Забяспечвае функцыянаванне розных сфер інтэлектуальнай дзейнасці чалавека забяспечвае функцыянаванне розных сфер інтэлектуальнай дзейнасці чалавека
Дата канвертавання03.09.2018
Памер445 b.забяспечвае функцыянаванне розных сфер інтэлектуальнай дзейнасці чалавека.

 • забяспечвае функцыянаванне розных сфер інтэлектуальнай дзейнасці чалавека.

 • Засваенне арфаграфічных норм – неабходная ўмова авалодання пісьмовым маўленнем.Раздзел «Фанетыка і арфаэпія. Графіка і арфаграфія» (28 гадзін)

 • Раздзел «Фанетыка і арфаэпія. Графіка і арфаграфія» (28 гадзін)засваенне ведаў пра гукі і літары беларускай мовы, нормы беларускага літаратурнага вымаўлення і правапісу, авалоданне арфаэпічнымі і арфаграфічнымі нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы (моўная кампетэнцыя);

 • засваенне ведаў пра гукі і літары беларускай мовы, нормы беларускага літаратурнага вымаўлення і правапісу, авалоданне арфаэпічнымі і арфаграфічнымі нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы (моўная кампетэнцыя);

 • развіццё навыкаў слухання, чытання, гаварэння і пісьма на аснове авалодання фанетычнай, арфаэпічнай і арфаграфічнай тэорыяй (маўленчая кампетэнцыя);фарміраванне камунікатыўных уменняў на аснове авалодання культурай вуснага і пісьмовага маўлення, развіццё ўменняў ствараць самастойныя вусныя і пісьмовыя выказванні розных тыпаў, стыляў і жанраў (камунікатыўная кампетэнцыя);

 • фарміраванне камунікатыўных уменняў на аснове авалодання культурай вуснага і пісьмовага маўлення, развіццё ўменняў ствараць самастойныя вусныя і пісьмовыя выказванні розных тыпаў, стыляў і жанраў (камунікатыўная кампетэнцыя);

 • выпрацоўка ўменняў карыстацца культуразнаўчымі звесткамі з мэтай забеспячэння паўнацэннай камунікацыі (лінгвакультуралагічная кампетэнцыя);

 • засваенне сацыяльных норм маўленчых паводзін у сітуацыях вусных і пісьмовых зносін (сацыякультурная кампетэнцыя).

асноўная частка: тэарэтычны (правілы) і практычны (практыкаванні) матэрыял;

 • асноўная частка: тэарэтычны (правілы) і практычны (практыкаванні) матэрыял;

 •  дадатковая частка:

 • лінгвістычная інфармацыя, прыведзеная ў спецыяльных рубрыках;

 •  тлумачальны слоўнік, у якім раскрываюцца значэнні слоў, пазначаных зорачкамі (*);

 •  руска-беларускі слоўнік, змешчаны пасля тэкстаў для перакладу;

 •  алгарытмы моўных разбораў.апарат арганізацыі засваення (пытанні, заданні, гіперспасылкі на электронныя адукацыйныя рэсурсы на базе платформы Moodle (http://e-vedy.adu.by);

 • апарат арганізацыі засваення (пытанні, заданні, гіперспасылкі на электронныя адукацыйныя рэсурсы на базе платформы Moodle (http://e-vedy.adu.by);

 • ілюстрацыйны матэрыял (малюнкі, схемы, табліцы);

 • апарат арыенціроўкі (прадмова, змест, сімвалічныя абазначэнні).сістэмна-функцыянальны прынцып;тэксты правіл;

 • тэксты правіл;

 • табліцы, схемы;

 • рубрыкі («Успамінаем вывучанае», «Гавары і пішы правільна», «Скарбы мовы»);

 • сістэма практыкаванняў;

 • гіперспасылкі на электронныя адукацыйныя рэсурсы

выкананне практыкаванняў, у якіх патрабуецца пракаменціраваць правапіс выдзеленых у тэксце літар (з апорай на веды і ўменні, сфарміраваныя ў пачатковай школе);

 • выкананне практыкаванняў, у якіх патрабуецца пракаменціраваць правапіс выдзеленых у тэксце літар (з апорай на веды і ўменні, сфарміраваныя ў пачатковай школе);

 • увядзенне «правіланакіраванай» рубрыкі «Успамінаем вывучанае»прапедэўтычныя практыкаванні (узнаўленне вывучанага матэрыялу, выкананне падрыхтоўчых заданняў)

 • прапедэўтычныя практыкаванні (узнаўленне вывучанага матэрыялу, выкананне падрыхтоўчых заданняў)практыкаванні-ілюстрацыі (аналіз прапанаванага дыдактычнага матэрыялу: слоў, словазлучэнняў, сказаў, тэкстаў)

 • практыкаванні-ілюстрацыі (аналіз прапанаванага дыдактычнага матэрыялу: слоў, словазлучэнняў, сказаў, тэкстаў)замацавальныя практыкаванні (тлумачэнне арфаграм, падбор уласных прыкладаў, выкарыстанне вывучаных моўных з’яў у звязным маўленні)

 • замацавальныя практыкаванні (тлумачэнне арфаграм, падбор уласных прыкладаў, выкарыстанне вывучаных моўных з’яў у звязным маўленні)творчыя практыкаванні (складанне словазлучэнняў і сказаў, пераканструяванне прыкладаў, выкарыстанне слоў з пэўнымі арфаграмамі ў творчых работах)

 • творчыя практыкаванні (складанне словазлучэнняў і сказаў, пераканструяванне прыкладаў, выкарыстанне слоў з пэўнымі арфаграмамі ў творчых работах)Фарміраванне ў вучняў:

 • Фарміраванне ў вучняў:

 • правільнасці маўлення (авалоданне моўнымі і маўленчымі нормамі);

 • камунікатыўнай мэтазгоднасці маўлення (развіццё і ўдасканаленне дакладнасці, лагічнасці, чысціні, багацця, выразнасці, дарэчнасці маўлення);

 • чытацкай пісьменнасці«Скарбы мовы»

 • «Скарбы мовы»«Гавары і пішы правільна»

 • «Гавары і пішы правільна»


База данных защищена авторским правом ©urok.shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка