комплекс

Шчыткавіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа”

(VI клас)

на 2017/2018 навучальны год


 1. Вучэбныя прадметы

Колькасць вучэбных гадзін

на тыдзень1.Беларуская мова

3

2.Беларуская літаратура

2

3.Руская мова

3

4.Руская літаратура

2

5.Замежная мова (нямецкая)

3

6.Матэматыка

5

7. Інфарматыка

1

8.Сусветная гісторыя

1

9. Гісторыя Беларусі

1

10. Геаграфія

1

11. Біялогія

1

12. Мастацтва (айчынная и сусветная мастацкая культура)

1

13. Працоўнае навучанне

2

14. Фізічная культура і здароўе

2

15. Асновы бяспекі жыццядзейнасці

1

Усяго

29

II. Факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі, дзяленне на групы

5

Гадзіна здароўя і спорту
Рашэнне тэкставых задач

1

Пагружаемся в интересный мир образования и правописания слов

1

Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі

1

Свабодныя гадзіны

1*

Грамадска карысная праца

1

Максімальна дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

30

Агульная колькасць гадзін, якія фінансуюцца з бюджэту

34

*ЗАЎВАГА:

1 гадзіна факультатыўных заняткаў перададзеная ў аддзел адукацыі і турызму Старадарожскага раённага выканаўчага камітэту для арганізацыі факультатыўных заняткаў ва ўстановах Старадарожскага раёна.

Вучэбны план

дзяржаўнай установы адукацыі

“Вучэбна- педагагічны комплекс

Шчыткавіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа”

(VII клас)


I.Вучэбныя прадметы

Колькасць вучэбных гадзін

на тыдзень па класах1.Беларуская мова

2

2.Беларуская літаратура

1\2

3.Руская мова

2

4.Руская літаратура

2\1

5.Замежная мова (нямецкая)

3

6.Замежная мова (англійская)

3

7.Матэматыка

5

8. Інфарматыка

1

9.Сусветная гісторыя

1

10. Гісторыя Беларусі

1

11. Геаграфія

1

12. Біялогія

2

13. Фізіка

2

14. Хімія

1

15. Мастацтва (айчынная и сусветная мастацкая культура)

1

16. Працоўнае навучанне

2

17. Фізічная культура і здароўе

2

Усяго

29

II. Факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі, дзяленне на групы

6

Асновы бяспекі жыццядзейнасці

1

Рашэнне тэкставых задач

1

Абагульняючы факультатыўны курс па матэматыцы

1

Асновы бяспекі жыццядзейнасці

1

Гадзіна здароўя і спорту

1

Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі

1

Англійская мова

3

Грамадска карысная праца

1

Максімальна дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

30

Агульная колькасць гадзін, якія фінансуюцца з бюджэту

35

Вучэбны план

дзяржаўнай установы адукацыі

“Вучэбна- педагагічны комплекс

Шчыткавіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа”

(VIII клас)

на 2017/2018 навучальны год
 1. Вучэбныя прадметы

Колькасць вучэбных гадзін

на тыдзень па класах1.Беларуская мова

2

2.Беларуская літаратура

2\1

3.Руская мова

2

4.Руская літаратура

1\2

5.Замежная мова (нямецкая)

3

6.Матэматыка

4

7. Інфарматыка

1

8.Сусветная гісторыя

1

9.Гісторыя Беларусі

1

10. Геаграфія

2

11. Біялогія

2

12. Фізіка

2

13. Хімія

2

14. Працоўнае навучанне

2

15. Фізічная культура і здароўе

2

Усяго

29

II. Факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі, дзяленне на групы

7

Асновы бяспекі жыццядзейнасці

1

Гадзіна здароўя і спорту

1

Дапытлівым аб тайнах рэчываў

1

Паўтараем матэматыку

1

Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі

1

Свабодныя гадзіны

2*

Грамадска карысная праца

1

Максімальна дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

31

Агульная колькасць гадзін, якія фінансуюцца з бюджэту

36

ЗАЎВАГА:

2 гадзіны факультатыўных заняткаў перададзеныя ў аддзел адукацыі і турызму Старадарожскага раённага выканаўчага камітэту для арганізацыі факультатыўных заняткаў ва ўстановах Старадарожскага раёна.

Вучэбны план

дзяржаўнай установы адукацыі

“Вучэбна- педагагічны комплекс

Шчыткавіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа”

(IX клас)

на 2017/2018 навучальны год 1. Вучэбныя прадметы

Колькасць вучэбных гадзін

на тыдзень па класах1.Беларуская мова

2

2.Беларуская літаратура

1\2

3.Руская мова

2

4.Руская літаратура

2\1

5.Замежная мова (нямецкая)

3

6.Матэматыка

4

7. Інфарматыка

1

8.Сусветная гісторыя

1

9. Гісторыя Беларусі

1

10. Грамадазнаўства

1

11. Геаграфія

1

12. Біялогія

2

13. Фізіка

2

14. Хімія

2

15. Працоўнае навучанне

1

16. Фізічная культура і здароўе

2

17. Асновы бяспекі жыццядзейнасці

1

Усяго

29

II. Факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі, дзяленне на групы

9

Асновы бяспекі жыццядзейнасці

1

Гадзіна здароўя і спорту

1

Падагульняючы факультатыўны курс па беларускай мове

1

Обощающий курс

1

Паўтараем матэматыку

1

Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі

3

Грамадска карысная праца

1

Англійская мова

3

Максімальна дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

33

Агульная колькасць гадзін, якія фінансуюцца з бюджэту

38

Вучэбны план

дзяржаўнай установвы адукацыі

“Вучэбна- педагагічны комплекс

Шчыткавіцкі дзіцячы сад – сярэдняя школа”

(X клас)

 1. Вучэбныя прадметы

Колькасць вучэбных гадзін

на тыдзень 1. Беларуская мова

1

2. Беларуская літаратура

2/1

3. Руская мова

1

 1. Руская літаратура

1/2

 1. Замежная мова (нямецкая)

3

 1. Матэматыка

4

 1. Інфарматыка

1

 1. Сусветная гісторыя

1

 1. Гісторыя Беларусі

1

 1. Грамадазнаўства

1

 1. Геаграфія

2

 1. Біялогія

2

13. Фізіка

2

14. Хімія

2

15. Фізічная культура і здароўе

2

16. Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка

1

У с я г о

27

II. Факультатыўныя, стымулюючыя, падтрымліваючыя заняткі, дзяленне на групы

12

Абагульняючы факультатыўны курс па матэматыцы

1

Абагульняючы факультатыўны курс па гісторыі Беларусі

1

Практыкум па беларускай мове

1

Лексіка-граматычны практыкум

1

Абагульняючыя факультатыўныя заняткі павучэбнаму прадмету “Біялогія”

1

Гадзіна здароўя і спорту

1

Стымулюючыя і падтрымліваючыя заняткі

1

Свабодныя гадзіны

6*

Максімальна дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

34

Агульная колькасць гадзін, якія фінансуюцца з бюджэту

39

*ЗАЎВАГА:

3 гадзіны факультатыўных заняткаў перададзеныя ў 9 клас;

3 гадзіны факультатыўных заняткаў перададзеныя ў аддзел адукацыі і турызму Старадарожскага раённага выканаўчага камітэту для арганізацыі факультатыўных заняткаў ва ўстановах Старадарожскага раёна.

УЗГОДНЕНЫ

Начальнік аддзела адукацыі,

спорту і турызму

Старадарожскага раённага

выканаўчага камітэтаС.І. Усік

31.08.2017
Каталог: gallery -> 234
234 -> Тэма ўрока: Клас Малашчацінкавыя. Дажджавы чарвяк (8кл.) Мэта
234 -> Дзяржаўнай установы адукацыі "Вучэбна-педагагічны комплекс Шчыткавіцкі дзіцячы сад-сярэдняя школа"
234 -> Клуб вясёлых матэматыкаў “У свеце лікаў” Мэта: удасканальваць вылічальныя навыкі дзяцей. Задачы
234 -> Дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі Вучэбна-педагагічны комплекс
234 -> Мэты: знаёмства з камп’ютарнай сеткай, а таксама з рэсурсамі камп’ютарнай сеткі Задачы: Навучальная: вывучэнне лакальнай камп'ютэрнай сеткі, яе рэсурсаў і папкі «Сетевое окружение»
234 -> Расклад вучэбных заняткаў на I паўгоддзе 2016/2017 навучальнага года
234 -> Дзяржаўнай установы адукацыі "Вучэбна-педагагічны комплекс Шчыткавіцкі дзіцячы сад-сярэдняя школа"
234 -> Вучэбна-педагагічны комплекс Шчыткавіцкі дзіцячы сад сярэдняя школа
234 -> 4 урок Пекар В. С,старшыня


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал