Я вылучыла тры асноўныя перыяды ў развіцці краін Захаду 1919-1939ггДата канвертавання05.03.2017
Памер48.39 Kb.
#5038

  1. Я вылучыла тры асноўныя перыяды ў развіцці краін Захаду 1919-1939гг.

Першы перыяд: Пасляваенны час

Ён характарызуецца заняпадам большасці краін- удзельніц Першай сусветнай і таксама аслабленнем шэрагу краін Заходняй Еўропы (Англія,Францыя),і ўзмацненем ЗША.

Другі перыяд: Міравы крызіс 1929 -1933гг.

Імклівы абвал акцый на біржы перарос у крызіс глабальнага характару. У найбольшай

ступені пацярпелі прамысловасць, фінансавая сістэма і сельская гаспадарка. Масавы характар набылі беспрацоўе, збядненне і голад

Трэцці перыяд: Напярэданні Другой сусветнай

Гэта перыяд палітычных інтрыг ва ўсіх краінах свету.У Германіі да ўлады прышлі і зацвярдзіліся Гітлер і Мусаліні.Ва Францыі да ўлады ізноў прыйшоў Левы блок на чале з радыкаламі. Рэакцыйныя сілы і фашысты ў 1933—

1934 гг. разгарнулі актыўную барацьбу супраць камуністаў, сацыялістаў і дэмакратаў.

У пачатку1930-х гг. у Іспанскай рэспубліцы(была абвешчана ў сакавіку1931 г.) узмацніўся фашысцкі рух.

У лютым1934 г. фашысты аб’ядналіся ў адну партыю— Іспанскую фалангу і На-цыянал-сіндыкалісцкую хунту наступлення.

Таксама набіраў моц і антыфашысцкі рух.

2. 8 студзеня1919 г. у Версалі распачалася Парыжская мірная канферэн-цыя, якая працавала з перапынкамі да 21 студзеня1920 г. На ёй прысутнічалі

прадстаўнікі27 дзяржаў. Вырашальную ролю на канферэнцыі адыгрывала«вя-лікая тройка» — прэм’ер-міністры Англіі і Францыі Д. Лойд Джордж, Ж. Кле-мансо і прэзідэнт ЗША В. Вільсан.

Падчас напружанай барацьбы на канферэнцыі былі ўзгоднены ўмовы міру з

Германіяй. 28 чэрвеня1919 г. Германія падпісала Версальскі мірны дагавор. Па-водле дагавора Эльзас і Латарынгія вярталіся Францыі, акругі Эйпен, Мальмедзі

і Марэнэ перадаваліся Бельгіі, Паўночны Шлезвіг— Даніі. Тэрыторыя Германіі

па левым беразе Рэйна і па яго пра-вым беразе шырынёй50 км стана-вілася дэмілітарызаванай зонай.

ак.


Тэкст Версальскага мірнага дагавора, як і наступных дагавораў, пачынаўся са

Статута Лігі Нацый— міжнароднай арганізацыі па падтрыманні міру

Асноўным яе недахопам і супярэчнасцю стала несправядлівае пераўладкаванне па-сляваеннага свету і рабаўніцкія, цяжкія ўмовы мірных дагавораў для пераможаных

краін. Версальскі мір утрымліваў зародак новых войнаў і канфліктаў, перш за ўсё

ў Еўропе. Яго ўмовы асуджала абсалютная большасць насельніцтва пераможаных

краін, асабліва Германіі. У немцаў узнік«версальскі комплекс» — непрыняцце

Версальскага дагавора як прыніжаючага нацыянальную годнасць і надзея на яго

рэвізію ці наступны рэванш.

3.У 1920 – 1930 гг. Самымі ўплывовывмі сіламі былі сацыял – дэмакраты і камуністы.У гэты час утваралася шэраг “савецкіх” дзяржаў,але яны доўга не пра існавалі. Зносіны паміж сацыял-дэмакратамі і камуністамі былі дрэннымі.Самыя вядомыя прадстаўнікі камуністаў гэта – У.І.Ленін (Ульянаў),Я.Левінэ,а сацыял – дэмакратаў- К.Каўцкі,Ф.Эберт.

Я.Левінэ прадстаўнік партыі КПГ,якая не пагаджалася з палітыкай Эберта,і заснавала Баварскую савецкую рэспубліку.На мой погляд гэта было не абдумана і саманадзеянна.

4. Таталітарызм - форма адносіны грамадства і ўлады, пры якой палітычная ўлада бярэ пад поўны ( татальны ) кантроль грамадства, цалкам кантралюючы ўсе аспекты жыцця чалавека . Праявы апазіцыі ў любой форме жорстка і бязлітасна душацца або спыняюцца дзяржавай. Таксама важнай асаблівасцю таталітарызму з'яўляецца стварэнне ілюзіі поўнага адабрэння народам дзеянняў гэтай улады

Фашызм і нацызм узніклі ў Германіі і Італіі таму,што гэтыя краіны былі ў заняпадзе пасля вайны і таксама былі ахопленыя рэвалюцыямі і крызісам,які прывёў да безрабоціцы і адсутнасці грошай.А прадстаўнікі гэтых кірункаў,абяцалі ўсё народу ,у што народ і верыў.


ГЭТА САМА ПЕРАВЯДЗЕШ!!!!


5. Аўтарытарызм (ад лац.: auctoritas — улада, уплыў) — палітычны рэжым, пры якім носьбіт улады (напрыклад, дыктатар) сам абвяшчае пра сваё права на ўладу. Падставай для існавання такой улады з'яўляецца выключна меркаванне на гэты конт носьбіта гэтай улады.

Аўтарытарны рэжым у 1920 -1930 гг. ўсталяваўся ў такіх краінах як: СССР,Германія,Іспанія,Італія

6. Народны фронт - палітычны саюз , як правіла , які аб'ядноўвае левыя і левацэнтрысцкія сілы (сацыял - дэмакратаў , камуністаў, радыкалаў ) для супрацьстаяння правым і ультраправым . Народныя франты сталі ўзнікаць у 1930- я гады, выступалі супраць фашызму і вайны, у абарону эканамічных інтарэсаў працоўных

У Францыі ў 1935-1938 , у Іспаніі ў 1936-1939 , дзейнічалі ўрада Народных франтоў

У гады Другой сусветнай вайны ў шэрагу краін былі створаны нацыянальныя антыфашысцкія народныя франты.

7.У 1930г. пачалі з’яўляцца ачакі ваеннай небяспекі ў такіх краінах як:Германія,Італія.

Ліга Нацый не магла перадухіліць гэтыя ўмовы,т.як яе апарат быў не вельмі зручна складзены.Шэраг краін не былі ў Лізе альбо былі выключаны.Палітыка заходніх краін у той час (акрамя тых,што з аўтарытарным рэжымам) падобная на прыказку “Мая хата з краю –нічога не ведаю”,у канец 30-х некаторыя краіны пачалі праводзіць палітыку стрымлівання ў адносінах Германіі.

8.


1933г.

Прыход да ўлады А.Гітлера

25 лістапада1936 г

Германія і Японія заключылі Антыкамінтэрнаўскі пакт

лістапад1937

Далучэнне Італіі да антыкаментэрнаўскага пакта.З’яўлення вось Берлін— Рым— Токіа

12 сакавіка

1938 г


Аншлюз Германіяй Аўстрыі

29—30 верасня1938 г

Мюнхенскае пагадненне

22 мая1939

Заключэнне Стальнога пакту

23 жніўня1939 г.

Заключэнне Пакту Молатава - Рэбінтропа9.У 1930-я гг. Адбыліся такі навуковыя адкрыцці: тэорыя адноснасці(А. Эйнштэйна), квантавая тэорыя святла (М. Планк), адкрыццё пеніцыліну(А. Флемінгам), тэорыя і практыка псіха-аналізу(З. Фрэйд).

10. Крызіс заходняй цывілізацыі ў гады Першай сусветнай

вайны і пасля яе знайшоў сваё адлюстраванне ў літаратуры і выяўленчым маста-цтве. Пісьменнікі так званага«згубленага пакалення» ў сваіх творах адлюстроў-валі лёс і пачуцці людзей, якім давялося перажыць жахі сусветнай вайны. Аме-рыканскі пісьменнік Э. Хемінгуэй («Бывай, зброя!») і нямецкі пісьменнік Э. Рэмарк(«На заходнім фронце без перамен») найбольш ярка паказалі жорсткасць

і бессэнсоўнасць войнаў і насілля. Ім яны супрацьпаставілі гуманістычныя ка-штоўнасці.

Вылучаліся творы, якія паказвалі шырокую панараму грамадскага жыцця праз апі-санне гісторыі некалькіх пакаленняў адной сям’і, напрыклад«Сага аб Фар-сайтах» Д. Голсуарсі(Англія), «Будэнброкі» Т. Мана(Германія) і інш. Т. Драй-зер у«Амерыканскай трагедыі» адлюстраваў сацыяльныя і расавыя канфлікты

ў ЗША.


Многія пісьменнікі Захаду актыўна змагаліся супраць фашызму і ў той ці іншай

ступені падтрымлівалі Савецкі Саюз ці сімпатызавалі яму. Да іх адносіліся перш за

ўсё французскія пісьменнікі Р. Ралан і А. Барбюс, нямецкія пісьменнікі Т. і Г. Ман,

С. Цвэйг, Л. Фейхтвангер і інш.

Падсвядо-мую сферу псіхікі чалавека, яго сноў, мар

і ўяўленняў адлюстроўвалі сюррэалісты.Сюррэалізм(звышрэалізм) у гэты час

прадстаўлялі два самыя вядомыя маста-кі ХХ стагоддзя— П. Пікасо і С. Далі.
Каталог: fr
fr -> Вітаю цябе, шаноўны чытач! Я вельмі рады новай сустрэчы з табой
fr -> Дзе цябе адшукаць, Песня роднай зямлі
fr -> Зьміцер дашкевіч "Тыя,хто дадзеным судзілішчсам хоча спыніць нашу палітычную дзейнасць,скажу- не спадзевайцеся."
fr -> Мінскім напрамкам
fr -> Еўфрасіння Полацкая
fr -> С. Ф. Шымуковіч Вялікая Айчынная вайна савецкага народа
fr -> Людзі на балоце
fr -> «Штучнае дыханне» 9 чэрвеня, 18. 30 Фільм дэманструюцца на мове арыгінала з беларускімі субтытрамі
fr -> Стыпендыі фонду "Ротары" па магістарскіх праграмах
fr -> ∙ 25 красавіка 2016 ∙ уладальнік freemuse award 2016


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

войти | регистрация
    Галоўная старонка


загрузить материал