Wojewódzkie konkursy przedmiotowe w woj podlaskim 2017/2018
Дата канвертавання03.12.2017
Памер25.3 Kb.

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe w woj. podlaskim 2017/2018


Zakres wiedzy i umiejętności

wymaganych na poszczególnych stopniach Wojewódzkiego Konkursu

języka białoruskiego

przeprowadzanego w szkołach podstawowych w roku szk. 2017/2018
Konkurs obejmuje i poszerza treści podstawy programowej z języka białoruskiego w szkole podstawowej.
Wiedza i umiejętności wymagane od uczestnika konkursu

Opis wymagań

Treści kształcenia
w podstawie programowej


Wykaz literatury i tekstów internetowych obowiązujących uczestników oraz stanowiących pomoc dla nauczyciela

Stopień szkolny

 1. Redagowanie krótkiego opowiadania o swojej szkole.

IV.2.5 (kl. IV – VI)

 • Podręczniki do nauczania języka białoruskiego dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego
  w szkole podstawowej.

 • „Бацька вярнуўся дадому” - паводле „Вясёлкі” нр 7 за 1996 год (пад. кл. 5).

 • Броўка Пятрусь – „Будзь верны” (пад. кл. 5).

 • Дзеружынскі Авяр'ян – „Кніга” (пад. кл. 6).

 • Жукава Ірына – „Ля возера” (пад. кл. 5).

 • Зуб Валянціна – „Панядзелак - дзень цяжкі” (пад. кл. 5).

 • Ліцьвінка Васіль – „А ў нас была Масленка...” (пад. кл. 6).

 • Тарасаў Сяргей – „Вывучайце гісторыю” (пад. кл. 5)

 1. Wyszukiwanie informacji
  w tekście.

II.2.3, II.4.1. (kl. IV – VI)

 1. Tworzenie spójnej pod względem logicznym i składniowym wypowiedzi na zadany temat – charakterystyka postaci.

IV.2.4 (kl. IV – VI)

 1. Formułowanie pytań i wniosków do tekstu.

II.2.3, II.4.1,2 (kl. IV – VI),

 1. Określanie problematyki utworu.

III.1.1 (kl. IV – VI)

 1. Tłumaczenie zdań z języka białoruskiego na język polski.

II.2.2 (kl. IV – VI)

 1. Znajomość zasad ortografii – pisownia „у, ў”.

II.5.1 (kl. IV – VI)

 1. Zasady pisowni wielkiej litery.

II.5.1 (kl. IV – VI)

 1. Stosowanie poprawnych form gramatycznych rzeczowników
  i przymiotników.

II.1.1 (kl. IV – VI)

Stopień rejonowy
Od uczestnika konkursu wymagana jest wiedza i umiejętności ze stopnia szkolnego oraz:

 1. Stosowanie poprawnych form gramatycznych czasowników.

II.1.1 (kl. IV – VI)

 • Вялікдзень – (пад. кл. 4).

 • Гайдук Мікола – „Мацейкава гара” (пад. кл. 6).

 • Швед Віктар – „Мая маленькая

 • Барскі Алесь – „Ёсць на свеце зямля” (Раманюк Люба, Чыквін Ян – „Крыніцы” , падр. беларускай мовы для 7 класа, Warszawa 1992). – (wiedza
  i umiejętności poszerzające treści podstawy programowej)

 1. Streszczanie tekstu
  z wykorzystaniem narracji pierwszo – i trzecio – osobowej.

IV. 2.3 ( kl. IV – VI), IV.2.1 ( kl. VI-VII)

 1. Rozróżnianie znaczenia homonimów.

II. 2.1.(kl. VI – VII)

 1. Znajomość historii regionu – Moja Mała Ojczyzna.

I.1 (kl. VI – VIII)

Stopień wojewódzki
Od uczestnika konkursu wymagana jest wiedza i umiejętności ze stopnia szkolnego, rejonowego oraz:

 1. Układanie planu do tekstu.

IV.1.2 (kl. VI – VIII)

 • Барскі Алесь – „Я сын зямлі беластоцкай” (пад. кл. 6).

 • Колас Якуб – „Вялікдзень” (пад. кл. 4).

 • Купала Янка – „Курган” (пад. кл. 6).

 • Колас Якуб – “Ноч калі папараць цвіце” (Панасюк Надзея – „Беларуская скарбніца”, падр. беларускай мовы для 8 класа, Warszawa 1993). - (wiedza
  i umiejętności poszerzające treści podstawy programowej)

 1. Rozpoznawanie w tekście środków artystycznych (epitet, metafora, porównanie, symbol).

III. 1.5. (kl. IV – VI), (kl. VI – VIII)

 1. Tłumaczenie zdań z języka polskiego na język białoruski.

II.3.1 (kl. VI- VIII)

 1. Opisywanie własnych odczuć, które budzi utwór.

II.4.1 (kl. VI- VIII)

Korzystanie ze słowników oraz innych pomocy dydaktycznych jest niedozwolone na wszystkich stopniach konkursów.


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка